Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Situering

"No is one of the few words that can never be misunderstood"

Stalking is geen nieuw fenomeen. Wat wel nieuw is, is dat tot voor kort stalking nooit als een apart omschreven afwijkend gedrag werd beschouwd. Sinds de wet van 30 oktober 1998 (B.S. 17 december 1998) werd stalking of “belaging” als afzonderlijk misdrijf opgenomen in het Strafwetboek.

In het hiernavolgende deel vindt u een korte situering van het fenomeen stalking en een typologie van de daders.

Wat is stalking?
Stalkers