Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Kur'ansko obavještavanje o budućim događajima

UVOD

Jedna od čudesnih strana Kur'ana je, također, i to što on govori o određenim događajima koji se do njegovog objavljivanja još nisu dogodili. U 27. ajetu poglavlja Al-Fath, naprimjer, Allah unaprijed donosi radosnu vijest mu'minima da će osloboditi Mekku koja se nalazila u rukama mušrika:

"Allah će obistiniti san Poslanika Svoga da ćete sigurno u Časni hram ući bezbjedni - ako Allah bude htio -, neki obrijanih glava, a neki podrezanih kosa, bez straha. On je ono što vi niste znali znao i zato vam je, prije toga, nedavnu pobjedu dao." (Al-Fath, 27)

Obrati li se pažnja, primijetit će se da Allah daje obavijest o jednoj drugoj pobjedi koja će se realizirati prije oslobađanja Mekke. Zaista, kao što je prethodno i saopćeno u Kur'anu, muslimani su prvo zauzeli utvrđenje Hajber, koje se nalazilo u rukama Židova, nakon čega su, također, ušli i u Mekku.

Činjenica da Kur'an govori o događajima koji će se desiti u budućnosti samo je jedna od njegovih jedinstvenih mudrosti. Ovo je također i jedan od dokaza da je Kur'an riječ Allaha, Onoga koji posjeduje neograničeno znanje. Uporedo sa naučnim činjenicama istaknutim u Kur'anu, a koje nije mogao znati nijedan čovjek tog vremena, Kur'an, dakle, govori i o događajima koji će se desiti u budućnosti. Jedan od tih događaja je i poraz Bizantije. Najzanimljiviji momenat ovog historijskog događaja, kojim ćemo se detaljnije pozabaviti na narednim stranicama, je činjenica da su Bizantinci poraženi na najnižoj nadmorskoj visini svijeta. Ovo je zanimljivo, pošto je u ajetu upravo tako i najavljeno: "najniže mjesto"! Sasvim je sigurno da tehnologijom tog vremena nije bilo moguće obaviti takvo mjerenje i ustanoviti najnižu nadmorsku visinu. Ovo je podatak koji čovjeku saopćava Sveznajući, Allah, dž. š.

Pobjeda Bizantinaca

Basen jezera Lut, gdje su Bizantinci poraženi od Perzijanaca. Gore se vidi satelitska fotografija ovog područja. Okolina jezera, koja je najniže područje na svijetu, ima nadmorsku visinu od -395 metara.

Jedno od saopćenja koje Kur'an iznosi o pitanju događaja koji se još nisu dogodili nalazi se u prvim ajetima poglavlja Ar-Rum. U ovim ajetima se govori da je Bizantijska imperija pretrpjela poraz, ali da će nakon kratkog vremena ponovo izvojevati pobjedu:
"Elif-lam-mim. Bizantinci su pobijeđeni na najnižem mjestu, ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti za nekoliko (3 - 9) godina - i prije, i poslije, Allahova je odluka - i tada će se vjernici radovati." (Ar-Rum, 1-4)
Ovi ajeti su objavljeni otprilike sedam godina nakon što su kršćani Bizantinci pretrpjeli žestoki poraz od idolopokloničkih Perzijanaca, oko 620. godine. I u ajetima se saopćava da će Bizantinci veoma brzo izvojevati pobjedu. Međutim, u to vrijeme Bizantija je pretrpjela tako veliki poraz da je čak izgledalo nemoguće da se održi na nogama, a nekamoli da izvojuje ponovnu pobjedu. Ne samo Perzijanci nego su i Avari, Slaveni i Lombardi predstavljali veliku opasnost po bizantijsku državu. Avari su došli do pred sami Istanbul. Da bi se podmirili troškovi vojske, bizantijski kralj Heraklius je naredio da se zlatni i srebreni ukrasi po crkvama istope i pretvore u novac. Kada čak i to nije bilo dovoljno, pristupilo se topljenju kipova od bronze. Veoma veliki broj guvernera se pobunio protiv Herakliusa, imperija je došla do tačke raspadanja. Prvo su, od strane idolopokloničkih Perzijanaca, okupirane bizantijska Mezopotamija, Klikija, Sirija, Palestina, Egipat i Ermenistan.20

Ukratko, očekivao se totalni nestanak Bizantije. Tačno u ovom periodu, međutim, dolazi do objave prvih ajeta poglavlja Ar-Rum, u kojima se saopćava da će, nakon ne više od devet godina, Bizantinci ponovo pobijediti. Ova pobjeda je toliko izgledala nemoguća da su mušrici Arapi išli toliko daleko da su ove ajete uzimali kao predmet sprdnje. Mislili su da se nikada neće dogoditi ova pobjeda koju Kur'an najavljuje.
Međutim, kao i sve druge kur'anske informacije i saopćenja, i ova je nesumnjivo bila istinita. Otprilike sedam godina nakon objave prvih ajeta poglavlja Ar-Rum, decembra 624., u blizini ruševina Ninova, dogodio se još jedan veliki rat između Bizantije i Perzijske imperije. Ovaj put je bizantinska vojska porazila perzijsku. Nekoliko mjeseci nakon ovog rata, Perzija je bila primorana da potpiše sporazum o povratu Bizantiji teritorija koje je okupirala.21

