Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Vampire the Masquerade


"S eljő majd az idő, mikoron a
Mindenekfölötti átka tovább meg
nem tűretik
Mikoron Káin vérvonala véget ér,
mikoron Káin vére gyenge lesz, s
nem ismerik majd e Gyermekek az
Ölelést, mert vérük vízként fog
folyni akkor, s elapad ereje is
Ezen időkben ti pedig tudni fogjátok
majd, hogy a Gyehenna hamarosan
utolér benneteket"

- Nod könyve

Tartalom:

Vámpírok

Történelem

A játék

A szekták

Dzsihad

A klánok

Linkek

LetöltésekVámpírok:

Sírból visszatért, halandókon élősködő, vérszívó holttestek. Örökre elátkozott szörnyetegek... büntetésüket elorozott életek árán hosszabbítják meg. Buja ragadozók... élőholt lelküket csak ártatlan, harcoló - vagy éppen beleegyező - nők vagy férfiak vére biztosíthatja.
Az emberek már az idők kezdete óta beszélnek a vámpírokról - az élőholtakról, az emberi húsbörtönbe zárt démoni szellemekről, a meleg vér után sóvárgó, sírból kikelt rémalakokról.
Ezek a történetek egyszerű mítoszok volnának csupán?
Tévedés.
A vámpírok az ősidőktől fogva közöttünk járnak. Most is itt vannak. Az emberiség történetének hajnala óta hatalmas és titkos háborút vívnak. Ezen örökkön tartó csata kimenetelétől függ az emberiség jövője - vagy végső kárhozata.

Történelem:


Káin elsô gyilkosként az elsô vámpír volt a Földön vérét az ur megátkozta, Lilith megáldotta. Gyermekei pedig vele éltek Enoch városában, melyre amint az Nod könyvében is meg vagyon írva, az ur nagy vizet bocsátot. Ekkor Káin távozott az ismeretlenbe, de megígérte, egyszer visszatér. Magára hagyta gyermekeit. Hatalmas urak voltak ezek, emberfölötti hatalommal és vérszomjal. Ezen ôsi lények némelyike még talán most is közöttünk van, örök álmát aluszván. Nem a mi Földünk az egyetlen. Párhuzamosan még egy világ létezik, ahol vámpírok róják az éjszakát, farkasemberek és emberfarkasok lesnek prédára, varázslók és boszorkányok formálják a világképet, elkárhozott lelkek bolyonganak a parkokban és temetôkben. Ebben a világban az emberek úgy élnek mint Mi, én vagy Te, és nem sejtik az igazságot ami körülveszi és felmarcangolja ôket. Ez a világ a sötétség világa.

A játék:

Eltérően a Magus-tól, A Vampire the Masquerade napjainkban játszódik. A játékosok mindegyike a 13 vámpírklán valamelyikéhez tartozó vámpír szerepét veszi fel (a klánokról később). Ne feledd soha, te vámpírral fogsz játszani, kinek lelkéből hiányzik a kímélet. Szükséged van a vérre, amit vadászattal, ragadozással tudsz megszerezni. Ez a játék jóval kegyetlenebb és gonoszabb talán bármely másik szerepjátékhoz képest. Lássunk, hát miről is szól a vámpírok titkos - vagy túlságosan is nyilvános "élete".

A szekták:

A vámpírtársadalmat három nagy szekta alkotja, amely az ismert 13 klánt foglalaja magába. A három szekta szinte minden dologban elkülönül egymástól. Gondolkodásmódban, világszemléletben, vallásban, gazdasági helyezetüket vizsgálva is teljesen eltérő eredményt kapunk. Most bemutatom nektek ezt a három szektát.

