Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí. The advises from medical professionals.

Czech version for Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí.
Czech version

German version for Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí.
German version

English version for Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí.
English version

Spanish version for Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí.
Spanish version

French version for Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí.
French version

Greek version for Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí.
Greek version

Italian version for Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí.
Italian version

Dutch version for Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí.
Dutch version

Portuguese version for Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí.
Portuguese version

Swedish version for Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů. Jak je to s růstem vlasů. Základy ženských nemocí.
Swedish version

 

 

Užitečné rady na dlouhověkost


Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů

Androgenní nedostatečnost stárnoucích mužů

Zůstat zdravým, to je přáním asi každého z nás... Avšak signál zůstat zdravým není pro naše tělo samozřejmostí. V dnešní uspěchané době často zažíváme pocit, že jsme bez energie, bez sil.

Odborně je impotence definována jako neschopnost udržet erekci dostatečnou pro provedení pohlavního při 25 % a více pokusech. Podle odhadů odborníků, provedených na základě této definice, se erektilní dysfunkce vyskytuje u 10 až 20 milionů amerických mužů ve věku 40 až 70 let.

Je-li k dispozici méně testosteronu schopného plnit svou funkci, dochází ke snížení odpovědi cílových tkání na testosteron a v důsledku toho i k četným změnám. U zdravých mužů se hladiny testosteronu velmi různí, proto se neprojeví u všech stejné změny ani nebudou vyjádřeny stejně výrazně.

U mužů v andropauze byla prokázána vysoká účinnost a značný přínos substituční léčby testosteronem, podobně jako je tomu u žen v menopauze při substituční léčbě estrogeny. Neplatí to ovšem pro všechny muže: muži mající shora vyjmenované příznaky mohou mít i jiné zdravotní problémy, které jsou příčinou těchto příznaků. Substituční léčba testosteronem je dobrým řešením pro mnoho mužů, kteří na sobě pozorují příznaky ovlivňující kvalitu jejich života.

dál

Jak je to s růstem vlasů

Jak je to s růstem vlasů

Nejkvalitnější jsou vlasy mezi 20. - 30. rokem života. V této době máme na hlavě až 615 vlasových cibulek na 1 cm2. Kolem 40. roku se vlasy méně, mastí nedovedou již tak dobře zachycovat vodu, jsou slabší řídnou a s dalšími roky šedivějí. Kolem 50. roku klesá jejich počet na 485 na 1 cm2 v průměru.

Naše vlasy, podobně, jako pokožka, je neustále vystavena celé řadě negativních vlivů. Smog, prach, cigaretový kouř, maz, zbytky vlasové kosmetiky, sluneční záření - to jsou každodenní nástrahy. Lomivé vlasy s roztřepenými konečky vlasů s přesušením, jsou nejčastěji důsledkem někdy přímo drastických kadeřnických úprav. Vlasy mnohdy neuvážlivě barvíme, odbarvujeme, trvalíme, tupírujeme, kartáčujeme, fénujeme (někdy doslova pečeme). Splétáme je do copánků a copů, drdolů, zdobíme se sponami, sponkami, gumičkami. To vše velmi často vede nepozorovaně k tzv. trakční alopecii - výpadu vlasů v oblasti vlasové hranice na spáncích a na čele.

Maz z mazové žlázky promašťuje nejen pokožku, ale i vlas v celém rozsahu. Pokud je mazu dostatek, vlasy jsou lesklé, pokožka hlavy se neolupuje. Stejně jako počet vlasů, je i počet mazových žlázek dán geneticky. Někdy však může být mazotok obtěžující a může být doprovázen i zvýšeným výpadem vlasů. Kromě dědičnosti mají na mazové žlázy velký vliv pohlavní hormony a stresové situace. Androgeny (mužské pohlavní hormony) zvyšují mastivost, estrogeny (ženské pohlavní hormony) snižují. V důsledku stárnutí organismu ubývá mazových žláz, a tedy i produkce mazu.

Podstatou metody transplantace vlasů je poznatek, že si vlasy po přesazení na jiné místo ponechávají původní vlastnosti. To znamená, že přesadíme-li vlasy z místa, kde rostou, do míst, kde již vypadaly nebo vypadávají, nové vlasy se budou chovat stejně jako na původním místě.

Typické padání vlasů u mužů s následnou pleší je způsobeno: - dědičnými faktory (genetickým kódem), v nichž je budoucí vlasový problém předem naprogramován; - androgeny (mužskými pohlavními hormony) jejichž normální nebo zvýšená hodnota iniciuje genetický kód; - ostatní možné faktory nemusí být nutnou příčinou padání vlasů, ale mohou ztrátu vlasů urychlovat.

dál

Základy ženských nemocí

Základy ženských nemocí

Když my ženy posuzujeme naši vlastní hodnotu zvenčí, když očekáváme nějaké potvrzení z našeho okolí, když chceme pro všechny dobro a přitom přehlížíme vlastní pocity a přesvědčení, pak máme ty nejlepší předpoklady onemocnět.

Pokud málo dbáme na vlastní osobnost, pokud jsme si (zatím) nevybudovaly žádný respekt před velikostí své osobnosti a vlastní duše, pohřbíváme tím harmonii, vyváženost, sílu a následně také svoje zdraví.

Hledáme nějaký vztah, protože se obáváme samoty; a na tento vztah se poté vážeme, i když nejsme šťastnější a zdravější, ale dokonce když se nám daří i hůře. Z mnohých terapií víme, že právě ženy, které jsou nejisté, se rády váží na terapeutická sezení (nebo na terapeuty), a tak snadno zůstávají ve své nesamostatnosti.

Pokud odmítáme odpovědnost za svůj život a svoje zdraví (vědomě nebo ne), může i tento postoj působit negativně. Pokud se nenacházíme ve svém Středu, vypadáváme také ze svého vnitřního i vnějšího, duševního i tělesného zdraví.

Přechod může začít docházet k poruchám menstruačního cyklu. Ten může být nepravidelný, menstruace trvají různě dlouho a mají různou sílu. S postupem času se pak menstruace úplně zastavuje, dochází k menopauze.

dál

 

 

Read our other articles:
The advises from medical professionals

Sitemap© Copyright 2007 Disability Organization of Argentina.