Tumörmarkörer (jan 2000)
Svåranvändbara pga låg sensitivitet och specificitet.
PSA (prostata specifikt antigen) förhöjd vid prostatacancer. Prov måste tas innan rektal palp.
Alfafetoprotein är förhöjt vid hepatocellulär cancer, samt tumör i testiklar och ovarier. Ofta förhöjt vid leversjukdom.
CEA är ökad framför allt vid coloncancer. Ofta förhöjt hos rökare.
hCG: vid testiscancer och ovariecancer.