Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Mijn bedenkingen betreffende MLM.

MLM creŽert hoge en onrealistische verwachtingen door:

- het verstrekken van informatie die een vertekend beeld geeft van de waarde van de producten,

- het verstrekken van informatie die een vertekend beeld geeft van de werking van de diensten,

- het verstrekken van informatie die een vertekend beeld geeft van multi level marketing (MLM) of netwerkmarketing,

- het achterhouden van fundamentele bezwaren t.o.v. MLM,

- het verstrekken van informatie die een vertekend beeld geeft van de financiŽle mogelijkheden die bereikt kunnen worden via MLM.
Deze pagina van een MLM (Amway?) geeft een overzicht van links betreffende producten die enkel de rijksten onder ons kunnen kopen ...
Let U vooral op de suggestieve zin: "Why not design your future lifestyle from these useful links?".
Erg suggestief van deze MLM om deze links erop te zetten. Maar niet zeggen dat MLM bedrijven potentiŽle distributeurs de indruk geven dat ze rijk gaan worden, dat lezen de pro mlm'ers niet graag. Ook niet zeggen dat dit voorspiegelen van hoge verwachtingen typisch is voor MLM'ers, ook dat ontkennen ze met klem.

- het aanhalen van uitspraken van personen die er commercieel voordeel bij hebben de producten in een positief daglicht te plaatsen, waarbij deze personen verhullen dat ze er een commercieel voordeel bij hebben,

- het aanhalen van studies die geen verband hebben met de producten die ze verkopen,

- belangenverstrengeling van verstrekkers van "onafhankelijke" informatie die ook de producten verkopen,

- het creŽren van een sfeer die potentiŽle kopers onder druk zet om te kopen,

- te goochelen met cijfers of mogelijke toekomstige inkomsten,

- het verhullen van essentiŽle informatie met betrekking tot de ratio deelnemers/uitvallers,

- het achterhouden van informatie over de gemiddelde inkomsten van al de deelnemers,

- het achterhouden van het feit dat er hard en veel gewerkt moet worden voor een relatief klein loon. Op het TROS Radar Forum spreken MLM'ers van een bijverdienste tussen Ä500 tot Ä1.500 netto per maand voor 20 uur werken per week. Dit na de regulier job van 40 uur per week. Dus een werkweek van 60 uur...)

- de indruk wekken dat het vinden van een 'netwerk' gemakkelijk is,

- de indruk geven dat je je familie/vrienden kan inschakelen in je downline. Vraag ze niet wie hun familie/vrienden dan op hun beurt moeten aanspreken, daar iedereen in de familie/vriendenkring al meedoet ...

- de indruk geven dat het normaal is te verkopen aan je familie. Hun argument, je raadt iemand iets aan, en nu krijg je er iets voor, gaat voorbij aan het feit dat als iemand je advies geeft, en daarbij commercieel voordeel bij heeft, dat advies minder waardevol is.
Afin, als je graag verkoopt aan je familie moet je dit zeker doen. Maar het zal de relatie niet ten goede komen!

- de indruk te schepen dat als je enkele jaren meedraait, succes er zal zijn,

- maar anderzijds zeggen dat slechts 20% succesvol is (http://www.crm-marketing-centre.nl/index.asp?ContentID=3070)

- de indruk te wekken dat als een deelnemer niet slaagt, dit zijn eigen fout is,

- te beweren dat MLM aan universiteiten onderwezen worden, wat niet waar is,

- bekende personen uitspraken in de mond te leggen die ze nooit gedaan hebben,

- blitse websites waarin een beeld gecreŽerd wordt dat al de deelnemers succesvol zijn,

- te verhullen dat men niet werkelijk zelfstandig is, maar enkel binnen de door het MLM bedrijf opgelegde regels mag werken.

Hierdoor krijgen potentiŽle aankopers of nieuwe deelnemers te hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de producten en het netwerk marketing systeem.

Deze te hoge verwachtingen verleiden mensen om inkopen te doen, of in dit systeem te stappen, met mogelijke financiŽle moeilijkheden & tijdverlies, wegens vermoedelijk kleine kans op slagen, wegens gevaar gemeden te worden door familie en vrienden.

MLM is een industrie die regelmatig hoge verwachtingen schept door het verstrekken van verhullende, verdraaide, misleidende of foutieve informatie.

