Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Dr inż. Jan Pająk - skorowidz tematów z linkami do stron
(2-języcznie po angielsku For English version click on this flag i polsku Dla polskiej wersji kliknij na ta flage)
Uaktualizowano:
7 stycznia 2014


Kliknij "X" lub "No" jeśli np. plansza rzekomych błędów, lub reklama, usiłuje przeszkodzić w oglądnięciu tej strony.Menu 1:

(Wybór języka:)


(Organizujące:)

Strona główna

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

FAQ

Tekst [11] w PDF


(Po polsku na tej witrynie:)

Skorowidz

Skorowidz ZIP

Darmowa energia

Telekinetyczne ogniwo

Grzałka soniczna

Telekinetyka

Samochody bez spalin

Telekineza

Strefa wolna od telekinezy

Telepatia

Trzęsienia ziemi

Sejsmograf

Artyfakt

Koncept Dipolarnej Grawitacji

Totalizm

Pasożytnictwo

Karma

Prawa moralne

Nirwana

Dowód na duszę

Wehikuły czasu

Nieśmiertelność

Napędy

Magnokraft

Komora oscylacyjna

Militarne użycie magnokraftu

Tapanui

Nowa Zelandia

Atrakcje Nowej Zelandii

Dowody działań UFO na Ziemi

Fotografie UFO

Chmury-UFO

Bandyci wśród nas

Tornado

Huragany

Katrina

Lawiny ziemne

Zburzenie hali w Katowicach

Ludobójcy

26ty dzień

Petone

Przepowiednie

Plaga

Podmieńcy

WTC

Columbia

Kosmici

UFOnauci

Formalny dowód na istnienie UFO

Zło

Antychryst

O Bogu naukowo

Dowód na istnienie Boga

Metody Boga

Biblia

Wolna wola

Prawda

O mnie (dr inż. Jan Pająk)

Starsze "o mnie"

Poszukuję pracy

Aleksander Możajski

Świnka z chińskiego zodiaku

Zdjęcia ozdobnych świnek

Radości po 60-tce

Kuramina

Uzdrawianie

Owoce tropiku

Owoce w folklorze

Książka kucharska

Ewolucja ludzi

Wszystko-w-jednym

Grecka klawiatura

Rosyjska klawiatura

Rozwiązanie kostki Rubika 3x3=9

Rozwiązanie kostki Rubika 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Bitwa o Milicz

Św. Andrzej Bobola

Liceum Ogólnokształcące w Miliczu

Klasa Pani Hass z LO Milicz

Absolwenci 1970

Nasz rok

Wykłady 1999

Wykłady 2001

Wykłady 2004

Wykłady 2007

Wieś Cielcza

Wieś Stawczyk

Wszewilki

Zwiedzaj Wszewilki i Milicz

Wszewilki jutra

Zlot "Wszewilki-2007"

Unieważniony Zjazd "2007"

Poprzedni Zlot "2006"

Raport Zlotu "2006"

Korea

Hosta

Lepsza ludzkość

Partia totalizmu

Statut partii totalizmu

FAQ - częste pytania

Replikuj

Memoriał

Sabotaże

Skorowidz

Menu 2

Menu 4

Źródłowa replika strony menu

Tekst [11] w PDF

Tekst [10] w PDF

Tekst [8p/2]

Tekst [8p]

Tekst [7]

Tekst [7/2]

Tekst [7b]

Tekst [6/2]

[5/4]: 1, 2, 3

Tekst [4c]: 1, 2, 3

Tekst [4b]

Tekst [3b]

Tekst [2]

[1/3]: 1, 2, 3

X tekst [1/4]

Monografia [1/4]:
P, 1, 2, 3, E, X

Monografia [1/5](In English here:)

Keywords index

Source replica of this web page

Menu 2

Menu 4

FAQ

Free energy

Telekinetic cell

Sonic boiler

Telekinetics

Zero pollution cars

Telekinesis

Telekinesis Free Zone

Telepathy

Earthquake

Seismograph

Artefact

Concept of Dipolar Gravity

Totalizm

Parasitism

Karma

Moral laws

Nirvana

Proof of soul

Time vehicles

Immortality

Propulsion

Magnocraft

Oscillatory Chamber

Military use of magnocraft

Tapanui

New Zealand

New Zealand attractions

Evidence of UFO activities

UFO photographs

Cloud-UFOs

Bandits amongst us

Tornado

Hurricanes

Katrina

Landslides

Demolition of hall in Katowice

Predators

26th day

Petone

Prophecies

Plague

Changelings

WTC

Columbia

Aliens

UFOnauts

Formal proof for the existence of UFOs

Evil

Antichrist

About God

Proof for the existence of God

God's methods

The Bible

Free will

Truth

About me (Dr Eng. Jan Pajak)

Old "about me"

My job search

Aleksander Możajski

Pigs from Chinese zodiac

Pigs Photos

Healing

Tropical fruit

Fruit folklore

Cookbook

Evolution of humans

All-in-one

Greek keyboard

Russian keyboard

Solving Rubik's cube 3x3=9

Solving Rubik's cube 4x4=16

Wrocław

Malbork

Milicz

Battle of Milicz

St. Andrea Bobola

Village Cielcza

Village Stawczyk

Wszewilki

Wszewilki of tomorrow

Korea

Hosta

1964 class of Ms Hass in Milicz

TUWr graduates 1970

Lectures 1999

Lectures 2001

Lectures 2004

Lectures 2007

Better humanity

Party of totalizm

Party of totalizm statute

FAQ - questions

Replicate

Memorial

Sabotages

Index of content with links

Menu 2

Menu 4

Source replica of page menu

Text [11] in PDF

Text [8e/2]

Text [8e]

Text [7]

Text [7/2]

Text [6/2]

Text [5/3]

Figs [5/3]

Text [2e]

Figures [2e]: 1, 2, 3

Text [1e]

Figures [1e]: 1, 2, 3

X text [1/4]

Monograph [1/4]:
E, 1, 2, 3, P, X

Monograph [1/5]


(Hier auf Deutsch:)

Freie Energie

Telekinesis

Moralische Gesetze

Totalizm

Über mich

Menu 2

Menu 4

Quelreplica dieser Seite


(Aquí en espańol:)

Energía libre

Telekinesis

Leyes morales

Totalizm

Sobre mí

Menu 2

Menu 4

Reproducción de la fuente de esta página


(Ici en français:)

Énergie libre

Telekinesis

Lois morales

Totalizm

Au sujet de moi

Menu 2

Menu 4

Reproduction de source de cette page


(Qui in italiano:)

Energia libera

Telekinesis

Leggi morali

Totalizm

Circa me

Menu 2

Menu 4

Replica di fonte di questa pagina
Menu 2:

(Przesuwne)

(Oto wykaz wszystkich stron z TEGO serwera, w zestawieniu językowym - w 8 językach. Wybierz interesującą Cię stronę manipulując suwakami, potem kliknij na nią aby ją uruchomić:)

Tu powinna być wyświetlona strona menu2.htm.

(Ten sam wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie na "Menu 2".)Menu 3: (Alternatywne adresy tej strony:)

(Na płatnych serwerach:)

totalizm.pl

energia.sl.pl

totalizm.com.pl

(Na darmowym hostingu z FTP:)

artefact.uhostall.com

bobola.net78.net

cielcza.5GBFree.com

cielcza.iwebs.ws

geocities.ws/immortality

pajak.fateback.com

proof.t15.org

rex.dasfree.com

tornado.fav.cc

tornado.zxq.net

(Stare bo rzadko aktualizowane:)

bible.webng.com

malbork.webng.com

tornados2005.narod.ru

petone.loomhost.com

dhost.info/nirvana

morals.mypressonline.com

malbork.20megsfree.com

totalism.50megs.com

mozajski.freewebspace.com

prawda.20fr.com

totalizm.20fr.com

chi.maroc.to

free.7host05.com/Pajak

freewebs.com/1970r

angelfire.com/psy/antichrist/

ufonauci.w.interia.pl
Menu 4:

(Przesuwne)

Oto wykaz adresów wszystkich totaliztycznych witryn działających w dniu aktualizacji tej strony. Pod każdym z owych adresów powinny być dostępne wszystkie totaliztyczne strony wyszczególnione w "Menu 1" i "Menu 2", włączajac w to również ich odmienne wersje językowe (tj. wersje w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, greckim i rosyjskim). Najpierw więc w poniższym okienku wybierz adres serwera z każdego masz zamiar skorzystać manipulując suwakami, potem kliknij na jego adres, kiedy zaś otworzy się strona reprezentująca ów serwer wówczas wybierz sobie z "Mednu 1" lub z "Menu 2" interesującą cię stronę i kliknij na nią aby ją uruchomić i przeglądnąć:

Tu powinna być wyświetlona strona menu.htm.

(Niniejszy wykaz daje się też wyświetlić z "Menu 1" poprzez kliknięcie tam na "Menu 4".)


Moim stronom internetowym potrzebny jest "skorowidz" z "linkami" pozwalający na szybsze odnajdowanie i otwieranie poszukiwanych tematów i opisów. Wszakże do 2011 roku opracowałem już ponad 300 odmiennych stron internetowych, adresujących ponad 120 odmiennych tematów - każdy temat w co najmniej dwóch językach (tj. polskim i angielskim) a czasami nawet w aż 6 językach. Wszystkie te strony omawiają najróżniejsze tematy z punktów widzenia nowej tzw. "totaliztycznej nauki" - które są unikalnymi produktami moich badań, wiedzy, filozofii życiowej (totalizmu), oraz twórczego umysłu. Niestety, bezstronnej i sprawiedliwej (fair) prezentacji poglądów i ustaleń "totaliztycznej nauki" - które są ujawniane i wyjaśniane na moich stronach internetowych i w moich monografiach, narazie NIE daje się znaleźć w praktycznie żadnym innym opracowaniu na Ziemi (chociaż istnieją już liczne "krytykanckie" opracowania nawzajem prześcigające się w "opluwaniu" wyników badań prowadzonych zgodnie z kanonami owej nowej "totaliztycznej nauki"). Stąd aby ułatwić czytelnikom znajdowanie prezentacji, wyjaśnień i opisów tego czym się aktualnie interesują - dokonanych właśnie z "a priori" podejścia do badań wdrażanego przez nową "totaliztyczną naukę", a także aby dać im dokładny przegląd tematów opisanych na moich stronach i w moich monografiach, opracowałem niniejszą stronę "skorowidza" z (zielonymi) linkami do tematów już przebadanych totaliztycznie. Życzę owocnego jej użycia "dla wspólnego dobra wszystkich ludzi".


Część #A: Informacje wprowadzające:

      

#A1. Jak korzystać z tej strony:

       Część #B tego "skorowidzu" zawiera alfabetyczny wykaz "tematów" albo "zdań kluczowych" czy "definicji" do zagadnień omawianych w poszczególnych stronach które ja autoryzuję. Każdemu z nich starałem się przyporządkować krótki opis, a jeśli to konieczne to również jego tłumaczenie na język angielski. Po symbolu => podane są też (zielone) linki do tych moich stron które dany temat omawiają wraz z /#punktami na owych stronach w których ów temat jest zaprezentowany.
       Aby znaleźć określony fragment moich stron internetowych, który opisuje temat jaki właśnie interesuje czytelnika, najlepiej najpierw opisać ten temat kilkoma słowami które najdokładniej go charakteryzują, potem zaś poszukać w "skorowidzu" z "części #B" tą linię z linkami która najlepiej odpowiada temu czego czytelnik poszukuje. Warto też pamiętać, że "Internet Explorer" w swym menu zwanym "Edit" zawiera rozkaz "Find (on this page)" który ułatwi nam znalezienie na danej stronie poszukiwanego przez nas słowa kluczowego.
       Ja wkładam wiele wysiłku w zapewnienie aby każda witryna (serwer) totalizmu miała wszystkie strony, albo linki do wszystkich stron, jakie dotąd opracowałem. Jednak, jak każdy człowiek, czasami popełniam pomyłki. Ponadto, strony, witryny i serwery totalizmu czasami się psują, zaś wszystko co dotyczy totalizmu jest też intensywnie sabotażowane (zgodnie z działaniem tzw. "przekleństwa wynalazców"). Dlatego czasami może się zdarzyć, że któryś z linków tego "skorowidzu" nie zadziała na danym serwerze. W takim przypadku radziłbym przenieść się na inny serwer wylistowany w "Menu 3", zaś tam spróbować uruchomić ponownie dany (ten sam) link do tematu jaki czytelnika właśnie najbardziej interesuje.


Część #B: Skorowidz i linki:


