Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
S這wnik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S   

saccus -- wezykla

saddle reef -- 篡豉 siod這wa

saddle series -- warstwy siod這we

saddle -- siod這, antyklina

saddleback -- siod這 (g鏎y)

saliferous -- solono郾y

salina -- jezioro s這ne, b這to s這ne

salt dome -- s逝p solny; wysad solny

salt lake -- s這ne jezioro

salt plug -- s逝p solny

saltation -- saltacja (skokowy ruch cz御tek osad闚)

saltmarsh -- s這ne b這ta

sand desert -- pustynia piaszczysta, erg

sand pocket -- gniazdo piasku

sand reef -- mierzeja

sand shadow -- kopczyk piaszczysty

sand water -- kurzawka

sandbar -- mierzeja

sandkey -- lido

sandpit -- piaskownia

sandspit -- cypel piaszczysty

sapping -- podmywanie (gruntu)

sapropel -- sapropel (ciemny, denny mu gnilny zbiornik闚 wodnych)

sapropelic coal -- sapropelit, w璕iel sapropelowy

saturated zone -- strefa nasycona, strefa nasycenia, strefa saturacji

saturation zone -- strefa nasycona, strefa nasycenia, strefa saturacji

scandinavian glacination -- zlodowacenie skandynawskie

scar -- stromo嗆, spadzisto嗆; urwiste zbocze g鏎skie

scarp -- skarpa; stok

scissors fault -- uskok no篡cowy; uskok rotacyjny

scouring -- podmywanie (przez wod)

scout boring -- wiercenia pr鏏ne

scree -- piarg, osypisko; usypisko

sculpture -- rze嬌a terenu, relief

sea cave -- jaskinia morsk, jaskinia przybrze積a, jaskinia litoralna

sea floor spreading (hypothesis) -- teoria rozszerzania si dna oceanicznego

seam -- pok豉d

seat clay -- glina sp庵owa, sp庵 ilasty

seawall -- 豉wica przybrze積a

secondary clay -- glina osadowa

sedimentary rock -- ska豉 osadowa

sedimentation basin -- basen sedymentacyjny

seepage failure -- wyparcie gruntu wskutek filtracji

seepage water -- woda filtracyjna, woda przeciekowa

senescence -- starzenie si

separation -- rozst瘼 uskoku

septarium -- septarium (kulista konkrecja ilasta)

sequence of strata -- kolejno嗆 zalegania warstw, stratygraficzny uk豉d warstw

sericitization -- serycytyzacja (przemiana skaleni w serycyt)

series -- oddzia, seria

serpentinization -- serpentynizacja

sharp fold -- fa責 w御kopromienny

shear zone -- strefa napr篹e 軼inaj帷ych

sheet deposit -- z這瞠 cienko u豉wicone

sheet erosion -- erozja powierzchniowa

sheet -- pokrywa; intruzja pozioma (mi璠zywarstwowa); warstwa; pok豉d

sheeted zone -- obszar uwarstwiony; zesp馧 pok豉d闚 r闚noleg造ch

sheeting -- eksfoliacja, 逝szczenie si (ska)

shelf -- szelf (kontynentalny)

shield volcano -- wulkan tarczowy

shore line -- linia brzegowa

shore processes -- procesy brzegowe

shoreface -- podbrze瞠

short term changes -- zmiany kr鏒koterminowe

sial -- sial

Silesia-Cracow Upland -- Wy篡na 奸御ko-Krakowska

silicification -- sylifikacja, skrzemionkowanie

silification -- sylifikacja, skrzemionkowanie

sill -- sil, sill, 篡豉 pok豉dowa (zgodna z uwarstwieniem)

Silurian -- sylur (okres lub formacja)

similar folds -- fa責y jednoznaczne

sinistral strike-slip -- uskok przesuwczy lewoskr皻ny

sinistral -- sinistralny, lewoskr皻ny

sink -- zapadlisko krasowe

sink-hole -- zapadlisko

sinter -- nawar

skarn -- skarn

slide -- obsuni璚ie, zsuw

slip plane -- p豉szczyzna uskoku; p豉szczyzna po郵izgu

slip -- zsuw, 郵izg (uskoku), przesuni璚ie

slipping -- obsuni璚ie si

slit -- szczelina

slope development -- rozw鎩 stok闚

slope dynamics -- dynamika stok闚 g鏎skich

slope stability -- stateczno嗆 zbocza, stateczno嗆 skarpy

slope wash -- deluwium

slope -- zbocze, stok

sloughs -- bagna; trz瘰awisko

slump -- zapadni璚ie si; zapadlina

snout of glacier -- wrota lodowcowe

soffione -- sofioni (wyziewy gaz闚 wulkanicznych)

soil cover -- pokrywa glebowa

soil creep -- pe透anie gruntu, spe透anie gleby

soil flow -- soliflukcja (pe透anie gruntu zwietrzelinowego)

