Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

?מה קורה גבר

?רוצה בונבון

?איפה העגלה של הדיוטי פרי

What was was was was

?תגידי יש לי שפן במכנסיים או שאני שמח לראות אותך

לפוצץ את הקרמיקה

אפקטים מיוחדים

לא טוב לפוטנציאל

בצורה קונצפטואלית

צעצועים=ערכת דרייבטסט

אני מופיע בתור שורה בתקציב

?מה זה פה שיחת בנות

אין לי בעיה לשבת ולהסביר לך את זה אבל כדי להכניס את הרהיטים אני צריך קודם לשים שטיח

אחרי שתבינו את זה אתם תרקדו עם זה טנגו

? אתה מדבר בטלפון או שאתה סתם מחזיק את השפורפרת

שני וונדורים הציעו מרכולתם למכירה

הרצנו שני סוסים על אותה פונקציה

אם תראו לי תוצאות יותר טובות אני ארים יותר מגבה אחת