Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Rumusan

  Selepas menjalani kajian ini, kami memdapati kitar semula adalah sangat penting pada masa kini. Daripada kajian, didapati banyak masalah yang berkaitan dengan alam semula jadi dan kehidupan manusia adalah kesan sampingan akibat tidak menguruskan sampah yang telah dibuang dengan baik. Masalah-masalah seperti kejadian kesan rumah hijau, pencemaran udara, banjir kilat, keluasan kawasan tempat pelupusan yang semakin bertambah, dan keluasan hutan yang semakin kecil. Selain itu, penerbangan hutan untuk mambuat kertas menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan.

  Kitar semulakan setiap satu tan kertas terpakai dapat berjimat sebanyak 1500 kg petroleum, menyelamatkan 17 pohon pokok, dan mengurangkan pencemaran udara sebanyak 75% serta pencemaran air sebanyak 35% berbanding dengan menghasilkan kertas daripada pokok.

  Oleh itu, rakyat harus berkerjasama dengan kerajaan untuk menjayakan program ini. Kita harus sedar bahawa keesokan hari Bumi adalah di tangan kita


<<[Previous]