Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Mengadakan pameran dan demonstrasi

- Kami telah mengadakan pameran dan demonstrasi di sekolah. Dalam bahagian pameran, kami menggunakan kertas terpakai untuk menghasilkan barangan baru seperti kipas, fail, pembalut hadiah dan sebagainya.
- Dalam bahagian demonstrasi, kami telah menunjukkkan cara-cara untuk menghasilkan dua jenis kertas kitar semula dengan menggunakan surat khabar lama.
- Setelah pameran dan demonstrasi tersebut, pelajar-pelajar lebih memahami cara membuat kertas kitar semula dan guna semula kertas-kertas buangan.

<<[Previous]  

  [Next]>>