Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdninger til dyreforsøg

Er det nødvendigt at bruge forsøgsdyr?

Mange mener, at dyreforsøg overhovedet ikke er nødvendige. De mener, at dyreforsøg slet ikke kan bruges til at forbedre menneskenes sundhed eller sikkerhed og mener, at de samme resultater ville kunne opnås uden anvendelse af levende dyr til forsøg(2).
Andre mener, at der måske nok finder dyreforsøg sted, som man kunne undvære, men at der er forsøg, der er i stand til at give os ny og væsentlig viden, som det ikke er muligt at opnå uden brug af forsøgsdyr.

Hvad taler for at bruge forsøgsdyr?

 • Forsøg med dyr kan hjælpe til at finde helbredende metoder til syge mennesker.
 • Forsøgsdyr er nemme og forholdsvis billige at producere.
 • Ved at bruge forsøgsdyr kan man undgå at mennesker skal deltage i smertefulde forsøg.

Hvad taler imod at bruge forsøgsdyr?

 • Det er synd for dyrene, der i værste fald bliver påført unødige smerter, og i bedste fald bliver tvunget til at gøre nogle ting, der er imod dyrets vilje og natur.
 • Da det som oftest er mennesker resultaterne af forsøgene skal bruges til, bør det også være mennesker der deltager i forsøgene, da det giver bedre og mere præcise resultater.
 • Dyrene bør betragtes som ligeværdige med mennesket, og mennesket har derfor ikke ret til at bruge dyrene som brug-og-smid-væk-genstande.

Hvad skal være opfyldt for at dyreforsøg kan accepteres?

Dyrlæge Erik Max Wulff har fået Dyrenes Beskyttelses Forsøgsdyrspris, fordi han har fundet en forsøgsmetode, hvor forsøgsdyrene lider mindre, og hvor man ikke behøver at bruge så mange forsøgsdyr. Ifølge Erik Max Wulff bør følgende punkter være opfyldt, før et dyreforsøg kan tillades:

 • Formålet skal være godt, nemlig at forbedre menneskers og dyrs sundhed.
 • Mennesket skal ved forsøgets udførelse udvise ansvarlighed i en sådan grad, at ligegyldighed og kynisme ikke opstår. Herunder forpligter man sig også til hele tiden at prøve at forbedre dyreforsøgene og/eller helt erstatte dem med nye og bedre metoder.
 • Mennesket skal udvise et stort mådehold, så unødvendige forsøg, stærkt lidelsesforvoldende forsøg og gentagelser af forsøg ikke udføres(3).

Hvad er Det Dyreetiske Råds holdning til forsøgsdyr

Det Dyreetiske Råd er resultatet af den nye dyreværnslov, der trådte i kraft i september 1991. Rådet, der rådgiver justitsministeren, har til opgave ud fra en etisk vurdering, at følge udviklingen inden for dyreværn. Rådet kan selv tage sager op til diskusion eller blive bedt om at afgive en udtalelse af justitsministeren.
I 1992 kom Det Dyreetiske Råd med en udtalelse om forsøgsdyr. Rådet var nået frem til, at forsøg hvor dyr oplever stærk smerte eller anden intens lidelse, under ingen omstændigheder kan forsvares. Rådet understregede dog, at det drejede sig om den oplevede smerte og lidelse, hvilket vil sige, at Rådet ikke tager afstand fra forsøg, der potentielt er lidelsesvoldende, så længe forsøgsdyret får lindring via bedøvelse eller anden form for smertebehandling(4).
Formanden for Det Dyreetiske Råd Peter Sandøe stiller to betingelser for, at han kan acceptere brugen af forsøgsdyr. For det første skal forskerne have en interesant hypotese, der kan føre til at de i sammenligning med ligemænd kan komme med noget mere interessant, og for det andet må dyrene ikke belastes med intens lidelse og smerte(5).

