Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Inspectie

 

Inspectie van de vast opgestelde machines/installaties.

De inspectie wordt uitgevoerd en gerapporteerd overeenkomstig de eisen van de "Bedrijfsvoering van

elektrische installaties" ( NEN EN 50110-1 en de NEN 3140 ) zoals dat in de ARBO-wet verplicht is gesteld.

De inspectie is gericht op de veiligheidsaspecten van de installatie.

De installatie waarop de inspectie betrekking heeft, laat zich definiëren als het "vaste" gedeelte.

Uitgangspunt:

-door de opdrachtgever wordt ons toegang verschaft tot de ruimten waarin de installaties staan,

de eventuele gebouwen zijn volledig toegankelijk;

-de afscherming van de te meten besturings- schakel- en verdeelinstallaties moeten, als de installatie in bedrijf is, door uw mensen worden verwijderd;

-de door de opdrachtgever gehanteerde voorschriften t.a.v. veiligheids- en kwaliteitseisen zullen strikt worden nageleefd;

-de in- en uitschakeling van de spanning kan zowel door de opdrachtgever,vakbekwame personen of werkverantwoordelijken van ons bedrijf gebeuren;

-het al of niet spanningsloos maken van de installatie wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald;

-eventuele terreinverlichting wordt ‘s morgens ontstoken.

 

Meetapparatuur

 

De te gebruiken meetapparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd, eventuele inzage in de kalibratie

rapporten is op verzoek mogelijk.

De te hanteren meet/test apparatuur zijn:

Omschrijving Fabrikaat Type

Infraroodpyrometer Raytek RAYRPM50L2G

Knikmomentsleutel Haupa 1000V

Installatie tester ABB Metrawatt Profitest 100S

VDE-Tester Metrawatt Secutest 0701S

 

Vaste installatie

 

De uit te voeren werkzaamheden zijn:

- bepalen van de kortsluitvastheid, aardverspreidingsweerstand, isolatieweerstand plus de

waarde van de beschermings-, vereffeningsleidingen van de totale vaste installatie;

- bepalen van de aanspreektijd en aanspreekstroom van differentiaalschakelaars;

- algehele controle m.b.t. de geldende normen zoals NEN 1010;

- temperatuur controle van de schakel- en verdeelinrichtingen door middel van Hot-Spot meting;

- daar waar nodig het natrekken van boutverbindingen met desbetreffende aanhaal

momenten;

- symmetriemeting, L1, L2, L3 en de N, gedurende de inspectie van het pand;

- visuele controle, van die situaties die visueel toelichting nodig hebben worden foto’s in het

rapport verwerkt;

 

Elektrische vast opgestelde toestellen

 

De uit te voeren werkzaamheden zijn:

- het bepalen van de isolatieweerstand of vervangende lekstroommeting en bepaling van de

waarde van de beschermingsleidingen van de toestellen;

- bepalen van de kortsluitvastheid;

- algehele visuele controle van de elektrische toestellen.

 

Rapportage

 

Een directe mondelinge melding van levensgevaarlijke situaties.

Een schriftelijke rapportage in tweevoud van de inspectie met vermelding van het resultaat van:

-de visuele inspectie;

-de relevante meetgegevens.

De elektrotechnische installaties/vast opgestelde machines worden 1 x per periode geďnspecteerd

overeenkomstig de bijlage V van de "Bedrijfsvoering van elektrische installaties" ( NEN EN 50110-1 en

de NEN 3140 )

Electro Safe archiveert de onderzoekresultaten gedurende de ( tijdens de inspectie vast gestelde )nieuwe periode, om bij latere onderzoeken te kunnen gebruiken als referentiekader voor preventief onderhoud.