Van Limburg Stirumplein

Mariaverschijningen zijn geen ongewoon fenomeen in Rooms Katholieke kringen. Al vanaf de vroege middeleeuwen bestaan er berichten over de verschijningen van de Allerheiligste Maagd. De spectaculairste Mariaverschijningen vonden plaats in het zuidfranse Lourdes, het Duitse Dorsten-Holsterhausen in het Rurhrgebied, het Portugese Fatima, de Belgische dorpjes Banneux en Beauraing en in Amsterdam zelf twee verschillende manifestaties van Onze Zoete Lieve Vrouwe: de Staatsliedenbuurtverschijningen aan het eind van de '80er jaren en de Zuidverschijningen in de '40er en '50er jaren van de 'Vrouwe van Aller Volkeren' van Ida Peerdeman, waarvan de zieneres een paar dagen voor haar dood de kerkelijke goedkeuring tot aanbidding werd gegeven door de bisschop van Haarlem Hennie Bomers.

De verschijningen van Onze Lieve Vrouw ter Staats in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt zijn uniek omdat Maria hier voor het eerst in Europa ook aan niet-katholieken verscheen. Dat deed ze al eerder in Egypte, waar hordes Kopten en Moslims haar boven de kerk van Zeitoun zagen zweven.

OLVrouw ter Staats

Van heinde en verre stroomden er gelovigen en nieuwsgierigen aan het eind van de 70er jaren van de vorige eeuw samen in de Staatsliedenbuurt. Er werden dranghekken rond de Heilge plek geplaats door stadsdeel Westerpark.

Klik voor vergroting

De overlast van de Mariaverschijningen in de buurt was blijkbaar zo groot, dat er een anti-mariaverschijningen groepering ontstond met de naam aktiegroep Maria de buurt uit!

De muren van een heel huizenblok bij het Van Limburg-Stirumplein hingen vol met honderden ex-voto's. Deze huizen werden begin '88 afgebroken en daarmee verdewenen ook de ex-voto's. Ook verdwenen is het met aarde gevulde halve olievat, waar zovele kaarsen in gebrand werden en welke de preciese plaats van de verschijningen markeerde. Volgens sommigen het werk van de Gemeente Amsterdam, die weinig op heeft met Mariaverschijningen in wat geld als de allermoeilijkste buurt van de gemeente.
H.B.


powered by FreeFind

Chronologie van gebeurtenissen ronde de Allerzaligste Verschijningen van

Het Comité-Generaal Onze Lieve Vrouw ter Staats is opgericht op vrijdag 10 april 1987 en heeft als doelstelling materiaal te verzamelen, te openbaren en de onafhankelijke studie naar de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in het Amsterdamse stadsdeel Westerpark te bevorderen.

Assistent secretaris Jack Hoekema heeft van een aantal verschijningen verslag gemaakt. De verschijningen van Onze Lieve Vrouw ter Staats in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt zijn uniek omdat Maria hier voor het eerst ook aan niet-katholieken verscheen.

Naast de verslagen van Hoekema achtte het Comitë-Generaal het opportuun de verklaringen van de visionairs te noteren. Dit veldwerk werd door de voorzitter van het hoofdbestuur van Henk M. Brouwer, Secretaris-Generaal Josje Christenhuis en Ignaas Cohen verricht.

Het Comité-Generaal is onstaan omdat er op parochiaal niveau grote weerstand tegen Mariaverschijningen in het algemeen en die in de Staatsliedenbuurt in het bijzonder bestond.

Hardnekkig weigerde de verantwoordelijke pastoor de toenmalige bisschop Mgr. Bomers van Haarlem officieel op de hoogte te brengen. Het was dezelfde pastoor die bij de benoeming van Mgr. Bomers het verzet hiertegen vertegenwoordigde. De Haarlemse bisschop beklaagde zich in een schrijven aan de voorzitter van het Comité-Generaal dan ook dat hij alles via de kranten en televisie moest vernemen. Toch liet deze pastoor zich knielend op de verschijningsplek afbeelden in het Algemeen Dagblad.

Het Comité-Generaal is opgericht om zo duidelijk en objektief mogelijk informatie te verzamelen over de verschijningen en de mededelingen die Onze Lieve Vrouw ter Staats deed. Het Comité-Generaal had hierbij het geluk vanaf de allereerste verschijning aanwezig te zijn geweest en is opgericht zeven dagen na de eerste verschijning..

Zeker in het begin hadden de visionairs nog niet besloten over de inhoud der boodschappen van de verschijning te zwijgen. Dit gebeurde pas toen de belangstelling voor de gebeurtenissen buiten proporties groeiden.

In een aantal gevallen stelden de visionairs er geen prijs op met naam te worden genoemd, omdat men over het algemeen weinig begrip en waardering heeft voor Mariaverschijningen.

Uiteraard heeft het Comité-Generaal Onze Lieve Vrouw ter Staats deze wens gerespecteerd. Een aantal andere zieners bleek echter niet de minste moeite te hebben met het vrijgeven van hun identiteit, hoewel ze wel stelden dat, nu ze eenmaal alles verteld hadden, hopelijk met rust zouden worden gelaten. "Zeker door al die Mariologen en andere deskundigen die zelf nooit wat gezien hebben".

Een begrijpelijk verlangen, gezien de turbulente ontwikkelingen en massale belangstelling voor Onze Lieve Vrouw ter Staats.

Gezien het karakter van de boodschappen van de Heilige Maagd acht het Comité-Generaal het vooralsnog verstandig de grootst mogelijke omzichtigheid te betrachten met bekendmaking van de berichten.

Vandaar dat in deze chronologie alleen die verschijningsdata zijn opgenomen waarvan het onafhankelijke Comité-Generaal haar Nihil Obstat verleende voor publicatie van haar verslagen. Wij vertrouwen er op dat u begrip zult tonen voor deze beslissing.

VERSCHIJNINGEN

Aan verslag van de overige data wordt gewerkt.