Modstand mod dyreforsøg i England

Især i England har der været stor modstand mod dyreforsøg, og der findes et utal af organisationer imod brugen af forsøgsdyr. De britiske dyreorganisationers "bibel" hedder 'Animal Liberation' og er skrevet af professor i filosofi Peter Singer fra Manash Universitetet i Melbourne. I sin bog påpeger han, at den vestlige, kristne civilisation i modsætning til hinduismen og buddismen, ikke har nogen tradition for at vise omsorg over for dyr. Han stiller spørgsmålstegn ved menneskets ret til at tage det for givet, at dets interesser altid må gå forud for dyrenes(6).
En af de mere ekstreme britiske dyreorganisationer er Dyrenes Befrielsesfront, ALF/Animal Liberation Front. ALF blev grundlagt helt tilbage i 1976 som efterfølger til organisationen Band of Mercy, der mest gik op i at sabotere ræve- og sæljagter. ALF har flere gange placeret bilbomber i forskernes biler, så sagesløse er kommet til skade ved eksplosionerne.
Englands største dyreorganisation Den Britiske Forening til Afskaffelse af Forsøg med Dyr, BUAV, tager afstand fra ALF's metoder(7).

Hvilke kosmetikfirmaer fører ikke produkter, der er blevet testet på forsøgsdyr?

I januar 1998 udgav Dyrenes Beskyttelse en liste over de firmaer, der har underskrevet følgende erklæring:

"Det er firmaets politik at sikre, at dyr ikke bruges til at udvikle og/eller teste vores produkter eller ingredienser. Ingen af vores færdige produkter eller de anvendte ingredienser har været testet på dyr med kosmetisk mål for øje af dette firma, eller af vores leverandørere siden 1. januar 1998."

Listen indeholder følgende firmaer:

 • Beuty For All Seasons.
 • Body Shop A/S.
 • G & G Danmark (Team Paul Mitchell).
 • Goldhair A/S (Hima Laya Natural Cosmetics).
 • Green Things.
 • Iduna A/S.
 • Joico of Denmark (Dare Corporation).
 • Mika Trading (En Gedi).
 • NECTAR.
 • Shangri-La(8).

Det skal bemærkes, at sådanne producenter lever højt på den viden, som allerede udførte dyreforsøg har givet, så uden forsøgsdyrene havde de ikke haft så stort et produktsortiment som de har i dag. Mange glemmer at nævne dette i deres markedsføring(3).

Danske dyrebeskyttelsesorganisationer

Dyrenes beskyttelse Adresse, telefonnummer med meget mere. http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/

Komiteen Mod Dyreforsøg. Komiteen Mod Dyreforsøg. Fuldtekst, dansk tekst.
Hjemmesiden er under udvikling. Indeholder adresse og telefonnummer.
http://www.DyrenesRet.dk/

Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn. Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn. Fuldtekst, dansk tekst.
Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn havde i 1996 23.800 medlemmer. Foreningen, der er startet i 1963, har til formål at forsøge at få afskaffet alle lidelsesvoldende dyreforsøg. Foreningen er medlem af WSPA.
Siden indeholder beskrivelser af såvel foreningens arbejde som dyreforsøg og links til til andre sider om dyreforsøg. Indeholder desuden et billedarkiv med forsøgsdyr.
http://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk/

Værn for værgeløse dyr. Værn for værgeløse dyr. Fuldtekst, dansk tekst.
Værn for Værgeløse Dyr blev stiftet i 1898. Foreningens formål er at redde herreløse og hjemløse dyr fra mishandling og aflivning. Foreningen er medlem af WSPA. Gennemgang af forskellige dyreværnssager og henvisninger til litteratur og videre links.
http://hjem.get2net.dk/dyreinternat/

Udvalgte udenlandske dyrebeskyttelsesorganisationer

Animal Liberation Front (A.L.F.) Frequently Asked Questions. North American A.L.F. Supporters Group. Fuldtekst, engelsk tekst.
Siden informerer om A.L.F.'s opgaver og virke og indeholder A.L.F.'s målsætning.The Animal Liberation Frontline Information Serviceaf 'Anon' er en uofficiel hjemmeside for A.L.F. med nyheder om aktioner, støttegrupper og links.
http://envirolink.org/arrs/alf_faq.html

