Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Voorstelling : het project stalking
Sinds september 1999 is het project Stalking gestart, in het kader van een uitbreiding van het globaal plan. Stalking is geen nieuw fenomeen. Wat wel nieuw is, is dat tot voor kort stalking nooit als een apart omschreven afwijkend gedrag werd beschouwd.
Sinds de wet van 30 oktober 1998 (BS 17 december 1998) werd stalking als afzonderlijk misdrijf opgenomen in het strafwetboek. Het nieuwe artikel 442bis SW luidt als volgt: Hij die een persoon heeft belaagd, terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren, wordt gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met een geldboete van vijftig frank tot driehonderd frank (te vermenigvuldigen met 200, de zogenaamde opdeciemen).

Aangezien niet alleen elk slachtoffer, maar ook elke dader zeer verschillend is, is het moeilijk om n enkele strategie te bedenken die effectief is voor elke vorm van stalking.
De verscheidenheid van deze problematiek en de recente wetgeving hieromtrent leiden ertoe dat het niet eenvoudig is om relevante informatie en adequate opvang voor slachtoffers te voorzien.

Om aan deze probleemstelling tegemoet te komen, is het project Stalking ontstaan. De globale doelstelling van het project bestaat uit het realiseren van een adequate opvang van slachtoffers van stalking in heel Vlaanderen, meerbepaald door :


Indien u interesse hebt in vorming of een voordracht, kan u een aanvraag richten aan Ann Castrel, C.A.W Het Welzijnshuis, Project Stalking, Guido Gezellestraat 54, 2830 Willebroek, tel : 03/886.28.10, fax : 03/866.35.91. E-mail : vzw.debrug@skynet.be
Men kan hier ook terecht voor informatie i.v.m. stalking.