2 nauki: ateistyczna (ortodoksyjna) i totaliztyczna => totalizm_pl.htm/#A2.6, tornado_pl.htm/#B1, telekinetyka.htm/#C1
3 wyjaśnienia każdego działania Boga => tornado_pl.htm/#K1 i #C2, landslips_pl.htm/#B2, day26_pl.htm/#C2 i #K2
9 zabitych przez UFO na "Przełęczy Diatłowa", Ural, 1959 rok => tekst_1_5.htm/UB3 tom 16, evidence_pl.htm/#E2
"10 sprawiedliwych" (powstrzymują "kataklizmy") => patrz "dziesięciu sprawiedliwych"
"309 męczenników" z L'Aquila przez chciwość naukowców => quake_pl.htm/#R1 do #R7, seismograph_pl.htm/#C6.1
a posteriori => telekinetyka.htm/#C1, petone_pl.htm/#A2, god_istnieje.htm/#F2, pajak_jan.htm/#J2
a priori => totalizm_pl.htm/#A2.6, tornado_pl.htm/#B1, telekinetyka.htm/#C1, god_istnieje.htm/#F1, tekst_1_5.htm/H10
"a priori" kontra "a posteriori" podejście do badań rzeczywistości => totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10 tom 4
absolutna prawda istnieje ale jest niemożliwa do jednoznacznego wyrażenia => prawda.htm/#B4
absolwenci mojego rocznika 1964 klasy Pani Hass z Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu => klasa.htm, lo.htm
absolwenci mojego rocznika 1970 Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej => rok.htm, pw.htm
absurdalność naukowych postulatów powstania "wszechświata z niczego" => will_pl.htm/#E1, biblia.htm/#C12
absurdalność naukowych postulatów zasad "podróżowania przez czas" => fe_cell_pl.htm/#K1
adres i kontakty autora tych stron (dr inż. Jana Pająk) => pajak_jan.htm/#L3
aerodynamika twierdzi że trzmiel nie powinien latać => cooking_pl.htm/#C2, god_istnieje.htm/#H2, biblia.htm/#F1
"agresor" przegrywa każdą wojnę => bitwa_o_milicz.htm/Fot #A1, #I2, morals_pl.htm/#C5.2, changelings_pl.htm/#B1
Aleksander Możajski (Алекса́ндр Ф. Можа́йский) = budowniczy pierwszego samolotu => patrz Możajski Aleksander
anonimowy i dyskretny sposób działania Boga => tapanui_pl.htm/#H1
Antychryst = nadprzyrodzona "symulacja" szatańskiej istoty => antichrist_pl.htm/#F5, przepowiednie.htm/#G1 i #G3
Antychryst jako "cielesna reprezentacja Boga" => antichrist_pl.htm/#F4 i #F5, newzealand_visit_pl.htm/#D1 i #D3
Aramoana => tekst_1_5.htm/W4 (#77), wszewilki.htm/#F3, fe_cell.htm/#M3
Arka Przymierza = starożytna wersja "komory oscylacyjnej" => telekinesis_pl.htm/#M1, eco_cars_pl.htm/#D3
Arnold Kenneth = pierwszy obserwator UFO - 24 czerwca 1947 => will_pl.htm/#F2, tekst_1_5.htm/P2.4.1 i P5.1 tom 14
arogancka zapowiedź budowy dwóch następnych reaktorów atomowych w Japonii => seismograph_pl.htm/#C7
artyfakt z Singapuru = opis falsyfikatu "Sejsmografu Zhang Heng'a" => artefact_pl.htm/#B1 do #C2
artyści NIE są nękani "przekleństwem wynalazców" => wszewilki.htm/#F3, free_energy_pl.htm/#H2
"Apollo" program = lądowania ludzi na Księżycu => immortality_pl.htm/#K2 i #A3
ataki UFO na ludzi => evidence_pl.htm/#E2, newzealand_pl.htm/#E3, tekst_1_5.htm/UB3 tom 16
"ateistyczna nauka ortodoksyjna" => totalizm_pl.htm/#A2.6, tornado_pl.htm/#B1, pajak_jan.htm/#J2, tekst_1_5.htm/H10
atomowa katastrofa w Fukushima jest co najmniej 4 razy większa od Czernobyla => telekinetyka.htm/#M1.1
Auckland - niszczące tornado z 3 maja 2011 => tornado_pl.htm/#H5, day26_pl.htm/#I3
autobiografia (pełna) autora tych stron (dr inż. Jana Pająk) => pajak_jan.htm/#B1
autobiografia (skrócona) autora tych stron (dr inż. Jana Pająk) => jan_pajak_pl.htm/#1
autoryzacja Biblii przez samego Boga => patrz Biblia i dowody jej autoryzacji przez samego Boga
Badylak, Dr Stephen (wynalazł "pixie dust") => biblia.htm/#F2(15b)
baobab z wyspy Penang, Malezja => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4
bandyckie zachowania symulacji UFOnautów => bandits_pl.htm
"Bateria Telekinetyczna" = "Ogniwo Telekinetyczne" => fe_cell_pl.htm, telekinetyka.htm/#G1 i #D1, tekst_1_5.htm/LA
bezlekowe "samouzdrawianie" swoich bóli poprzez "odracanie naszych wierzeń" => healing_pl.htm/#G2
bezpieczna i zdrowa żywność i potrawy => cooking_pl.htm
"białogłowy" - w kościołach Korei => korea_pl.htm/"Fot. #3b"
Biblia = opis faktycznej historii wszechświata => will_pl.htm/#E1
Biblia = potwierdzenia dla badających bez rozwiązań dla leniwców => god_proof_pl.htm/#H3, immortality_pl.htm/#D5.2
Biblia gwarantuje ochronę przed kataklizmami miejsca zamieszkania "10 sprawiedliwych" => quake_pl.htm/#G1
Biblia i dowody jej autoryzacji przez samego Boga => biblia.htm
Biblia i totalizm uczą jak żyć "sprawiedliwie" ("moralnie") => quake_pl.htm/#G1(Ad. 1), mozajski.htm/#B2.1
Biblia nakazuje karanie (dyscyplinowanie) dzieci rózgą => will_pl.htm/#B5.1, rok.htm/#E4, quake_pl.htm/#G1
Biblia nakazuje wysłuchać co najmniej 2 odwrotnych stron dla osądzenia => biblia.htm/#C5, tornado_pl.htm/#B1
Biblia ostrzega o karze śmierci dla "niesprawiedliwych" (nawet jeśli są "religijni") => quake_pl.htm/#A1 i #G1
Biblia potwierdza zasadę działania wehikułów czasu bazującą na DNA => immortality_pl.htm/#B4 i #D5 do #D5.2
Biblia potwierdza że Bóg cofa każdego człowieka do lat młodości aż kilka razy w życiu => immortality_pl.htm/#B4.1
Biblia przeklina tych co ... => quake_pl.htm/#G1,
Biblia wyjaśnia stworzenie widzialnego z tego co niewidzialne (tj. materii z przeciw-materii) => biblia.htm/#C12
Biblia a homoseksualizm => quake_pl.htm/#G1, plague_pl.htm/#B1, mozajski.htm/#B2.1, morals_pl.htm/#C5.5
"bio-akupunktura" (użycie źdźbła trawy dla zapobiegania przeziębieniu po złapaniu przez deszcz) => healing_pl.htm/#E1
bitwa o "Milicz" w końcowych dniach drugiej wojny światowej (relacja naocznego świadka) => bitwa_o_milicz.htm/#C1
błysk śmierci (wiązka fal emitowanych w chwili śmierci) => soul_proof_pl.htm/#E2, god_proof_pl.htm/#F2
błyskawiczna powódź ("flash flood") => petone_pl.htm/#C2 i #I3.1, newzealand_pl.htm/#K1.1, day26_pl.htm/#O1
bohater bitwy pod Grunwaldem a działanie "Prawa Bumerangu" => malbork.htm/#C3.1
bombardowania Nowej Zelandii kałem UFOnautów => evidence_pl.htm/#A2 i #B8
bombardowanie przyszłych ofiar trzęsień ziemi ofertami budowy urządzeń ostrzegających => seismograph_pl.htm/#I1
Bóg - "sprawiedliwość" (a więc i "moralność") to posłuszeństwo => totalizm_pl.htm/#A1, morals_pl.htm/#B5
Bóg ciągle się uczy => evolution_pl.htm/#M1, magnocraft_pl.htm/#L2, will_pl.htm/#B4, seismograph_pl.htm/#B5
Bóg definitywnie istnieje i już jest to formalnie udowodnione => god_proof_pl.htm/#G2, god_pl.htm/#B3
Bóg (i świat fizyczny) liczą "tylko" około 6000 lat => will_pl.htm/#B7, evolution_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/NA1.3 tom 12
Bóg jest poznawany badaniami "totaliztycznej nauki" i filozofii totalizmu => god_pl.htm, tekst_1_5.htm/I3.3.4 tom 5
Bóg jest samoświadomym naturalnym programem rezydującym w "przeciw-materii" => god_proof_pl.htm/#C2
Bóg karze pasywnych przy grzechu jak wspólników grzechu => seismograph_pl.htm/#C7, parasitism_pl.htm/#B1 i #B4
Bóg karze śmiercią osoby "niesprawiedliwe" ("niemoralne") => quake_pl.htm/#A1 i #G1
Bóg karze śmiercią osoby religijne które są "niemoralne" ("niesprawiedliwe") => quake_pl.htm/#A1 i #G1
Bóg karze za "niemoralność", a nie za "ateizm" ani za niską "religijność" => quake_pl.htm/#A1 i #G1
Bóg 'nagradza' poprzez zaoszczędzenie komuś doświadczania "kar" => mozajski.htm/#B2.1
Bóg nakazuje aby dyscyplinować dzieci => will_pl.htm/#B5.1, quake_pl.htm/#G1(Ad.1), morals_pl.htm/#J2.4
Bóg "żywi się" wiedzą => will_pl.htm/#B4
Bóg samowyewoluował się z początkowego "chaosu" wszechświata => will_pl.htm/#E1, tekst_1_5.htm/A1.1 tom 1
Bóg stworzył (celowo) niedoskonałych ludzi => tekst_1_5.htm/A7, A3.1, parasitism_pl.htm/wstęp, humanity_pl.htm/#C2
Bóg unika potwierdzania 'przewidywań' ludzi aby NIE generować 'proroków' => quake_pl.htm/#P5(3.14) i #P6
Bóg używa "samoregulujące się" mechanizmy karania => mozajski.htm/#B3 i #B4.4, seismograph_pl.htm/#C7 i #I1
Bóg-Małpa (tj. "Hanuman" hinduizmu, "Si Jin Hung" buddyzmu, "Sun Wukong" taoizmu) => god_pl.htm/Fot. #B2a
brak 'konkurencji' lub 'opozycji' powoduje narastanie wypaczeń i zwyrodnień => god_istnieje.htm/#F1.1 i #F3
brak w kościołach ludzi niezdrowo otyłych => god_proof_pl.htm/#F2
bratobójcza walka Boga o przeżycie => antichrist_pl.htm/#B1.1, soul_proof_pl.htm/#L4
Britten John i jego motocykl oraz mięśniolot => newzealand_visit_pl.htm/#H1.4
broń: pepesza, Suomi M-31 SMG, RKM Browning, Schmeisser, Mauser, Kałasznikow => bitwa_o_milicz.htm/#E2
"brzytwa Occam'a" ("bytów nie wolno mnożyć ponad absolutną konieczność") => god_istnieje.htm/#F1 i #F2
"chaos" początkowy wszechświata jako siła która samo-ewoluowała Boga => will_pl.htm/#E1
charakter ludzi ujawniany ich anatomią => day26_pl.htm/#M1, changelings_pl.htm/#M1
"chimera DNA" = genetyka inna u dziecka niż u matki => soul_proof_pl.htm/#C6, prawda.htm/#C1
Christchurch - wynik ignorowania obrony przed kataklizmami => quake_pl.htm/#P5.1
"cielesna reprezentacja Boga" albo "wcielenie Boga" => patrz "deita"
co nastąpi po naszej śmierci (w/g Biblii) => malbork.htm/#J3
coca-cola (sekretna receptura) => boiler_pl.htm/#G1, mozajski.htm/#H4
Corby Schapelle z Australii => predators_pl.htm/#E5, changelings_pl.htm/#I1
cud deszczu żywych rybek => milicz.htm/Fot. #D24, god_proof_pl.htm/#H2, wszewilki.htm/Fot. #F2, tornado_pl.htm/#K3
"cuda" jakie zaistniały w moim otoczeniu => god_proof_pl.htm/#H2
cudowne odwrócenie się posągu w katedrze z Christchurch tyłem do ludzi => quake_pl.htm/#P6
"cudowne ptaki" które znoszą "złote jajka" = wynalazcy => free_energy_pl.htm/#H2
cudowne uzdrowienie z Warszawy w kościele ze Świętej Lipki => timevehicle_pl.htm/#D6.1, god_proof_pl.htm/#H2
cykady w Korei => korea_pl.htm/"Fot. #10b"
cyklon Nargis z Burmy (3 i 4 maja 2008 roku) złożony z dwóch współbieżnie wirujących cyklonów => katrina_pl.htm/#E2
czarna sobota (black Saturday) z Wiktoria w Australii w dniu 7 lutego 2009 => day26_pl.htm/#O1, petone_pl.htm/#C2
czarnoksiężnik "Sapieha" => sw_andrzej_bobola.htm/#G1
"czas", działanie czasu => immortality_pl.htm/#C1
"czas absolutny" (nienawracalny), a "nawracalny czas softwarowy" => immortality_pl.htm/#C4
czasowa czarna dziura = "uwięziona nieśmiertelność" bez nirwany => immortality_pl.htm/#H5, timevehicle_pl.htm/#C9
"człowiek strzela, jednak kule nosi diabeł" => changelings_pl.htm/#B1, karma_pl.htm/#B6, malbork.htm/#A2
"czteropędnikowe wehikuły UFO" (UFO o czterech pędnikach) => explain_pl.htm/#G1
"cztery mądre małpki" = > antichrist_pl.htm/#B1.1, quake_pl.htm/#I1
czy Bóg dotrzymuje obietnic które zawarł w Biblii => day26_pl.htm/#I3, healing_pl.htm/#G2
czy nasze chroby leczą lekarstwa, czy też Bóg => healng_pl.htm/#A2
czy UFO i UFOnauci są "symulacjami Boga" => tekst_1_5.htm/OD5 i QB1 z tomów 13 i 15, evidence_pl.htm/#A2
czystka i prowokacja na Politechnice Wrocławskiej z 1 maja 1968 roku => tekst_1_5.htm/A18 tom 1, wroclaw.htm/#F2
"darmowa energia" - urządzenia generujące => free_energy_pl.htm, fe_cell_pl.htm, telekinetyka.htm, eco_cars_pl.htm
Darwinowskie "przeżywanie najsilniejszego" => changelings_pl.htm/#B1, bitwa_o_milicz.htm/#E3, will_pl.htm/#G1
Davey Peter Daysh - grzałka soniczna => boiler_pl.htm, newzealand_visit_pl.htm/#H1.5 i #H2, free_energy_pl.htm/#E1
De Broglie Louis i jego "symetryczność natury" => god_proof_pl.htm/#E2(5), biblia.htm/#F1, tekst_1_5.htm/H6.1 tom 4
"Deer Cave" (tj. "Jelenia Jaskinia") odparowana przez UFO na Borneo => tekst_1_5.htm/V5.3.1 z tomu 17
definicja "moralności" (w/g totalizmu) => totalizm_pl.htm/#A1, morals_pl.htm/#B5
definicja "odkrycia" => tekst_1_5.htm/ostatni podrozdział z V5.3.1 w tomie 17
definicja pojęcia "moralność" w świecie rządzonym przez Boga => morals_pl.htm/#B5, totalizm_pl.htm/#A1
definicja pojęcia "nauka" (naukowa i totaliztyczna) => telekinetyka.htm/#C2, #C3
definicja "religii" => tornado_pl.htm/#B1
definicja "totaliztycznej nauki" => telekinetyka.htm/#C4, tornado_pl.htm/#B1
"deita" czyli "cielesna reprezentacja Boga" ("wcielenie Boga") => newzealand_visit_pl.htm/#D1, antichrist_pl.htm/#F4
"deja vu" => immortality_pl.htm/#C3, #B4.1, malbork.htm/#J3, god_istnieje.htm/#D3, wszewilki_jutra.htm/#J6
delfiny i wieloryby jako przodkowie ludzi => evolution_pl.htm/#F2
depresja psychiczna a energia moralna => nirvana_pl.htm/#F2, #C6
"depresja" oraz chorobliwy sceptycyzm = oznaki "pasożytnictwa" => parasitism_pl.htm/#E1, totalizm_pl.htm/#D10
depresja psychiczna - leczenie => nirvana_pl.htm/#C6, parasitism_pl.htm/#E2
depresja psychiczna - powodująca samobójstwa => will_pl.htm/#G4, nirvana_pl.htm/#F2
depresyjny poziom energii moralnej w Nowej Zelandii => nirvana_pl.htm/#F2, newzealand_visit_pl.htm/#E1
Diesel Rudolf - wynalazca silnika Diesla => mozajski.htm/#H4, newzealand_visit_pl.htm/#H1, eco_cars_pl.htm/#G2
dlaczego ateiści budują wiedzę i technikę ale niszczą moralność => will_pl.htm/#C4, bitwa_o_milicz.htm/#J3
dlaczego Bóg nie "bije piorunami" => soul_proof_pl.htm/#B2, changelings_pl.htm/#D2, predators_pl.htm/wstęp
dlaczego Bóg nie "wali piorunami" => god_pl.htm/#B9, antichrist_pl.htm/#C1, will_pl.htm/#A2, tornado_pl.htm/#C1
dlaczego Bóg preferuje i chroni społeczności i osoby zwiększające wiedzę innych => quake_pl.htm/#H2 i #K1
dlaczego Bóg stworzył kobiety jako znacznie niedoskonalsze od mężczyzn => antichrist_pl.htm/#B2
dlaczego Bóg stworzył ludzi (dla powiększania wiedzy) => will_pl.htm/#B2, tekst_1_5.htm/A3 i A3.1 w tomie 1
dlaczego Bóg toleruje cierpienie, kalectwo i śmierć => god_istnieje.htm/#C1 i #C2
dlaczego Bóg "symuluje" UFO i UFOnautów => tekst_1_5.htm/QB2 i QB3 z tomu 15, evidence_pl.htm/#A2
dlaczego brak "konkurencji" korumpuje => god_istnieje.htm/#F1, telekinetyka.htm/#M1.3, god_proof_pl.htm/#A4
dlaczego cechy narodowe Polaków wyjątkowo sprzyjają zadziałaniu "przekleństwa wynalazców" => mozajski.htm/#I1
dlaczego Drugi Jezus nie może się ujawnić, nawet jeśli już tu przybył => przepowiednie.htm/#G3
dlaczego nasz los w młodości zależy od tego co czynimy jako dorośli => totalizm_pl.htm/#A2.5, god_istnieje.htm/#D1
dlaczego do wiecznego życia Bóg osądzi tylko 1 z każdych 250000 ludzi => immortality_pl.htm/#C4, quake_pl.htm/#I1
dlaczego "dobre żony zawsze mają złych mężów, zaś dobrzy mężowie zawsze mają złe żony" => god_proof_pl.htm/#A4
dlaczego ja używam skrótu "JP3" na googlowskich forach dyskusyjnych => faq_pl.htm/#E2.1
dlaczego kobiety są niedoskonalsze od mężczyzn (plus materiał dowodowy na ten fakt) => antichrist_pl.htm/#B2
dlaczego kokosy nigdy nie spadają na głowy ludzi => fruit_pl.htm/#C1 i #D1, god_proof_pl.htm/#F2
dlaczego "koniec świata" musi jednak kiedyś nastąpić => immortality_pl.htm/#C3
dlaczego "koniec świata" może nastąpić dopiero w, lub po, 2656 roku => immortality_pl.htm/#C4, quake_pl.htm/#N1
dlaczego "koniec świata" NIE był w 2012 r. i NIE będzie w dalszych 6 setek lat => quake_pl.htm/#N1, seismograph/#B8
dlaczego "kości dinozaurów" dowodzą NIEistnienia dinozaurów => god_istnieje.htm/#H2, #F2, #E1, stawczyk.htm/#D3
dlaczego ludzie są niedoskonali => tekst_1_5.htm/A7, A3.1, changelings_pl.htm/#D1, humanity_pl.htm/#C2
dlaczego mamy obowiązek walczyć z szatańskimi reprezentacjami Boga => antichrist_pl.htm/#F5
dlaczego modlić się trzeba wyłącznie do Boga => antichrist_pl.htm/#F5, malbork.htm/#D1
dlaczego na całym świecie tydzień ma 7 dni => pigs_pl.htm/#C4
dlaczego na życie człowieka składają się 2 cykle po 60 lat każdy => pigs_pl.htm/#C8
dlaczego "nieczynienie niczego i wylegiwanie się" jest niemoralne => god_istnieje.htm/#E3, totalizm_pl.htm/#A2.1
dlaczego "nuklearnej wojny światowej" nigdy NIE będzie => bitwa_o_milicz.htm/#J2 i #J4, quake_pl.htm/#N2
dlaczego o Bogu powinno się wiedzieć, a NIE tylko w Niego wierzyć => god_proof_pl.htm/#B3, bitwa_o_milicz.htm/#J3
dlaczego religie ani ateistyczna nauka niemal nic nie wiedzą o samym Bogu (o Bogu Ojcu) => healing_pl.htm/#A2
dlaczego wierzący budują moralność ale blokują rozwój wiedzy i techniki => will_pl.htm/#C3, totalizm_pl.htm/#A2.7
dlaczego wzrost wiary w Boga obala postęp techniczny ale zwiększa moralność => will_pl.htm/#C3 i #A2
dlaczego zmiany wiedzy ludzkiej mają kształt litery "U" => pigs_pl.htm/#C9
dobro ogółu przeważa nad dobrem jednostek => prawda.htm/#C6
dobry mąż = zła żona, zły mąż = dobra żona (chińskie przysłowie) => god_proof_pl.htm/#A4, antichrist_pl.htm/#B2
"dola" = zasiłek dla bezrobotnych => prawda.htm/#C6, pajak_jan.htm/#B1
Domała Andrzej (ś.p.) - uprowadzony do UFO i na planetę Nea => tekst_3b.htm, tekst_1_5.htm/UB2 tom 16
dorobek fundujący i fundamenty filozoficzne noworodzącej się "nauki totaliztycznej" => god_istnieje.htm/#F1.1, #F2
"dosiądnięcie tygrysa" = nie daje się ujechać - bo zwali, nie daje się zsiąść - bo pożre => rok.htm/#E1 - (1)
dowody specjalnego potraktowania nowozelandzkiego Petone przez Boga => petone_pl.htm/#I3, day26_pl.htm/#I3
dowody, że dusza wnika w ciało po przerwaniu pępowiny => soul_proof_pl.htm/#C6, tekst_1_5.htm/JD12.5.1 z tomu 7
dowód empiryczny, że czas jest softwarowy i ma charakter skokowy (dyskretny) => immortality_pl.htm/#D1 i #D2
dowód formalny na softwarowy zapis "programów życia i losu" w DNA => immortality_pl.htm/#D7, tekst_1_5.htm/M1.6
dowód formalny, że "Bóg autoryzował Biblię" => biblia.htm/#B1, tekst_1_5.htm/M7.1 z tomu 11
dowód formalny, że "Bóg istnieje" => god_proof_pl.htm/#G2, god_pl.htm/#B3, tekst_1_5.htm/I3.3.4 tom 5
dowód formalny, że "Bóg stworzył pierwszą parę ludzi" => evolution_pl.htm/#B8, tekst_1_5.htm/NF9 z tomu 12
dowód formalny, że "ludzie posiadają duszę" => soul_proof_pl.htm/#G2, nirvana_pl.htm/#C1.1, tekst_1_5.htm/I5.2.1
dowód formalny, że "przeciw-świat istnieje" => dipolar_gravity_pl.htm/#D3, tekst_1_5.htm/H1.1.4 z tomu 4
dowód metodą porównywania atrybutów, że religijne diabły to dzisiejsi UFOnauci => ufo_pl.htm/#G1
dowód metodą porównywania atrybutów, że UFO istnieją obiektywnie => ufo_proof_pl.htm/#C, tekst_1_5.htm/P2
dowód metodą porównywania atrybutów, że żyjemy w świecie rządzonym przez Boga => changelings_pl.htm/#B3, #B1
"droga maksymalnego błędu" oraz "droga największego błędu" => patrz "droga najwyższego błędu"
"droga najwyższego błędu" => antichrist_pl.htm/#B1.1, malbork.htm/#J3, artefact_pl.htm/#D3, god_proof_pl.htm/#G4
Drugi Jezus w Christchurch => przepowiednie.htm/#G2, quake_pl.htm/#P5 i #P5.1
dusza ludzka = niezniszczalny program z pamięci "przeciw-materii" => soul_proof_pl.htm/#C1 i #C2
dusza wnika ciało w chwili ucięcia pępowiny => soul_proof_pl.htm/#C6, faq_pl.htm/#E2, tekst_1_5.htm/JD12.5 z tomu 7
duszę ludzką może zniszczyć eksplozja jądrowa => immortality_pl.htm/#A2, #L6
"dwunastu nieśmiertelnych" = buddyjscy deici (Lohans) => immortality_pl.htm/pod Fot. #B1c
dyskretne karanie przez Boga ludzi popierających homoseksualizm => petone_pl.htm/#I3.1
