Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Ansiklopedi

İsimler Açıklamalar
Abriel Cyrinic Şövalyelerinin eğitimcisi. 60+,beyaz saçlı,mavi giyimli.
Adian Thalesia eski kahraman kralı. Ghwerig'den Bhelliomu çaldı.
Adus Martel'in adamlarından biri.
Alcione Knights Diera'daki Kilise Şovalyelerine verilen ad.. Eğitimcileri Darellon'dur.
Aldreas Elenia'nın Eski başarısız kralı. Ehlana'nın babası
Alean Ehlena'nın nedimesi. Kalten'in sevglisi.
Anakha bkz. Sparhawk.
Androl [Ann-Drole] Atan'ların kralı.
Annias Cimmura piskoposu. Lychaes'ın babası.
Aphrael Genç Styric Tanrıçalarından.Danae olarak doğdu. Aphrahel Flüt olarak da bilinir.
Arasham Eshandist Sapkınlığın lideri. DEli olduğu söylenir.Eskiden çobandı.Rendor'ludur.
Arcium Eosia'nın Güneydoğusundaki Elene ülkesi. King Dregos tarafından yönetilmektedir.
Arissa Elenia'nın sürgün edilmiş prensesi. Manastıra kapatıldı
Aslade Kurik'in karısı. Khalad'ın annesi.
Astel Tamuli Ülkesi'ndeki bir Elene Krallığı. Kral Alberen tarafından yönetilir. Başkentleri Darsastır.
Avin Wargunsson Thalesia'nın naip prensi. Wargun'un oğlu.Düşük zekalı.
Azash Yaşlı ve şeytani Styric tanrısı. Zemoch da yaşar.
Basilica Chyrellos'daki bir katedral. Elene Kilisesinin Hiyeyarşi merkezidir.
Bellina Kont Ghasekin kızkardeşi. Azash'ın müritlerindendir.Occuda tarafından öldürüldü
Berit Genç Pandion Şovalyesi.
Bergsten Emsat'ın eski kahramanlarından efsanevi bir kişilik. Büyük bir Balta taşır.
Betuana Atan'ların kraliçesi.
Bevier Arcium'dan bir Cyrinic Şovalyesi. Lochaber baltası kullanır.Elene dinini fanatizm seviyesinde bağlıdır.
Bhelliom Mavi Gül, Dünyanın yaratıcısı. Kırmızı ve demir onun için ölümcül olduğundan onlardan nefret eder.
Bhlokw Troll.
Brisant Cammoria kralı.
Caalador Lebastaki Tamuli Tamuli hırsızlarının şefi. Cammaroliadır ve Elenedir.
Cedon [see-don]Anarae. Parıldayan İnsan/Delphae.
Chyrellos Elene Kilisesi'nin merkezi olan şehir.
Cimmura Elenia'nı başkenti.
Cluvonus Elene Kilisesnin kurallarını koyan insan.
Cyrgon Cyga'nin tanrısı. Savaşçı ve acımasızdır. Başrahibi Ekatas'tır.
Cyron Anari. Parıldayan İnsan/Delphae.
Cyrinic Şovalyeleri Arcium'un kilise şovelyeleri. Eğitmenleri Abrieldir. Sihirlerini Romanic'lerden alırlar(bkz. Genç Tanrılar).
Danae Sparhawk ve Ehlana'nın kızları. Elenia Prensesi. bkz. Aphrael. Oyuncak Rollo ve kedi Mrrr'la gezer.
Darellon Alcione Şovalyeleri'nin eğitmeni
Delphae bkz. Parıldayan İnsanlar.
Dolmant Elene Kilisesinin Patriği. Eskiden Pandion Şovalyesiydi.
Damork Yaşlı Tanrılar tarafından kendilerini korumaları için yaratılan yaratıklar.
Dregos Arcium Kralı. Larium'da bulunur.
Edaemus Parıldayan İnsanların Tanrısı/Delphae.
Ehlana Elenia kraliçesi. Sparhawk'ın karısı. Danae'nin annesi. Aldreas'ın kızı.
Elenia Eosia'nın doğusundaki Elene ülkesi. Kraliçe Ehlena tarafından yönetilir. Başkenti Cimmuradır.
Elron Astel savaş çığırtkanı, berbat şiirleriyle meşhurdur.bkz.Sabre.
Emban Ucera Başpiskoposu. Şişmandır ve politikaya bayılır.
Engessa Atan.
Eosia [OO-She-Ar]Elene kıtası. Elenia, Arcium, Cammoria, Deira, Pelosia, Lamorkland, Zemoch ve Thalesia adlı ülkeler bu kıtadadır.
Faran Sparhawk'ın kötü huylu atı. Kafasını bozanı ısırır.
Flute bkz. Aphrael.
Friedahl Eosian Kralı.
Genidian Şovalyeleri Thalesia'daki Kilise Şovalyeleri. Eğitmenleri Komier'dir. Sihirlerinin Hanka'dan alırlar(bkz. Genç Tanrılar)
Gerrich [ger-rick]Pelosian Kontu.
Ghasek [Gas-Eck]kont. Bellina'nın büyük abisi.
Ghnomb Troll yemek tanrısı..
Ghwerig Aphrael çalmadan önce Bhelliomu bulan cüce-troll.
Ghworg Troll yemek tanrısı
Hanka Styricum'un genç tanrılarından. GEnidian Şovalyelerinin sihir eğitmenine kaynak sağlar.
Harparin Elene baron
Itagne Oscagne'nin genç oğlu.
