Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
Słownik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I   

ice cap -- czapa lodowa (np. bieguna)

ice cave -- jaskinia lodowa

ice jam -- zator lodowy

ice marginal streamway -- pradolina

ice sheet -- lądolód

igneous intrusion -- intruzja magmowa

illustrated by the example of -- na przykładzie

in the light of -- w świetle

incarbonization -- zwęglanie, uwęglanie

incoalation -- zwęglanie, uwęglanie

incrustation -- inkrustacja

indicated ore -- udokumentowane zasoby rudy

inner mantle -- dolny płaszcz (Ziemi)

inselberg -- ostaniec, (góra) świadek

interbedding -- przewarstwienie, przerastanie warstwami

interglacial period -- interglacjał, okres międzylodowcowy

interlayer -- przerost

intermediate layer -- sima

interstratification -- uwarstwienie naprzemianległe

intruded rock -- skała intrudowana (przecięta intruzją)

intrusion -- intruzja

intrusive rocks -- skały głębinowe, skały intruzywne

intrusive sheet -- intruzja pozioma międzywarstwowa

inversion of relief -- odwrócenie rzeźby, inwersja rzeźby (terenu)

inverted fold -- fałd przewalony

ionic flow formation -- kształtowanie spływu jonowego

iron hat -- czapa żelazna

irruption -- wtargnięcie magmy

island mountain -- góra świadek, ostaniec

isocline -- izoklina

isopachous line -- izopachyta