A Kamarilla:

A Kamarilla gerincét 7 klán alkotja. A Ventrue, a Toreador, a Malkavita, a Nosferatu, a Brujah, a Gangrel és a Tremere klánok. A Kamarilla "életét" hat ősi hagyomány vezeti. Ezek a következőek:
- Az első hagyomány: A Maszkabál - Azok előtt, kik nem tartoznak a vérhez, soha nem fedheted fel valódi mivoltodat. Ha megteszed, azt jelenti, hogy megtagadod a vér kötelékét.
- A második hagyomány: A Birtok - Birtokod ügy a te ügyed. Saját birtokodon mindenkinek tiszteletben kell tartania akaratodat. Birtokodon senki sem szállhat szembe veled.
- A harmadik hagyomány: A Nemzés - Csakis az öregek engedélyével nemzhetsz utódot. Ha a jóváhagyásuk nélkül teszed, rád is sarjadra is pusztulás vár.
- A negyedik hagyomány: A Felelősség - Akiket te hoztál létre, azok a te Gyermekeid. Amíg önállóvá nem vállnak, addig mindenben te parancsolsz neki. A bűneikért neked kell vállalnod a felelősséget.
- Az ötödik hagyomány: A Vendégjog - Tartsd tiszteletben mások birtokát. Amikor egy idegen városban mész, keresd fel azt, aki ott uralkodik. Amíg nem nyugtázza a jelenlétedet, addíg a semminél is kevesebb vagy.
- A hatodik hagyomány: A Pusztítás - Nem pusztíthatod el a hozzád hasonlókat. A pusztítás joga az Öregeké. Csak a legöregebb rendelheti el közületek a Vérvadászatot.

Amint láthatjátok, a Kamarilla kötelékébe tartozó vámpírok "életét" szigorú szabályok korlátozzák. A Kamarilla sorsa az örök titkolózáson, a rejtőzködésen múlik. Megrögzötten ragaszkodnak a szabályokhoz, az öregebb vámpírok uralkodnak a fiatalokon, örökké rejtőzködnek a legnagyobb veszélyforrás, a halandó emberek elől. A Kamarilla erejét a névtelenség, és a látszólagos összetartás adja. Ajánlom, hogy inkább a Kamarilla soraiból válasszatok magatoknak karaktert, ugyanis jóval több szabályrendszer tárgyalja őket, mint Szabbatos ellenfeleiket és a Független klánokat.

A Szabbat:

A Szabbat mindössze 2 klánból áll a Lasombra és a Tzimisce klánokból, de meg kell említeni a Kamarillát elhagyó, a szabályok ellen lázadó antitribukat, akik ehhez a pusztító szektához pártoltak. A Szabbat "életeét" a Kamarillával ellentétben nem irányítják szabályok. Nyíltan vallják vámpírlétüket, nem rejtőzködnek senki elől. Anarchista falkák alkotják a szekta gerincét. A Szabbatben egy szabály van, az marad "életben", aki erősebb a másiknál. A szektához tartozó öregebb vámpírok (Lasombrák, Lázadó ventruek), több kevesebb sikerrel próbálnak szervezettséget hozni a káoszba, ami fennállása óta jellemző a Szabbatra. Ha a szervezettsége nem is, a szekta ereje mindenképp figyelemre méltó. A szekta ereje tagjainak gyűlöletében, vérszomjában, velejéig gonosz lelkében rejlik.
Legyen bármilyen vonzó is a "korlátok" nélküli "élet", én mégsem ajánlanám kezdő játékosoknak a Szabbatos vámpírral való játékot, ugyanis amint már említettem kevés szabályrendszer említi őket, mint játszható karaktereket. Remélem ennek hamarosan vége, és megjelennek magyarul is azok a kiegészítők, amelyek ezzel az "őrült" szektával foglalkoznak.

A Függetlenek:

A függetleneket nem igazán lehet szektaként emlegetni, ugyanis nincs egységes szervezete, mint például a Kamarilla. Klánjai a Ravnos, a Setita, a Giovanni és az Asszamita mindkét szektától elvonult, önálló "életet élnek". Ritkán lépnek kapcsolatba A két szektával, akkor is csak üzleti, vagy személyes okokból, de inkább jobbna szeretik magukat távol tartani mind a Kamarilától, mind a Szabbattól.
Független karakterrel történő játék? Hát nem is tudom. Tapasztalt játékosoknak ajánlom, ugyanis épp a függetlenségük az oka annak, hogy bárhová is mennek, nem látják szívesen őket. Ha egy városba ismeretlen, idegen vámpír érkezik és ráadásul Független is, az mindenképp gyanakvásra adht okot a város vámpírtársadalmának, és nincs is roszabb, mint egy gyanakvó vámpír.