Tako je došlo do obistinjavanja "bizantijske pobjede" koju je Kur'an unaprijed čudotvorno najavio.
Druga mudžiza koja se nalazi u istim ajetima je, također, i jedna geografska činjenica koju je u to vrijeme bilo nemoguće ustanoviti. U trećem ajetu poglavlja Ar-Rum ističe se da će Bizantinci biti poraženi na najnižem mjestu na svijetu. Ova činjenica je sadržana u formulaciji "edn-el-erd", koju su mnogi komentatori Kur'ana prevodili kao "blisko ili susjedno mjesto". Međutim, ovaj prijevod nije prava protuvrijednost originalne formulacije, nego figurativni komentar. Riječ "Edna", koja znači "najdonji, najniži, najdublji...", izvedenica je od glagola "dena". A, riječ "erd" znači svijet. Cjelokupna formulacija "edn-el-erd" dolazi u značenju "najnižeg mjesta na svijetu".

Zanimljivo, rat između Perzije i Bizantije odigrao se na najnižem mjestu na svijetu! Mjesto odigravanja aktualnog rata je bazen jezera Lut, koje se nalazi na tromeđi sirijske, palestinske i teritorije današnjeg Jordana. I, kao što je danas općepoznato, bazen jezera Lut nalazi se na visini 395 metara ispod nivoa mora i predstavlja mjesto sa najnižom nadmorskom visinom na svijetu.

Dakle, Bizantinci su, kao što je to Kur'an i najavio, poraženi na najnižem mjestu na svijetu.
Ono na što se ovdje mora skrenuti pažnja je činjenica da je nadmorske visine, a time i nadmorsku visinu bazena jezera Lut, bilo moguće ustanoviti jedino mjerenjima provedenim u savremenom dobu. Sasvim je nemoguće da je, u vrijeme objave Kur'ana, neko znao da okolina jezera Lut predstavlja najnižu tačku svijeta. Međutim, ovo područje je u Kur'anu navedeno upravo kao mjesto sa najnižom nadmorskom visinom. To, opet, predstavlja još jedan u nizu dokaza da je Kur'an riječ Svevišnjeg, Allaha, dž. š.

Gore su prikazane fotografije jezera Lut snimljene sa satelita. Nadmorsku visinu jezera Lut je bilo moguće ustanoviti mjerenjima provedenim u toku XX stoljeća. Prilikom ovih mjerenja ustanovljeno je da je ovo "najniže mjesto svijeta".

Ponavljanje riječi u Kur'anu

Pored do sada iznesenih čudotvornih karakteristika, Kur'an posjeduje i "matematičku mudžizu". Jedan primjer ove mudžize je zajednički broj ponavljanja određenih riječi. Određene riječi koje su u izvjesnom međusobnom odnosu na krajnje zbunjujući način se u Kur'anu ponavljaju u istom broju. Dolje su navedene riječi ove vrste i broj njihovog ponavljanja:

Izraz "sedam nebesa" se u Kur'anu spominje sedam puta. "Stvaranje nebesa (halku semavat)" također se sedam puta ponavlja:

SEDAM NEBESA

7 puta

STVARANJE NEBESA

7 puta

(halku semavat)

 

Riječ "dan (jevm)" u jednini spominje se 365 puta, a u množini, dakle, "dani (ejjam i jevmejn)" 30 puta. Broj ponavljanja riječi "mjesec" iznosi 12:

 

DAN

jevm

365

DANI

ejjam

30

MJESEC

jevmejn

12

Riječ "izdaja" spominje se 16 puta, kao i riječ "zloba (habis)":

IZDAJA

16 puta

ZLOBA

16 puta

"Biljka" i "stablo" u Kur'anu se ponavljaju isti broj puta: 26

BILJKA

26 puta

STABLO

26 puta

Dok se riječ "kazna" spominje 117 puta, jedan od temeljnih kur'anskih principa, "oprost", se spominje duplo više od ovog broja, dakle 234 puta:

KAZNA

117 puta

OPROST

2x117=234 puta

Kada prebrojimo imperativ "reci", vidjet ćemo da se on u Kur'anu spominje 332 puta. Isti rezultat ćemo dobiti i kada prebrojimo glagol "rekli su"

 

RECI

332 puta

REKLI SU

332 puta

Broj ponavljanja riječi "dunjaluk" i "ahiret" je isti: 115

DUNJALUK

115 puta

AHIRET

115 puta

 

Riječ "šejtan" spominje se 88 puta, koliko i riječ "melek".

