Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Header image
header image 2

          เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า อาหารมีส่วนสำคัญอย่างมากในวัยเด็ก ทั้งในด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย และการพัฒนาการในด้านความสัมพันธ์ของระบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตลอดจนในด้านจิตใจและพฤติกรรมในการแสดงออก และปัจจัยที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กได้รับอาหารที่ถูกหลักทางโภชนาการ ได้แก่

 

อาหารการกินในวัยเด็ก  

img1.gif

 

     
          เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปแล้วว่า อาหารมีส่วนสำคัญอย่างมากในวัยเด็ก
ทั้งในด้านการเจริญเติบโตของร่างกาย
และการพัฒนาการในด้านความสัมพันธ์ของระบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ตลอดจนในด้านจิตใจและพฤติกรรมในการแสดงออก
และปัจจัยที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กได้รับอาหารที่ถูกหลักทางโภชนาการ ได้แก่

         1.ครอบครัว ที่คอยดูแลและเป็นตัวอย่างที่ดี
         2.ตัวเด็กเอง ที่จะต้องถูกฝึกฝน
         3.สิ่งแวดล้อม ทำให้การเอาอย่างคนข้างเคียง
      สำหรับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการในวัยเด็กนั้น เราทราบดีอยู่แล้วว่าเด็กต้องการสารอาหารครบทั้ง
6 ประเภท เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ อาหารที่ให้เด็กควรคิดถึง 3
ประเด็น ด้วยกันคือ

         1.อาหารที่ให้โปรตีน ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ ตลอดจนโปรตีนจากพืช พวกถั่วเขียว ถั่วเหลือง
ดูว่าได้รับเพียงพอหรือยัง
         2.อาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล ไขมัน และน้ำมัน ดูว่าเพียงพอหรือยัง
อาหารในกลุ่มนี้ พวกน้ำอัดลม หรือขนมหวาน ลูกกวาดต่างๆ ควรจำกัดลง เพราะประโยชน์น้อยมาก
และบางทีทำให้มีปัญหาเรื่องฟันผุด้วย

        3.อาหารที่ให้วิตามินและเกลือแร่ ได้แก่ พวก ผัก ผลไม้
และอาหารที่มีใยอาหารที่มีส่วนทำให้เด็กไม่ท้องผูก 

 

 กลับหน้าหลัก
 
แนะนำบริการ