Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Misbruik van telecommunicatie 1. Wat
  Telefoonterreur is strafbaar gesteld door een bijzondere wet (wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, B.S 27 maart 1991).
  Deze wet bevat een strafbaarstelling van misbruik van de openbare telecommunicatieve infrastructuur of andere middelen van telecommunicatie, om overlast of schade te berokkenen aan de ontvanger (art.1148). Om te spreken van telefoonterreur is het vereist dat de kwaadwillige oproepen hetzij veelvuldig overdag plaatsvinden, hetzij op storende of abnormale tijdstippen (s nachts). In geval van kwaadwillige oproepen kan men de gerechtelijke procedure volgen, waarbij de procureur des konings of de onderzoeksrechter aan Belgacom vraagt om de identiteit van de dader mee te delen.

  Sinds kort is er echter ook een procedure mogelijk bij Belgacom en de Ombudsdienst Telecommunicatie.


 2. Straf
  Gevangenisstraf van 1 tot 4 jaar en/of geldboete van 500 tot 500000 Bef (x200 opdeciemen)


 3. Bewijslast
  Data en uren van de oproepen, de kwaadwilligheid ervan en de identiteit van de beller.