Czech version for Laat geen zorg
Czech version

German version for Laat geen zorg
German version

English version for Laat geen zorg
English version

Spanish version for Laat geen zorg
Spanish version

French version for Laat geen zorg
French version

Greek version for Laat geen zorg
Greek version

Italian version for Laat geen zorg
Italian version

Dutch version for Laat geen zorg
Dutch version

Portuguese version for Laat geen zorg
Portuguese version

Swedish version for Laat geen zorg
Swedish versionLaat geen zorg home page

Een geestelijke vlek kan noch uit door de passage van tijd worden bevlekt noch door om het even welke wateren worden gereinigd.

Cicero'n

 

 
Laat geen zorg

Antidepressants. Laat geen zorg.

Waarom de zorgen vullen ons?

De wanorde van de bezorgdheid is ernstige medische ziekten die ongeveer 19 miljoen Amerikaanse volwassenen beïnvloeden. Deze wanorde vult het leven van mensen met overweldigende bezorgdheid en vrees. In tegenstelling tot de vrij milde, korte bezorgdheid die door een zware gebeurtenis zoals een bedrijfspresentatie wordt veroorzaakt of een eerste datum, is de bezorgdheidswanorde chronisch, relentless, en kan groeien als progressief slechter behandeld niet.

De vrees en de bezorgdheid zijn een normaal onderdeel — zelfs essentieel — van het leven. Zij bereiden ons op gevaar voor, dat tot fysiologische veranderingen leidt die ons om effectief aan een bedreiging toelaten te antwoorden. De vrees is zeer ongecompliceerd. Het doet zich in antwoord op direct gevaar voor, zodat is het onverwacht, gewoonlijk zeer intens, en beperkt tot de dichtbije situatie. Uw reactie op de vrees, zoals het springen uit de weg van een tegemoetkomende auto, lost snel de situatie op.

Terwijl zowel de vrees als de bezorgdheid een ontwakenreactie kunnen veroorzaken, divergeren hun andere gevolgen. De zeer intense vrees dient soms het lichaam „bevriezen“ om het tegen kwaad te beschermen, veroorzakend weinig of geen verandering in harttarief en blokkerend de impuls om zich te bewegen. In bezorgdheid, leiden de fysieke veranderingen die door ontwaken worden veroorzaakt tot een tweede stadium duidelijk door gedachte patronen zoals zorg, ontzetting, en geestelijk speelt van bezorgdheid-wekkende gebeurtenissen over.

De efficiënte behandelingen voor bezorgdheidswanorde zijn beschikbaar, en het onderzoek brengt nieuwe, betere therapie op die de meeste mensen met bezorgdheidswanorde kan helpen het productieve, vervullende leven leiden. Als u denkt hebt u een bezorgdheidswanorde, zou u informatie en behandeling moeten verkrijgen.
Het beheersmeditatie van de spanning

De meeste mensen met depressie kunnen hulp van behandeling krijgen. Voor de meeste mensen die, die vroege depressie bevlekken en het behandeld krijgen op hoe lang en hoe zou kunnen verminderen ernstig de depressie is. De gemeenschappelijkste behandelingen zijn kalmerende geneesmiddelen, „besprekings“ therapie, of een combinatie allebei. U en uw arts kunt samenwerken om over de juiste depressiebehandeling voor u te beslissen.

De studies tonen aan dat de kalmeringsmiddelen in het behandelen van depressie efficiënt zijn geweest. Een type van geneeskunde geroepen selectieve serotonine reuptake inhibitors (SSRIs) wordt vaakst voorgeschreven door artsen. In „besprekings“ therapie, spreken de patiënt en de therapeut over het de de de ervaringen, verhoudingen, gebeurtenissen, en gevoel van de patiënt. Twee van de benaderingen efficiënt die worden gevonden om te zijn om depressie te behandelen zijn interpersoonlijke therapie en cognitieve gedragstherapie.
Het onderzoek van wetenschappers onze vrees

Vele organisaties steunt onderzoek naar de oorzaken, diagnose, vandaag preventie, en behandeling van bezorgdheidswanorde en andere geestelijke ziekten. De studies onderzoeken de genetische en milieurisico's voor belangrijke bezorgdheidswanorde, hun cursus--zowel alleen en wanneer zij samen met andere ziekten zoals depressie voorkomen--en hun behandeling. Het uiteindelijke doel is te kunnen genezen, en misschien zelfs te verhinderen, bezorgdheidswanorde.

