Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski S這wnik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S   

scheme of social security benefits -- system 鈍iadcze socjalnych

Schengen acquis -- dorobek Schengen

Schengen Information System SIS II -- System Informacyjny Schengen SIS II

secondary homes

secondary residences -- drugie domy

secondary homes -- drugie domy

Secretary-General of the Council -- Sekretarz Generalny Rady

sensitive loads -- 豉dunki wra磧iwe

serious misconduct -- powa積e uchybienie

serious risk of the unity or consistency of Union law -- powa積e ryzyko naruszenia jedno軼i lub sp鎩no軼i prawa Unii

services of general economic interest -- us逝gi 鈍iadczone w og鏊nym interesie gospodarczym

servitude -- podda雟two

shared competence -- kompetencja dzielona

shifting the burden of proof -- przeniesienie ci篹aru dowodu

signatory State -- Pa雟two-Sygnatariusz

simplified amendment procedure -- uproszczona procedura zmian

simplified procedure -- uproszczona procedura

Single European Act -- Jednolity Akt Europejski

slavery -- niewola

small and medium-sized entreprises -- ma貫 i 鈔ednie przedsi瑿iorstwa

social assistance -- pomoc spo貫czna

social exclusion -- wy陰czenie spo貫czne

social market economy -- spo貫czna gospodarka rynkowa

social partners -- partnerzy spo貫czni

social policy -- polityka spo貫czna

social protection -- ochrona socjalna

social security -- zabezpieczenie spo貫czne

solidarity clause -- klauzula solidarno軼i

sound public finances -- zdrowe finanse publiczne

space policy -- polityka kosmiczna

special arrangements -- szczeg鏊ne postanowienia

special drawing rights -- specjalne prawa ci庵nienia (SDR)

specialised court -- s康 wyspecjalizowany

special procedures -- szczeg鏊ne procedury

special report -- sprawozdanie specjalne

specific features of litigation -- szczeg鏊ny charakter spor闚 prawnych

specific provisions -- postanowienia szczeg鏊ne

stability of the financial system -- stabilno嗆 systemu finansowego

standard of living of the population -- poziom 篡cia ludno軼i

start-up fund -- fundusz pocz徠kowy

stateless persons -- bezpa雟twowcy

State monopolies of a commercial character -- monopole pa雟twowe o charakterze handlowym

statistics -- statystyka

status in law -- status prawny

status of asylum -- status azylu

status of subsidiary protection -- status dodatkowej ochrony

Statute of the European Investment Bank -- Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego

strengthening public administration -- wzmacnianie administracji publicznej

subject matter of the dispute -- przedmiot sporu

subscribed capital (of the ECB) -- subskrybowany kapita (EBC)

subsidiary -- sp馧ka zale積a

substances of human origin -- substancje pochodzenia ludzkiego

succession -- sukcesja

summary procedure -- procedura dora幡a

supply Agency -- Agencja Dostaw

Surveillance Authority of the European Free Trade Association -- Urz康 Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia

Wsp鏊nego Handlu

EFTA Surveillance Authority -- Urz康 Nadzoru EFTA

suspensory effect -- skutek zawieszaj帷y

sustainable development -- sta造 rozw鎩

system of public broadcasting -- system publicznego nadawania