(Xem ma nguon cua website)
XEM MÃ NGUỒN TRANG WEB

Một số website gài các script chống right click và view soucre !
Ta có thể dùng cách sau :
Gõ đường dẫn đến trang web cần xem nguồn vào đây rồi nhấn XEM NGUỒN :