Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Kempen kesedaran

- Kempen-kempen kesedaran tentang kitar semula perlu kerap diadakan dan ditujukan kepada pelbagai lapisan masyarakat yang berlainan.
- Salah satunya ialah suri rumah tangga. Suri rumah tangga memainkan peranan penting dalam program kitar semula. Suri rumah tangga merupakan orang yang banyak membuang sampah dalam rumah. Kempen ini harus menyedarkan suri rumahtangga bahawa kebanyakan sampah yang mereka buang masih bernilai. Mereka disarankan supaya menkategorikan sampah kepada beberapa jenis seperti aluminium, kertas, kaca, plastik dan sebagainya.

<<[Previous]  

  [Next]>>