Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Bedreigingen (art. 327 e.v. SW) 1. Wat
  Vanuit het oogpunt dat bedreigingen een onmiddellijke storing teweeg brengen in de maatschappij en tevens een uiting zijn van een misdadig voornemen worden deze strafbaar gesteld in het strafwetboek. Niet elke bedreiging wordt echter erg genoeg geacht om te bestraffen. Drie bedreigingen worden vernoemd in deze artikelen : de bedreiging d.m.v. geschrift, de mondelinge bedreigingen en bedreigingen door gebaren of zinnebeelden. De geuite bedreiging moet een ernstige vrees voor een aanslag op personen of eigendommen veroorzaken en de dader moet handelen vanuit een algemeen misdadig opzet om angst te doen ontstaan bij het slachtoffer. Er wordt echter niet vereist dat de stalker werkelijk van plan is om deze bedreiging uit te voeren. Bij mondelinge bedreigingen wordt vereist dat het gaat om bedreigingen onder bevel of voorwaarde, louter bedreigingen worden meestal geseponeerd. M.a.w. het moet gaan om bedreigingen van het type “Als je niet, dan…” of “Doe… of ik…”. Het is dan ook belangrijk dat dit uitdrukkelijk in het PV vermeld wordt.
  Bij de bedreigingen door gebaren of zinnebeelden wordt vereist dat de bedreiging slaat op een aanslag op personen of eigendommen waarop een criminele straf is gesteld. Wanneer een persoon bijv. zijn hand herhaaldelijk en op opvallende wijze naar zijn jaszak heeft gebracht alsof er een wapen in verborgen is, kan men spreken van dit misdrijf. Ook de agressieve houding van een persoon die met gedoofde autolichten in de richting van het slachtoffer rijdt, kan de overtuiging wekken bij het slachtoffer in ernstig gevaar te zijn, waardoor de voorwaarden voor dit misdrijf vervuld zijn.


  1. Straf
   Gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar en geldboete van 50 tot 300 Bef (x200 opdeciemen) voor mondelinge bedreigingen en een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een geldboete van 26 Bef tot 100 Bef voor bedreigingen door gebaren of zinnebeelden.


   1. Bewijslast
    Feit van bedreiging door de stalker, wijze en aard van bedreigen, bedreigend effect van de daden of uitspraken.