Bu bölüm Deniz Dershanelerinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Teşekkürlerimle

Çemberin Analitik İncelenmesi


1. (m+1)x2 + 3y2 + 3mx - ny + (n-18)xy = 6 denklemi bir çember belirttiğine göre, merkezi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (2,18)      B) (-6,18)      C) (-3,9)
D) (-2,6)      E) (-1,3)

 

2.  (x+3)
2 + (y-4)2 = 9  ve  x2 + y2 = 1  çemberleri üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç birimdir?

A) 4       B) 5       C) 6       D) 8       E) 9

 

3.  A(0,6) , B(8,0) , C(0,0) noktalarından geçen çember denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) (x-4)2 + (y-3)2 = 25
B) (x-8)2 + (y-6)2 = 0
C) x2 + y2 - 8x - 6y = 0
D) x2 + y2 - 8x - 6y = 25
E) x2 + y2 - 8x - 6y = 100

 

4.  x2 + y2 - 2x + 3y - 4 = 0 çemberinin x=2 doğrusuna göre simetriğinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) x2 + y2 - 4x + 3y - 4 = 0
B) x2 + y2 - 6x + 3y + 4 = 0
C) x2 + y2 - 4x - 4 = 0
D) x2 + y2 + 4x + 6y -8 = 0
E) x2 + y2 + 4x - 2y + 8 = 0

 

5.  (x-1)2 + (y+4)2 = 25  çemberinin iç bölgesindeki A(0,0) noktasından çizilen en kısa kirişin uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 4     B) 2     C) 8     D) 4     E) 3

 

6.  Denklemi x2 + y2 = 25 olan çemberin bir kirişi |AB| dir. |AB| kirişinin orta noktası (-1,3) ise,
AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3y+x-4=0      B) y+3x-5=0      C) 3y-x-10=0
D) y+3x-12=0    E) x+y-6=0

 

7.  Denklemleri x2 + y2 - 2x + 5y = 0  ve
     x2 + y2 + 3x - 2y - 3 = 0  olan çemberlerin ortak kirişlerinin denklemi nedir?

A) x+3y-2=0
B) 5x-7y-3=0
C) x+y-1=0
D) 5x+7y+3=0
E) 7y-5x-3=0

 

8.  4y-3x-12=0  doğrusuyla Ox ve Oy eksenlerinin oluşturduğu üçgenin iç teğet çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?   

A) (x+2)2 + (y-2)2 = 36
B) (x-6)2 + (y+6)2 = 36
C) (x+1)2 + (y-1)2 = 1
D) (x-1)2 + (y+1)2 = 1
E) x2 + y2 = 1

 

9.  x2 + y2 - 4x + 7y + 12 = 0  çemberinin II. Açıortay doğrusuna göre simetriği x eksenini A ve B noktalarında kesiyor. |AB| uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1       B) 3       C) 4       D) 7       E) 12

 

10.  x2 + y2 - 6x - 10y + 30 = 0  çemberinin y eksenine en yakın noktasının apsisi nedir?   

A) 1      B) 2      C) 3/2      D) 5/2      E) 7/2

 

11.  x2 + y2 - 2x + 4y + a = 0  çemberine dışındaki A(2,1) noktasından çizilen teğetin uzunluğu br ise, a değeri nedir?   

A) -3       B) -1       C) 0       D) 1       E) 2

 

12.  x2 + y2 - x + 3y = 0  çemberine P(3,2) noktasından çizilen teğetin uzunluğu nedir?  

A) 8        B) 6        C) 4        D) 3        E) 2

 


Diğer sayfaya geçiniz 

Konular Başlıkları


[Ana Sayfa] [Matematik Tarihi] [Java ile çizim programlari]  [Incelenen konular]  [Matematikçilerin biyografileri]  [Düşünce Yolu]
 [Matematik link arsivi] [Üniversite Hazırlık]  [Ziyaretçi Defteri]