dzieci bogatych rodziców wyrastają na niewydarzeńców i snobków => god_proof_pl.htm/#A3, mozajski.htm/#I4
"dziesięciu sprawiedliwych" (chronią od "kataklizmu") => quake_pl.htm/#I1, petone_pl.htm/#I3, mozajski.htm/#B4.3
"dzwon Colenso'na" ("Colenso's Bell") => quake_pl.htm/#R2 i Fot. #M1, seismograph_pl.htm/Fot. #D1
Einstein i błędy jego "teorii względności" => quake_pl.htm/#R5, pajak_jan.htm/#D6, seismograph_pl.htm/#C6.1
"efekt ducha liściowego" = ukazujący "ducha" => telekinesis_pl.htm/#F3, free_energy_pl.htm/#I3, tekst_7_2.htm/C9
"efekt telekinetyczny" = odwrotność tarcia => free_energy_pl.htm/#B2, boiler_pl.htm/#B1, fe_cell_pl.htm/#B2
"eksplozja tapanui" = eksplozja stosu "wehikułów czasu" w Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm, tekst_5_4.htm
eksplozje UFO => tapanui_pl.htm, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17
eksperyment nadający ciału bezważkość => soul_proof_pl.htm/#E7.2, telekinesis_pl.htm/#M1
eksperyment nadający ciału nadprzyrodzoną wagę => soul_proof_pl.htm/#E7.1
eliptyczne (i tajemnicze) okna w niebie ponad Petone => petone_pl.htm/#I3(15), Fot. #I3
energia pozytywnego myślenia => quake_pl.htm/#J1
energia "yang" (męska i rozpalająca) oraz "yin" (żeńska i chłodząca) => fruit_pl.htm/#B2, god_pl.htm/#B7
energie (Indii) "sattva", "tamas" i "rajas" => fruit_pl.htm/#B4, wszewilki.htm/#M2
"Enigma" => patrz polscy geniusze - Gwido Langer = rozszyfrował niemiecką "Enigma"
ewolucja Boga => god_proof_pl.htm/#C2
ewolucja - fakty => evolution_pl.htm
fabrykacje zdjęć Jana Pająk => god_proof_pl.htm/Fot. #J3, totalizm_pl.htm/#I3
fabrykacje zdjęć UFO = wypaczanie wartości autentycznych zdjęć UFO => memorial_pl.htm, evidence_pl.htm/Fot. #L1
"faktyczna nieśmiertelność" = uzyskana przez uginanie "przestrzeni czasowej" => immortality_pl.htm/#J4
festiwal kwiatów lipowych i karpia w Miliczu => milicz.htm/#D33
"feminizm" = żeńska wersja "pasożytnictwa" => morals_pl.htm/#J2.2.1
"feng schui" => malbork.htm/#H1, wroclaw.htm/#D19, wszewilki_jutra.htm/#B1 i #B6, milicz.htm/#D26
film "All the King's Men" (Sandringham Company) => cloud_ufo_pl.htm/#F2
film "Changeling" (podmieniec) => changelings_pl.htm/#E1
film "Fires in the sky" (Travis Walton, UFO) => bandits_pl.htm/#D4, evidence_pl.htm/#B3, tekst_1_5.htm/V5.4 z tomu 17
film "Galaxy Quest" (ludożerowanie na słabszych od siebie) => newzealand_visit_pl.htm/#K1
film "Groundhog Day" (podróże w czasie) => timevehicle_pl.htm/#D8.1, boiler_pl.htm/#E1, parasitism_pl.htm/#G8
film "Gwiezdne Wojny" (podobizna Yeti) => aliens_pl.htm/#H1
film "Omen" (znikanie nieboszczyków) => changelings_pl.htm/#E1
film "Piers Morgan On Dubai" (wierzący w raka chorują na raka) => healing_pl.htm/#G2
film "The Magic Box" (o Williamie Friese-Greene - wynalazcy kamery filmowej) => fe_cell_pl.htm/#K3(3)
film "The Wizard of Oz" (zła czarownica) => aliens_pl.htm/#C3
film "Wild China" (umierające równocześnie bambusy) => god_proof_pl.htm/#F3
filozofia "totalizm" = codzienna filozofia wypełniania "moralnych praw" => totalizm_pl.htm, tekst_8_2.htm
filozofia "pasożytnictwo" = codzienna filozofia łamania "moralnych praw" => parasitism_pl.htm,
formalny dowód naukowy => patrz "dowód formalny że ..." =>
formowanie bezruchu "materii" z ruchu wirów "przeciw-materii" => dipolar_gravity_pl.htm/#A1, tornado_pl.htm/#K3
fotografia Boga-Małpy => god_pl.htm/Fot. #B2a, tekst_1_5.htm/tom 12 Rys. N1
"fotografia kirlianowska" => mozajski.htm/#I3
fotografia kwiatu "lotusa" w Korei => hosta_pl.htm/"Fot. #15"
fotografia rozstrzeliwania patriotów koreańskich => bitwa_o_milicz.htm/Fot. #I3
fotografie aury ludzkiej => soul_proof_pl.htm/Fot. #E1a do Fot. #E2b
fotografie (autentyczne) UFO => explain_pl.htm
fotografie (autentyczne) UFOnautów => aliens_pl.htm
fotografie czołgów T34 (radziecki), Sherman M4 (USA) i Valentine V (UK) => bitwa_o_milicz.htm/#E1.1 do #E1.4
fotografie hinduskiego "Murugan" albo "Subramanya" => immortality_pl.htm/Fot. #B1ab, parasitism_pl.htm/Fot. #1
fotografie Jana Pająk (autora totalizmu) => pajak_jan.htm, stawczyk.htm, klasa.htm, rok.htm, tapanui_pl.htm/Rys. #14
fotografie "komór oscylacyjnych" UFO => ufo_pl.htm/Fot. #B7
fotografia kwiatu "lotusa" w Korei => hosta_pl.htm,
fotografie lądowisk UFO => evidence_pl.htm/Fot. #B1, explain_pl.htm/Fot. #D7 i #D8, tekst_1_5.htm/tom 17 rozdział V
fotografie "ornamentalnych świnek z chińskiego zodiaku zwierzęcego" => pigs_zdjecia.htm, pigs_pl.htm
fotografie ozdobnych kwiatków zwanych "hosta", rodzimych dla Korei => hosta_pl.htm
fotografie "podróżników przez czas" (tj. ludzi z przyszłości odwiedzających przeszłość) => immortality_pl.htm/#D6.1
fotografie samotnego baobabu z wyspy Penang w Malezji => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4
fotografie "wehikułów czasu" (UFO zdolnych cofać czas) => immortality_pl.htm/Fot. #G1a-d, explain_pl.htm/Fot. #F2a
Friese-Greene, William (wynalazca kamery filmowej) => fe_cell_pl.htm/#K3(3), eco_cars_pl.htm/#G2
Gates Bill z Microsoft (dlaczego odpadł ze studiów na uczelni) => god_istnieje.htm/#F3, tornado_pl.htm/#C6
giganty ludzkie z Nowej Zelandii (Te Kahui Tipua) => tapanui_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#I2, quake_pl.htm/#R2
giganty ludzkie z Patagonii (patagońskie wielkoludy) => newzealand_pl.htm/#I2,
gigantyczne stworzenia Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#I2
gigantyczny super-ptak "moa" z Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/Rys. #9ab
Giordano Daniela (Miss Włoch) - odbiorczyni daru "piramidy telepatycznej" => tekst_7_2.htm, 7_tekst.htm
głęboko wierzący żyliby w jaskiniach i nie znali ognia => evil_pl.htm/#F2, will_pl.htm/#A2, magnocraft_pl.htm/#L2
grecki alfabet (jego kodowanie dla stron) => keyboard_gr.htm
Graf Haupfman Nietzke von Kolande (burmistrz Wrocławia) => wroclaw.htm/Fot. #D9, bitwa_o_milicz.htm/#G1
gryf (chupacabra) = poskładane zwierzę (lew + orzeł) => newzealand_pl.htm/#E8, wszewilki.htm/#H1, stawczyk.htm/#F3
"grzałka Davey'a" = generator "darmowej energii" cieplnej => free_energy_pl.htm/#E1 do #E7
"grzałka z Pakistanu" (dla darmowej energii) => boiler_pl.htm/#E4.2, artefact_pl.htm/#F5, newzealand_visit_pl.htm/#H3
Hass Helena (ś.p.), moja wychowawczyni, nauczycielka geografii i historii w LO Milicz => lo.htm, klasa.htm
Helena Trojańska ze starożytnej Grecji => predators_pl.htm/#E5, changelings_pl.htm/#I1
histeria tłumu jako odwrotność nirwany = masowe histeryzowanie => nirvana_pl.htm/#C5
Holt Harold (głowa Australii) "znikły" na trwale 19.XII.1967 => changelings_pl.htm/#F1
huragan Katrina => katrina_pl.htm, predators_pl.htm/#13
huragany => hurricane_pl.htm, parasitism_pl.htm/#A2
ignorancja nauki w sprawie rozmnażania i zapylania baobabu => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4
im starsza dana religia, tym więcej w niej błędnych interpretacji i wypaczeń => malbork.htm/#J3, antichrist_pl.htm/#B1.1
"influenz-maschine" = "Thesta-Distatica" => tekst_1_5.htm/LA2.3 tom 10, telekinetyka.htm, free_energy_pl.htm/#D1-7
"inkaski mur" stworzony przez Boga => god_proof_pl.htm/#I4, god_istnieje.htm/#H1
"intelekt grupowy" => totalizm_pl.htm/#E2
"inteligencja" u ludzi (w definicji Boga) jako zdolność do generowania nowej wiedzy => tornado_pl.htm/#C6
intensywność strumienia informacji nauczającej (powstrzymuje kataklizmy) => quake_pl.htm/#K1 i #H2
"internetowa gawiedź" = bezmyślni opluwacze rzeczowych dyskusji => mozajski.htm/#I1, immortality_pl.htm/#M3
"iskra wyjdzie z Polski" - przepowiednia => przepowiednie.htm/#E1, tekst_1_5.htm/W5 z tomu 18
jajko-kształtna budowla z Wszewilek-Stawczyka 2222 roku => wszewilki_jutra.htm/#J3
jak dużo Polska i Nowa Zelandia tracą poprzez gnębienie swoich rodzimych twórców => mozajski.htm/#I2, #B5
jak działania Jezusa dziś byłyby już nielegalne i karalne przez prawo => przepowiednie.htm/#G3
jak "podmieńcy" ilustrują nam następstwa ludzkiej niemoralności => changelings_pl.htm
jak przetransformować "radio kryształkowe" w "ogniwo telekinetyczne" => fe_cell_pl.htm/#H3
jak radioaktywność w żywności nas cichcem zabija => cooking_pl.htm/#F1
jak się bronić kiedy śmierć zagląda nam w oczy => will_pl.htm/#G7
jak się bronić przed niecnościami UFOnautów => tekst_1_5.htm/QB4 i V8.6 z tomów 15 i 17, evidence_pl.htm/#A2
jak się przygotować na nadejście pendemii lub kataklizmu (np. "trzęsienia ziemi") => plague_pl.htm/#G1 do #G2
jak ogromne są różnice wielkości elementarnych cząsteczek materii i przeciw-materii => immortality_pl.htm/#C3
jak testować czy ktoś dorosły słucha głosu swego sumienia => totalizm_pl.htm/#A2.7, cielcza.htm/Fot. #G1b
jak za darmo wydobyć istotne odpowiedzi od profesorów uczelni => god_istnieje.htm/#H1, pajak_jan.htm/#L3
jak zapobiegać trzesieniom ziemi, tsunami i innym katastrofom => totalizm_pl.htm/#A2.3, day26_pl.htm/#S1
jaki materiał dowodowy potwierdza wiek Boga (około 6000 lat) => tekst_1_5.htm/tom 1 podrozdział A10 i A10.1
jakie są następstwa "symulowania" UFO i UFOnautów => tekst_1_5.htm/QB3 z tomu 15, evidence_pl.htm/#A2
"jarzenie pochłaniania" = znak "ruchu telekinetycznego" => telekinesis_pl.htm/#E1, dipolar_gravity_pl.htm/#B3, Fot. #1
jaskinia "Deer Cave" ("Jaskinia Jelenia") z UFO na Borneo => magnocraft_pl.htm/#G4, tekst_1_5.htm/V5.3.1 z tomu 17
jaskinia "Jin Cave" ("Jaskinia Dżinów") z Korei - wyłamana przez UFO => korea_pl.htm/#H1 i "Fot. #11"
jądrowej trzeciej wojny światowej nigdy NIE będzie => quake_pl.htm/#N2, bitwa_o_milicz.htm/#J2 i #J4
"jednożeństwo" (monogamia) i jego wady => morals_pl.htm/#J2.2.2
Jezus jako "cielesna reprezentacja Boga" ("wcielenie Boga") => antichrist_pl.htm/#F4, newzealand_visit_pl.htm/#D1
Jodko-Narkiewicz Jakub = twórca "fotografii kirlianowskiej" => mozajski.htm/#I3
kaczątko z plastyku co zadryftowało z USA do Nowej Zealandii => telekinetyka.htm/Fot. #M1, cloud_ufo_pl.htm/Fot. #C1
"kanon niejednoznaczności" = wszystko co Bóg czyni musi być niejednoznaczne => will_pl.htm/#C2, god_pl.htm/#B9
"kanon nieokreśloności" ("niejednoznaczności") => tekst_1_5.htm/JB7.4, day26_pl.htm/#O1, changelings_pl.htm/#D2
kamieniarz z Cielczy k/Jarocina rozbijający głazy gołą dłonią => soul_proof_pl.htm/#E7, cielcza.htm/#D3
kamienie ceramiczne z Tapanui => tapanui_pl.htm/#D3
kamień z Atiamuri, Nowa Zelandia = sam wędruje => newzealand_pl.htm/#D1
"kara" Boga to wszystko co nieprzyjemnego nas spotyka => mozajski.htm/#B2.1
karalność homoseksualizmu potwierdzana jest Biblią => antichrist_pl.htm/#B4, quake_pl.htm/#G1, mozajski.htm/#B2.1
karanie dzieci rózgą - w szkole mojej młodości, lata 1950-60 => wszewilki_jutra.htm/#K1
karanie dzieci rózgą - w dzisiejszym świecie => will_pl.htm/#B5.1, newzealand_visit_pl.htm/#G2, morals_pl.htm/#N3
karanie dzieci rózgą - nakazywane przez Biblię => will_pl.htm/#B5.1, soul_proof_pl.htm/#K2, mozajski.htm/#I4
karanie dzieci rózgą - zalecane przez totalizm => tekst_1_5.htm/tom 7 podrozdział JD2
karanie niemoralnych krajów "wynalazczą impotencją" => boiler_pl.htm/#D1, fe_cell_pl.htm/#M3, eco_cars_pl.htm/#G1
kardynalna wada konstrukcyjna japońskich reaktorów jądrowych (nasilanie grawitacją) => seismograph_pl.htm/#C7(1)
karma => karma_pl.htm
karma indywidualna => karma_pl.htm/#B4
karma Wrocławia (zła karma) => wroclaw.htm/#F2
karma zbiorowa (grupowa) => karma_pl.htm/#B4, #B7, petone_pl.htm/#A2
kataklizmy - huragany => patrz huragany
kataklizmy - tornada => patrz tornada
kataklizmy - trzęsienia ziemi => patrz trzęsienia ziemi
kataklizmy - tsunami => patrz tsunami
kataklizmy Wrocławia => wroclaw.htm/#E2 i #B1
kataklizmy które zagrażają miasteczku Petone i ich pochodzenie => petone_pl.htm/#C2 i #C3
katastrofy nuklearne w Three Mile Island (USA), Chernobyl (Ukraina) i Fukushima (Japonia) => telekinetyka.htm/#M1
katipo = jadowity pająk z Nowej Zelandii => newzealand_pl.htm/#K1.6
katowice = zawalenie się hali => katowice.htm
każdy robotnik NZ produkujący papierosy powoduje śmierć 15 ludzi => petone_pl.htm/Fot. #I3b, day26_pl.htm/Fot. #I3b
Kennedy, John Fitzgerald => bitwa_o_milicz.htm/#J5
kim lub czym my ludzie jesteśmy = w 99% - naturalnym programem => nirvana_pl.htm/#C1, soul_proof_pl.htm/#C1
"kim-chi" (chińska kiszona kapusta) która odchudza i uzdrawia całą ludność Korei => korea_pl.htm/#B1
"kiwi" owoce ("Chinese gooseberry") => fruit_pl.htm/#I2, #D3 i #D5, quake_pl.htm/#P5
"kiwi" ptak (symbol Nowozelandczyków i Nowej Zelandii) => tekst_5_4.htm/#C7.1, newzealand_visit_pl.htm/#G2
kobieta jako kopia kontra poszerzenie mężczyzny => will_pl.htm/#G4, changelings_pl.htm/#B1, antichrist_pl.htm/#B2
Kolumb Krzysztof = syn Władysława III-go Jagiełły - Warneńczyka (Christopher Columbus) => mozajski.htm/#I4
"komary" = dlaczego Bóg je stworzył => quake_pl.htm/#F2, parasitism_pl.htm/#C3 (10), god_proof_pl.htm/#A4
"komary" = leczenie ich ukąszeń => fruit_pl.htm/#F5
"komora oscylacyjna" = akumulator energii => tapanui_pl.htm/#J1, eco_cars_pl.htm/#D2
"komora oscylacyjna" = pędnik dogwiezdny => oscillatory_chamber_pl.htm, propulsion_pl.htm/#D1, tekst_1_5.htm/F
"komora oscylacyjna" pierwszej generacji = używana do napędu "magnokraftu" i "UFO" => oscillatory_chamber_pl.htm
"komora oscylacyjna" trzeciej generacji = zdolna do cofania czasu => immortality_pl.htm/#C2
kompania wojska (Sandringham Company) wzięta do UFO => cloud_ufo_pl.htm/#C1, tekst_1_5.htm/V6(#18) z tomu 17
"Koncept Dipolarnej Grawitacji" (KDG) = teoria wszystkiego (Concept of Dipolar Gravity) => dipolar_gravity_pl.htm
Koncept Dipolarnej Grawitacji a religie => prawda.htm/#C6
Koncept Dipolarnej Grawitacji podobny do drabiny przy murze niewiedzy => wszewilki_jutra.htm/#J5, malbork.htm/#B2
Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia jak żyć "tutaj" oraz "teraz" => rok.htm/#F1, totalizm_pl.htm/#A2.1
"konfesja" (grób wyznawcy) => wroclaw.htm/#D16, artefact_pl.htm/#D4, malbork.htm/#E3, milicz.htm/Fot. #D17
konfesja z Bazyliki Św. Piotra w Rzymie => artefact_pl.htm/Fot. #D3
konfesja z Gniezna (zdjęcie) => artefact_pl.htm/Fot. #D3
konfesja ze Świętej Lipki => timevehicle_pl.htm/#D6.1, malbork.htm/#E3, #E4, artefact_pl.htm/Fot. #D3
koniec lekarstw które leczą - początek lekarstw które uzależniają => healing_pl.htm/#G2
"koniec świata" = dlaczego go NIE będzie w 2012 roku => quake_pl.htm/#N1
Korea Południowa = moja pełna profesura => korea_pl.htm
korzyści z podejścia "a priori" w "nauce totaliztycznej" => tornado_pl.htm/#C3
korzyści z praktykowania totalizmu" => tekst_1_5.htm/JF z tomu 8, changelings_pl.htm/#P2
kosmici = Boskie "symulacje" istot pochodzenia pozaziemskiego => aliens_pl.htm
"kości dinozaurów" - tworem Boga => prawda.htm/#C1-#C4, evolution_pl.htm, stawczyk.htm/#D3, god_istnieje.htm/#H2
kościoły, krzyże, świątynie, meczety ocalone z kataklizmu => quake_pl.htm/#F3, #P5 (5), landslips_pl.htm/#H4
kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Miliczu = losy i ciekawostki => sw_andrzej_bobola.htm
kościół pod wezwaniem św. Anny w Karłowie pod Miliczem = losy i ciekawostki => sw_andrzej_bobola.htm/#C4
kościół we "Wszewilkach" i "Stawczyku" => sw_andrzej_bobola.htm/#C5, wszewilki_jutra.htm/#F1, Fot. #2 i #J1
"kot Schroedingera" (bez świadków=nieznane) => bitwa_o_milicz.htm/#B5, stawczyk.htm/#D1, soul_proof_pl.htm/#E1
kradzież mojego samochodu Ford Laser i odmowa wypłaty przez ubezpieczalnię AMI => jan_pajak_pl.htm/#4
krew i moc pompująca serca kontra opory naczyń włoskowatych => god_proof_pl.htm/#E2, biblia.htm/#F1
"kręgi zbożowe" (lądowiska UFO) => tekst_1_5.htm/G11.3.2 i G3.1.6 tom 3, ufo_proof_pl.htm/#C6, artefact_pl.htm/#F2
krowa wołana po imieniu daje więcej mleka i jest szczęśliwsza => wszewilki.htm/#I5
krwiopijna i bolesna muszka piaskowa (mustyk, sand-fly) => petone_pl.htm/#B3
"krzyżacy" i ich zamek w "Malborku" = tajemnice i ciekawostki => malbork.htm
książka "The Secret Police and Lech Wałęsa" => pajak_jan.htm/#B1, wroclaw.htm/#F2, tekst_1_5.htm/A18 z tomu 1
księzyco-podobna kula płynąca ze wschodu na zachód po północnym nieboskłonie Wszewilek => wszewilki.htm/#H1
"kukurydza" jako składnik większości żywności w supermarketach => stawczyk.htm/#D3 (1)
"Kult Maryjny" = sprzeczny z nakazami Boga => morals_pl.htm/#G1, malbork.htm/#D1, sw_andrzej_bobola.htm/#D5
kumulacyjny ładunek wybuchowy (przebija pancerze) => day26_pl.htm/#D4
"kuramina" = lekarstwo na wszystko => healing_pl.htm/#F5 i #H1, healing_kuramina.htm
kurtuazyjny tytuł "Prof. dr inż. Jan Pająk => pajak_jan.htm/#B1 i #L3, petone_pl.htm/#J3, cielcza.htm/#L3
kto marnuje żywność lub owoce, temu będziej ich brak => przepowiednie.htm/#I2, fruit_pl.htm/#D5
lądowiska UFO => explain_pl.htm/#D7 do #D8, ufo_proof_pl.htm/#C6 i #E1, tekst_1_5.htm/V5.1 z tomu 17
leczenie biegunki polewką z korzenia tapioca lub krochmalem z tapioca => fruit_pl.htm/#J1, healing_pl.htm/#B1
leczenie kaca owocami petai => fruit_pl.htm/#F5
leczenie przesileniowego bólu mięśni indyjskim "tumeric" => healing_pl.htm/#D1
leczenie przewlekłego kaszlu tropikalnym owocem jackfruit zwanym też nangka => fruit_pl.htm/#H3, malbork.htm/#F3
leczenie tradycyjnymi metodami => healing_pl.htm
leczenie tropikalnej choroby "dengue" => fruit_pl.htm/#E1, plague_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#B3
leczenie białych ciałek krwi w po-rakowej "chemoterapii" => fruit_pl.htm/#E1, plague_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#B3
leczenie zatwardzenia owocami kiwi => fruit_pl.htm/#I2
lecznicze cechy kiszonej żywności (kim-chi, miód z manuka, miso, wino, ogórki, kapusta) => korea_pl.htm/#B1.1
lecznicze poczwarki jedwabnika (cukrzyca) = substytut embrionalnych komórek macierzystych => korea_pl.htm/#B3
legenda Wincentego o tunelu UFO pod Babią Górą => tekst_4b.htm/A, tekst_1_5.htm/V5.3.2 z tomu 17
"lekarstwa na wszystko" => changelings_pl.htm/#P1, healing_pl.htm/#H1-#H3, fruit_pl.htm/#F1, healing_kuramina.htm
lepsza ludzkość => humanity_pl.htm
"lewitowanie towarzyskie" (party levitation) = bezważkość od duszy => soul_proof_pl.htm/#E7.2, telekinesis_pl.htm/#M1
lewitujący kran = zagadka dla technicznie uzdolnionych => korea_pl.htm/#E2, Fot. #6
"leżenie do góry brzuchem" => god_istnieje.htm/#E3, totalizm_pl.htm/#A2.1, god_proof_pl.htm/#A3, day26_pl.htm/#R1
"leżenie do góry brzuchem" a najmoralniejsze zachowanie => god_istnieje.htm/#E3, plague_pl.htm/#G2, will_pl.htm/#G5
"Liceum" => patrz "LO"
"limbo" (dla nieochrzczonych dzieci) => god_pl.htm/#F9, malbork.htm/#J3
linki do blogów totalizmu => totalizm_pl.htm/#J5, faq_pl.htm/#E3
"linia najmniejszego oporu" => totalizm_pl.htm/#A2.1, rok.htm/#F1, #E3, eco_cars_pl.htm/#G3, wszewilki.htm/#L4