soil genesis -- powstawanie gleby; procesy glebotw鏎cze

soil-forming process -- proces glebotw鏎czy

sole -- sp庵

solfatara -- solfatara

solid rock -- ska豉 zwi瞛豉

solifluction -- soliflukcja (pe透anie gruntu zwietrzelinowego)

solution cave -- *

source rock -- ska豉 macierzysta

spatial and temporal variations -- przestrzenna i czasowa zmienno嗆

spatial pattern -- uk豉d przestrzenny

spatial scale -- skala przestrzenna

spatial structure -- struktura przestrzenna

speleogen -- *

speleology -- geol. speleologia

sphenolith -- sfenolit (intruzja w kszta販ie klina)

spreading floor hypothesis -- teoria rozszerzania si dna oceanicznego

spring -- 廝鏚這

stage -- pi皻ro (utwor闚 skalnych); stadium (rozwoju rze嬌y); (hydr.) poziom w鏚 (rzeki)

stalactite -- stalaktyt

stalagmite -- stalagmit

static metamorphism -- metamorfizm statyczny

step fault -- uskok schodowy

step -- uskok schodowy

stock -- pie magmowy; komin rudny

stockwork -- masyw skalny poprzecinany sieci ma造ch 篡 rudy

stony meteorite -- aerolit (meteoryt kamienny z這穎ny g堯wnie z krzemian闚)

strath -- poszerzona dolina rzeki

stratification -- warstwowanie (ska osadowych); u這瞠nie warstw, uwarstwienie

stratified deposit -- z這瞠 uwarstwione

stratiform -- warstwowy

stratigraphic geology -- stratygrafia

stratigraphic throw -- rozst瘼 uskoku; zrzut uskoku

stratigraphic unit -- jednostka stratygraficzna

stratigraphy -- stratygrafia

stratovolcano -- stratowulkan

stratum -- warstwa; pok豉d

streak -- 篡豉, 篡趾a

stream capacity -- zdolno嗆 transportowa strumienia

stream capture -- kapta, przeci庵ni璚ie rzeki

stream channel -- koryto rzeki

stream piracy -- kapta, przeci庵ni璚ie rzeki

stream transport -- transport rzeczny (materia逝 skalnego wleczonego przez wod)

streamway -- koryto rzeki

striae -- rysy; szczeliny

striation -- porysowanie (np. lodowcowe)

strike slip -- uskok wzd逝積y (r闚noleg造 do uwarstwienia)

strike -- bieg, rozci庵這嗆 (pok豉du), mie przebieg (w kierunku)

strike-slip -- zsuw, 郵izg, przesuni璚ie uskoku

string -- drobna 篡豉

stringer -- drobna 篡豉

strong vein -- 篡豉 bogata

strontium age -- wiek strontowy (oznaczony metod strontow)

structural drilling -- wiercenia badawcze (struktury geologicznej)

structural terrace -- taras strukturalny, terasa strukturalna

structure and texture -- struktura i tekstura

structure section -- pionowy przekr鎩 geologiczny

study area -- obszar bada

subatlantic period -- okres subatlantycki

subbituminous coal -- w璕iel podbitumiczny

subcrop -- wychodnia przykryta

subdeposit -- z這瞠 dolne

subduction -- subdukcja

subglacial -- podlodowcowy, subglacjalny

subjacent -- le膨cy ni瞠j

sublayer -- warstwa dolna, warstwa sp庵owa

submerged shoreline -- wybrze瞠 zanurzone

submergence -- zalew; zatopienie (l康u)

subpleistocene surface -- powierzchnia podplejstoce雟ka

subpleistocene -- podplejstoce雟ki

sub-quaternary relief -- rze嬌a podczwartorz璠owa

sub-quaternary -- podczwartorz璠owy

subsiding trough -- niecka osiadania

substage -- podpi皻ro

substratum -- pod這瞠 (gleby)

subsurface deposit -- z這瞠 podziemne

subsurface erosion -- przebicie gruntu, erozja wewn皻rzna

Sudetes -- Sudety

suite -- szereg (g鏎otw鏎czy)

sulfide zone of enrichment -- strefa wzbogacenia w siarczki

superficial chemical denudation -- powierzchniowa denudacja chemiczna

superficial deposit -- z這瞠 powierzchniowe

superimposed strata -- warstwy nadleg貫

superposition -- nadleg貫 u這瞠nie warstw, zaleganie warstw nad sob; nak豉danie (si), superpozycja

superstratum -- warstwa g鏎na; warstwa stropowa

supraglacial stream -- potok supraglacjalny

supraglacial -- supraglacjalny

surface deposit -- z這瞠 powierzchniowe

surface waters -- wody powierzchniowe

surficial deposit -- z這瞠 powierzchniowe

suspended load -- materia zawieszony

suspended water -- woda wadyczna

swallow hole -- zapadlisko krasowe

synclinorium -- synklinorium

syngenetic -- syngenetyczny

synorogeny -- synorogeneza

system -- formacja; system