MLM is een industrie weinig of geen kans biedt op een stabiel en leefbaar inkomen. Hou er rekening mee dat:

- vele distributeurs kopen enkel voor zichzelf, om een korting te krijgen, en omdat hen aangepraat wordt dat ze door te kopen hun klanten beter kunnen overtuigen, want hey, ik gebruik het ook!;

- niet elke distributeur kan verkopen, verkopen is niet eenvoudig;

- slechts weinigen zijn geÔnteresseerd in MLM, de meesten hebben wel door dat het gebaseerd is op misleiding;

- zelfs met het lage aantal personen dat wel interesse heeft, heb je niet voldoende personen om een degelijke downline te vormen;

- de hoofdmoot van de winsten wordt gedaan op verkoop van boeken en CD's, niet op de verkoop van de eigenlijke mlm producten.

Dit laatste is een van de grootste pijnpunten van mlm's; het geld op de verkoop van boeken en CD's en andere leer- en promo materialen gaat rechtsreeks naar de top.
En nee, de prijzen die gevraagd worden voor deze 'goedkope' producten zijn fel overtreven.

Ja, ik ken ze, ik heb ze beluisterd, die new age CD's en boeken die je zogenaamd leren te verkopen. Zoals bijv. die van Michael Oliver of Paul Zane Pilzer, welf betrokken bij verkoop van de producten die ze promoten...

Nogmaals, ALS je een groot netwerk uitbouwt, en ALS al de distributeurs veel verkopen, en ALS je aan het hoofd van een groot netwerk staat, en ALS je veel boeken en CD's aan je downline kunt verkopen, dan verdien je eraan.

En wat te denken van de maandelijkse betalingen die je moet doen voor een website (Nikken), waar enkel jou naam op verschijnt, voor de rest heeft een distributeur er niets op te zeggen, totaal geen inspraak.
Daar gaat de onafhankelijkheid van deze "zelfstandige" ondernemers. Nog maar te zwijgen over het feit dat ze geen inspraak hebben in de strategie, marketing, verloning, producten enz.
Ze worden zelfs niet, zoals bij franchising, beschermt in hun regio, integendeel, er ze worden aangeraden om zoveel mogelijk distributeurs te zoeken, dus concurrenten!
Het kan de top niet schelen dat je je eigen concurrenten opzoekt, het draait niet om de verkoop van producten aan retail klanten, maar om de verkoop aan de distributeurs zelf. Daarop wordt winst gemaakt, door de top!

Wij anti-mlm'ers zeggen niet dat je geen geld kunt verdienen met mlm scams.
Wat we proberen duidelijk te maken is dat dat er de kans bijzonder klein is, en ten tweede dat je het op de rug van anderen, met slinkse manieren (verkopen van droombeelden, luchtkastelen) doet.
En dat is het ergelijke aan mlm's, anderen wijsmaken dat ze rijk kunnen worden, en er als enige van profiteren.

En de steeds weerkerende opmerking dat mlm's nooit zeggen dat je snel rijk kan worden strookt niet met de werkelijkheid. voorbeeld -en er wordt je gezegd dat je snel en gemakkelijk rijk kunt worden.

Vele distributeurs bweren dit aan potentiŽle nieuwe distributeurs.

Ik ben op presentaties van Herbalife, Hamburg Manheimer en Nikken geweest, en ook eens aangesproken door een distributeur van WIN, Energetix, LFP e.a. Het draaide altijd om snel rijk worden.

Trouwens, opvallend hoe er meer aandacht besteed wordt aan het vinden van nieuwe distributeurs, en zo goed als niet op de verkoop van producten. Meer zelfs, de verkoop van producten wordt gebruikt als smoes om je er mee in te lokken.

Want hoe meer distributeurs, die voor zichzelf kopen, zowel de producten als het leer- en promotiemateriaal, hoe meer de top eraan verdiend.

En dat is het misleidende aan mlm, het draait helemaal niet om verkoop van de producten zelf, maar om het vinden van investeerders. Die dan wel hun geld kwijt zijn en enkel een ontgoocheling rijker zijn. En en passant geld hebben verloren.

Het geld besteed aan deze producten kan beter besteed worden aan producten die wel werken. Het is al erg genoeg ziek te zijn, nog erger is het als je het geld dat je hebt, uitgeeft aan oplossingen die niet bijdragen to een fundamentele verbetering.