"linia największego oporu" => god_istnieje.htm/#C6, eco_cars_pl.htm/#G3, fe_cell_pl.htm/#M1, boiler_pl.htm/#D1
"LO" = Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Miliczu => klasa.htm, lo.htm
"logo" totalizmu => totalizm_pl.htm/Rys. #A1 i #I1, tekst_8.htm/H1 z tomu 5
Londyńskie autobusy z "nie ma Boga" ogłoszeniem => timevehicle_pl.htm/#A2, cloud_ufo_pl.htm/#H4, will_pl.htm/#E1
ludobójcy "symulowani" jako UFOnauci => predators_pl.htm
ludożerstwo nowozelandzkich Maorysów => newzealand_visit_pl.htm/#K1
ludzie i środki konieczne aby zbudować pierwszy magnokraft => tekst_1_5.htm/M11 z tomu 11, magnocraft_pl.htm/#J3
ludzie i środki konieczne aby zbudować pierwszy wehikuł czasu => magnocraft_pl.htm/#J3, immortality_pl.htm/#K2-#K3
ławice zdechłych ryb => day26_pl.htm/#I1, newzealand_pl.htm/#C5
Mack John, professor => predators_pl.htm/#D5, changelings_pl.htm/#L1
magia - zasada działania => sw_andrzej_bobola.htm/#H1
magia "maszerujących posągów" z dawnych Indii => sw_andrzej_bobola.htm/#H4
magiczne powoływanie "zombi" (tj. chodzących umarłych) => sw_andrzej_bobola.htm/#H3
magiczne powstrzymywanie deszczu przez "bomoh" z Malezji => god_pl.htm/#D1
magiczne "przeprowadzanie umarłych" (death walkers) w Chinach => sw_andrzej_bobola.htm/#H2, god_pl.htm/#D1
magiczny pokaz "wspinania się na powróz" z dawnych Indii => sw_andrzej_bobola.htm/#H5
"magnetyczny napęd osobisty" => propulsion_pl.htm/#C3, wszewilki.htm/Fot. #H3
magnokraft i jego militarne użycia => military_magnocraft_pl.htm
"magnokraft" pierwszej generacji z napędem czysto magnetycznym => magnocraft_pl.htm
magnokraft drugiej generacji zwany też "wehikułem telekinetycznym" => patrz "wehikuły telekinetyczne"
magnokraft trzeciej generacji zwany też "wehikułem czasu" => patrz "wehikuły czasu"
"Malbork" i jego "krzyżacki" zamek = ciekawostki => malbork.htm
małpa przypadkowo wystukująca poemat na maszynie do pisania => will_pl.htm/#E1, #E1.1
"Manhattan" program = zbudowania bomby atomowej => immortality_pl.htm/#K2 i #A3
masowe wymieranie najróżniejszych stworzeń => newzealand_pl.htm/#C5
masowe wymieranie ryb => newzealand_pl.htm/#C5
masowe wymieranie pszczół i groźba "śmierci głodowej" ludzkości => newzealand_pl.htm/#C5.1, telepathy_pl.htm/#F1
maszyna do leczenia i indukowania raka => bandits_pl.htm/#B1, plague_pl.htm/#G3
"Mauldeth" = "śmierć przez rozszarpanie" (atak lwa) => quake_pl.htm/#P2
"metoda kija i marchewki" używana przez Boga => god_pl.htm/#D1, changelings_pl.htm/#C1
metoda obrony przed kataklizmami => quake_pl.htm/#P5.1, totalizm_pl.htm/#A2.2
metoda "ofermy kompanijnej" => przepowiednie.htm/#G3, morals_pl.htm/#C3.4
"metoda porównywania atrybutów" używana w formalnym dowodzeniu => ufo_proof_pl.htm/#B2
metody Boga w wychowywaniu ludzi => god_istnieje.htm/#C6, antichrist_pl.htm/#B1.1, wszewilki.htm/#F3
metody motywowania uczni do nauki w latach 1950-tych (dziś już zabronione) => wszewilki.htm/#K1
metody zapobiegania kataklizmom (trzęsieniom ziemi, tornadom, powodziom, itp.) => quake_pl.htm/#A2, #C1, #J1
"Milicz" miasteczko w którym ja, tj. "Pająk Jan", uczęszczałem do "Liceum" => milicz.htm, klasa.htm, lo.htm
mity o niedoskonałości kobiet (np. bibilijny o "wężu, jabłku i Ewie" czy maoryski o łzach) => patrz "Puszka Pandory"
moja publikacja [10] ze zbiorem wszystkich stron autorstwa dra inż. Jana Pająk => tekst_10.htm
moje filozofie: "Totalizm" => totalizm_pl.htm, god_pl.htm/#A4, day26_pl.htm/#I3, tekst_1_5.htm/JA do JG tomy 6 do 8
moje filozofie: "Pasożytnictwo" => parasitism_pl.htm, quake_pl.htm/#G1, tekst_1_5.htm/O tom 13
moje odkrycia: "Przesunięcie do Fioletu" => dipolar_gravity_pl.htm/#D2, totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10
moje odkrycia: "Przesunięcie w Czerwień" => dipolar_gravity_pl.htm/#D2.1 i #I1, totalizm_pl.htm/#A2.6
moje odkrycia: "Tablica Cykliczności" (okresowość napędów) => patrz poniżej "Tablica Cykliczności"
moje teorie: "Koncept Dipolarnej Grawitacji" => dipolar_gravity_pl.htm, totalizm_pl.htm/#B2, tekst_1_5.htm/H i I, L, M, N
moje teorie: "siła ewolucyjna chaosu" => will_pl.htm/#E1, tekst_1_5.htm/A1.1 i A1.1.1 tom 1
moje wykłady z lat 1999 do 2004 (Informatyka) => it_1999.htm
moje wykłady z lat 2004 do 2005 (Technologia Informatyczna) => it_2004.htm
moje wykłady z roku 2001 (Programowanie Stron Internetowych) => it_2001.htm
moje wykłady z roku 2007 (Inżynieria Softwarowa) => it_2007.htm
moje wynalazki dane mi były przez Boga => artefact_pl.htm/#D4
moje wynalazki: "Komora Oscylacyjna" (pędnik i akumulator) => oscillatory_chamber_pl.htm, tekst_1_5.htm/F
moje wynalazki: "Magnetyczny Napęd Osobisty" => magnocraft_pl.htm/#F3, propulsion_pl.htm/#C3, tekst_1_5.htm/E
moje wynalazki: "Magnokraft" (gwiazdolot magnetyczny) => magnocraft_pl.htm, propulsion_pl.htm/#C1, tekst_1_5.htm/G
moje wynalazki: "Ogniwo Telekinetyczne" (darmowe) => fe_cell_pl.htm, eco_cars_pl.htm/#E1, tekst_1_5.htm/LA tom 10
moje wynalazki: "Rzutnik Telepatyczny" => telepathy_pl.htm/#C4, cloud_ufo_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/K5.2 tom 9
moje wynalazki: "Telefon Telepatyczny" => artefact_pl.htm/#D2
moje wynalazki: "Teleskop Telepatyczny" => telepathy_pl.htm/#C3, dipolar_gravity_pl.htm/#J1, tekst_1_5.htm/K5.1
moje wynalazki: "Wehikuł Czasu" (nadaje "nieśmiertelność") => immortality_pl.htm, timevehicle_pl.htm, tekst_1_5.htm/M
moje wynalazki: "Wehikuł Czteropędnikowy" => propulsion_pl.htm/#C4, explain_pl.htm/#G2, tekst_1_5.htm/D
"moa" = gigantyczny super-ptak Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/Rys. #9ab
Mojżesz (rogaty, 4.84 metra wzrostu, od bioder wyglądu "anioła") => tekst_1_5.htm/V6 (#12) z tomu 17
monografia [1/5] = najnowsze opublikowanie całego mojego dorobku naukowego, 18 tomów, 2010 r. => tekst_1_5.htm
monografia [1/4] = poprzedniczka najnowszej monografii [1/5], w 18 tomach, 1998 rok => tekst_1_4.htm
monografia [1/3] = poprzedniczka starszej monografii [1/4], w 9 tomach, 1998 rok => tekst_1_3.htm
monografia [2] = stara publikacja o "komorze oscylacyjnej", 1994 rok => tekst_2.htm
monografia [5/4] = wyniki moich badań "eksplozji tapanui", 1996 rok => tekst_5_4.htm
monografia [6/2] = stara prezentacja urządzeń "darmowej energii", 1993 rok, dziś rozdział LA w [1/5] => tekst_6_2.htm
monografia [8/2] = publikacja filozofii "totalizm", 8 tomów, 2009 rok, dziś tomy 6 do 8 i 13 w [1/5] => tekst_8_2.htm
monografia [8] = starsza publikacja filozofii "totalizm", 8 tomów, 2003 rok, dziś tomy 6 do 8 i 13 w [1/5] => tekst_8.htm
monopol na owoce "kiwi" => fruit_pl.htm/#D5, quake_pl.htm/#G1
"monopol na wiedzę" obecnej "ateistycznej nauki ortodoksyjnej" => totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10 tom 4
monopole = niemoralne instytucje => rok.htm/#F1, quake_pl.htm/#P5 i #G1, tekst_1_5.htm/H10 tom 4
"moralna energia" = inteligentna energia generowana lub tracona przez ludzi => totalizm_pl.htm, malbork.htm/#D2 i #E2
moralna poprawność (wskaźniki) => morals_pl.htm/#C4 do #C4.5, totalizm_pl.htm/#A2.7, karma_pl.htm/#A5
"moralne pole" = podobne do grawitacji oddziaływanie na intelekty => totalizm_pl.htm
"moralne prawa" = zbiór praw decydujących o następstwach naszych działań => totalizm_pl.htm, parasitism_pl.htm
"moralności" nie wolno mylić z "religijnością" (osoba moralna NIE musi być religijną) => quake_pl.htm/#A1
"moralność" = wymogi Boga jak żyć => totalizm_pl.htm/#A1, changelings_pl.htm/#P1, quake_pl.htm/#P5.1
"moralność grupowa" => totalizm_pl.htm/#E2, petone_pl.htm/#A2, mozajski.htm/#B2 do #B4.4
moralność "intelektu grupowego" => mozajski.htm/#B2 do #B4.4, tekst_1_5.htm/NG6 do NG6.4 z tomu 12
moralność "intelektu indywidualnego" => mozajski.htm/#B1 do #B3, tekst_1_5.htm/NG5 do NG5.7 z tomu 12
"moralność" jest "kluczem do wszystkiego" => morals_pl.htm/#B4, totalizm_pl.htm/#A1, changelings_pl.htm/#P1
Możajski Aleksander = budowniczy pierwszego samolotu (Alexandr Fyodorovich Mozhaisky) => mozajski.htm/#C2
mów prawdę tym których kochasz i szanujesz => totalizm_pl.htm/#F1, quake_pl.htm/#P1, morals_pl.htm/#A1
Muldoon Robert Sir (najmoralniejszy wódz Nowej Zelandii) => prawda.htm/#C6, pajak_jan.htm/#B1, landslips_pl.htm/#I1
"Murugan" (wiecznie młody) "deita" zwany "Subramanya" => immortality_pl.htm/Fot. #B1ab, parasitism_pl.htm/Fot. #1
"myszołap" ("szczurołap") ze wsi Cielcza koło Jarocina => tekst_1_5.htm/tom 5 podrozdział I5.7.4 punkt #1I5.7.4
myszołapy (szczurołapy) - zaklinający myszy i szczury => cielcza.htm/#D2
na pewność każdy musi sobie zapracować => soul_proof_pl.htm/#B1, god_proof_pl.htm/#B1, will_pl.htm/#G3
nadprzyrodzona śmierć wszewilkowskiego zabijaki => wszewilki.htm/pod Fot. #C2a sw_andrzej_bobola.htm/#G2
nadprzyrodzone objawienie Matki Boskiej u marszałka Koniewa => malbork.htm/#J4
nadprzyrodzoność "anielskiego kamienia" i dębu ze Św. Anny pod Miliczem => milicz.htm/pod Fot. #D20
nadprzyrodzoność bambusów i palm = synchronizują umieranie => stawczyk.htm/#F4.4, god_proof_pl.htm/#F3
nadprzyrodzoność baobabu = samouzdrawianie => god_proof_pl.htm/pod Fot. #J1, stawczyk.htm/#F4.4
nadprzyrodzoność drzew gumowych = znają chiński kalendarz => pigs_pl.htm/#C2
nadprzyrodzoność drzew i kamieni "datuk" z Malezji = spełaniją życzenia => malbork.htm/Fot. #D1, ufo_pl.htm/Fot. #G9
nadprzyrodzoność kamieni = niektóre z nich inteligentnie wędrują => newzealand_pl.htm/#D1
nadprzyrodzoność kokosów = "mają oczy" => god_proof_pl.htm/#F2, fruit_pl.htm/#C1 i #D1
nadprzyrodzoność komarów = odczytują nasze myśli => stawczyk.htm/wstęp "część #F",
nadprzyrodzoność kotów = wiedzą kiedy ktoś umrze => stawczyk.htm/wstęp "część #F", tekst_1_5.htm/podrozdział I8.1
nadprzyrodzoność niedźwiedzi = odróżnianie jadalności od trucizn => stawczyk.htm/#F4.1.2
nadprzyrodzoność polskich zaskrońców = zdalne hipnotyzowanie żab => stawczyk.htm/#F2, day26_pl.htm/#E6
nadprzyrodzoność polskiego bociana = znajomość przyszłości => stawczyk.htm/część #F, wszewilki.htm/#G2
nadprzyrodzoność polskiego węża Gniewosza = zwalnianie czasu => stawczyk.htm/#F3, tornado_pl.htm/#K3
nadprzyrodzoność rekinów = zdalne hipnotyzowanie ofiar (dla bezbolesności ugryzień) => stawczyk.htm/#F4.1.1
nadprzyrodzoność słoni = wykrywanie wody => stawczyk.htm/część #F
nadprzyrodzoność "strażników" z Korei = wypędzają włóczęgów => malbork.htm/Fot. #D3ab
nadprzyrodzoność szczurów = znają przyszłość (ekslozje, zatonięcia) => wszewilki_jutra.htm/#J6, day26_pl.htm/#D3
nadprzyrodzoność totemów Borneo = nie lubią być fotografowane => malbork.htm/Fot. #D2, newzealand_pl.htm/#D1
nadprzyrodzoność toporów katowskich = po 1000 egzekucjach same obcinają głowy => malbork.htm/#D2,
nagroda Senatora McCain (300 milionow $) za "komorę oscylacyjną" => eco_cars_pl.htm/#D2, artefact_pl.htm/#F2
nagroda "Sunday Mirror" (10 000 funtów) za "kręgi zbożowe" => artefact_pl.htm/#F2, tekst_1_5.htm/G11.3.2 z tomu 3
"nagrody" i "kary" od Boga za moralne lub niemoralne życie => tekst_1_5.htm/NG5.1.1 z tomu 12, mozajski.htm/#B2.1
najbardziej śmierdzące potrawy (durian, muttonbird) => fruit_pl.htm/#G1, #G1.3 newzealand_visit_pl.htm/#K3 do #K4.4
najczęściej zadawane pytania (frequently asked questions) => faq_pl.htm
najgorsze epidemie (choroby, plagi, pendemie) ostatnich około 30 lat => plague_pl.htm/#B1
"nałóg seksu" ("seksualne maniactwo") => newzealand_visit_pl.htm/#D1 i Fot. #D1, bitwa_o_milicz.htm/#J5
napędy magnetyczne => propulsion_pl.htm/#H5
Narodowe Ludzkie Skarby Polski => mozajski.htm/#C4
narzeczona zabita gałęzią z hukiem odpadłą z drzewa => immortality_pl.htm/#C3
"nauka totaliztyczna" (konkurencja starej nauki) => telekinetyka.htm/#C1-6, totalizm_pl.htm/#A2.6, god_istnieje.htm/#F1
"naukowa inkwizycja" i "polowanie na czarownice" w dzisiejszych czasach => tapanui_pl.htm/#K7, god_istnieje.htm/#F3
"naukowa moralność" => petone_pl.htm/#I5, totalizm_pl.htm/#E2, cielcza.htm/#L3
naukowe i bezstronne badania Biblii i Boga => healing_pl.htm/#A2, petone_pl.htm/#A3
"nawracalny czas softwarowy" a nienawracalny "czas absolutny" => immortality_pl.htm/#C4
nazwy miejsc definiują co tam się dzieje => quake_pl.htm/#P2
nic NIE ma tylko zalet lub tylko wad, a wszystko ma dobre i złe następstwa => cooking_pl.htm/#B1, skorowidz.htm/#C1
niebezpieczeństwo stania się "pozbywalnym" => wszewilki.htm/#F3, will_pl.htm/#G2, antichrist_pl.htm/#B1
nie bójmy się poznawać, badać i wypytywać Boga! => god_proof_pl.htm/#G4
"NIE czyń zła, NIE mów zła, NIE podziwiaj zła, NIE słuchaj zła" => patrz "cztery mądre małpki", a "trzy mądre małpki"
"nie ma Boga" ogłoszenie autobusów Londynu => timevehicle_pl.htm/#A2, quake_pl.htm/#P5, mozajski.htm/#I4
"NIE wykonuj niemoralnych rozkazów" => cielcza.htm/#L3
nie wystarczy w Boga wierzyć => god_proof_pl.htm/#B3, bitwa_o_milicz.htm/#J3, dipolar_gravity_pl.htm/#H1
"nieczynienie niczego" a najmoralniejsze postępowanie => god_istnieje.htm/#E3, will_pl.htm/#G5
niedoskonałość kobiet => antichrist_pl.htm/#B2
"nieistniejące istnienie" = "uwięziona nieśmiertelność" bez nirwany => immortality_pl.htm/#H5, timevehicle_pl.htm/#C8
niekompetencja dzisiejszej nauki w badaniach niekooperującej inteligencji (np. UFO lub Boga) => ufo_proof_pl.htm/#B1
niemoralne podatki (VAT, GST, itp.) => humanity_pl.htm/#T2
niemoralni ludzie NIE są w stanie wynaleźć lub odkryć nic nowego => boiler_pl.htm/#H1, artefact_pl.htm/#D4
"niemoralnie" = wzdłuż "linii najmniejszego oporu" => wszewilki.htm/#L4, plague_pl.htm/#G2
niemoralność bez przerwy się nasila (eskaluje) => humanity_pl.htm/#T1, petone_pl.htm/#I3.1
nieobiektywność i niesprawiedliwość kobiet => will_pl.htm/#G4, antichrist_pl.htm/#B2
"niepisane założenie" oficjalnej nauki, że Bóg NIE istnieje => god_istnieje.htm/#H2
nieprzydatność ludzkiego języka i słownictwa do precyzyjnego opisywania Boga => malbork.htm/#J3
"nieśmiertelność" = świadomość życia przez nieskończenie długi czas => immortality_pl.htm, soul_proof_pl.htm/#L1
nieśmiertelność duszy ludzkiej => soul_proof_pl.htm/#L1 do #L7
nieśmiertelność moralna uzyskana poprzez powtarzalne cofanie się w czasie => immortality_pl.htm/#B3
nieśmiertelność niemoralna uzyskana metodami medycznymi => immortality_pl.htm/#B2
niezgodność zasysania wody przez tornada (tzw. "waterspout") z dzisiejszą wiedzą fizyczną => tornado_pl.htm/#K1
niezwykłości jakie osobiście doświadczyłem => wszewilki.htm/#F3
Niniwa (skruszona niemoralność) => quake_pl.htm/#G1, morals_pl.htm/#C5.3, #H6, antichrist_pl.htm/#J1, #E1
nirwana = zjawisko nadzwyczajnej szczęśliwości wywoływanej moralną harówką => nirvana_pl.htm
nirwana jako bilet do lat młodości (nirvana) => immortality_pl.htm/#I1, mozajski.htm/#B4.2
nirwana rezonasowa na Politechnice Wrocławskiej => nirvana_pl.htm/#C3
Nobel Alfred (szwedzki wynalazca dynamitu) => mozajski.htm/Fot. #H1
Nosbocaj (Miss) - Nowozelandka uprowadzona do UFO => tekst_1_5.htm/UB1 tom 16
Nowa Zelandia i jej ciekawostki => newzealand_pl.htm, newzealand_visit_pl.htm
Nowa Zelandia - ciągłe oddalanie prawa do emerytury => faq_pl.htm/#C3, god_proof_pl.htm/#A4, job_pl.htm/#A2
Nowa Zelandia - kraj w którym tylko ok. 32% bezrobotnych dostaje "dolę" => prawda.htm/#C6, pajak_jan.htm/#B1
nowe choroby i epidemie gnębiące ludzkość => plague_pl.htm/#B1
"Nowe Jeruzalem" (UFO type T12) => malbork.htm/#J3
"Nowy Babilon", czyli Niniwa => petone_pl.htm/#C3
objawienie Dayaków na temat Drugiego Jezusa => przepowiednie.htm/#G1
obrabiarki sterowane numerycznie (programowanie) a omniplan => immortality_pl.htm/#C3
obrona indywidualnych ludzi przed nieszczęściami i kataklizmami => tapanui_pl.htm/#H5, totalizm_pl.htm/#A2.2
obrona "intelektów grupowych" przed kataklizmami => totalizm_pl.htm/#A2.3, quake_pl.htm/#H1 i #P5.1
obrona przed "przekleństwem wynalazców" => mozajski.htm/#H4, eco_cars_pl.htm/#H3
obsuwiska ziemi i błota = katastroficzne => landslips_pl.htm
odchudzające i lecznicze cechy koreańskiej "kim-chi" => korea_pl.htm/#B1
odparowanie przez UFO Centrum Handlowego (WTC) w Nowym Jorku => wtc_pl.htm, tekst_1_5.htm/V8.1 z tomu 17
odpowiedzialność naukowców za upowszechnianie prawdy => cooking_pl.htm/#C2
odpowiedzialność i karanie całego "intelektu grupowego" za popełnione niemoralności => totalizm_pl.htm/#E2
"odwracanie swoich wierzeń" => healing_pl.htm/część #G, totalizm_pl.htm/#A2.2
"oferma kompanijna" (ilustruje "jak czegoś nie należy czynić") => quake_pl.htm/#K1, morals_pl.htm/#C3.4
ofiary "przekleństwa wynalazców" => eco_cars_pl.htm/#G2, fe_cell_pl.htm/#M3, boiler_pl.htm/#D1 i #F1
oficjalne i naukowe prześladowana chrześcijan w dzisiejszych czasach => petone_pl.htm/#A2
"ogniwo telekinetyczne" = najprostrzy generator "darmowej energii" => fe_cell_pl.htm, free_energy_pl.htm/#C1 do #C7
olbrzymy, kolosy, itp. ludzkie, Nowej Zelandii, itp. => patrz giganty ludzkie, gigantyczne stworzenia Nowej Zelandii, itp.
"omniplan" albo "przestrzeń czasowa" => immortality_pl.htm/#C3, timevehicle_pl.htm/#B2.1, dipolar_gravity_pl.htm/#G4
OOP (programowanie zorientowane objektowo) => immortality_pl.htm/#C3, timevehicle_pl.htm/#B2.1
"orb" w kształcie złotego jaja z "Krzywej Rzeki" na Babiej Górze => tekst_4b.htm/C3, D1 i C1
"orb" którego ja widziałem w Petone, Nowa Zelandia, 2006 rok => explain_pl.htm/#I3
"orb" którego ja widziałem koło Szklarskiej Poręby, 1964 rok => tekst_4b.htm/D1
"orbs" = kule światła => newzealand_pl.htm/#E3.2, rok.htm/pod "zdjęciem 4", tekst_1_5.htm/V5.6 z tomu 17
"orbs" i "rods" = bezzałogowe sondy UFO => explain_pl.htm/#I1 do #I3, evidence_pl.htm/#C4, landslips_pl.htm/#G1
"orby" w kształcie złotych kul z "Haurakei Gulf" w Nowej Zelandii => tekst_4b.htm/D1, newzealand_pl.htm/#E3
"orby" ("Naga Fireballs") z rzeki "Mekong" przy świątyni "Phon Phisai" z Tailandii i Laosu => newzealand_pl.htm/#E3.1
ornamentalne świnki z chińskiego zodiaku zwierzęcego => pigs_pl.htm
Orville Wright i Wilbur Wright = uznani w świecie budowniczowie pierwszego samolotu => patrz Wright Orville i Wilbur
ostrzeżenie o bliskim już nadejściu trzęsienie ziemi => seismograph_pl.htm/#I1
owoce Pacyfiku i filozofia ich zjadania => fruit_pl.htm
Pająk Jan, dr inż. = autobiografia autora tych stron => pajak_jan.htm, totalizm_pl.htm/#J2, malbork.htm/#B1
Pająk Jan, dr inż. - skrócona wersja autobiograficznej strony => jan_pajak_pl.htm
Pająk Jan, dr inż. (profesura w Polsce) => fe_cell_pl.htm/#K3 (2), god_istnieje.htm/#F3 (5), mozajski.htm/#D3
"Pani Twardowska" Adama Mickiewicza => changelings_pl.htm/#E1, wszewilki.htm/#H3, newzealand_visit_pl.htm/#D1
Pańszczyk Kazimierz - badacz tuneli UFO i tajemnic "Babiej Góry" => tekst_4b.htm/G
paradoks dziadka z książek 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3