ŠEJTAN

88 puta

MELEK

88 puta

Riječ "iman" (bez određenog člana) u cijelom Kur'anu spominje se 25 puta, riječ "bogohuljenje" isto toliko.

IMAN

25 puta

BOGOHULJENJE

25 puta

Riječ "zekat" ponavlja se 32 puta, koliko i riječ "bereket":

ZEKAT

32 puta

BEREKET

32 puta

 

Riječ "rahmet" ponavlja se isto toliko koliko i riječ "pravi put (hidajet)": 79

RAHMET

79 puta

HIDAJET

79 puta

Riječ "dobar, pošten, pobožan, čestit (ebrar)" ponavlja se 6 puta, dok se riječ "bludnik, razvratnik, lažov (fadžir)" ponavlja duplo manje od toga: 3 puta.

EBRAR

6 puta

FADŽIR

3 puta

Riječi "ljeto-vruće" ponavljaju se u istom broju kao i riječi "zima-hladno": 5 puta.

LJETO-VRUĆE

5 puta

ZIMA-HLADNO

5 puta

Formulacija "stvorio je vas (čovjeka)" ponavlja se u istom broju kao i "pokornost": 16 puta.

STVORIO JE VAS (ČOVJEKA)

16 puta

POKORNOST

16 puta

Riječ "vino (hamr)" i "pijanstvo (sekere)" ponavljaju se isto puta: 6

 

VINO

hamr

6 puta

PIJANSTVO

sekere

6 puta

Riječ "bogatstvo" ponavlja se 26 puta, ali riječ "siromaštvo" duplo manje: 13 puta.

BOGATSTVO

26 puta

SIROMAŠTVO

13 puta

Riječ "čovjek (insan)" spominje se 65 puta, što je jednako ukupnom broju spominjanja faza stvaranja čovjeka:

 

ČOVJEK

 

65

ZEMLJA

(turabun)

17

SJEME, SPERMA

(nutfeh)

12

EMBRIO

('alaq)

6

GRUDA MESA

(meda'a)


3

KOST

('izam)

15

MESO

(lehm)

12

UKUPNO:

 

65

Ponavljanje riječi u Kur'anu

Pored do sada iznesenih čudotvornih karakteristika, Kur'an posjeduje i "matematičku mudžizu". Jedan primjer ove mudžize je zajednički broj ponavljanja određenih riječi. Određene riječi koje su u izvjesnom međusobnom odnosu na krajnje zbunjujući način se u Kur'anu ponavljaju u istom broju. Dolje su navedene riječi ove vrste i broj njihovog ponavljanja:

Izraz "sedam nebesa" se u Kur'anu spominje sedam puta. "Stvaranje nebesa (halku semavat)" također se sedam puta ponavlja:

SEDAM NEBESA

7 puta

STVARANJE NEBESA

7 puta

(halku semavat)

 

Riječ "dan (jeuvm)" u jednini spominje se 365 puta, a u množini, dakle, "dani (ejjam i jeuvmejn)" 30 puta. Broj ponavljanja riječi "mjesec" iznosi 12:

 

DAN

jeuvm

365

DANI

ejjam

30

MJESEC

jeuvmejn

12

Riječ "izdaja" spominje se 16 puta, kao i riječ "zloba (habis)":

IZDAJA

16 puta

ZLOBA

16 puta

"Biljka" i "stablo" u Kur'anu se ponavljaju isti broj puta: 26

BILJKA

26 puta

STABLO

26 puta

Dok se riječ "kazna" spominje 117 puta, jedan od temeljnih Kur'anskih principa, "oprost", se spominje duplo više od ovog broja, dakle 234 puta:

KAZNA

117 puta

OPROST

2x117=234 puta

Kada prebrojimo imperativ "reci", vidjet ćemo da se on u Kur'anu spominje 332 puta. Isti rezultat ćemo dobiti i kada prebrojimo glagol "rekli su"

 

RECI

332 puta

REKLI SU

332 puta

Broj ponavljanja riječi "dunjaluk" i "ahiret" je isti: 115

DUNJALUK

115 puta

AHIRET

115 puta

 

Riječ "šejtan" spominje se 88 puta, koliko i riječ "melek".

ŠEJTAN

88 puta

MELEK

88 puta

Riječ "iman" (bez određenog člana) u cijelom Kur'anu spominje se 25 puta, riječ "bogohuljenje" isto toliko.

