Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Bronnen

http://francieweb.com/stalked/
http:// www.ccon.com/stalkvictim/resources.html
HERMANS, E., Stalking, een criminologisch-victimologische doorlichting, onuitg., licenciaatsverhandeling criminologie, K.U. Leuven, 1997-1998, 38-45.
HAUS, J.J., Principes géneraux du droit pénal belge, Brussel, Swinnen,1977, nr 405
DE NAUW, A., Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Deurne, Kluwer, 1992, 64-65.
BEKAERT, H. en CALEWAERT, W., “De aanranding van de eer en de goede naam van personen in het Belgisch strafrecht”, R.W., 1938-39, 1425-1430.
DE VOS, K., De weg van het dossier, CAW De Brug Willebroek, onuitgeg., 1998, 15p.
MINISTERIE VAN JUSTITIE, Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf, Brussel, Ministerie van Justitie, 1998, 36p.
http://www.xall.nl~cdirks/fatal2.html
http://www.antistalking.com/victim.htm
http://www.weq.gov.bc.ca/stv/stalking/record.htm
http://www.geocities.com/Wellesley/8827/Stalking/strategies.html
http://www.ncvc.org/infolink/INFO47.htm
http://www.domesticviolence.org/safe.html
http://www.weq.gov.bc.ca/stv/stalking/police.htm
http://www. privacyrights.org/FS/fs14-stk.htm
http://www.weq.gov.bc.ca/stv/stalking/tell.htm
ROGGEMAN, T., Inbraakpreventie, Mechelen, ongepubliceerd, 1999, 2p
http://www.weq.gov.bc.ca/stv/stalking/homesafe.html
http://www.geocities.com/Wellesley/8827/Stalking/strategies.html
http://www.antistalking.com
http://www.ci.dover.nh.us/police/Domestic20%Violence/informat.htm
DE BECKER, G., De gave angst, Antwerpen, De Arbeiderspers, 1997, 361p.
BELGACOM, Ongewenste telefoontjes. Wat u kunt doen als u vaak gestoord wordt door foutieve, tergende of bedreigende oproepen. Brochure, Brussel, Belgacom, 1999, 4p
http://www.weq.gov.bc.ca/stv/stalking/walking.html
http://www.weq.gov.bc.ca/stv/stalking/transit.html
http://www.weq.gov.bc.ca/stv/stalking/car.html