Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 Kimia Tingkatan 4 :: Elektrokimia
 
Home
Sebatian Leburan
Larutan Akueus
Rujukan

 

Pengenalan

 Penemuan dalam bidang Sains dapat berlaku secara tidak sengaja.Contohnya, Elektrokimia ditemui secara  tidak sengaja di makmal ahli fisiologi yang bernama Luigi Galvani [1737 - 1798] dalam abad yang ke-18. Apabila Galvani menggantungkan dawai yang disambung kepada  kaki katak pada rod besi, beliau mendapati bahawa kaki  katak itu tersentak. Rakannya, Allesandro Volta [1745 - 1827] mencadangkan bahawa sentakan ini disebabkan oleh arus elektrik yang terhasil apabila apabila dua logam yang berlainan disambungkan melalui suatu larutan yang dapat mengalirkan arus elektrik.

Penemuan ini telah membuka jalan kepada ahli sains untuk menguraikan sebatian dan seterusnya menganalisis unsur juzuknya. Penemuan ini juga telah membawa kepada penghasilan Sel Kimia.

 

Elektrokimia

Elektrolit

Elektrokimia adalah kajian mengenai proses perubahan antara Tenaga Kimia dan Tenaga Elektrik. Perubahan
tenaga dalam elektrokimia terdiri daripada:
  1. Tenaga Elektrik --> Tenaga Kimia [Proses Elektrolisis]
  2. Tenaga Kimia -->  Tenaga Elektrik [Sel Kimia]

Semua bahan yang berada dalam keadaan sebatian leburan ataupun larutan akueus terbahagi kepada dua kategori - dari segi elektrokimia, iaitu:

Elektrolit merupakan bahan kimia yang boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan sebatian leburan dan larutan akueus garam.     
Contoh bahan elektrolit ialah larutan asid cair, leburan garam dan larutan akueus garam.

Bukan Elektrolit merupakan bahan kimia yang tidak dapat mengkonduksikan elektrik dalam sebarang keadaan.
Contoh bagi bahan bukan elektrolit ialah sebatian kovalen seperti ubat gegat (naftalena), produk getah (lateks) dan larutan gula.

 

 

Proses Elektrolisis

 

Istilah elektrolisis diperkenalkan oleh Michael Faraday [1791 - 1867]. 'Lisis' bermaksud memecah dalam bahasa Yunani. Jadi, elektrolisis bermaksud pemecahan oleh arus elektrik.

Proses Elektrolisis adalah keadaan di mana apabila elektrolit mengkonduksikan elektrik, perubahan kimia berlaku dan elektrolit terurai kepada juzuk-juzuk unsurnya di elektrod.


Kekonduksian elektrik dalam sesuatu bahan berasaskan pergerakan zarah-zarah yang bercas.

  • Dalam logam, pergerakan elektron menyebabkan kekonduksian.
  • Dalam elektrolit, kekonduksian adalah disebabkan oleh pergerakan ion positif dan ion negatif.
     

Kebanyakan sebatian kovalen adalah bukan elektrolit kerana terdiri daripada molekul yang tidak bercas. Namun begitu, terdapat sebatian yang tergolong sebagai elektrolit. Contohnya ialah asid hidroklorik, asid etanoik dan ammonia. Sebatian-sebatian ini akan menghasilkan ion-ion bebas apabila bertindakbalas dengan air.

Ion ialah zarah bercas sama ada positif ataupun negatif yang terbentuk apabila atom atau kumpulan atom membebaskan elektron atau menerima elektron.

Ion positif ataupun kation terbentuk apabila atom neutral membebaskan elektron .Biasanya, atom logam membentuk ion positif.

Ion negatif ataupun anion terbentuk apabila atom neutral menerima elektron.Biasanya, atom bukan logam membentuk ion negatif.

 

 

Home | Sebatian Leburan | Larutan Akueus | Rujukan

This site was last updated 10/11/05