Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
Słownik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T   

tabular deposit -- złoże płytowe

talus -- osypisko, piarg

tar sand -- piasek bitumiczny, piasek roponośny

tarn -- staw górski

taxonomy of glacials -- taksonomia glacjałów

tectites -- tektyty

tectofacies -- tektofacja, facja tektoniczna

tectogene -- tektogen

tectogenesis -- teklogeneza

tectonic -- tektoniczny

tectonics -- tektonika

tektites -- tektyty

tension joint -- cios tensjonalny

terrace formation -- kształtowanie teras

tertiary evolution of relief -- rozwój rzeźby w trzeciorzędzie

Tertiary period -- trzeciorzęd

Tertiary -- trzeciorzęd, trzeciorzędowy

Tethyan -- ***

Tethys -- Tetyda

thalweg -- linia rzeki, talweg

therma -- cieplica, terma

thermae -- cieplice, termy

thermal conditions -- stosunki termalczne

thermal springs -- źródła termalne

thermal waters -- wody termalne

thermometamorphism -- metamorfizm termiczny

thickness -- miąższość (warstw)

thill -- spąg

thin-bedded -- cienko uwarstwiony

thinning away -- wyklinowywanie się (warstwy, pokładu)

throw of fault -- zrzut uskoku, wysokość uskoku

throw -- zrzut uskoku, wysokość uskoku

thrust fault -- uskok odwrócony, uskok wsteczny, uskok nasunięty

thrust slip fault -- uskok nasunięty, uskok odwrócony, uskok wsteczny

thrust -- zrzucać; nasuwać

thunder storm -- burza

tie bar -- tombolo

tight fold -- fałd zamknięty

tillite -- tillit (skamieniała morena polodowcowa)

tills -- gliny

Tithonian -- tyton

tombolo -- tombolo

top formation -- nadkład

topographic maturity -- stadium dojrzałości, stadium dojrzałe (rozwoju rzeźby)

topographic old age -- stadium zgrzybiałe, stadium starcze (rozwoju rzeźby)

topographic youth -- stadium młodości, stadium młodociane (rozwoju rzeźby)

torrential rain -- gwałtowna ulewa

torso mountain -- monadnok, góra świadek, ostaniec

traceable fault -- uskok o wyraźnym przebiegu

traction -- trakcja (rzeczna), wleczenie materiału (przez prąd wody po dnie)

transform fault -- uskok przekształcający

transformation -- przeobrażenie

transgression -- transgresja, zalanie (przez morze)

transgressive overlap -- ułożenie warstw transgresywne, ułożenie warstw przekraczające

transport -- transport

transportation -- transport

trap rock -- skała magmowa wylewna, trap

trap -- skała magmowa wylewna, trap

travelling dune -- wydma wędrowna, wydma ruchoma

tremor -- wstrząs podziemny

trend -- rozciągłość; bieg, szerzenie

Trias -- trias (formacja)

Triassic period -- trias (okres)

Triassic -- trias (okres)

troubled ground -- górotwór zaburzony tektonicznie

trough valley -- dolina lodowcowa, dolina U-kształtna, żłób lodowcowy

trough -- synklina, łęk, niecka, rynna

tucker ground -- złoże ubogiej rudy

turtle stone -- septaria (odmiana konkrecji)

tying bar -- tombolo