WSPA - World Society for the Protection of Animals. World Society for the Protection of Animals. Fuldtekst, engelsk tekst.
Dyrebeskyttelsesorganisations hjemmeside. Indeholder introduktion til WSPA, samt en gennemgang af de forskellige sager organisationen er imod.
http://www.wspa-international.org/

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Against Animal Testing / The Body Shop International. Fuldtekst, engelsk tekst.
Side hvor The Body Shop redegører for deres politik imod brugen af forsøgsdyr til testning af kosmetiske produkter.
http://www.ecotopia.be/yearbook/bodyshop.html

Animal-Rights Movement's 'Bible' Contains Distorted Revelations / Adrian R. Morrison. Fuldtekst, engelsk tekst.
Kritik af de engelske dyrebeskyttelsesorganisationers "bibel" 'Animal Liberation'.
http://www.the-scientist.library.upenn.edu/yr1996/august/opin_960819.html

Animal Testing by the Cosmetic Industry. Arkonline. Artikel fra 'The Ethical Consumer Guide to Everyday Shopping' udgivet ECRA. Fuldtekst, engelsk tekst.
Gennemgang af en række firmaer, der gør eller har gjort brug af forsøgsdyr, samt deres holdninger til dyreforsøg.
http://www.arkonline.com/animal_test.html

Hvass, Hans: Dyrenes Beskyttelse 1875-1975. - Rosenkilde og Bagger, 1975. - 184 sider.
Skrevet i anledning af foreningens 100 års jubilæum. Giver et indblik i baggrundshistorien for foreningens stiftelse og virke. Indeholder artikler om alle mulige forhold omkring beskyttelse af dyr.

Pearce, David: Laboratory Animals. Hedweb. Fuldtekst, engelsk tekst.
Spørgsmål og svar om forsøgsdyr udtaget fra FAQ om dyrevelfærd.
http://www.hedweb.com/arfaq/arsec11.htm

Ruesch, Hans: Mord på uskyldige. - Forlaget til afskaffelse af dyreforsøg, 1992. - 280 sider.
Fyldig kritik af nutidens brug og accept af brugen af forsøgsdyr.

Vivisection and Product Testing. Animal Rights Resource Site (ARRS) / Animal Rights Movement. Fuldtekst, engelsk tekst.
Billedarkiv med billeder af forsøgsdyr.
http://www.envirolink.org/arrs/gallery/vivisection.html

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Understanding Animal Research in Medicine. RDS. Fuldtekst, engelsk tekst.
Fyldig hjemmeside, der søger at redegøre for, forholdene omkring dyreforsøg. Indeholder blandt andet en introduktion til RDS, der er en sammenslutning af læger og forskere, statistik over dyreforsøg i England, oplysninger der forsøger at afmytificere en masse forskellige fordomme omkring dyreforsøg samt videre links.
http://www.rds-online.org.uk/pages/home.asp?i_ToolbarID=8&i_PageID=94

Kilder

 1. Vinther Andersen, Nina: Rynker er guld værd; Industriens sejr over kunderne / Nina Vinther Andersen, Michael Rothenborg. - Politiken. - 1998-01-14.
 2. Sandøe, Peter: Dyreforsøg, s. 94-112. - Lit. - Trykt i: Anvendt etik / Nils Holtug, Klemens Kappel. - Nyt Nordisk Forlag, 1993. - 171 sider.
 3. Wulff, Erik Max: Dyreforsøg og mådehold. - Dyrevennen. - 1997, nr. 5. - Side 18-19. - Lit.
 4. Sandøe, Peter: Dyreforsøg, dobbeltmoral og etik. - Berlingske Tidende. - 1992-09-23.
 5. Sandøe, Peter: Doktor i dyreetik. - Ingeniøren. - Årg. 23, nr. 41 (1997). - Side 3.
 6. Knudsen, Per: Dyrenes Befrielsesfront overgiver sig aldrig / Per Knudsen, interview med Chris Oakley. - Information. - 1987-01-17.
 7. Leth-Nissen, Stine: En bombe for dyrene. - Det Fri Aktuelt. - 1990-06-30.
 8. Positivlisten / Dyrenes Beskyttelse, 1998.