paradoks równoległych rzeczywistości z książek 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3
"paradoks wierzących" = upadek wiedzy i techniki ale wzrost moralności => will_pl.htm/#C3 i #A2, evil_pl.htm/#F2
paradoks zwielokrotnionego istnienia z książek 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3
paradoksy opisywane w książkach 'science fiction' => timevehicle_pl.htm/#C3
partia totalizmu => partia_totalizmu.htm
"pasożytnictwo" => patrz filozofia "pasożytnictwo"
pasywne odgrywanie czasowo odległych zdarzeń => timevehicle_pl.htm/#C12
pasywność wobec niemoralności (jak jest karana) => quake_pl.htm/#E1, parasitism_pl.htm/#B4
"pavlova" = tj. "tort/beza" na białkach z jajek wypiekana w Nowej Zelandii i Australii => mozajski.htm/pod Fot. #D2
Pavlova (Matveievna) Anna (12/2/1881 - 23/1/1931) = nauczyła wypiekać tort "pavlova" => mozajski.htm/pod Fot. #D2
pchłołap z okolic Żywca = wykonywanie nakazów przez pchły => tekst_1_5.htm/tom 5 podrozdział I5.4 punkt #3I5.4
pchły => evolution_pl.htm/#N1, parasitism_pl.htm/#C3
Pearse Richard William, twórca pierwszego samolotu NZ => mozajski.htm/#D1, newzealand_visit_pl.htm/#H1.1,
"perpetum mobile" => free_energy_pl.htm/#A2, #B1.2, boiler_pl.htm/#A2, #B1, telekinetyka.htm/#I1, fe_cell_pl.htm/#B1
Petone chronione przed kataklizmami przez "10 sprawiedliwych" => day26_pl.htm/#I3 i #I1, quake_pl.htm/#P5.1
pewności nie można dać w prezencie => soul_proof_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#A2, will_pl.htm/#G3
Pied Piper of Hamelin = "szczurołap" => tekst_1_5.htm/tom 5 - #3I5.4, malbork.htm/Fot. #G2e, korea_pl.htm/Fot. #11
"piramida telepatyczna" => telepathy_pl.htm/#E1, free_energy_pl.htm/#C1, tekst_7_2.htm, 7_tekst.htm
"pixie dust" (powoduje podrastanie uciętych palców) => biblia.htm/#F2(15b), god_proof_pl.htm/#F2(15b)
plaga pendemii chorobowej => plague_pl.htm
płatna edukacja w Nowej Zelandii i Anglii jest jak "dosiądnięcie tygrysa" => rok.htm/#E1 - (1)
"podmieńcy" = "symulacje" UFOnautów udających ludzi => changelings_pl.htm/#E1
poczucie przygnębienia, depresji, itp., bijące od Nowej Zelandii => nirvana_pl.htm/#F2, newzealand_visit_pl.htm/#E1
podejście "a posteriori" u "ateistycznej nauki ortodoksyjnej" (od skutku do przyczyny) => totalizm_pl.htm/#A2.6
podejście "a priori" u "nauki totaliztycznej" (od przyczyny do skutku) => totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10 tom 4
pojawianie się w dzisiejszych czasach fauny z przeszłości (zafalowania "przestrzeni czasowej") => tapanui_pl.htm/#F2
pojedynek z krzyżackim komendantem zamku w Olsztynie => malbork.htm/#J1
pokolenie Midasów na odwyrtkę => tapanui_pl.htm/#K5 i #K6
"pole moralne" = podobne do grawitacji oddziaływanie na zamiary => rok.htm/#F1
Politechnika Wrocławska a zmarnowana szansa zbudowania magnokraftu w Polsce => magnocraft_pl.htm/#J1
Politechnika Wrocławska najlepszą uczelnią świata 1960-80 => rok.htm/#E1, wroclaw.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#J2
polscy geniusze - Aleksander Możajski = budowniczy pierwszego samolotu => mozajski.htm/#C2
polscy geniusze - Gwido Langer = rozszyfrował niemiecką "Enigma" => mozajski.htm/#I5
polscy geniusze - Jakub Jodko-Narkiewicz = wynalazł "fotografię Kirlianowską" => mozajski.htm/#I3
polscy geniusze - Krzysztod Kolumb = odkrył Amerykę => patrz Kolumb Krzysztof
polscy geniusze - Mikołaj Kopernik (ten co zatrzymał Słońce a poruszył Ziemię) => milicz.htm/pod Fot. #D19
postęp NIE jest możliwy bez poznania prawdy => totalizm_pl.htm/#F1, morals_pl.htm/#K1, quake_pl.htm/#P1
"potwory" (gryf, glizdy-flaki, Nessie, serpent, Mkole-Mbembe, taniwha, itp.) => stawczyk.htm/#E1, totalizm_pl.htm/#A2.2
powody wieloletniego opóźnienia czasowego w zwrocie karmy => karma_pl.htm/#B5
"powstanie ludzi z grobów" = cofanie budowy "wehikułów czasu" => immortality_pl.htm/#H6, timevehicle_pl.htm/#C10
powstanie wszechświata => will_pl.htm/#E1, tekst_1_5.htm/A1-A6 tom 1
powstrzymywanie kataklizmu intensywnym strumieniem informacji nauczającej => quake_pl.htm/#H2 i #K1
powstrzymywanie kataklizmu przez "10 sprawiedliwych" => quake_pl.htm/#H1 i #P5.1, day26_pl.htm/#G2 i #I3
powstrzymywanie kataklizmu przez praktykowanie "totalizmu" => quake_pl.htm/#H1 i #P5.1, day26_pl.htm/#G1
"pozbawione życia" oczy "symulacji" UFOnautów => evidence_pl.htm/#A2, changelings_pl.htm/#M2
praca dla mnie = wymogi jakie powinna spełniać praca której ja (tj. dr inż. Jan Pająk) poszukuję => job_pl.htm
pradawne napromieniowane szkielety ludzkie z Mohendjo Daro => eco_cars_pl.htm/#D3
"prawa moralne" => morals_pl.htm/#C4.4, totalizm_pl.htm/#B3, parasitism_pl.htm/#B2, stawczyk.htm/#C1
prawda i jej 'cierniowa droga' => prawda.htm
prawda jako manifestacja miłości => totalizm_pl.htm/#F1, morals_pl.htm/#K1
prawdy NIE daje się ukryć, ale można ją kamuflować => telekinetyka.htm/#M1.3
"prawdziwa nieśmiertelność" = formowana uginaniem "przestrzeni czasowej" => immortality_pl.htm/#J1
prawdziwa wiedza ("badaj z pozycji Boga") => changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A2.6, parasitism_pl.htm/wstęp
prawdziwi fachowcy pracują cicho i niepozornie => wszewilki.htm/#D2
"prawdziwy postęp" (jako odwrotność "fałszywego postępu") => eco_cars_pl.htm/#G4
"Prawo Bumerangu" samokarzące niemoralne "intelekty grupowe" => petone_pl.htm/#A2
"Prawo Bumerangu" samokarzące indywidualnych ludzi => mozajski.htm/#B3, morals_pl.htm/#C4.4, malbork.htm/#C3.1
"prawo przeciw-klapsowe" z Nowej Zelandii => will_pl.htm/#B5.1, parasitism_pl.htm/#B4, morals_pl.htm/#C5.6 i #J2.4
"prawo autostrady przez morze" => totalizm_pl.htm/#A2.4
problemy z żywnością i wyżywieniem ludzi => cooking_pl.htm
program sterujący=> immortality_pl.htm/#C3, quake_pl.htm/#N1
"program życia i losu" = zawarty w DNA, egzekwuje naszą drogę przez czas => seismograph_pl.htm/#C2
proporcje wymiarowe elementarnej cząsteczki przeciw-materii do wymiarów materii => immortality_pl.htm/#C3
"przeciw-materia" = substancja z przeciw-świata o cechach płynnego komputera => dipolar_gravity_pl.htm/#A1, #A2
"przeciw-świat" = inny świat istniejący równolegle do naszego => dipolar_gravity_pl.htm/#A2
przedpotopowe życie ludzi w nienawracalnym "czasie absolutnym" => immortality_pl.htm/#C4
przekleństwo badaczy "kości dinozaurów" => god_istnieje.htm/#H2
przekleństwo badaczy UFO => god_istnieje.htm/#H2, evidence_pl.htm/#J3
"przekleństwo wynalazców" => mozajski.htm/#B4.4 i #H1, newzealand_visit_pl.htm/#H1 do #H2, eco_cars_pl.htm/#H1
"Przełęcz Diatłowa", Ural, Rosja => tekst_1_5.htm/UB3 tom 16, evidence_pl.htm/#E2, quake_pl.htm/#P2
przepis na koreańską kim-chi => korea_pl.htm/#B2.1
przepowiednia staropolska - "żółta rasa zadominuje świat" => przepowiednie.htm/#H1, military_magnocraft_pl.htm/#H1
przepowiednia (złowroga) o pokrzyżackiej Madonnie z Malborka => malbork.htm/#C1 do #F5
przepowiednie staropolskie => przepowiednie.htm/#H5
przeprowadzani umarli (z Chin) a natura ciał UFOnautów (jak z gumy) => evidence_pl.htm/#A2
przerywanie ciąży (aborcja) - w/g totalizmu => soul_proof_pl.htm/#C6, faq_pl.htm/#E2, tekst_1_5.htm/JD12.5 z tomu 7
przestrzelenie mej czapki dubeltówką w Cielczy=> cielcza.htm/#G2, pajak_jan.htm/#B1, god_proof_pl.htm/#H2
"przestrzeń czasowa" albo "omniplan"=> immortality_pl.htm/#C3, quake_pl.htm/#N1, seismograph_pl.htm/#B8
"przesunięcie do fioletu" światła gwiazd rozrzedzanego grawitacją => dipolar_gravity_pl.htm/#D2
"przesunięcie ku czerwieni" światła gwiazd zagęszczanego grawitacją => dipolar_gravity_pl.htm/#D1, #D2, #D2.1
przewidywanie trzęsienia ziemi w Christchurch z 20 marca 2011 które się spełniło => quake_pl.htm/#P6
"przeżywanie najmoralniejszego/najsilniejszego" => changelings_pl.htm/#B1, bitwa_o_milicz.htm/#E3, will_pl.htm/#G1
przykład zasady działania "perpetum mobile" => telekinetyka.htm/#B2, pajak_jan.htm/#G2
przykłady gdy "słowo pokazało swą moc stania się ciałem" => quake_pl.htm/#P2
"przypadek" - NIE może zaistnieć w świecie z Bogiem => changelings_pl.htm/#B1
"przypadki" które uratowały mi życie => quake_pl.htm/#G1 Ad. #3, fe_cell_pl.htm/#K3 (4), god_proof_pl.htm/#H2
przysłowie "danie ryby - nakarmi na jeden dzień, nauczenie łowienia ryb - nakarmi na całe życie" => day26_pl.htm/#R2
"przysparzanie wiedzy" celem stworzenia człowieka => tornado_pl.htm/#B4, #C1, healing_pl.htm/#J2, wroclaw.htm/#F1
pszczoły zabijane telefonami komórkowymi, a "zmowa milczenia" => telepathy_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#C5.1
Ptak Jezusa - "Jesus bird" ("storm petrel") chodzący po falach morza => przepowiednie.htm/#G3, stawczyk.htm/#F4.1.3
ptak "moa" (gigantyczny) z Nowej Zelandii => tapanui_pl.htm/Rys. #9ab
ptaki (martwe) spadające z nieba => newzealand_pl.htm/#C5
publikacja [10] => tekst_10.htm
"Puszka Pandory" => newzealand_visit_pl.htm/#D1, antichrist_pl.htm/#B2
"radio kryształkowe" - jak je zbudować => fe_cell_pl.htm/#H2
radioaktywne dzikie świnie z Niemiec => cooking_pl.htm/#F2
radioaktywność w mleku kobiet => god_istnieje.htm/#F3
"raz profesor, zawsze już profesor" (z profesorami jest jak z generałami) => petone_pl.htm/#J3, pajak_jan.htm/#B1
reaktory atomowe z wadą jako 'bomby czekające aby wybuchąć' => telekinetyka.htm/#M1, seismograph_pl.htm/#C7(1)
religia = zbiór potwierdzeń dla poszukujących, a nie gotowych rozwiązań dla leniwców i nieuków => will_pl.htm/#E1
"religijność" wcale NIE oznacza "moralności" (osoba religijna może być niemoralną) => quake_pl.htm/#A1
rezonujące ryby (zabijane wibracjami trzęsień ziemi) => day26_pl.htm/#D4
Richard III i Thatcher (najbardziej nielubiane głowy Anglii) => malbork.htm/#C3.1.
Richard William Pearse => patrz Pearse Richard William
rodzaje "nieśmiertelności" => immortality_pl.htm/#H1 i #J1, soul_proof_pl.htm/#L1 do #L7
rogi Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego) i Mojżesza z Biblii => tekst_1_5.htm/V6 (#12) z tomu 17
Romulus (ze starożytnego Rzymu) jako "podmieniec" => changelings_pl.htm/#F1
rosyjski alfabet (jego kodowanie dla stron) => all_in_one_pl.htm, keyboard_ru.htm
rozwydrzenie, huligaństwo i nieprzydatność nowozelandzkiej młodzieży => god_proof_pl.htm/#A4, will_pl.htm/#B5.1
różnice moralne świata z Bogiem i bez Boga => changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A1, bitwa_o_milicz.htm/#J1
Rutherford Ernst (twórca dzisiejszego modelu atomu) => fe_cell_pl.htm/#K3
ryby (martwe) masowo wyrzucane na brzeg morza => newzealand_pl.htm/#C5
ryby (trujące) => newzealand_pl.htm/#K1.5
Ryszard III (tyran i złośliwiec) a "prawo bumerangu" => malbork.htm/#C3.1
sabotaż stron "symulacjami" UFOnautów => sabotages_pl.htm
"Saddle Hill" koło Dunedin - w którym rezyduje UFO => newzealand_pl.htm/#F2, telekinetyka.htm/"Fot. #E1"
"Salamis" = niemoralne miasto Cypru zniszczone falą "tsunami" => tapanui_pl.htm/#H3, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17
samochody bezzanieczyszczeniowe (eco cars), np. "na wodę" => eco_cars_pl.htm
samochody na wodę => eco_cars_pl.htm, free_energy_pl.htm/#G1 do #G3.
samoewolucja Boga => dipolar_gravity_pl.htm/#I2, god_proof_pl.htm/#C2, evolution_pl.htm/#B1, god_pl.htm/#B8
samoniszczące się SMSy i emaile => predators_pl.htm/#E12, changelings_pl.htm/#I1
samoregulujące się mechanizmy moralne => mozajski.htm/#B3.1
"samouzdrawianie się" poprzez "odwracanie swoich wierzeń" => healing_pl.htm/#G2
samowyzwalanie "placebo" dla uzdrowienia bóli, chorób, bezpłodności, nadwagi, nałogów, itp. => healing_pl.htm/#G2
samoświadome komputery - ich ewolucja z "chaosu" oddziaływań samouczących się sieci => will_pl.htm/#E1.1
samoświadomy naturalny program "przeciw-świata" czyli myśląca składowa Boga => god_pl.htm/#A3
"Sandringham Company" pod Gallipoli, Turcja, 1915 r. => cloud_ufo_pl.htm/#C1, #F2, tekst_1_5.htm/UB3 tom 16
scena gwałtu maoryskich kobiet przez 3+1 palcowych współplemieńców "Uenuku" => newzealand_visit_pl.htm/Fot. #D1
scenariusz katastrofy atomowej w Japonii wynikający z "błędów w konstrukcji reaktorów" => telekinetyka.htm/#M1.1
schlebianie, komplementy, słodkie kłamstwa => totalizm_pl.htm/#A2.9, karma_pl.htm/#A5, god_istnieje.htm/#F3
"Sejsmograf Zhang Heng'a" = > patrz Zhang Heng Sejsmograf
sfilmowana rakieta-duch nad Los Angelos, USA => will_pl.htm/#F2
sfilmowany dowód (wideo), że podróżowanie przez czas jest możliwe => immortality_pl.htm/#D6
Sir Robert Muldoon => pajak_jan.htm/#B1, nirvana_pl.htm/#F2, prawda.htm/#C6, landslips_pl.htm/#I1
"Siva" = ojciec hinduskiego "deity" zwanego "Subramanya" => patrz "Murugan"
skarby z podziemi Malborka => malbork.htm/#I3
skarby z podziemi Milicza => sw_andrzej_bobola.htm/#F3
skarby z wieży w Strzelinie => wroclaw.htm/#D12
skarby z Wrocławia => wroclaw.htm/#D12
skarby z wsi Wszewilki i Stawczyk => wszewilki.htm/#D3, Fot. #C2a
"skargi" które sprowadzają kataklizmy (kary Boga) => quake_pl.htm/#G1(ad 2) i #H2
Skłodowska-Curie Maria (odkrywczyni promieniotwórczości i radu) => mozajski.htm/Fot. #H1
"skorowidz" czyli alfabetyczny wykaz tematów składających się na treść => skorowidz.htm
skorowidz linków do moich postów na googlowskich forach dyskusyjnych => faq_pl.htm/#E2
skrucha, skromność i pokora => quake_pl.htm/#A2, #J1
"smoki" => sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #5b, seismograph_pl.htm, biblia.htm/#E1, totalizm_pl.htm/#E6
"smoki" jako prastare interpretacje UFO => tekst_1_5.htm/V1 (D4) z tomu 17
snajper a prawo Bumerangu => malbork.htm/#C3.1
Sodoma i Gomora (ukarana za niemoralność) => tapanui_pl.htm/#H1, #H2, morals_pl.htm/#C5.3, antichrist_pl.htm/#B4
spalenie przez UFO wioski "Saladare" w Etiopii, 1970 rok => tekst_1_5.htm/P2.7 tom 14, evidence_pl.htm/#E2
społeczna szkodliwość homoseksualistów => antichrist_pl.htm/#B4, petone_pl.htm/#I3.1
spowolnione fale wodne np. w ujście rzeki Amazon ("pororoca", "Silver Dragon", itp.) => dipolar_gravity_pl.htm/#D2
sprzeczność działania tornad i "tornad wodnych" (tzw. "waterspout") z dzisiejszą wiedzą fizyczną => tornado_pl.htm/#K1
Stalin Józef (powód jego niezdolności do odróżniania dobra od zła) => god_istnieje.htm/#F3
stan telekinetycznego migotania = czyniący UFOnautów niewidzialnymi => dipolar_gravity_pl.htm/#C1
"staropanieńskie zagrania" (wypaczenia i zwyrodnienia z braku konkurencji i opozycji) => god_istnieje.htm/#F1.1 i #F3
"Stawczyk" czyli mała osada-sioło przy "Wszewilkach" = losy i ciekawostki => stawczyk.htm
Stawczyk - wygląd w dalekiej przyszłości 2222 roku => wszewilki_jutra.htm/#J1-#J3, stawczyk.htm/#C4, cielcza.htm/#C2
sterowce "symulowane" nad Nową Zelandią => will_pl.htm/#F2, tekst_1_5.htm/OD5 z tomu 13
stiuk = sztuczny kamień Madonny z Malborka => malbork.htm/#C1, Fot. #C1b, Fot. #C2, #C4
strącenie promu Columbia przez "symulacje" UFOnautów => shuttle_pl.htm tekst_1_5.htm/V8.2 z tomu 17
strefa wolna od telekinezy na Antypodach => tfz_pl.htm
"strzyżone - golone" = powiedzenie i wiersz A. Mickiewicza "Golono, Strzyżono" => milicz.htm/#D10
"studnia niewiernych żon" z zamku Czocha => milicz.htm/#D10
stworzenie = standardowa procedura tworzenia => newzealand_visit_pl.htm/#D1 do #D5
stworzenie pierwszych ludzi przez Boga => god_proof_pl.htm/#C4, newzealand_visit_pl.htm/#D1 i #D3
stworzenie świata fizycznego przez Boga => god_proof_pl.htm/#C3
stypendium dla aktywnego totalizty (dla zapobiegnięcia kataklizmom) => quake_pl.htm/#J1, seismograph_pl.htm/#C5.1
"Subramanya" = drugi syn boga "Siva" => patrz "Murugan"
"super-bakteria" samouzdrawiana efektem placebo => healing_pl.htm/#G2.2, telekinetyka.htm/#M2, plague_pl.htm/#B1
suszenie kiełbas w czasie chińskiego Nowego Roku Księżycowego => pigs_pl.htm/#C2
sutka UFOnautki (jak z gumy) => evidence_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/JG9.4 i JG9.5 z tomu 8
"symulacja" Boga czyli "akt tymczasowego stworzenia" => day26_pl.htm/#K1, evolution_pl.htm/#A5, #J1 i #K1
synchroniczne poruszanie się UFOnautów => antichrist_pl.htm/#F5, sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #4c
szatańskość - pochodzenie => evil_pl.htm
"szczurołapy" = nadprzyrodzone wyprowadzanie szczurów => malbork.htm/pod Fot. #G2e, korea_pl.htm/pod Fot. #11,
Szewczyk Wiesław (Mgr) - współautor traktatu [7b] => tekst_7b.htm/F
sztylet zwany "kris" (musi być 'dokarmiany') => tekst_1_5.htm/tom 5 podrozdział I4.1.1 punkt #6C
ślepa, bezkrytyczna i bierna wiara w stwierdzenia religii działa wsteczniczo => morals_pl.htm/#C4.4, will_pl.htm/#C3
"śmierć głodowa" ludzkości => telepathy_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#C5.1, przepowiednie.htm/#H2
"śmierć głodowa" w średniowiecznej "wieży głodowej" z Paczkowa => milicz.htm/"Fot. #D6(b)", wroclaw.htm/#D7
śmierć w młodym wieku następstwem głuchoty na podszepty sumienia => god_istnieje.htm/#D3, will_pl.htm/#G1
śpiący olbrzym (gigantyczna rzeźba z Coromandel w NZ) => god_proof_pl.htm/#B2, newzealand_visit_pl.htm/#I2
"świat bez Boga" działałby inaczej niż "świat rządzony przez Boga" => changelings_pl.htm/#B1, healing_pl.htm/#A2
"świat bez Boga" wyglądałby inaczej => quake_pl.htm/#C2, prawda.htm/#C3, #C1, fe_cell_pl.htm/#M1
"świat rządzony przez Boga" da się rozpoznać => changelings_pl.htm/#B1-#B4, healing_pl.htm/#A2, fe_cell_pl.htm/#M1
"światło pochłaniania" zwane też "jarzenie pochłaniania" => telekinesis_pl.htm/#E1, free_energy_pl.htm/"Fot. #I1"
"światowa wojna nuklearna" = dlaczego jej NIE będzie => quake_pl.htm/#N2, bitwa_o_milicz.htm/#J1 do #J4
święte substancje i ich niezwykłe cechy => biblia.htm/#F2
"Tablica Cykliczności" => propulsion_pl.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#A2, antichrist_pl.htm/#B1, tekst_1_5.htm/B tom 2
"Tablica Mendelejewa" => propulsion_pl.htm/#B1, magnocraft_pl.htm/#A1, antichrist_pl.htm/#B1, tekst_1_5.htm/B t. 2
"telekinetyka" = nauka o zastosowaniach telekinezy => telekinetyka.htm
telekineza i jej praktyczne zastosowania => telekinesis_pl.htm, free_energy_pl.htm/#I2, #I3, #B2
telekinetyzowanie => dipolar_gravity_pl.htm/#F2
telepatia = podobne do dźwięków wibracje propagujące się w "przeciw-świecie" => telepathy_pl.htm
telepatyczne hipnotyzowanie żab przez polskie zaskrońce => stawczyk.htm/#F2, telepathy_pl.htm/#F1
telepatyczny telefon => artefact_pl.htm/#D2, milicz.htm/Fot. #D18, pajak_jan.htm/#D6
"Teoria Magnokraftu" a wyjaśnienie dla UFO => wszewilki_jutra.htm/#J5, telekinesis_pl.htm/#I3
"Teoria Nadistot" Adama Wiśniewskiego (używającego pseudonimi "Snerg") => patrz Wiśniewski
"Teoria Wielkiego Wybuchu (Bangu)" => cooking_pl.htm/#C2, god_istnieje.htm/#F2 i #I1, biblia.htm/#C12
"tępiciele drzew" którzy eskalują erozję i wyniszczanie Nowej Zelandii => landslips_pl.htm/#I1
