Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Tumörmarkörer (jan 2000)
Svåranvändbara pga låg sensitivitet och specificitet.
PSA (prostata specifikt antigen) förhöjd vid prostatacancer. Prov måste tas innan rektal palp.
Alfafetoprotein är förhöjt vid hepatocellulär cancer, samt tumör i testiklar och ovarier. Ofta förhöjt vid leversjukdom.
CEA är ökad framför allt vid coloncancer. Ofta förhöjt hos rökare.
hCG: vid testiscancer och ovariecancer.