Géographie    Histoire    Religions    Lexique    Encyclopédie


Le Monde de Aan | Lexique
 

Abenais    Altain    Calien    Celeste    Corignan    Daterain    Eldois    Farois    Guinéen    Innois    Lugain    Morel    Normand    Rêtois

 

Guinéen

 
abîme duibheagán
abri díonaim
acier cruach
adorer
adhraim
âge aois
aigle iolar
aile eiteog, sciathán
aimer grám
air aer
aller téim, imím
âme anam
amener liom
ami cára
amour grá, searc
amulette
ancêtre
ginsear
ange aingeal
animal ainmhi
année bliain
araignée damhán alla
arbre crann
arc ogha
arc-en-ciel tuar ceatha
argent
airgead
armée arm
armure éde, trealamh
artisan céard
assassin dúnmhárfóir
au-delà anonn, thall
audace crógacht, danaíocht, calmacht
aurore fáinne an lae
autel altóir
automne fómhar
avant roim
avec le, ag, do
aveugle dall
avoir tá...ag
bague fáinne
baie caor
baleine míol mór
barbare barbartha
barbe féasog, ulcha
barde bard, file
bas géim, búir
bataille cath, comhrac, bruíon
bâtir tógaim, déanaim
bâton bachall
beau álainn, dathúil
beaucoup iomad
beauté maise, áille
bec gor, soc
bélier reithe
bien maith, maitheas, leasa
bière lionn
blanc bán, geal
bleu gorm
boire ólaim
bois adhmad
bon leas, dea, maith
bonté maitheas
bouche béal
bouclier sgiath
bras
géag
brave crógá, calma, dána
bravoure gaisge
brillant reult, glé
briller taitin
bronze findruine
brouillard ceo
bruit rápal
brûler dóim, loiscim
brun donn
buisson tor, tom, dos
cadeau tabhartas, féirín
calme ciúnas
calme socair
casque
clogad, cafarr
ceinture crios
cendre luaith
cerf fiadh
chaîne cuibhreach
chaise suíochán
chaleur teas, brothall
champ bán, móinéar
champion gaiscíoch, laoch
chandelle coinneal
chanson amhrán
chanter canaim
chaos uspán
chaotique gág
chapeau bairead
chat cat
château caisléan
chaud te, teasaí
chef codhnach, taoiseach
chemin casán, conair
chêne dair, darach
cheval each
chevalier ridire
cheveux gruaig, folt
chien madra, gadhar
chutes eas
ciel neamh, flaitheas
clé eochair
coeur croí
colère fraoch, fearg
collier paidrín
colline cnoc, ardán
combat troid, comhrac
combattre troidim
compagnon cólan
comte cont
conte scéal
corbeau fiach dubh, préachán
corne adharc, slioghán
côte trá, cladach
cou muinéal
coup bualadh
couronne bláthfhleasc
couteau scian
créer ceapaim, airgím
crépuscule cróntráth
croire
creidim
cruel míthrócaireach
cuivre umha
dame spéirbhean
danger contúirt
dans im, ib
danse rince
danser rincim
de
de
défi dubhshlán
défier slán
démon deamhan, ansprid
dent fiacail
depuis ó shin
désert fásach
désir toil, fonn, dúil
désirer dúilim
destin cinniúin, dán
détroit caol
devant sara, sula
dévaster creachaim, scriosaim
diamant cloch sholais
doigt méar
domaine talamh
donner tugaim
dormir codlaím
dos drom, múin
douleur tinneas
doux bog, maoth, seimh
dragon dragún
drapeau bratach
droit ceart
druide draoi
duc diúic
eau uisce
écaille gainne
école scoil
égal ionnan
église cill
élever ardaím
éloge moladh
émeraude smaragd
empereur impire
empire impireacht
en bas faoi
en haut os
encore níos mó
enfant leanbh, páiste
enfer ifreann
énigme tomhas
ennemi namhaid, bíobha
enragé aicillach
entendre cloisim, airím
entre idir
envahir gabhaim
épée claíomh
époux céile, nuachar
épreuve promhaim
ère analach
esclave daor, mogha
espion
brathadóir
espoir súil, brath, coinne
est an t-oirthear
estimer miadhaím
et is, gus
étain stán
été samhradh
étoile réalta
étranger strainséir
être táim
éveiller musclaím, dúisím
excellent arfheabhas
exil deoraíocht
exilé deóraidh
faible lag, fann
faim ocras
faire déanaim
falaise alt
fameux clúil
famille muintir
fantôme taibh
faucon seabhach
faux speal
fée sióg
femme bean
fenêtre fuinneog
fer iarann
fermer dúnaim, iaim
feu tine
fidèle dílis
fier uaibhreach
fierté bród, díomus, uabhair
fille iníon
fils mac
fin deireadh, críoch
flèche saighead
fleur bláth
foi creideamh
folie baois
force neart
forêt ollchoill
fort láidir, neartmhar, tréan, cumasach
fou ar buile
foudre tintreagh
fouet lasc
franc oscailte
frère deartháir
froid fuar, glas
froid fuacht
front éadan
fumée deatach
furieux garg
gagner buaim
gardien foraire
géant fathach, fomórach
geler reoim, siocaim
glace oighear
gloire
flaitheamhnus
glorieux óirdheac
gobelin púca
gorge scornach
gouverner rialaím
grâce grásta
grand ard, fada, mór
grandiose mór, álainn
grenouille luascán, láthai
griffe crúb, ionga, gríobh
gris liath
gros mór
grotte uaimh, pluais, cuas
gué áth
guerre cogadh
guerrier laoch, gaiscíoch
habile dilte, ceardúil
hache tua, tál
haine fuath, gráin
haïr caisim
haut ard, uasal
héritage oidhreacht
héritier
oighre
héros laoch, curadh, ánra
heure uair
hibou eala
histoire seanchas
hiver geimhreadh
homme fear
honnête macánta
honneur meas, gradam
honorer urraim
honte náire, aithis
hors amach, amuigh
humble íslím
ici
anso
île oileán
illusion mearbhlacht
infâme mínáireach, aithiseach, míchlúil
insulte
masla, achasán
ivoire
eabhair
jamais coíche
jambe cos
jardin garraí
jaune buí
jeune óg
joie áthas, lúcháir
jouer imrím
jour
joyeux soraidh
jugement breith, meas
juger bráthaim
ansin
lac loch
lâche bleideir
lait bainne
laiton prás
lame lann
lampe lóchrann
lance sleá
lande bogach, réidh
langage teanga
langue teanga
larme deoir
légende scél
lent mall, righin
libérer fuasclaím
liberté saoirse
libre saor
lion leon
lire léim
lit leaba
livre leabhair
loi dlí, reacht
loin cian
long fada
lumière
solas
mage draoi, gruagach
magie dráiocht
main
lámh
maison tigh, áras
maître tiarna, flaith
mal olc, dochar, mioscais
maladie galar, aicío
manger ithim, caithim
manteau casóg
marais corrach, abar
marbre marmar
marchand ceannaí
marin mairnéalac
marteau casúr
matin maidin
maudire angeisim
maudit mallach
mauvais olc
mémoire meabhair
mensonge insím bréag
mentir
eitheachaim
mer farraige
mère mathair
merveille iona, feart
merveilleux iontach
miel mil
milieu lár
misère donas, ainnise
moins níos lú
moisson fómhar
montagne sliabh
mort marbh
mort bás, éag
mouette faoileán
mur falla
musique ceol
nager snámhaim
naissance breith
naviguer
seolaim
navire long
geinim
neige sneachta
nez srón
noble uasal
noblesse (soc.) uaisle
noir dubh
nomade fánaí
nord thuaidh, an thuaisceal
nourriture bia
nouveau úr
nuage néal, scamall
nuit oíche
océan bóchna
odeur boladh
oeil súil
oeuf ubh
oiseau éan
ongle tairneáil
or ór
oreille cluas
os cnámh

