Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski S這wnik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O   

officers of the European Parliament -- prezydium Parlamentu Europejskiego

official -- urz璠nik

official foreign reserves -- oficjalne rezerwy walutowe

Official Journal of the European Union -- Dziennik Urz璠owy Unii Europejskiej

officials and other servants of the Union -- urz璠nicy i inni pracownicy Unii

open market and credit operations -- operacje otwartego rynku i operacje kredytowe

open market economy with free competition -- otwarta gospodarka rynkowa z woln konkurencj

open vote -- g這sowanie jawne

operating expenditure -- wydatki operacyjne

operational capacity -- zdolno嗆 operacyjna

opinion -- opinia

oral procedure -- procedura ustna

ordinarily resident -- zwyk貫 miejsce zamieszkania

ordinary revision procedure -- zwyk豉 procedura zmiany

Organisation for Economic Cooperation and Development -- Organizacja Wsp馧pracy Gospodarczej i Rozwoju

Organisation for Security and Cooperation in Europe -- Organizacja Bezpiecze雟twa i Wsp馧pracy w Europie

organised crime -- przest瘼czo嗆 zorganizowana

outermost regions -- regiony peryferyjne

overseas countries and territories -- kraje i terytoria zamorskie

own resources -- zasoby w豉sne