Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish EU Accession Treaty Dictionary
Angielsko - Polski S這wnik Traktatu Akcesyjnego do UE

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F   

Facilitated Rail Transit Document FRTD -- Uproszczony Kolejowy Dokument Tranzytowy FRTD

Facilitated Transit Document FTD -- Uproszczony Dokument Tranzytowy FTD

fair and just working conditions -- nalezvte i sorawiedliwe warunki pracy

fair trial faires -- bezstronny s康

falling under the sovereignty -- podlegaj帷y suwerenno軼i

family reunion -- 陰czenie rodzin

financial framework -- ramy finansowe

financial provisions -- postanowienia finansowe

financial year -- rok obrachunkowy

Financing Memorandum -- Memorandum Finansowe

first reading -- pierwsze czytanie

fiscal agent -- agent skarbowy

fisheries policy -- polityka rybo堯wstwa

flexibility clause -- klauzula elastyczno軼i

forced labour -- praca przymusowa

Foreign Affairs Council -- Rada do Spraw Zagranicznych

foreign exchange asset -- aktvwa walutowe

foreign exchange operations -- operacje walutowe

framework programme -- program ramowy

free and secret ballot -- g這sowanie wolne i tajne

freedom of assembly and of association -- wolno嗆 zgromadzania si i stowarzyszania si

freedom of establishment -- swoboda przedsi瑿iorczo軼i

freedom of expression -- wolno嗆 wypowiedzi

freedom of movement and of residence -- swoboda przemieszczania si i pobytu

freedom of thought, conscience and religion -- wolno嗆 my郵i, sumienia i religii

freedom to conduct a business -- wolno嗆 prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej

freedom to provide services -- swoboda 鈍iadczenia us逝g

free movement of capital -- swobodny przep造w kapita逝

free movement of goods -- swobodny przep造w towar闚

free movement of persons -- swobodny przep造w os鏏

free movement of services -- swobodny przep造w us逝g

fulfilment of the obligations arising out of the Constitution -- wykonanie zobowi您a wynikaj帷ych z Konstytucji

full Court Plenum -- pe軟y sk豉d Trybuna逝

fundamental freedoms -- podstawowe wolno軼i

fundamental rights -- prawa podstawowe