Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 

Džafić Edin

Linkovi

Download

O stranici

Alfabet
Član
Imenice
Pridjevi
Zamjenice
Brojevi
Glagoli
Prilozi
Prijedlozi
Veznici
Uzvici
Prefiksi
Sufiksi
Složenice
Pravila čitanja
 
 
Engleski alfabet
 
A, a
B, b
C, c
D, d
E, e
F, f
G, g
H, h
I, i
J, j
K, k
L, l
M, m
(ei)
(bi)
(si)
(di)
(i)
(ef)
(dži)
(eič)
(aj)
(džei)
(kej)
(el)
(em)
 
N, n
O, o
P, p
Q, q
R, r
S, s
T, t
U, u
V, v
W, w
X, y
Y, y
Z, z
 
(en)
(ou)
(pi)
(kju)
(a:)
(es)
(ti)
(ju)
(vi)
(dabl ju)
(eks)
(vai)
(zed)

 

©2003 Gramatika engleskog jezika
Sva prava pridržana
webmaster DjafichE