Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
Słownik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H   

hade -- 1. kąt rozstępu uskoku 2. nachylenie płaszczyzny uskoku

halmyrolysis -- halmyroliza, wietrzenie podmorskie

hammada -- pustynia skalista, hamada

hard rock -- skała zwięzła

headwaters -- górny bieg rzeki

heave -- 1. wysadzina 2. rozstęp poziomy uskoku

height of coal -- miąższość utworów karbońskich

hiatus -- przerwa sedymentacyjna, luka

hill creep -- obsuwanie się stoków górskich

hillside creep -- obsuwanie się stoków górskich

Hilt's law -- prawo Hilta

hinge fault -- uskok nożycowy, uskok rotacyjny

hinge line -- linia zawiasowa (przy uskoku nożycowym)

holocene transformations of dunes -- holoceńskie przeobrażenia wydm

Holocene -- holocen (młodsza epoka czwartorzędu)

horse -- warstwa skały płonnej w żyle rudnej

horst -- zrąb, zrąb tektoniczny, horst

horst-and-graben -- zrąb i rów tektoniczny

hot rocks -- skały gorące

hydatogenic -- hydatogeniczny

hydraulic geometry -- geometria hydrauliczna

hydrographic conditions -- stosunki wodne

hydrographic -- hydrograficzny

hydrosphere -- hydrosfera

hygroscopic water -- woda higroskopijna

hypogene -- powstający w głębi skorupy ziemskiej