Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Ikatan Dan Simpulan

Buku Sila   Tindih Kasih    Bunga Keti   Simpul Pulih
   
Simpul Manok   Bunga Keti Berganda    Simpul Belit   Simpul Pengail


Buku Sila

Ikatan buku sila digunakan untuk mengikat kain pembalut luka, menyambung tali yang sama besar saiznya dan untuk mematikan ikatan barang-barang. Kedua- dua punca atau hujung tali tersebut senang dibuka semula.

TOPTindih Kasih
Simpulan ini digunakan untuk mengikat leher binatang supaya tidak terjerut, dan membuat lubang tali yang tidak terjerut untuk mengangkat mangsa atau binatang ke atas seperti kucing terjatuh ke dalam telaga

TOP


Bunga Keti
Simpulan ini digunakan bagi menyambung hujung tal yang tidak sama besar, misalnya tali perahu dengan tali kapal.

TOPSimpul Pulih
Simpulan ini digunakan bagi memendekkan tali yang panjang tanpa memotongnya. Ia juga digunakan untuk menguatkan bahagian yang tidak kukuh

TOPSimpul Manok
Simpulan ini akan digunakan sebagai permulaan untuk mengikat pada kayu atau sebagainya.

TOPBunga Keti Berganda
Simpulan bunga keti berganda digunakan untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar dan dapat digunakan dengan selamat.

TOPSimpul Belit
Simpul belit digunakan bagi mengikat tali pada tiang, dan mengikat tali khemah pada pasaknya.

TOPSimpul Pengail
Simpulan pengail digunakan untuk menyambung tali pada mata kail atau menyambung tali yang licin

TOPPenyelenggaraan dilaksanakan oleh
Unit IT Rumah Pengakap Perak