Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Diestal


  1. Wat
    Een persoon die een zaak die hem niet toebehoort bedrieglijk (d.w.z. bewust en zonder toestemming) wegneemt, maakt zich schuldig aan diefstal. Hieronder valt ook het wegnemen van een goed om het korte tijd te gebruiken.


  2. Straf
    Gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar en geldboete van 26 Bef tot 500 Bef (x200 opdeciemen).

  3. Bewijslast
    Eigendomsrecht op het goed, het wegnemen door de stalker, zonder toestemming, met het oogmerk om te benadelen.