MLM'ers baseren zich veelal op "testimonials" getuigenissen van anderen die de producten met "succes" gebruikt hebben. De waarde van zulke getuigenissen is nihil, daar niet kan nagegaan worden in welke omstandigheden dit gebeurde. Vraag naar wetenschappelijke studies, en stop niet tot je ze krijgt. En let erop dat deze studies wel degelijk verbonden zijn met de producten die je koopt. Bij MLM is dit meer niet dan wel het geval.

Er werd geroepen dat veel mensen met goede banen, zoals advocaten, artsen en accountants ook aan mlm doen.

Wat is hier nu zo smerig aan? Door mensen met een hoge opleiding en een gerespecteerd beroep aan te halen zou mlm ook in orde zijn. Maar deze uitspraak is niet controleerbaar, en dus ook niet weerlegbaar.

Er wordt een multinational aangehaald, die door veel mensen wordt gezien als een respectabele onderneming, zoals Toyota of Unilever. Daarna wordt door tegenstanders gevraagd waarom er elke keer een multinational bij worden gehaald.

In plaats van inhoudelijk antwoord te geven wordt de persoon die deze vraag stelt aangevallen. Dit gebeurt door te vragen waarom iemand zijn opleiding erbij moet halen, of waarom iemand altijd zo negatief moet zijn. Resultaat is dat deze persoon zich verdedigt en de vraag die beantwoord moest worden wordt vergeten.

Er wordt gezegd dat het aan die of die universiteit onderwezen wordt. Dit is niet waar, maar hiermee wordt geprobeerd mlm betrouwbaar te doen lijken. Want ja, als het aan de universiteit wordt onderwezen moet het wel goed zijn, daar de meeste Nederlanders (95%) geen universitaire opleiding hebben en meestal ook opkijken tegen professoren.

Maar als een professor zich uitspreekt tegen mlm zijn het ineens theoretische academen die niet in de praktijk werken en dus ook niet kunnen weten hoe het werkt.

MLMíers halen graag zogenaamde onafhankelijke bronnen aan, maar zij wijzen de mening van professoren die MLM niet ondersteunen af.

In principe is het niet zo van belang is wat ťťn prof over iets denkt. In de wetenschap gaat het over stromingen die de algemene opvattingen bepalen.

En reken maar dat er voldoende wordt onderzocht in de productindustrie en in marketing. Als een lopende band 1% harder gaat draaien zijn tot op de derde decimaal de effecten bekend op het ziekteverzuim, transport eenheden zijn volkomen geoptimaliseerd wat betreft te verwachten restproducten of opslagcapaciteit, de logistiek alleen al is een heel vakgebied apart, en de consumentenmarketing is volkomen uitgedokterd.

En dan staat daar tegenover een marketingsysteem met totaal geen onderlinge samenhang, niemand weet van elkaar wat hij doet, ůf die iets doet, iedereen kan de ander zijn functie zonder meer overnemen, er is geen enkel onderscheid in onderlinge taakverdeling, iedereen doet alles, en dan nog met een overschot aan mensen met lagere inkomsten maar toch als gevolg een hogere marktprijs.

Het gevolg van de bovenstaande twee gegevens is dat statistisch gesproken geen enkel bedrijf voor MLM als marketingstool kiest. Ik meen dat er wereldwijd zo'n 30 miljard omzet in is, dus als je ALLE MLM wereldomzet in Nederland geconcentreerd zou denken dan zou het nog geen 2% van ons nationaal product uitmaken. In heel de wereld is dat nog geen 0,06%

Ik heb het boek van deze man ook niet gelezen, maar er moeten wel ťrg wereldschokkende revelaties in staan als alle bedrijven ter wereld de verkeerde keus maken en beter hadden kunnen kiezen voor MLM als distributie methode. Er zijn mensen die er meer belangen bij hebben dan ik, en onmiddellijk van distributiewijze zullen switchen als dit boek feiten oplevert die dat economisch aantrekkelijk zullen maken.

Als ik dat zie gebeuren zal ik het boek ook eens gaan lezen. Tot die tijd beschouw ik de reŽle gang van zaken als een bevestiging van de wijze waarop ik toch al tegen het verschijnsel aan keek.

Iemand geeft een berekening die mlm onderuithaalt. Vervolgens wordt er gegild dat ze eens moet ophouden met dat eeuwige gezeik dat 3+2 4 is, terwijl iedereen weet dat dit 5 is. Maar uitleggen waar de fout in de berekening zit gebeurt niet. Opnieuw wordt er niet inhoudelijk op ingegaan.

