Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Wettelijk kader

Eerst en vooral is er uiteraard de anti-stalkingwet. Daarnaast dient echter ook melding gemaakt te worden van andere wetten die bruikbaar zijn in het kader van stalking.
In het strafrecht wordt er gesproken van “samenloop”, d.w.z. dat wanneer de overtreding van een wet gebeurt in combinatie met de overtreding van andere wetten, de totale maximumstraf die een dader riskeert hoger kan zijn. Alle straffen zullen namelijk worden opgeteld, zonder dat de bekomen straf hoger mag zijn dan het dubbele van het maximum van de zwaarste straf.

Overzicht :

Anti-stalkingwet
Bedreigingen
Aanranding van de eer of goede naam van personen
Huisvredebreuk/woonstschennis
Misbruik van telecommunicatie
Beschadigingen
Diefstal