IMAN

25 puta

BOGOHULJENJE

25 puta

Riječ "zekat" ponavlja se 32 puta, koliko i riječ "bereket":

ZEKAT

32 puta

BEREKET

32 puta

 

Riječ "rahmet" ponavlja se isto toliko koliko i riječ "pravi put (hidajet)": 79

RAHMET

79 puta

HIDAJET

79 puta

Riječ "dobar, pošten, pobožan, čestit (ebrar)" ponavlja se 6 puta, dok se riječ "bludnik, razvratnik, lažov (fadžir)" ponavlja duplo manje od toga: 3 puta.

EBRAR

6 puta

FADŽIR

3 puta

Riječi "ljeto-vruće" ponavljaju se u istom broju kao i riječi "zima-hladno": 5 puta.

LJETO-VRUĆE

5 puta

ZIMA-HLADNO

5 puta

Formulacija "stvorio je vas (čovjeka)" ponavlja se u istom broju kao i "pokornost": 16 puta.

STVORIO JE VAS (ČOVJEKA)

16 puta

POKORNOST

16 puta

Riječ "vino (hamr)" i "pijanstvo (sekere)" ponavljaju se isto puta: 6

 

VINO

hamr

6 puta

PIJANSTVO

sekere

6 puta

Riječ "bogatstvo" ponavlja se 26 puta, ali riječ "siromaštvo" duplo manje: 13 puta.

BOGATSTVO

26 puta

SIROMAŠTVO

13 puta

Riječ "čovjek (insan)" spominje se 65 puta, što je jednako ukupnom broju spominjanja faza stvaranja čovjeka:

 

ČOVJEK

 

65

ZEMLJA

(turabun)

17

SJEME, SPERMA

(nutfeh)

12

EMBRIO

('alaq)

6

GRUDA MESA

(meda'a)


3

KOST

('izam)

15

MESO

(lehm)

12

UKUPNO:

 

65

Mudžiza broja 19 u Kur'anu

Drugi bitan detalj matematičke mudžize Kur'ana je svakako i broj 19, koji se na jedan šifrirani način proteže po stranicama Kur'ana. Ovaj broj, na koji je Allah, dž. š., u 30. ajetu poglavlja Al-Muddaththir skrenuo pažnju, šifrirao se u pojedinim dijelovima Kur'ana. Primjere toga možemo navesti slijedećim redoslijedom:
Bismille ima 19 harfova:

Kur'an je sastavljen od 114 poglavlja (19x6).

Prvo objavljeno sure (96. sure) je 19. sure otpozadi.

Prvi objavljeni ajeti su prvih 5 ajeta 96. sure, a ukupan broj riječi ovih ajeta je 19:

Kao što se vidi, prvih 5 ajeta je sačinjeno od 19 riječi. Veznik "" kao ni "" nisu računati kao odvojene riječi.

Prvo objavljeno sure (Al-'Alaq) ima 19 ajeta.

Poslijednje objavljeno sure (An-Nasr) je sačinjeno od 19 riječi.

Osim toga, prvi ajet ovog poglavlja koji govori o Allahovoj pomoći, također, ima 19 harfova:

 

Jedina sura koja ne počinje bismillom

Pored bismille na početku, jedna bismilla se nalazi i u 30. ajetu

ZAKLJUČAK: Kur'an je Allahova riječ

Sve ovdje navedene činjenice upozoravaju nas na očitu činjenicu da je Kur'an takva knjiga čiji su svi navodi apsolutno tačni, da je knjiga koja iznosi naučne činjenice, događaje iz budućnosti i matematičke šifre što je, sve skupa, u to vrijeme bilo apsolutno nedostupno čovjeku. Ove činjenice bilo je nemoguće dokučiti sa naučnim nivoom i tehnologijom tog vremena. Svakako je ovo jasan dokaz da Kur'an nije napisan od strane čovjeka. Sve su ovo dokazi da je Kur'an riječ Svevišnjeg, Allaha, dž. š., Onoga koji sve zna i koji je sve ni iz čega stvorio. U jednom ajetu Allah o Kur'anu kaže slijedeće:

"A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti." (An-Nisa', 82)

Kao što u Kur'anu nema nikakve protivrječnosti, isto tako svi podaci koji su navedeni u njemu svakim danom se i naučno potvrđuju, što, također, predstavlja svojevrsnu ilustraciju i dokaz da je ova knjiga jedna izuzetna mudžiza. Dužnost čovjeka je da se prihvati ove svete Knjige, koja je objavljena od strane Allaha, dž. š., i da je prihvati kao jedinu vodilju kroz svoj život. Allah nam se u jednom ajetu obraća slijedećom uputom:

"A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala." (Al-An'am, 155)

A u drugim ajetima nam poručuje slijedeće:

"...Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće - neka vjeruje, a ko hoće - neka ne vjeruje!..."(Al-Kahf, 29)
"...On (Kur'an) je pouka - pa ko hoće, poučit će se." ('Abasa, 11-12)

DALJE>>>