Het concept wordt ook wel netwerkmarketing genoemd, doelende op het gebruik maken van je sociale netwerk om de producten aan de man te brengen. Als iemand vraagt wat er gebeurt als je buren al meedoen dan volgt er opnieuw geen inhoudelijke reactie. Er wordt gezegd dat je te kleinschalig en bekrompen denkt. Want niet je buurt, maar de hele wereld is je markt. Alleen ken jij niet de hele wereld. En ten tweede wordt je potentiŽle lijst van klanten en downliners wel degelijk een stuk kleiner, alsmede je inkomstenpotentie.

Een mlm bedrijf heeft een piramide vorm. Nou en is de reactie, dat heeft een gewone organisatie toch ook? Daar zit wel een kern van waarheid in, maar bij een gewone organisatie is niet iedereen verkoper van het product.

Er kan verzadiging optreden. Nee dat kan niet wordt er gezegd. Bij mlm treedt nooit verzadiging op. Waarom niet? Daar wordt wederom niet op ingegaan.

Als mensen kritisch zijn en niet in het mlm sprookje geloven dan hebben ze het gewoon niet geprobeerd, of zijn ze mislukt, of zijn ze gewoon niet geschikt als ondernemer. Opnieuw een persoonlijke aanval.

Downline. Ook zoín mooi concept. Het doel is downline op te bouwen. Waarom? Middels downline krijg je weer bonussen omdat er nieuwe distributeurs zijn. Klanten zijn niet van belang. Het vreemde is dat bij elke onderneming die winst maakt dat komt omdat ze voldoende klanten hebben die hun product of dienst afnemen. Maar bij mlm gaat het om distributeurs.

Verder heeft mlm nog enkele kenmerkende aspecten. Niemand snapt het. Bij iedere organisatie kan een bedrijfskundige uitleggen hoe het bedrijf in elkaar zit en waar men de winst maakt. Bij mlm blijft dit echter nogal duister. Als je vragen stelt, snap je het niet. Inhoudelijk wordt er niet op ingegaan, maar dat hoeft toch niet. Moet je iets snappen om er aan mee te doen? Snapt u hoe het internet werkt mevrouwtje? Nee, maar toch zit u op het internet. Ziet u, u hoeft het niet te snappen. We willen toch allemaal rijk worden? Dan moet je geen vragen stellen maar downline opbouwen. Men praat opnieuw om de vraag heen.

Als je wordt benaderd mogen ze je niks vertellen. Nee, kom naar een bijeenkomst, dan wordt het je uitgelegd. Massapsychologie. Zo kan je een groep beÔnvloeden en aldus mensen over de streep trekken. Kom op, wie wil er nu niet rijk worden? Iedereen wil toch rijk worden? Je wil toch ook een goede toekomst voor je kinderen en voor jezelf een oude dag. Tuurlijk, iedereen wil dat. Nou dan heb je mensen al deels over de streep.

Waar je in de piramide staat is niet van belang, althans dat wordt vaak gezegd. Maar er is onderzoek gedaan door sociologen. Er zijn zes stappen nodig van jou naar ieder willekeurig persoon in de wereld. Als je op de 7de rij zit, dan heb je dus al geen kans meer om geld te verdienen. Dit is zelfs op hogere rijen al onmogelijk. Alleen vertellen ze je dit nooit.

Let maar eens op tijdens de discussies. Mlm-ers gaan nooit inhoudelijk in op argumenten. Er wordt heel snel op de man gespeeld. Daarna wordt gezegd dat je beperkt denkt, of gewoon negatief bent. Berekeningen van mensen die niet in het concept geloven zijn altijd helder. Berekeningen van voorstanders zijn meestal onduidelijk en je krijgt geen tijd om het na te rekenen. Wat kan je doen tegen mlm? Stel vragen. Blijf vragen stellen, vraag net zolang door totdat je een inhoudelijk kloppen antwoord krijgt en je het snapt en dus ook de berekeningen. Als er iets geroepen word als zelfs artsen doen mee, vraag bewijzen. Laat ze de bewering bewijzen en onderbouwen.

En nee, mlm wordt NIET onderwezen aan Harvard, University of Illinois, Erasmus Universiteit of welke andere universiteit dan ook. Er is wel een professor Zacharias in Duitsland die positief staat ten opzichte van MLM in tijdens zijn cursus Int. Marketing/Handels-marketing Direkt-vertrieb .

