Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


eczaneesra@hotmail.com
Son Güncelleme
Ağustos 08, 2001

İ l k  Y a r d ı m  R e h  b e r i

Boğulmalar
Boğulma nedenleri
Boğulma belirtileri
Boğulmalarda yapılması gerekenler
Boğulmalardan nasıl korunuruz?

Hayatı devam ettirebilmek için soluk alıp vererek akciğerlerimizle oksijen alıp, karbondioksit ve diğer zaralı gazları atmamız gerekir. Buna engel olan her türlü etken boğulmaya sebep olur.

Boğulma nedenleri

Üst solunum yollarını tıkayan her türlü cisim.

İri bir lokma, erik, üzüm, kayısı, fındık, fıstık vb.

Küçük oyuncak parçaları, bilye, balon vb.

Su, muhtelif içecekler.

Ani allerjik raksiyonlar.

Astım

Ani kalp yetmezliği ve akciğer ödemi.

Boğulma belirtileri

Karekteristik olarak iki el boyunda çapraz kavuşturulmuş

Yüz ve dudaklar morarmış

Aşırı hava açlığı görüntüsü

Su birikintisinde yüzükoyun, bilinçsiz durumda

Şuur kapalı, sırtüstü yatar konumda, morarmış

Uzun süre zehirli gaz solumuş

Evvelden beri astım, sara nöbeti var, bilinçsiz

Göl, dolu küvet, su birikintisi veya denizden çıkmış, bilinçsiz.

Boğulmalarda yapılması gerekenler

Boğulmalarda ilkyardımın temel amacı, akciğerlere hava girmesini sağlamaktır; ilkyardıma mümkün olduğunca zaman geçirmeden başlanmalıdır.

Solunum yoluna kaçan cisimlerin solunum yolunu tıkaması halinde Heimlich Manevrası uygulayın. (Bebekler için Heimlich Manevrası)

(Bilinçsiz yatan hastalarda Heimlich Manevrası) Bilinç kaybı olan hastanın ağız içini işaret parmağınızla temizleyin ve hastayı sırtüstü yatırın.

Çeneyi yukarı kaldırarak solunum yolunu normal anatomik konma getirin.

Acil yardım isteyin.

Eğer hasta kendi kendine soluyamıyor veya nabızları alınamıyorsa Suni solunum ve kalp masajına hazırlanın. Kalp masajını sağlık personeli veya bu konuda eğitim görmüş kişilerin yapması önerilir. Yanlış değerlendirmeyle kalbi çalışan, nefes alan birine bunu yaparsanız, o kişiyi öldürebilirsiniz.

Boğulmalardan nasıl korunuruz?

Büyük lokma yutmaya çalışmayın

Aşırı alkol almayın

Diş protezlerinizi yerine sıkıca oturtun.

Çok hızlı yemeyin, çiğnerken gülmeyin.

Lüzumsuz nesneleri ağızınızda taşımayın (ör. iğne)

Sandal gezilerinde emniyet yeleği takın.

Çocukları su kenarlarında yalnız bırakmayın.

İğne, düğme, madeni para, boncuk gibi küçük nesneleri ortalıkta bırakmayın.

Bebeklere yemeği çok hızlı yedirmeyin, çiğnemeye ihtiyaç duymayacakları yumuşak yiyecekler verin.

Çocuklara yutamayacakları kadar büyük oyuncaklar alın, küçük parçalara ayrılabilen oyuncaklar almayın.

YAZININ BAŞINA DÖN


Ana Sayfa İLK YARDIM REHBERİ