Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
S這wnik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A   

AA lava -- lawa AA

ablation moraine -- morena ablacyjna

ablation -- ablacja

abrasion -- abrazja

accordant fold -- fa責 zgodny

actual reserves -- zasoby stwierdzone

adjacent rock -- ska豉 towarzysz帷a, ska豉 otaczaj帷a

advance -- narastanie wybrze瘸, przesuwanie si wybrze瘸 w stron morza

adventive cone -- sto瞠k wulkaniczny boczny

aeolian erosion -- erozja eoliczna

aeolian landforms -- eoliczne formy terenu

aeolian phenomena -- zjawiska eoliczne

aeolian processes -- procesy eoliczne

aeolian relief -- rze嬌a eoliczna

aerolite -- aerolit

age of ore bodies -- wiek z這瘸 rudnego

age -- wiek

aggradate mud -- namu

aggradation plain -- r闚nina aluwialna

aggradation -- agradacja, namulisko

air sac -- wezykla (p璚herz powietrzny w lawie)

albitization -- albityzacja

allogene -- allogen

allothigene -- allogen

alluvial deposit -- z這瞠 naniesione

alluvial plain -- r闚nina aluwialna

alluvial -- aluwialny, nap造wowy, naniesiony

alluvium -- aluwium, osady rzeczne, namulisko

alteration of rock -- przeobra瞠nie ska

alunitization -- a逝nityzacja

anatexis -- anateksis

antecedent valley -- dolina antecedencyjna, dolina prze這mowa

anticentre -- antycentrum, antyepicentrum

anticlinal axis -- o siod豉

anticlinal fold -- fa責 siod這wy

anticlinal valley -- dolina antyklinalna (biegn帷a wzd逝 osi antykliny)

anticline -- antyklina, siod這

anticlinorium -- antyklinorium

antidune -- antydiuna

antiepicentre -- antycentrum, antyepicentrum

apophysis run -- odnoga 篡lna, odga喚zienie boczne 篡造

apron -- fartuch

aqueous rock -- ska豉 wodono郾a

aquifer -- formacja wodono郾a

aquifuge -- warstwa wodoszczelna

Archaeozoic era -- era archaiczna, archaik

Archaeozoic group -- archaik (grupa)

artesian basin -- niecka artezyjska

as revealed -- w 鈍ietle

ash fall -- opad popio逝 wulkanicznego

asiderite -- aerolit

assimilation -- asymilacja (wch豉nianie przez magm ska otaczaj帷ych)

asthenosphere -- astenosfera

astroblemes -- astroblemy (depresje gruntu spowodowane uderzeniem meteorytu)

at foot -- u podn騜a

attrition -- abrazja

attritus -- 1. czarny i (wyst瘼uj帷y w torfie) 2. atritus (sk豉dnik durytu)

aureole -- aureola (w otoczeniu intruzji)

auriferous -- z這tono郾y, z這todajny

autochthon -- autochton

autochthonous deposit -- z這瞠 autochtoniczne

autoclastic schist -- 逝pek autoklastyczny (utworzony na miejscu)

auxiliary fault -- uskok poboczny, uskok wt鏎ny

available reserves -- zasoby og鏊ne

avalanche -- lawina; osypisko

aven -- kocio erozyjny