Dzsihad:

A Dzsihad kifejezést az évezredek óta tartó vámpírok közötti háborúra használják. Mára ez a háború a Kamarilla és a Szabbat közötti villongásokra redukálódott. A Független klánok olykor-olykor beleszólnak ebbe a pusztító háborúba, de amint már említettem ennek általában személyes okai vannak, esetenként klánérdből avatkoznak bele a Szent Dzsihad ügyeibe.

A klánok:

A Kamarilla klánjai:

Toreador: A szépség szerelmesei. Az, hogy mi jelenti a szépet, és azt hogy lehet elérni az már vámpírról vámpírra változik. Vannak közöttük kiemelkedő művészek és nagyzoló kontárok, magas kvalitásérzékkel rendelkező műélvezők és sznob pozőrök. A toreadorok tartják a legszorosabb kapcsolatot a halandókkal, és ők követik leginkább azok szokásait.

Brujah: A Brujah klán tagjait egy olthatatlan szenvedély fűti, a szabadság után vágy. Folytonos harcban állnak az elnyomással, és sokan képesek elpusztulni is az elveikért. Fegyverrel vagy szóval küzdenek az ellen, ami akadályozza céljaik megvalósulását. Azonban abban, hogy mik ezek a célok, kik az ellenfelek, és milyen az a szabadság, amiért küzdeni érdemes, már nagy különbségek lehetnek a klánt tagjai közt. Vannak, akik a tőkések és vannak, akik a kommunisták ellen harcolnak. Vannak kik egy gazdag kisebbségben látják az elnyomókat, és vannak akik a rasszizmus ellen küzdenek. Vannak, akik a fegyveres harcban látják a megoldást, és vannak olyanok, akik a békés átalakulást propagálják. A többség azonban csak követi karizmatikus vezetőit, és benne van minden jó buliban.

Ventrue: A Ventrue-k a Kamarilla nemesei, a szó minden értelmében. Legtöbbször ebből a klánból kerülnek ki a Kamarilla vezetői és legerősebb támogatói, és a kezükben tartják a halandó gazdaságot és politikát is. A Ventrue-k fontosnak tartják a jó ízlést, a műveltséget és a tisztességet. Meglehetősen konzervatívak, nehezen tudnak elszakadni halandó életük gondolkozásmódjától, szokásaitól.

Malkavita: Őrült klán, őrült klán, de van benne ráció. Vagy mégsem? Ezeknél a Malkavitáknál sose lehet tudni. Csak az a biztos, hogy őrültek egytől egyig. De vajon miért őrültebb az, aki Napóleonnak képzeli magát, mint aki hercegnek vagy primogénnek? Lehet, hogy mindannyian Malkaviták vagyunk? Szerencsére a többi vámpír többsége próbál tudomást se venni róluk, így nem ötlenek fel bennük az ilyen zavaros gondolatok. Mindenesetre a Kalkavita klán elég kevés szerepet játszott a város történetében. Néha feltűnt egy-egy érdekes káinita, aki elszórakoztatta vagy feldühítette a helyi testvéreket, de ettől eltekintve nem gyakoroltak különösebb hatást a város életére. Persze ezeknél a Malkavitáknál sose lehet tudni.

Nosferatu: A Nosferatuk szörnyen eltorzulnak vámpírrá válásuk pillanatában, és ez meghatározza az egész klán mentalitását. Legtöbbször másoktól félrehúzódva élnek, egymással szoros kapcsolatban. Csöndesen járnak, mindent megfigyelnek, de csak ritkán avatkoznak személyesen bármibe is. Vannak, akik gyáváknak tartják őket, de el kell ismerni, hogy ők szokták leginkább túlélni a nagy karasztrófákat.