Kalten Pandion Şovalyesi.Sparhawk'ın en eski arkadaşıdır.
Khalad Sparhawk'ın silahtarı. Kurik ve Aslade'nin oğlu. Talen'in üvey kardeşi..
Kolata Tamuli Dışişleri Bakanı.
Komier Genidian Şovalyeler'inin eğitmeni. .
Kotyk Astel Baronu.
Krager [crag-er] Martel ve Zalasta'nın adamları.
Kring Peloi'lerin Domisi.
Kurik [kurr-rick] Sparhawk'ın silahtarı. Talen ve Khalad'ın babaları. Aslade'nin kocası.
Khwaj Troll Ateş Tanrısı.
Lakus Ehlana'nın uykusunu devam ettirebilmek için ölen Pandion Şovalyelerinden biri.
Lillias Rendor'lu bir kadın. Sparhawk'ın eski metresi.
Lycheas Annias ve Arissa'nın gayr-ı meşru oğulları.Piç Lycheas denir..
Martel [mar-tell] Eski Pandion Şovalyesi.Sparhawk'ın eski dostu ve can düşmanı.
Matherion Tamuli İmparatorluğu'nun Başkenti. Ateşten Kubbeli şehir olarak bilinir.
Melidere [Mell-E-Deer] Elenia'lı Barones.Zekasıyla ünlüdür.Babası dolandırıcıydı.
Mirtai Atan kadın-savaşçı. Kring'le evlendi ve Peloi'lerin Doması oldu
Mmrr Prenses Danea'ya Talen tarafından verilen kedi..
Monsel Astel Kilisesi'nin Başpiskoposu.
Naween Fahişe.(20). Cimmura'da çalışır.
Obler Yaşlı Deira Kralı.
Occuda Kont Ghasek'in eski uşağı.Bellina'yı öldürdü.
Ogyrin Rendor Kralı.
Olven Pandion Şovalyesi.
Ortzel Lamorkand'daki Kadach Başpiskoposu.
Oscagne Tamuli Dışişleri bakanı.
Otha Zemoch Kralı. Azash tarafından ölümsüz yapıldı.
Parasim Pandion Şovalyesi.Adus tarafından öldürüldü.
Parok Baron.Cyrgon casusu.
Pelosia Kral Soros tarafından yönetilen Elene Krallığı.
Perraine Rendor - Dobourdaki Pandion Şovalyesi.bkz. Mirrelek.Sparhawk'a Martel yüzünden ihanet etti.Sonra intihar etti.
Platime Cimmura hırsızlarının şefi.
Pondia Sabat Tamuli Başbakanı.
Radun Kont. Kral Dregos'un amcası.
Rebal Cyrgon casusu.
Rendor Eosia'nın güneyindeki bi ülke. Orta-Doğudaki ülkelere benzer.Çöldür..
Rollo KraliçeEhlena'dan kızı Danea'ya kalan oyuncak.
Romalic Styricumun Genç Tanrılarından.
Sabre bkz. Elron.
Sarabian Tamul İmparatoru.
Sarak [Saa-Rack] Thalesia eski Kralı. Bir savaş esnasında Bhelliom'u kaybetti.
Scarpa Arjuna. Cyrgon casusu.
Schlee Troll buz Tanrısı.
Sephrenia Ylara. [ser-fren-e-ar] Aphrael'in Başrahibesi. Styric.
Setras Styricum'un genç tanrılarından. Aphrael'in kardeşlerinden.
Sorgi [Sorr-Giy] Gemi Kaptanı.Bu kaptan tesadüfler eseri Sparhawk'ın gemiye ihtiyaç olduğu her an ortaya çıkmaktadır.
Soros [Sorr-Ross] Pelosia Kralı.
Sparhawk Şovalyesi, Elenia'nın şampiyonu, etc. bkz. Anakha, Mahkra, Efendi Cluff.
Stragen Emsat hırsızlarının şefi. bkz. Milord.
Talen Kurik'in oğlu. HIırsız,ressam ve mustakbel prens.
Tamuli Empire Sarabian'ın yönettiği İmparatorluk. Tamul, Atan, Arjuna, Astel, Edom, ve Cynesga ülkelerini kapsar. Başkenti Matherion'dur.
Troll Tanrıları Khwaj (Ateş Tanrısı), Ghnomb (Yemek Tanrısı), Zoka (Düzüşme Tanrısı), Ghworg (Av Tanrısı), Schlee (Buz Tanrısı).
Tynian Deira'lı Alcione Şovalyesi. Ağır zırhlar giyinir.
Udale Elenia Başpiskoposu. 93 yaşında. Demos'daki Pandion Evinde yaşamaktadır..
Ulath Genidian Şovalyesi. Sessizliğiyle Tanınır
Ulesim Arasham'ın en sevdiği müridi. Rendorlu..
Vanion Pandion Şovalyelerinin eski eğitmesni. Sephrenia'nın sevgilisi. Elene.
Wargun [war-gun] Thalesia Kralı. Avin Wargunsson'un babası.
Xanetia [Zan-Net-E-A] Anarae. Parıldayan İnsan/Delphae.
Younger Gods ,of Styricium. Aphrael, Setras, Romalic, Hanka Genç tanrılardan bazılarıdır.Toplam sayıları 1000'dir..
Zalasta [zall-astar] Styric'li büyücü. Sephrenia'nın eski arkadaşı.
Zoka [zow-car] Troll Düzüş Tanrısı.