Gebruikend de technologieën van de hersenenweergave en neurochemical technieken, vinden de wetenschappers dat een netwerk van op elkaar inwerkende structuren van deze emoties de oorzaak is. Veel onderzoekscentra op amygdala, een amandel-vormige structuur diep binnen de hersenen. Amygdala wordt verondersteld om als communicatie hub tussen de delen van de hersenen dat proces inkomende sensorische signalen te dienen en de delen die hen interpreteren. Het kan signaleren dat een bedreiging aanwezig, is en een een vreesreactie of bezorgdheid teweegbrengt. Het blijkt dat het emotionele geheugen dat in het centrale deel van amygdala wordt opgeslagen kan een rol in wanorde spelen die zeer verschillende vrees, zoals fobieën impliceren, terwijl de verschillende delen kunnen worden geïmpliceerdh in andere vormen van bezorgdheid.

Ook, wijst het onderzoek erop dat andere hersenendelen genoemd de basispeesknopen en striatum bij obsessive-compulsive wanorde betrokken zijn.
Leer bezorgdheidswanorde

De ongebreidelde bezorgdheid kan tot om het even welk van verscheidene emotionele wanorde leiden, allen gekenmerkt door een onplezierige en overweldigende geestelijke spanning zonder duidelijke identificeerbare oorzaak. Terwijl de meeste mensen met bezorgdheidswanorde zich volledig ervan bewust zijn dat hun gedachten en gedrag irrationeel en ongepast zijn, geeft dit inzicht hen geen hulp in het controleren van hun symptomen.

Onder ogen gezien door een bedreiging, antwoordt uw lichaam met een complexe cascade van chemische producten. De hypothalamus, die door de hersenen uit wordt gealarmeerd, pompen een gespecialiseerd hormoon dat uiteindelijk de twee bijnieren (die boven op de nieren worden neergestreken) ertoe aanzet om het activerende hormoon vrij te geven dat als adrenaline wordt bekend. De resultaat— snellere impuls, hogere bloeddruk, gescherpte voorlichting — is de „strijd of vlucht“ reactie op vrees en bezorgdheid.
Symptomen van depressie

De stempel van dit probleem is chronische zorg en spanning zonder duidelijke oorzaak. De mensen die aan algemene bezorgdheidswanorde kunnen zich lijden bovenmatig over gezondheid, geld, familie, of het werk ongerust maken, vaak voorziend ramp. Hoewel zij zich gewoonlijk ervan bewust zijn dat hun bezorgdheid intenser is dan noodzakelijk, kunnen zij niet schijnen om het te laten gaan. Het constante ongerust maken zich draagt tot probleem slaap en het ontspannen bij. De mensen met bezorgdheidswanorde kunnen probleem het concentreren gemakkelijk opschrikken en hebben. De algemene bezorgdheidswanorde leidt vaak tot depressie.

De symptomen van deze wanorde zijn vaak mild, en zich mengen niet in het werk of sociale situaties. Als de symptomen streng zijn, echter, kunnen zij dagelijkse activiteiten onderbreken. Omdat de mensen met algemene bezorgdheidswanorde vaak een andere fysieke of emotionele wanorde, zoals depressie hebben, is er veel geleerd debat geweest over de vraag of bezorgdheids er wanorde op zijn bestaat. Maar de recente studies wijzen erop dat er werkelijk zulk een wanorde is, en dat het door diagnose en behandeling kan worden geholpen. De symptomen van algemene bezorgdheidswanorde beginnen gewoonlijk in de jeugd en kunnen voor decennia onbehandeld gaan. Nochtans, neigen zij om met leeftijd te verminderen. Één studie vond dat slechts 3 percent van gevallen van algemene bezorgdheidswanorde in die 65 en over begon. Het probleem is gemeenschappelijker onder vrouwen dan mannen en loopt vaak in families.