Thaipusam (rytuał Hindusów) => wszewilki.htm/#F3, god_proof_pl.htm/#H2, god_pl.htm/Fig. #B1, soul_proof.htm/#E7
to Bóg stworzył Szatana (też zwanego Lucyfer lub serpent) i diabły => antichrist_pl.htm/#B1.1, aliens_pl.htm/wstęp,
topór katowski (po 1000 egzekucjach sam obcina głowy) => malbork.htm/#D2, tekst_1_5.htm/#5I7 i JA2.4 tomy 5 i 6
"tornada" i ich techniczne indukowanie przez UFO => tornado_pl.htm, telekinesis_pl.htm/Fot. #K2
tornado w Auckland, Nowa Zelandia => tornado_pl.htm/#H5 i #G2
tornado we Wrocławiu => tornado_pl.htm/#H3, wroclaw.htm/#E2
tornado wodne w Sydney, Australia => tornado_pl.htm/#G2
"totalizm" => patrz filozofia "totalizm"
"totaliztyczna nauka" - "a priori" => telekinetyka.htm/#C1, tornado_pl.htm/#B1, petone_pl.htm/#A2, god_istnieje.htm/#F2
"totaliztyczna nauka" cała jest reprezentowana przez tylko jednego naukowca (tj. autora) => changelings_pl.htm/#B1,
"totaliztyczna nauka" kontra "ateistyczna nauka ortodoksyjna" => totalizm_pl.htm/#A2.6, tekst_1_5.htm/H10 tom 4
"totaliztyczny kreacjonizm" (tj. kreacjonizm bazujący na "Koncepcie Dipolarnej Grawitacji") => petone_pl.htm/#A2
totaliztyczny salut (pozdrowienie osób praktykujących totalizm) => partia_totalizmu.htm/#B5.1
traktat [3b] = o "symulacji" uprowadzania ludzi przez cywilizację szatańskich UFOnautów => tekst_3b.htm
traktat [4b] = "Tunele NOL spod Babiej Góry", 1998 rok = o polskim "tunelu UFO" z Babiej Góry => tekst_4b.htm
traktat [4c] = o zasadach interpretowania autentycznych zdjęć UFO, 2002 rok => tekst_4c.htm
traktat [7/2] = "Piramida myśli", 1999 rok = o urządzeniu komunikacyjnym "piramida telepatyczna" => tekst_7_2.htm
traktat [7] = "Losy jednej piramidy", 1995 rok = o ludziku z gwiazd który podarował nam piramidę => 7_tekst.htm
traktat [7b] = o urządzeniu ujawniającym do wykrywania telekinetycznych UFO, 1998 rok => tekst_7b.htm
trucizna "kurara" (pochodzenie, wyrób, użycie) => healing_pl.htm/#F1, fruit_pl.htm/pod Fot. #D3, pajak.6te.net/Fig. #1
trucizny i inne niebezpieczeństwa Nowej Zelandii => newzealand_pl.htm/#K1
trujący sok drzewa bananowego (użycie) => fruit_pl.htm/pod Fot. #D3,
trwałe "zniknięcia" = "zabrania do UFO" (Patrick Fisk, Harold Holt, itp.) => bandits_pl.htm/#D4, tekst_1_5.htm/V6(#18)
trzęsienie ziemi => seismograph_pl.htm, quake_pl.htm
trzęsienie ziemi w Chinach (z 12 maja 2008 roku) => katrina_pl.htm/#E3
trzęsienie ziemi w Christchurch, Nowa Zelandia => quake_pl.htm/#P5 do P7, seismograph_pl.htm/#I1
trzęsienie ziemi w Haiti => seismograph_pl.htm/#C3
trzęsienie ziemi w Japonii => seismograph_pl.htm/#C7 i #I1
trzęsienie ziemi w Polsce i Anglii => seismograph_pl.htm/#I1
trzmiel (w/g aerodynamiki nie ma prawa latać) => cooking_pl.htm/#C2, god_istnieje.htm/#H2, god_proof_pl.htm/#E2
trzy dokumentowalne powody dla "kataklizmów" => tapanui_pl.htm/#I1, tornado_pl.htm/#C2, landslips_pl.htm/#B2, #J1
trzy etapy szkolenia ludzi na "żołnierzy Boga" => antichrist_pl.htm/#B1.1
"trzy mądre małpki" ("NIE mów zła, NIE wypatruj zła, NIE wysłuchuj zła") = > antichrist_pl.htm/#B1.1, quake_pl.htm/#I1
tsunami = katastroficzne fale morskie => day26_pl.htm
tsunami na Oceanie Indyjskim (Indonezja, Malezja, SriLanka, Tailandia) => day26_pl.htm/#D1 do #D7
tsunami o gigantycznej mocy i wysokości które zmiecie Nową Zelandię z powierzchni Ziemi => telekinetyka.htm/#M1.2
tsunami w Japonii => seismograph_pl.htm/#C7 i #I1, telekinetyka.htm/#M1, day26_pl.htm/#F5
tsunami z Chile => day26_pl.htm/#F3
tsunami z Samoa => day26_pl.htm/#F2
tsunami z Wellington z 23 stycznia 1855 roku (3 metry wysokie) => day26_pl.htm/#I1
tsunami z Zachodniej Sumatry => day26_pl.htm/#F4
tunel z grobu milickiego margrabiego => sw_andrzej_bobola.htm/#G3
tunel UFO zwany Deer Cave (Jelenia Jaskinia) z Borneo => magnocraft_pl.htm/#G4, tekst_1_5.htm/V5.3.1 z tomu 17
tunele i lochy pod Miliczem z okresu średniowiecza => milicz.htm/#D4, #D5, #D28, sw_andrzej_bobola.htm/#F3
tunele i lochy pod rzeką Nogat ze średniowiecznego Malborka => malbork.htm/#I2
tunele UFO (szkliste, gładkie, proste) => ufo_proof_pl.htm/Rys. #C9, newzealand_pl.htm/#F1, korea_pl.htm/#H1
tunele UFO pod Babią Górą => evidence_pl.htm/#B5, sw_andrzej_bobola.htm/#F3, tekst_4b.htm
tunele UFO pod Łysicą (Łysą Górą) => evidence_pl.htm/#B5, newzealand_pl.htm/#F1
tunele UFO pod Sobótką => evidence_pl.htm/#B5, malbork.htm/#G1, newzealand_pl.htm/#F1
Turner Karla, Dr => changelings_pl.htm/#L1
Twardowski => tekst_1_4.htm/V8.1, VB4.6.1, tekst_1_5.htm/U3.5, JG9.5
tylko Bóg Ojciec zna daty i godziny kiedy coś istotnego ma nastąpić => quake_pl.htm/#N1
tyrani i despoci jako wynik wypaczeń i zwyrodnień z braku konkurencji i opozycji => god_istnieje.htm/#F1.1 i #F3
uchwała: UFO = magnokrafty => timevehicle.htm/#D2, ufo_proof_pl.htm/#D2, explain_pl.htm/#J2, antichrist_pl.htm/#G6
"UFO" czyli boskie "symulacje" statków kosmicznych => ufo_pl.htm, ufo_proof_pl.htm, explain_pl.htm, evidence_pl.htm
UFO-chmury = chmury ukrywające w środku wehikuły UFO => cloud_ufo_pl.htm
UFO działające jako "wehikuły czasu" => immortality_pl.htm/#D4
UFO niszczące wioskę "Saladare" => evidence_pl.htm/#E2, military_magnocraft_pl.htm/#E5, magnocraft_pl.htm/#L5
uginanie "przestrzeni czasowej" = forma podróżowania przez czas => immortality_pl.htm/#J2
ujawnianie prawdy jest manifestacją miłości => totalizm_pl.htm/#F1, morals_pl.htm/#K1
układanie 9-segmentowej kostki rubika => rubik_pl.htm
układanie 16-segmentowej kostki rubika => rubik_16_pl.htm
"Uenuku", jego współplemieńcy i ich "nałóg seksu" ("seksualne maniactwo") => newzealand_visit_pl.htm/#D1 i Fot. #D1
upewnienie z Biblii, że wehikuły czasu daje się zbudować => immortality_pl.htm/#D5
"ustawa o prywatności" => humanity_pl.htm/#G2, nirvana_pl.htm/#G1, tapanui_pl.htm/#H1, bandits_pl.htm/#G2
uśmiercanie ludzi przez osy => wszewilki.htm/#L4
uśmiercanie pszczół a telefony komórkowe => telepathy_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#C5.1, tornado_pl.htm/#K3
"uwięziona nieśmiertelność" z powtarzalnego cofania się w czasie => immortality_pl.htm/#H1, timevehicle_pl.htm/#C7
uzależnienie życia ludzi od czasu softwarowego na Arce Noego => immortality_pl.htm/#C4
uzdrawianie bezpłodności ziołową "kuraminą" => healing_pl.htm/#F5
uzdrawianie biegunki polewką z tapioka => healing_pl.htm/#B1, fruit_pl.htm/#J1
uzdrawianie bólu gardła roztworem soli => healing_pl.htm/#D2
uzdrawianie bólu mięśni koktailem z tumeric => healing_pl.htm/#D1
uzdrawianie cukrzycy poczwarkami jedwabnika => korea_pl.htm/#B3, healing_pl.htm/#F6
uzdrawianie przewlekłego kaszlu owocami nangka (jackfruit) => malbork.htm/#F3, fruit_pl.htm/#H3, healing_pl.htm/#B2
uzdrawianie ("samouzdrawianie") swoich bóli "odracaniem swych wierzeń" => healing_pl.htm/#G2
uzdrawianie zatwardzenia owocami kiwi (lub agrestem) => fruit_pl.htm/#I2
vibhuti (święty popiół) => wszewilki.htm/#F3, god_proof_pl.htm/#H2
vimana = starożytne "magnokrafty" => eco_cars_pl.htm/#D3, evolution_pl.htm/#J2, newzealand_visit_pl.htm/#D6
"walenie piorunami" (metoda Boga?) => tornado_pl.htm/#C1, god_pl.htm/#B9, soul_proof_pl.htm/#B2, will_pl.htm/#A2
Watt, James (wynalazł silnik parowy) => propulsion_pl.htm/#B1
"wcielenie Boga" albo "cielesna reprezentacja Boga" => patrz "deita", albo => god_pl.htm/#B6, healing_pl.htm/#A2
"wehikuł czasu" czyli magnokraft trzeciej generacji => timevehicle_pl.htm
"wehikuł telekinetyczny" czyli magnokraft drugiej generacji => magnocraft_pl.htm/#I2
wejście do średniowiecznego tunelu pod Miliczem => milicz.htm/#D5
wejście duszy do ciała w momencie przerwania pępowiny => soul_proof_pl.htm/#C6, tekst_1_5.htm/JD12.5 z tomu 7
weryfikacja przez nową "naukę totaliztyczną" prawdy słów i stwierdzeń Biblii => petone_pl.htm/#A3
Whisson, Max (wynalazł wiatrak pozyskujący wodę z powietrza) => wszewilki_jutra.htm/#C4.2
"wiara plus totalizm" = kultura i tradycja plus wiedza o Bogu => totalizm_pl.htm/#G2, god_pl.htm/#J4, biblia.htm/#F4
wideo lwa atakującego 3-letnią dziewczynkę => quake_pl.htm/#P2
"wieczna szczęśliwość" = "uwięziona nieśmiertelność" z nirwaną => immortality_pl.htm/#H2, god_pl.htm/#H2
"wieczne lampki" (pierwowzory "lampek wotywnych" z kościołów) => artefact_pl.htm/#F4
wiecznie obracające się koło zamachowe ("perpetum mobile") => free_energy_pl.htm/#F1 do #F6, pajak_jan.htm/#G2
"wieczyste potępienie" = beznirwanowa "uwięziona nieśmiertelność" => immortality_pl.htm/#H3
wiek (rzekomy) wszechświata 13.73 miliardów lat => will_pl.htm/#B7, evolution_pl.htm/#A2, karma_pl.htm/#B5
wielopoziomowość myślenia Boga (jak wieloprocesorowy komputer) => prawda.htm/#C6, quake_pl.htm/#H2
"wielożeństwo" (poligamia) i jego zalety => morals_pl.htm/#J2.2.2
wiersz "medycyna zwana 'kuramina' " = żartobliwy => healing_kuramina.htm, healing_pl.htm/#H1, fruit_pl.htm/#F1
wiersz o totaliźmie oraz twórczość artystyczna o totaliźmie => totalizm_pl.htm/#I2
wiersz "radości po 60-tce" = humorystyczny, anonimowego autora => po_60_tce.htm
więzienie Abu Ghraib koło Bagdadu => changelings_pl.htm/#H1 i #I1
"wigi board" do wywoływania duchów => malbork.htm/#J1
Wincenty i jego "gwiazda w ubikacji" produkująca "Anielskie Włosy" => tekst_1_5.htm/V5.4 z tomu 17
Wincenty o hipnotyzowaniu żab przez zaskrońce => tekst_1_5.htm/R4.2 tom 15, stawczyk.htm/#F2
"Wineta", "Vineta", "Veneta" = niemoralne miasto na Bałtyku => tapanui_pl.htm/#G2, #H2, petone_pl.htm/Wstęp
Wingquist Sven (szwedzki wynalazca łożysk kulkowych) => mozajski.htm/Fot. #H1
Wiśniewski i jego "Teoria Nadistot" => will_pl.htm/#B4, antichrist_pl.htm/#B1, tekst_1_5.htm/A3.2 tom 1, NF5 tom 12
wizja maoryskiego jasnowidza o zniszczeniu Wellington => day26_pl.htm/#I3
wizja Polski w czasach kiedy totalizm już zapanuje => katowice.htm/#10
Władysław III-ci Jagiełło - Warneńczyk (król Polski, syn Władysława II-go Jagiełły) => patrz Kolumb Krzysztof
wojna miasta Christchurch z Bogiem => przepowiednie.htm/#G2
wojsko Napoleona - jak wyburzyło ono mury Wrocławia i Milicza => wroclaw.htm/#C2 i #D11
wojsko polskie - "oferma kompanijna" (ilustruje "jak czegoś nie należy czynić") => quake_pl.htm/#K1
wojsko polskie - tradycja saperów 'stój pod mostem kiedy przetacza się po nim pierwszy czołg' => jan_pajak_pl.htm/#7
wojsko polskie - użycie kawy zbożowej dla zapobiegania chorobie po złapaniu przez deszcz => healing_pl.htm/#E1
wojsko polsko-litewskie - nadprzyrodzenie niszczone przez wrogi Polakom posąg w Malborku => malbork.htm/#C3
wojskowi maruderzy mordujący autochtonów i rabujący osiedleńców Wszewilek zaraz po wojnie => wszewilki.htm/#M1
"wolna wola" w działaniu i interpretacji => will_pl.htm/#B1 i #C2, soul_proof_pl.htm/#B2, changelings_pl.htm/#D2
Wolski Jan (śp) = widz czteropędnikowego UFO (1978-05-10) => tekst_1_5.htm/Q1 z tomu 15, milicz.htm/Fot. #D21(a)
"wpełzanie zakłamania" do instytucjonalnych prawd => antichrist_pl.htm/#B1.1, malbork.htm/#J3
Wright Orville i Wilbur = budowniczowie pierwszego samolotu => mozajski.htm/#E1
"Wrocław" czyli miasto w którym ja, "Pająk Jan", studiowałem = ciekawostki => wroclaw.htm
Wrocław i jego zła karma => wroclaw.htm/#F2
Wrocław - tornado z 16 maja 2008 roku => tornado_pl.htm/#H3, wroclaw.htm/#E2
Wróbel Adam - współautor traktatu [4c] => tekst_4c.htm/H
"wskaźniki moralnej poprawności" => morals_pl.htm/#C4 do #C4.5, changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A2.7
współzawodnictwo Jana Pająk z krowami i owcami Nowej Zelandii => newzealand_pl.htm/wprowadzenie
"Wszewilki" wraz z siołem zwanym "Stawczyk" = losy i ciekawostki => wszewilki.htm, wszewilki_jutra.htm
"wszystko w jednym" = kalkulator ekranowy do obliczeń inżynierskich i tekstów (all-in-one) => all_in_one_pl.htm
wybielanie czarnych charakterów (niemoralnych niegodziwców) => malbork.htm/#C3.1
wychowuj dzieci tak jak hartuje się stal => will_pl.htm/#B5.1, god_proof_pl.htm/#A4, wszewilki.htm/#F3
wychowywanie dzieci i ludzi w/g boskiej "zasady odwrotności" => wszewilki.htm/#F3, god_istnieje.htm/#C6
wychowywanie dzieci i ludzi w/g ludzkiej "zasady cieplarnianej" => will_pl.htm/#B5.1,
wykaz chorób, zaraz i epidemii jakie atakują ludzkość od czasów AIDS z 1980 roku => plague_pl.htm/#B1
wykaz kataklizmów zagrażających nam w dzisiejszych czasach => petone_pl.htm/#C2 i #C3
wykaz niezwykłości i zagadek jakie osobiście doświadczyłem => wszewilki.htm/#F3
wymieranie (masowe) najróżniejszych stworzeń => newzealand_pl.htm/#C5
wymieranie pszczół i "śmierć głodowa" ludzkości => newzealand_pl.htm/#C5.1, telepathy_pl.htm/#F1
"wynalazcza impotencja" narodów => quake_pl.htm/#H4, eco_cars_pl.htm/#G1, mozajski.htm/#B4.4, #H2, #I1
wyobraźmy sobie co uczynilibyśmy gdybyśmy byli Bogiem => evidence_pl.htm/wprowadzenie
wytruwanie (masowe) os i innych żyjątek w Nowej Zelandii => wszewilki.htm/#L4
wytyczne "totalizmu" jak najkorzystniej jest postępować w codziennym życiu => totalizm_pl.htm/#A2, rok.htm/#F1
wywoływanie duchów => malbork.htm/#J1
"względna niedoskonałość Boga" (np. Bóg ciągle się uczy) => evolution_pl.htm/#M1, will_pl.htm/#B4
"Yeti" (a także zmory, licha, chochliki, itp.) => newzealand_pl.htm/#E6, stawczyk.htm/#E2 i #D3, totalizm_pl.htm/#A2.2
"Yeti", "Snowman", "Almas"; "Big Foot", "Sasquatch", "Oh-mah-ah"; "Maroero" => tekst_1_5.htm/V6 (#6a) z tomu 17
zabici przez UFO na "Cholat Siahl" ("Góra Umarłych"), Ural, 1959 => tekst_1_5.htm/UB3 tom 16, evidence_pl.htm/#E2
zabranie "Sandringham Company" przez UFO w 1915 roku => tekst_1_5.htm/UB3 z tomu 16, cloud_ufo_pl.htm/#F2
zachowania zawodowych naukowców na polu wynalazczości => boiler_pl.htm/#A2, eco_cars_pl.htm/#A2
zakaz homoseksualizmu => morals_pl.htm/#C5.5, quake_pl.htm/#G1, plague_pl.htm/#B1, mozajski.htm/#B2.1
zalety i korzyści poznania "przekleństwa wynalazców" => free_energy_pl.htm/#H4, #H2
zamurowanie żywcem w czasach średniowiecza => wroclaw.htm/#D7, malbork.htm/#I1, milicz.htm/#D6
zapylanie baobabu => cooking_pl.htm/#C2, stawczyk.htm/#F4.4, tornado_pl.htm/#K3
zarobaczenie: pchły, roztocza (mites), wszy, pluskwy, itp. = oznaki "pasożytnictwa" => parasitism_pl.htm/#C3
"zasada cieplarniana" => wszewilki.htm/#F3, will_pl.htm/#B5.1
zasada działania "wehikułu czasu" => immortality_pl.htm/#A2, tekst_1_5.htm/M1.1 z tomu 11
"zasada jednomyślności" => tekst_1_5.htm/JA2.1, JA9, JA13, totalizm_pl.htm/#A2.7, morals_pl.htm/#A5
"zasada odwrotności" => wszewilki.htm/#F3, antichrist_pl.htm/#B1.1
zasada "przeżywania najmoralniejszego" => changelings_pl.htm/#B1, bitwa_o_milicz.htm/#E3, will_pl.htm/#G1
zasada wymierania najniemoralniejszych intelektów => changelings_pl.htm/#B1, totalizm_pl.htm/#A2.7, will_pl.htm/#G1
zasadnicza zmiana moich poglądów na UFO, UFOnautów i "podmieńców" (z 2007 roku) => changelings_pl.htm/#A2
zasady, prawa i regularności jakie rządzą naszym codziennym życiem => totalizm_pl.htm/#A2, rok.htm/#F1
zatruwanie żywności śmiertelnym kadmem (Cd) => cooking_pl.htm/#E1
zażenowanie (uczucie "odgórnie narzucane") => changelings_pl.htm/#C2
zdalnie sterowany spisek przeciwko dziadkowi => timevehicle_pl.htm/#C3.1
zdjęcia, fotki, fotografie, itp. => patrz fotografie
zdjęcia ludzkiej aury => patrz fotografie aury ludzkiej => soul_proof_pl.htm/Fot. #E1a do Fot. #E2b
zdjęcia ornamentalnych świnek => pigs_zdjecia.htm
zestawienie moich wynalazków => pajak_jan.htm, job_pl.htm/#B1, artefact_pl.htm/#D4
Zhang Heng Sejsmograf do zdalnego wykrywania trzęsień ziemi => seismograph_pl.htm/#E1+, artefact_pl.htm/#B1+
zjawiska sprzeczne z dotychczasową oficjalną nauką i wiedzą => tornado_pl.htm/#K3
zjawisko "pozabijania się nawzajem łopatami" => magnocraft_pl.htm/#J3
złamanie "monopolu na wiedzę" oficjalnej nauki => totalizm_pl.htm/#A2.6, telekinetyka.htm/#C1, tornado_pl.htm/#K3
zła dolina Rimutaka z Wainuiomata => day26_pl.htm/#I3, newzealand_pl.htm/#K1.9
złe następstwa częstego używania pasty do zębów => cooking_pl.htm/#G1
"złote jajka" = twórczy dorobek wynalazców i odkrywców => free_energy_pl.htm/#H2
złote jajo ("orb") z "Krzywej Rzeki" na Babiej Górze => tekst_4b.htm/C3, D1 i C1
"złote runo" (złoto rozypane po powierzchni ziemi) => tapanui_pl.htm/pod "Rys. #5"
złoto namagnesowane = samorodki namagnesowanego metalu o cechach złota => tapanui_pl.htm/#E3
złoty "orb" pływający w strumieniu koło Szklarskiej Poręby => tekst_4b.htm/D1
"złoty róg" z "Wesela" Wyspiańskiego => immortality_pl.htm/#K3, jan_pajak_pl.htm/#8
złociście świecące "orby" z "Haurakei Gulf" w Nowej Zelandii => tekst_4b.htm/D1, newzealand_pl.htm/#E3
"zmowa milczenia" naukowców w sprawie wymierania pszczół => telepathy_pl.htm/#F1, newzealand_pl.htm/#C5.1
zniknięcie rzeźby 'diablicy-UFOnautki' (a czynić będą wielkie cuda i znaki) => sw_andrzej_bobola.htm/Fot. #4
zniszczenie bębna w moim zespole muzycznym => tekst_1_5.htm/A19, wszewilki.htm/#F3
zniszczenie niemoralnego miasta "Salamis" na Cyprze => tapanui_pl.htm/#H3, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17
zniszczenie niemoralnego miasta "Saeftinghe" w Niderlandach => tapanui_pl.htm/#H4
zniszczenie niemoralnego miasta "Wineta" koło Świnoujścia => tapanui_pl.htm/#H2, tekst_1_5.htm/V5.2 z tomu 17
zobowiązania budowniczych wynalazków dra Pająka => fe_cell_pl.htm/#H1
zupełna nieprzydatność "systemu wczesnego ostrzegania przed trzęsieniami ziemi" => seismograph_pl.htm/#C7
zwalczanie niemoralności przez samą niemoraność => humanity_pl.htm/#T1, antichrist_pl.htm/#B1.1, wszewilki.htm/#F3
zwiastowanie nadchodzącego "trzęsienia ziemi" przez ryby => day26_pl.htm/#D7
zwiastowanie nadchodzącego "trzęsienia ziemi" przez żaby i ropuchy => day26_pl.htm/#D7 i #E6
związek pomiędzy szczepieniami ochronnymi na odrę a tzw. autismem u dzieci => tapanui_pl.htm/#K7
związek zdrowia z "moralnością" => changelings_pl.htm/#P1, totalizm_pl.htm/#D8 i #D10
zwrot "karmy zbiorowej (grupowej)" => karma_pl.htm/#B4, petone_pl.htm/#A2
zwyrodnienia i wypaczenia dzisiejszej nauki z jej monopolu oraz braku konkurencji i opozycji => god_istnieje.htm/#F3
źródła radioaktywności w naszej żywności => cooking_pl.htm/#F1
źródłowe replikowanie stron internetowych => replicate_pl.htm
"żabi deszcz" (deszcz z żywych żab) => god_proof_pl.htm/#H2
żeński Szejk (tj. orientalna księżniczka), czyli moja żona => jan_pajak_pl.htm/#8
żeń-szeń = leczniczy korzeń Korei => korea_pl.htm/#G2 i "Fot. #9", healing_pl.htm/#F2 i #F2.1
"żołnierze Boga" => antichrist_pl.htm/#B1.1, malbork.htm/#J3, magnocraft_pl.htm/#L6, wszewilki.htm/#F3
życie ludzi w "czasie absolutnym" przed bibilijnym potopem => immortality_pl.htm/#C4
"życie wieczyste" = powtarzana w nieskończoność "uwięziona nieśmiertelność" => immortality_pl.htm/#H4
"żyjemy w świecie rządzonym przez wszechmogącego Boga" => changelings_pl.htm/#B1 do #B3