Niet verbazend, daar hij lezingen geeft voor MLM's en boeken schrijft over MLM en die verkoopt?!

Zijn betrokkenheid als spreker bij MLM organisaties, en het feit dat hij boeken over MLM schrijft en verkoopt, maakt dat het duidelijk is dat hij positief schrijft over MLM omdat dit hem goed uitkomt, hij verdiend er nl. geld mee. Dus zo verrassend is het niet dat hij het bespreekt in zijn cursus, en er positief tegenover staat, hij verdient er geld mee!

En nee, Donald Trump heeft niet gezegd tijdens een talkshow van Jay Leno of David Letterman dat hij zou beginnen in mlm als hij nu opnieuw moest beginnen. En nee, Toyota en Unilever zijn niet gebouwd middels mlm, ze zijn gebouwd door hard werken en het toepassen van bedrijfskundige principes die wel worden onderwezen op universiteiten.

En nee, je hebt geen eigen bedrijf als je meedoet aan mlm. Als je een eigen bedrijf hebt ben je ondernemer, en dat zijn deze mensen dus niet.

En nee, mensen met goede banen, directeuren, artsen, accountants etc. doen niet massaal mee aan mlm. Als iemand dit roept, laat het hem maar eens bewijzen. Dat kan hij niet, net zomin als dat jij het tegendeel kan bewijzen.

MLM beweren ook dat hun manier van verkopen goedkoper en efficiŽnter is. Bijvoorbeeld Amway; Amway stelt dat er 3.6M IBO's distributeurs zijn, Amway de indruk wekt dat deze personen allemaal actief zijn als verkoper van Amway producten, anders zou Amway dit erbij zetten, dat ze niet allemaal actief zijn, en dat bijv. slecht 20% actief is, de rest klanten zijn.

Door dit getal op te geven, geven ze een vertekend beeld. En met dit vertekend beeld worden potentiŽle IBO'ers overtuigd om mee in te stappen.

Quote: It (Amway) sells its products largely through a global network of over 3,6 million independent representatives. Omzet 2004: $6.400.000.000

Dus een gemiddelde omzet per jaar, per distributeur van $1.778

Ter vergelijking, Unilever: Omzet 2005: 39.672.000.000 Werknemers: 206.000 Dus een gemiddelde omzet per werknemer, op jaarbasis van Ä192.583

Op het moment dat ik een produkt in de supermarkt langs de kassa schuif, zijn voor dit produkt alle kosten betaald van alle mensen die bij de handling betrokken zijn geweest en die hiervoor tenminste het wettelijk minimum salaris hebben ontvangen per FTE. Kortom, elke kassajuffrouw, vakkenvuller, vrachtwagenchauffeur en filiaalchef zijn voor hun tijd volledig betaald.

Als deze laatste stap via een mlm distributie heeft plaats gevonden weet je niet exact hoeveel uren er zijn geÔnvesteerd, maar overall is makkelijk uit te rekenen dat veel distributeurs dik te kort komen.

Want hoeveel uur kan je werken voor $ 1178 omzet per jaar? Dan mag je de 6,5M distributeurs misschien delen door 10 of 20 en kom je op een omzet per IBO van $12000 of $24000 per jaar, maar daar blijft dan nog maar een fractie van over als brutto inkomen. En die 90 ŗ 95 % die helemaal niks doet, betalen die wel jaar op jaar hun inschrijvingskosten?

En heeft dit dan misschien een gunstige invloed op de consumentenprijs? Welnee! Door de bank genomen zijn de prijzen 2 tot 3 keer zo hoog voor vergelijkbare produkten in de supermarkt, kijk de websites er maar op na. En dan heb ik het over de produkten als schoonmaakmiddelen en dergelijke. Over vruchtensap van Ä 80 per fles wil ik het nog niet eens hebben.

Concluderend valt te stellen dat er meer mensen nodig zijn die minder worden betaald om de produkten tegen hogere prijzen bij de consument te krijgen.

Dit is gelijk zo ongeveer de definitie van inefficiency in optima forma.

Met dank aan zij die bijgedragen hebben aan deze overpijnzingen betreffende MLM.

Nuttige, sceptische informatie betreffende MLM en bedrijven als Amway, Herbalife, Energetix, Nikken is beschikbaar via