Als u bovenmatig ongerust gemaakt over een aantal dagelijkse problemen minstens zes maanden bent geweest en minstens zes van de gemeenschappelijke vroeger vermelde symptomen van bezorgdheid gehad, kunt u bezorgdheidswanorde veralgemeend hebben. Controle met uw familiearts of geestelijke gezondheidsberoeps. De algemene bezorgdheidswanorde is hoogst te behandelen.
Ziekte en bezorgdheid

Het dieet kan ook een beklaagde zijn. De gemeenschappelijkste dieetovertreders zijn cafeïne en cafeïne-als substanties die in koffie, thee, en vele frisdranken wordt gevonden. In gevoelige individuen, kan jitteriness die door cafeïne wordt gestort paniekniveaus bereiken. In zeldzame gevallen, kunnen de extreme vitaminedeficiënties ook tot bezorgdheid leiden.

De alcohol is bekend underdiagnosed nog constant oorzaak van bezorgdheid. Zowel kunnen de bovenmatige consumptie van alcohol als de terugtrekking van het tot bezorgdheid leiden. Het probleem vaak gaat niet erkend omdat de mensen hun alcoholopname minimaliseren of kunnen weglaten wanneer het spreken met de arts, en artsen kan veronachtzamen te vragen. Interessant, schijnt de alcohol niet om het risico van bezorgdheidswanorde in het recentere leven te verhogen.
Hulp in het krijgen van behandeling

De psychologen, de sociale arbeiders, en de adviseurs werken soms nauw met een psychiater of andere arts samen, die medicijnen zullen voorschrijven wanneer zij worden vereist. Voor sommige mensen, is de groepstherapie een nuttig deel van behandeling.

Herinner me, niettemin, dat wanneer u een gezondheidszorgberoeps dat u tevreden bent met vindt, twee van u als groep samenwerken. Samen zult u een plan kunnen ontwikkelen om uw bezorgdheidswanorde te behandelen die medicijnen, cognitief-gedrags of andere besprekingstherapie, of allebei kan impliceren, zoals aangewezen.
Oorzaken van de zorgen van mensen

De deskundigen hebben nog om met de worteloorzaak van bezorgdheidswanorde akkoord te gaan. In feite, staan de meesten toe dat verscheidene factoren bij het werk in elk geval kunnen zijn.

Het leren de bezorgdheid van theoriemeningen als een geleerd gedrag dat kan worden afgeleerd. Deze theorie poneert dat de bezorgdheid van een persoon kan worden verminderd door de gevreesde situatie of het voorwerp voortdurend te confronteren. En sommige mensen, in feite, veranderen hun het denken en ervaren significante hulp zonder enig medicijn.

1. Herinner dat hoewel uw gevoel en symptomen zeer bang makend zijn, zij niet gevaarlijk of schadelijk zijn. 2. Begrijp dat wat u ervaart een overdrijving van uw normale lichamelijke te beklemtonen reacties is. 3. Bestrijd uw gevoel niet of probeer om hen weg te wensen. Meer bent u bereid om hen onder ogen te zien, minder intens zullen zij worden. 4. Voeg niet aan uw paniek toe door over wat „te denken“ zou kunnen gebeuren. 5. Verblijf in het heden. Het bericht wat werkelijk aan u gebeurt in tegenstelling tot wat u denkt zou kunnen gebeuren. 6. Etiketteer uw vreesniveau van nul tot 10 en let op het uitgaan en verslaan. Bericht dat het niet bij zeer op hoog niveau voor meer dan een paar seconden blijft. 7. Wanneer de vrees begint teweeg te brengen „wat als“ het denken, nadruk en een eenvoudige en handelbare taak zoals het tellen achteruit van 100 door threes of het breken van een rubberband op uw pols uitvoeren. 8. Bericht dat wanneer u ophoudt toevoegend angstaanjagende gedachten aan uw vrees, het begint langzaam te verdwijnen. 9. Wanneer de vrees komt, verwacht en keur het goed. Wacht en geef het tijd om zonder het lopen vanaf het over te gaan. 10. Trots ben van de vooruitgang u, boekt en over hoe goed denkt u van mening zult zijn wanneer u dit keer slaagt.
Apotheek voor bezorgdheidswanorde

De psychiaters of andere artsen kunnen medicijnen voor bezorgdheidswanorde voorschrijven. Deze artsen werken vaak nauw met psychologen, sociale arbeiders, of adviseurs samen die psychotherapy verstrekken. Hoewel de medicijnen geen bezorgdheidswanorde zullen genezen, kunnen zij de symptomen houden onder controle en u toelaten om het normaal, vervullend leven te leiden.

