Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Na'nshi Doolee (My Heart Will Trust)
      (Mary C. Teller lyaa)

Yego nigahgi yish doolee
Chahahee biyi' shnta' doolee
Jesus sh hwiini'
Doo shi hats'dg ni shi honsh
Ni shij adnilta'

Hh hastig (Chorus):

Bikookg hidishh nidi
Doo bik' shi ye' da, t bee hwiih nish nisin
Na'nshi doolee
Na'nshi doolee

Nashintin d shi honsh Din doo oo'inii nahalingo ny
Doo esh'g sh adndiin

[ Go Back... ]