Część #C: Konwencje zapisu:

      

#C1. Wszystkie strony i publikacje totalizmu można czytać fragmentami:

       W dzisiejszych czasach ludzie są bombardowani nadmiarem informacji. Aby więc odciążyć czytelników totaliztycznych stron i publikacji od konieczności czytania ich całości, wszystko co ja autoryzuję jest pisane w szczególny sposób. Mianowicie, totaliztyczne strony i opracowania są specjalnie tak pisane aby dawało się przeczytać i zrozumieć dowolnie krótki ich fragment, bez konieczności czytania ich całości. Oczywiście, dla tych którzy zechcą poszerzyć informacje zawarte w danym fragmencie, zawsze podane są dalsze linki lub wskazane dalsze opracowania, które pozwalają poszerzyć i pogłębić znajomość czytanego tematu.
       Niestety, ograniczenia świata fizycznego powodują że każde rzeczywiste rozwiązanie ma zarówno swoje zalety jak i swoje wady (tj. nic w świecie fizycznym NIE ma tylko zalet lub tylko wad, albo jest tylko dobre lub tylko złe). Tworząc więc ową zaletę totaliztycznych stron i publikacji, że "daje się je czytać fragmentami", jednocześnie stworzyłem też ich wadę, że "niektóre informacje muszą w nich być krótko powtarzane". Proszę więc o wyrozumiałość w tej sprawie. Wszakże NIE wynika ona z mojego braku świadomości istnienia tego problemu, a z aktualnej sytuacji świata "przepełnionego nadmiarem informacji", oraz z wynikającej z tego konieczności umożliwiania czytania tylko wybranych fragmentów moich publikacji. Wszyscy wiemy bowiem że krótkie powtórzenia informacji które już znamy zawsze możemy przeskakiwać podczas czytania. Tymczasem opisy lub publikacje które są zbyt długie, zwykle całkowicie zarzucamy.