Het is niet volledig duidelijk waarom de psychotrope medicijnen werken; maar toch blijkt het dat zij saldo binnen de chemie van de hersenen opnieuw vestigen. Het gedrag wordt door berichten bepaald die binnen de hersenen van één zenuwcel aan een andere door diverse chemische producten worden overgebracht. Deze chemische producten worden genoemd neurotransmitters. Door miljoenen zenuwcellen binnen de hersenen, brengen de chemische producten geheugen, slaappatronen, waarnemingen, gevoel, stemmingen en gedachten teweeg. De elektrische stroom die de berichten draagt wordt ontvangen tegen zenuweinden, genoemd synapsen, die dan de neurotransmitter vrijgeven. Deze chemische producten, beurtelings, verspreiden het bericht door de volgende zenuwen in lijn te bevorderen om op het elektrobericht te verzenden. Zodra gebruikt, is het neurotransmitterchemische product teruggekeerd en in het zenuweind opgeslagen. Dit recyclingsprocédé wordt geroepen reuptake. Wanneer dit signalerende proces scheef gaat, worden de gevolgen gezien in het gedrag van een persoon en in zijn emoties, waarnemingen, sensaties, en ideeën ervaren.
De efficiënte wanorde van de behandelingenbezorgdheid

De efficiënte behandelingen voor elk van de bezorgdheidswanorde zijn ontwikkeld door onderzoek. In het algemeen, zijn twee soorten behandeling beschikbaar voor een bezorgdheidswanorde — - medicijn en specifieke soorten psychotherapy (soms genoemd „besprekingstherapie“). Beide benaderingen kunnen voor de meeste wanorde efficiënt zijn. De keus van één of andere, of allebei, hangen van de van de arts voorkeur van de patiënt en, en ook van de bijzondere bezorgdheidswanorde af. Bijvoorbeeld, slechts is psychotherapy gevonden voor specifieke fobieën efficiënt. Wanneer het kiezen van een therapeut, zou u moeten te weten komen of de medicijnen indien nodig beschikbaar zullen zijn.

Wanneer u behandeling voor een bezorgdheidswanorde ondergaat, zult u en uw arts of therapeut als groep samenwerken. Samen, zult u proberen om de benadering te vinden die voor u best is. Als één behandeling niet werkt, zijn de kansen goed dat een andere men zal. En de nieuwe behandelingen worden voortdurend ontwikkeld door onderzoek. Zo geef geen hoop op.
Laat geen zorg. Antidepressants.


Termijnen die op deze pagina worden gebruikt

Bezorgdheid


De wanorde van de bezorgdheid


Vrees


Depressie


Geestelijke gezondheid


Spanning


The advises from medical professionals


 

 

 

 

 

Sitemap

Informatie in dit document ongeveer Antidepressants genoemd Laat geen zorg is voor Eind - het gebruik van de gebruiker slechts en kan niet worden verkocht, anders voor commerciële doeleinden worden opnieuw verdeeld of worden gebruikt. De informatie is een onderwijs slechts hulp. Het is geen de bedoeling geweest als medische raad voor individuele voorwaarden of behandelingen van Antidepressants. Bovendien, zijn de vervaardiging en de distributie van kruidensubstanties niet nu geregeld in de Verenigde Staten, en geen kwaliteitsnormen bestaan momenteel als de geneeskunde van de merknaam en generische geneeskunde. Bespreking over Antidepressants aan uw arts, verpleegster of apotheker voordien na om het even welk medisch regime om te zien of is het veilig en efficiënt voor u.

© Copyright 2007 Disability Organization of Argentina, Antidepressants area.