Gangrel: A Gangrelek a magányos, független vámpírok, akik elvetnek minden társadalmi kötöttséget. A legtöbbjük folyton úton van, nomád körülmények között él, és nem gondol a holnappal. Ők a vámpír társadalom magányos farkasai.


Tremere: Középkori eredetű klán, a mágikus tudományok birtokosai. Szigorú hierarchikus szervezetükkel a Kamarilla legerősebb klánjai közé tartoznak. Titkos tudásuk és a háttérből folytatott politikai manipulációik miatt a leginkább gyűlölt klán, akiktől egyúttal mindenki tart is egy kicsit.


A Szabbat klánjai:

Lasombra: A Lasombra a Szabbat vezető klánja, már amennyire ezt a kaotikus szektát vezetni lehet. Nyelvük mint a kígyó, eszük mint a borotva. Ezt kihasználva üldöznek politikusokat, gazdagokat, vagy csak az utukban állókat végzetükbe, ellátva ôket halálos tanácsokkal. Ha viszont érdekeik úgy kívánják, a legjobb tanácsokat ôk adják.

Tzimisce: Jelenlétük még a többi vámpírt is zavarba ejti, nem hiába nevezték el szörnyetegeknek őket a régmúlt éjeken. A Vértestvérek félve suttognak a pillanatnyi kedvtelésből eltorzított, megnyomorított testekről, a lidérces "kísérletekről", az embertelenül kifinomult kínzásokról, amire ezek a szörnyetegek képesek. Eurázsia ôsi vámpírjai, akik hatalmas, sötét kastélyokban élnek, és akiknek vendégei ritkán látják meg a felkelô napot...


A Független klánok:

Ravnos: Elsőrangú szélhámosok, ügyesen vetik az illúziók és hazugságok hálóját a szerencsétlen áldozatra - mindegy, mit akarnak tőle, pénzt, vért, vagy a szabadságát. Cigányok örökké vándorló népe között fordulnak elô. Paradox utat követnek, tolvajok és kártyavetôk.


Setita: Minden más klánnál népszerűtlenebbek, de befolyásuk riasztóan nagy. Az ôsi egyiptomi vallás, Set vagy Settis a nagy kigyó, amely lenyelte Atont, amely elpusztította Oziriszt, és amellyel megküzdött az elsô fáraó de elpusztítani nem tudta. E véres istenséget (aki vámpír) követve emberi áldozatokat mutatnak be és sötét hatalmakat tisztelnek.


Giovanni: Minden képzeletet felülmúlóan gazdagok, származásuk a reneszánsz előtti időkre vezethető vissza. Úgy mondják, a pénz okzta vesztüket, és puszta unalomból fordultak a nekromancia felé. A Giovanni klán tagjai egyben a Giovanni család tagjai is, és a még halandó családtagok gyakorta ghoulként szolgálják a klánt. Ez a családi kötelék - a klán tagjait kétszeresen is összekötik, a legtökéletesebb hűség záloga.

Asszamita: Az Asszamiták a mesés kelet sivatagaiból jönnek, a rettegés fojtó levegőjét hozzák magukkal. Kegyetlen orgyilkosokként ismeri őket mindenki, bárkinek dolgoznak, aki megfizeti őket. Az ár pedig nem más, mint Vértsetvéreik vére: az Asszamiták számára a vámpírvér szívása a legnagyobb szentség.Remélem, ez a rövid ízelítő felkeltette az érdeklődéseteket. Ha így van, akkor segítségként adok pár címet nektek, hogy ne kelljen értelmetlen keresgéléssel eltöltenetek az időt. Ezekről a lapokról még többet megtudhattok a Vampire the Masquerade nevű szerepjátékról.


Magyar szerepjátékosok oldala
Vampire-rel foglalkozó szerepjátékos oldal
A Vampire kiadójának hivatalos oldala
Vampire-ös érdekességek
Vampire PC-s játék hivatalos honlapja

Letöltések

Vissza az oldal tetejére!

Vissza a főoldalra!