ouest thiar, an anar
ours béar
ouvrir osclaím
paix síocháin
palais ríteaghlach
papillon peileacán
par le, leis
parfait iomlán, slán
parfum cumhrán
parler caintím
parole caint
passion
racht, tocht
patience foighne
patrie tigh, áras, conhmái
pays talamh, crioch
paysan tuatach, criare
peau cneas
péché peaca
pèlerin
oilithreach
pensée smaoineamh
penser sílim
perdre caillim
père athair
perle néamhann
pervers dreamhnach
peste plá
petit beag, sualach
peuple dream, lucht
peur eagla, faitíos
pied tróigh
pierre cloch
pirate foghlaí mara
pitié trua
plaine má, clár
plante luibh
plateau ros
pleurer goilim
plomb luaidhe
pluie báisteach
plume eiteog, cleite
plus níos mó
poil gruaig, folt
poing dorn, dóid
poison nimh
poisson iasc, breac
poitrine cliabh
pont droichead
port caladh
porte comhla
porter beirim
pour do
pourpre corcra
poussière ceo, smúit
précieux luachmhar
prendre glacaim
près cóngarach
présent tíolacadh
presqu'île leithinis
prestigieux
prêtre
sagart
printemps earrach
profond doimhin
prophète fáidh
prospère sógh
puissance
cumhacht, neart
puissant cumasach
puits tobar
quand tan
que cad
queue
eireaball
qui cia, co
quoi an
rapide tapaidh
rare gann, tearc
régner
rialaím
reine banríon
religion reiligiún
relique taise, iarsma
renard sionnach
renom clú, cáil, gradam
requin craosaire
respect méas, urraim
rêve taibhrím
révolte
ceannairc
rien aon ní
rire gáire
rire gairím
rivière abha
robe éadach
roi
roue roth
rouge dearg, rua
route bóthar, bealach
royaume ríocht
rue
sraíd
ruisseau sruth, glaise
ruse gliocas
rusé raideamhuil
sable gaineamh
sabot crúb, bonn
sac mála, tiachog
sacré naofa
sage eagnaí
sagesse eagna
saint naomh
saint cáidh
sanctuaire tearmann
sang fuil
sanglier collach, torc
sans amuigh
saphir saphír
saut léim
sauter léimim
sauvage fiaín, allta
savoir aithním
scintillant drithlach
sec
tirim
secret rúnda, ceilte
seigneur tighearna
sel salann
selle diallait
semaine seachtain
serment mionn
serpent nathair nimhe
seuil tairseach
seul aonarach
sévère dorrga, garg
siècle céad bliain
siège (mil.) ionsaí
silence ciúneas, tost
simple soléir
singe ápa, moncaí
sinistre olc
soeur deirfiúr
soif tart, iota
soigner cneasaím
soin aire
soir tráthnóna
soldat saighdiúir
solide láidir, teann
sombre dubh, dorcha, doilbh
souhait toil, mían
soulier bróg
source foinse
sourd bodhar
souris luch
sous
squelette
cnámharlach
statue dealbh, íomhá
sublime giormhar, oirirc
sucre siúcra
sud dheas, an deisceart
superbe álainn
sur ar
table bord, clár
tambour druma
taureau tarbh
température síon
tempête síon, anfadh
temple teampall
temps aimsir, am
terre an tlacht
terreur critheagla
terrifiant scanracht
tête
ceann
tigre tíogar
tombe uaigh
tomber titim
tonnerre toirneach
torture crá, céasadh
toujours
i gcónaí
tour túr
tout uile; an t-uile
tradition béaloideas
traître fealltóir
tribu cine
triomphe bua, caithréim
triste brónach, dubhach
trompette trumpa
trône cathaoir ríoga
tuer maraím
vagabond bacach
vaillance laochas
vaillant árach, cródha
vaincre sáraím
vainqueur buacht
valeureux airidh
vallée gleanntán
vapeur gal
vaste ábhalmhór, mórga
vénérable oirmhinneach
vengeur agartha
vent
gaoth
vérité fírinne
vers fé dhéin
vert glas
vertu suáilce
vertueux buaidheach
vide folamh
vie beatha
vieillard bodach
vieux sean, aosta
vigilant
faireach
village
sráidbhaile
ville cathair
vin fíon
vivant beo
vivre mairim
voie slí
voir chím, feiscinct
voix guth, glór
volcan bolcán
voler goidim
voler(air) eitlím
voleur gadaí, bithiúnach
vouloir tá uaim
voyage aistear
voyager taistealaím
vrai fíor, fírinneach
 
