Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
 Search: The Web Angelfire     Mi: III
share this page Share This Page  report abuse Report Abuse  build a page Edit your Site  show site directory Browse Sites  hosted by angelfire
    Online Degrees « Previous | Top 100 | Next » hosted by angelfire
Text Box: 1. Memastikan pengguna mendapat tempat dan ruang yang selesa dan mencukupi
2. Memastikan pengguna mendapat kemudahan bahan bantu yang terkini dan berkeadaan baik dengan segera
3. Menyediakan bahan bantu mengajar dan bahan bacaan mencukupi untuk keperluan atau kegunaan pengguna
4. Menyediakan maklumat relevan dan terkini kepada warga sekolah 
5. Sedia memberi khidmat kepakaran dalam penggunaan teknologi pendidikan kepada pengguna dari semasa ke semasa
6. Memberi khdimat, layanan mesra, bersopan dan setiasa peka kepada masalah pengguna
7. Menyediakan kemudahan dan menentukan kaedah tempahan penggunaan PSS kepada pengguna
8. Membantu memupuk tabiat pembelajaran kendiri, membaca dan menjalankan penyelidikan melalui pencarian dan penggunaan maklumat secara sistematik.
 

Text Box: To contact us:

Text Box: Phone: 09-8675111
Fax: 09-8676110
Email: sksb2_2004@yahoo.com

Text Box: Fungsi PSS SKSB 2