Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski Słownik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J   

joint action -- wspólne działania

joint annual report by the Council and the Commission -- wspólne sprawozdanie roczne Rady i Komisji

joint investigative teams -- wspólne zespoły dochodzeniowe

Joint Undertakings -- wspólne przedsiębiorstwa

judge -- sędzia

judgement by default -- wyrok zaoczny

judicial and extrajudicial documents -- akta sądowe i pozasądowe

judicial control -- kontrola sądowa

judicial cooperation in civil matters -- współpraca sądowa w sprawach cywilnych

judicial cooperation in criminal matters -- współpraca sądowa w sprawach karnych

justice -- sprawiedliwość

justice -- wymiar sprawiedliwości