Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Menerapkan amalan kitar semula sejak pangku sekolah lagi

- Sekolah tadika boleh mengajar kanak-kanak cara membuat kertas kitar semula, mengajar mereka supaya jangan membazirkan kertas dengan sesuka hati.
- Sekolah boleh mengadakan pertandingan mengumpulkan surat khabar lama dari rumah dan hantar kepada pihak sekolah.
- Sekolah juga boleh mengekhaskan satu taman kitar semula.

<<[Previous]  

  [Next]>>