Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

                                                                             

                                                                           Dog 仔同Catcat 的故事(三)

很傻啊. 一天,  閑來無事, 也不是閑來無事吧, 因為習慣每次一開電腦, 就進去的website 逛逛. 那天也跟平時一樣, 進去看的<<我的隨筆>>.  不看也罷, 一看就無言三尺火起. 的一篇文章標題寫著<<致小器但激索的喬妹>>, 內容還

這樣寫著:"但其實我只係唔想傷大家感情.唔記得我地上年竟然玩交換豬豬聖誕卡?但妳有無諗過點解妳會咁嬲?為咩而嬲?純粹小器?基於對我唔夠信任?我同恩恩當然唔介意啦...." 又喬妹, 又恩恩, 又交換豬聖誕卡, 還要唔想傷大家感情, 難道真是被人欺騙感情? 難道真是好似其他同學口中所說的"界女大王" ? 愈想愈氣, 但無理由打電話質問的, 被人騙了就算啦, 還要這麼不要臉打電話質問他?想.

第二天, 回到了學校.氣得說不出話來, 一直一言不發. 不斷在旁邊追問發生了什麼事, 為什麼不理他.就是說不出口. 但是, 最終都忍不住了, 在袋中拿出她print 好的的文章( 還有心情將"證据" print 出黎,真是@#$$%$@#), 一手塞向的手中, 氣憤地說: " 你自己看吧." 然後掉頭就走 . 緊追著上來, 用力地抱住, 說: "傻妹, 喬妹是我家姐, 恩恩係是我媽咪啊." 此刻真哭笑不得. 氣了一整晚, 跑了大半個圖書館, 原來只是個誤會, 真是. 但是, 幸好是

誤會, ,真是不幸中的大幸, kaka~