 

 

 
Aan Ían, Dia
Abenais Bhaining
Apôtre
Cólan
Ardésie Íardh
Athame
Íadhanmeas
Chaimée Shaímé
Cúldeorcannlandh Cúldheorcannlandh
Désert d'Are Ara Fásach
Elfe
Síofra
Élysée Talhamh da-Síofra
Forêt des Síoraí
Oilchoill da-Síoraí
Gnome Ghen
Guinée
Gínsear
Humain
Daon
Lugain Luighan
Lune Gealach, Ré
Melibolevant Mailbhail
Mer de Feu
Farraige da-Tine
Mer de Glace Farraige da-Oighear
Monts Vairs
Slíabh Liath
Nain
Abhach, Fíothal
Novarique Nabheireácht
Ocate Uicathaoi
Océan Occidental Bóchna an anar
Océan Oriental Bóchna an t-oirthear
Olympe Sliabh Danaan
Ôsök Város
Talamh da-Abhach
Rouenne
Raoinná
Soleil Grian
Scogarie Scoígarlandh
Stéracanthe Thórancaímhear
 
 

 

 
un aon
deux dhá
trois trí
quatre ceithre
cinq cúig
six
sept seacht
huit ocht
neuf naoi
dix deich
onze aon déag
douze dó déag
treize trí déag
quatorze ceithre déag
quinze cúig déag
seize sé déag
dix-sept seacht déag
dix-huit ocht déag
dix-neuf naoi déag
vingt fiche
cent céad
mille míle
un céad
deux dara
trois triú
quatre ceithrú
cinq cúigú
six séú
sept seachtú
huit ochtú
neuf naoú
dix deachú
 
 

 

Jours et mois
 
Lundi Dia-luain
Mardi Dia-mairt
Mercredi Dia-céadaoine
Jeudi Dia-dhardaoin
Vendredi Dia-aoine
Soldi Dia-domnach
Licorne Mí-alchárn
Source Mí-sórch
Poisson Mí-faisnath
Bélier Mí-aráis
Taureau Mí-tór
Jumeaux Mí-gheam
Crabe Mí-gensér
Lion Mí-laín
Vierge Mí-fairgaí
Balance Mí-puail
Scorpion Mí-chorbaín
Centaure Mí-sétir
 
 


Haut de page