#C2. Jak dzięki "aliasom" najłatwiej i najszybciej wyszukiwać najważniejsze "totaliztyczne strony":

       Aż do grudnia 2012 roku w niniejszym punkcie podawałem zestaw "aliasów" dla najpopularniejszych totaliztycznych stron i blogów. Umożliwiały one bowiem szybsze i łatwiejsze ich uruchamianie. Przykładowo, zamiast wypisywać długi i skomplikowany adres bloga totalizmu, każdy mógł wpisać następujący "alias" "blog.zs.pl" w okienko adresowe swej wyszukiwarki, zaś blog totalizmu natychmiast mu się otworzył. Niestety, w grudniu 2012 roku odnotowałem, że serwis aliasowy "zs.pl" (z którego dotychczas korzystałem) przestał istnieć. Do czasu więc aż znajdę jakiś inny łatwy do użycia serwis aliasowy, oraz podam poniżej wykaz aliasów do najpopularniejszych totaliztycznych stron, dalsze użycie aliasów zmuszony jestem zawiesić i odwołać.


#C3. Publikacje [11] oraz [10] ze zbiorami wszystkich stron internetowych autorstwa dra inż. Jana Pająk w drukowalnym formacie PDF:

       Powinienem tutaj też poinformować, że obecnie dostępna jest już seria broszurek oznaczana [11], zaś w 2010 roku udostępniona była 7-tomowa (jednak znacznie starsza) publikacja oznaczana [10], obie z których zawierają format PDF dla wszystkich stron internetowych referowanych w niniejszym skorowidzu (tj. zawierają teksty i ilustracje owych stron internetowych, upowszechniane w bezpiecznym od wirusów formacie PDF). Tyle, że seria broszurek [11] udostępnia relatywnie najnowsze aktualizacje tych stron, podczas gdy owa starsza publikacja [10] udostępnia wersje tych stron aktualne w 2010 roku. Obie więc one pozwalają na łatwiejsze i szybsze odnajdowanie poszukiwanego tematu. Ponadto pozwalają one prześledzić jak prezentacje tego tematu zmieniały się z upływem lat.


#C4. Konwencje używane przy zapisie niniejszego "skorowidza":

- każdy kolejny wiersz z "części #B" powyżej zawiera opis jednego "tematu" (hasła) tego skorowidzu
- długość każdego wiersza jest zaprojektowana dla "średniej" (medium) wielkości tekstu (text size)
- kolejność linków w każdym wierszu odpowiada zalecenej kolejności czytania danego "tematu"
- w każdym wierszu starałem się najważniejsze słowa kluczowe umieszczać na samym początku
- nazwiska osób występujących w niniejszym skorowidzu są zapisane PRZED ich imionami
- kolorem zielonym oznaczone są linki do odpowiednich stron internetowych mojego autorstwa
- aby przenieść się do linkowanej strony trzeba "kliknąć" myszą na jej zielony link
- niemal każda totaliztyczna "witryna" (serwer) zawiera wszystkie moje strony, lub linki do wszystkich stron
- nazwy stron w zielonych linkach są ich "nazwami fizycznymi"
- symbolem # oznaczone są punkty na linkowanych stronach w których opisane są dane "tematy"


Część #D: Informacje końcowe tej strony:

      

#D1. Emaile autora tej strony:

       Aktualne adresy emailowe autora tej strony, tj. oficjalnie dra inż. Jana Pająk, zaś kurtuazyjnie Prof. dra inż. Jana Pająk, pod jakie można wysyłać ewentualne uwagi, własne opinie, lub informacje jakie zdaniem czytelnika autor tej strony powinien poznać, podane są na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie pajak_jan.htm (dla jej wersji w języku HTML), lub o nazwie pajak_jan.pdf (dla wersji strony "pajak_jan.pdf" w bezpiecznym formacie PDF - które to bezpieczne wersje PDF dalszych stron autora mogą też być ładowane z pomocą linków z punktu #B1 strony o nazwie tekst_11.htm).
       Prawo autora do używania kurtuazyjnego tytułu "Profesor" wynika ze zwyczaju iż "z profesorami jest jak z generałami", znaczy raz profesor, zawsze już profesor. Z kolei w swojej karierze naukowej autor tej strony był profesorem aż na 4-ch odmiennych uniwersytetach, tj. na 3-ch z nich był tzw. "Associate Professor" w hierarchii uczelnianej bazowanej na angielskim systemie uczelnianym (w okresie od 1 września 1992 roku, do 31 października 1998 roku) - który to Zachodni tytuł stanowi odpowiednik "profesora nadzwyczajnego" na polskich uczelniach. Z kolei na jednym uniwersytecie autor był (Full) "Professor" (od 1 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - tj. na ostatnim miejscu pracy z naukowej kariery autora) który to tytuł jest odpowiednikiem pełnego "profesora zwyczajnego" z polskich uczelni.
       Proszę też odnotować, że z powodu chronicznego deficytu czasu, autor standardowo NIE odpowiada na emaile czytelników, chociaż zawsze je czyta. Te zaś wysłane do niego emaile, które zawierają TYLKO wykonawczo czasochłonne prośby, jednocześnie zaś dokumentują zupełną ignorancję piszących je osób w tematyce którą autor bada, wręcz są kwalifikowane zgodnie z kryteriami totalizmu, jako autoryzowane przez osoby nawykłe do dokonywania niemoralnych działań, a stąd NIE zasługujące aby w swych pracach autor uwzględniał ich postulaty.


#D2. Copyrights © 2014 by Dr Jan Pająk:

       Copyrights © 2014 by Dr Jan Pająk. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona stanowi raport z wyników badań jej autora - tyle że napisany jest on popularnym językiem (aby mógł być zrozumiany również przez czytelników o nienaukowej orientacji). Idee zaprezentowane na tej stronie są unikalne dla badań autora i dlatego w tym samym ujęciu co na tej stronie (oraz co w innych opracowaniach autora) idee te uprzednio NIE były jeszcze publikowane przez żadnego innego badacza. Jako taka, strona ta prezentuje idee które stanowią intelektualną własność jej autora. Dlatego jej treść podlega tym samym prawom intelektualnej własności jak każde inne opracowanie naukowe. Szczególnie jej autor zastrzega dla siebie intelektualną własność odkryć naukowych i wynalazków opisanych na tej stronie. Zastrzega więc sobie, aby podczas powtarzania w innych opracowaniach jakiejkolwiek idei zaprezentowanej na niniejszej stronie (tj. jakiejkolwiek teorii, zasady, dedukcji, intepretacji, urządzenia, dowodu, itp.), powtarzająca osoba oddała pełny kredyt autorowi tej strony, poprzez wyraźne wyjaśnienie iż autorem danej idei i/lub badań jest Dr Jan Pająk, poprzez wskazanie internetowego adresu niniejszej strony pod którym idea ta i strona oryginalnie były opublikowane, oraz poprzez podanie daty najnowszego aktualizowania tej strony (tj. daty wskazywanej poniżej).
* * *
If you prefer to read in English click on the flag below
(Jeśli preferujesz czytanie w języku angielskim
kliknij na poniższą flagę)


English flag
Data pierwszego opracowania niniejszej strony: 7 grudnia 2010 roku
Data najnowszego jej aktualizowania: 7 stycznia 2014 roku
(Sprawdź w adresach z Menu 4 czy istnieje już nowsza aktualizacja)