Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Pantun - Rimba Khatulistiwa
Pengenalan
Objektif Kajian
Masalah-masalah dan isu-isu alam sekitar yang berkaitan dengan penggunaan kertas dengan berlebihan:
- Kesan rumah hijau.
- Pencemaran udara.
- Ruang semakin berkurang.
- Lebih baik menggunakan ‘sampah’ negara sendiri daripada menggunakan sampah negara lain.
- Kitar semula megurangkan pembaziran sumber tenaga dan pencemaran.
Peranan pelajar:
- Mengadakan pameran dan demokrasi.
- Soal selidik dan pengedaran risalah.
- Melekatkan poster-poster kitar semula di papan notis.
- Bertemu ramah dengan pihak MPM, Encik Sam Kai Kiong.
- Mengumpul surat khabar lama dari tempat perumahan dan mendermakan kertas kitar semula.
- Mengedarkan risalah-risalah kepada kawasan perumahan Pujut 7.
- Menggunakan Surat Khabar Lama untuk Membuat Bahan Pengajaran.
- Membuat laman Web Tentang Program Kitar Semula.
Cadangan:
- Menerapkan amalan kitar semula sejak pangku sekolah lagi.
- Bahan mentah model pembelajaran diperbuat daripada kertas terpakai.
- Kempen kesedaran.
Rumusan

Click here to download original Powerpoint presentation file (294Kb).