Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Home
Strona Główna
Geology Dictionary
Słownik Geologiczny
EU Accession Dictionary
Słownik Akcesji do UE
Related Links
Polecamy
Contact Us
Kontakt

English - Polish Geology Dictionary
Słownik Geologiczny angielsko - polski

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B   

back furrow -- esker, oz (akumulacja lodowcowa)

ball -- konkrecja; buła

banded ore -- ruda wstęgowa, ruda pasemkowa

bank -- ławica

barchan dune -- barchan (wydma)

barchan -- barchan (wydma)

barkhan -- barchan (wydma)

barranca -- rozpadlina; parów

barren -- płonny, nie zawierający kopalin użytecznych

barrier spit -- mierzeja

barysphere -- barysfera, centrosfera, jądro Ziemi

base level of erosion -- podstawa erozji, baza erozji

base level -- podstawa erozji, baza erozji

base rock -- skała przewodnia, skała podstawowa

base-leveled plain -- peneplena, prawierównia

basin -- dorzecze, basen, zagłębie; niecka, kotlina

basset -- odsłonięcie, wychodnia pokładu

batholith -- batolit

bauxitization -- boksytyzacja

bed depth -- wysokość złoża

bed load -- rumowisko wleczone

bed mass -- masa złoża

bed volume -- objętość złoża

bed -- pokład; złoże; warstwa; łożysko

bedded deposit -- złoże uwarstwione

bedding fault -- uskok normalny, uskok właściwy

bedding plane -- płaszczyzna uwarstwienia, płaszczyzna uławicenia

bedding -- geol. uwarstwienie, warstwowanie

bedding-plane fault -- uskok normalny, uskok właściwy

bedrock -- podłoże skalne; skała macierzysta

bed-rock -- podłoże skalne; skała macierzysta

belt of cementation -- strefa cementacji

belt of ore -- pas rudonośny

bench -- taras, ława

bifurcation -- bifurkacja

biofacies -- biofacja

bioherm -- bioherma

biostratigraphy -- biostratygrafia

bituminization -- bitumizacja

bladder -- wezykla

blanket deposit -- złoże płasko zalegające

blanket -- nadkład

blind lode -- żyła ślepa

blind valley -- dolina ślepa

bloom -- zwietrzała wychodnia pokładu

blossom -- zwietrzała wychodnia pokładu

bog formation -- zabagnienie

bore specimen -- próbka (gruntu) pobrana świdrem

botryoid -- botriolit, gronowiec

botryoidal -- gronowaty

bottom deposit -- osad denny

bottom moraine -- morena denna

box fold -- fałd skrzynkowy

brackish water -- woda słonawa, woda średnio zmineralizowana

brash -- rumowisko, rumosz morenowy

brine spring -- źródło solankowe

broken fold -- fałd obalony

burden -- nadkład; nawarstwienie; skała płonna

butte -- ostaniec o płaskim wierzchołku, małe płaskowzgórze