Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
10 Feb, 20 > 16 Feb, 20
12 Nov, 18 > 18 Nov, 18
13 Nov, 17 > 19 Nov, 17
2 Jan, 17 > 8 Jan, 17
19 Dec, 16 > 25 Dec, 16
13 Jun, 16 > 19 Jun, 16
16 May, 16 > 22 May, 16
23 Mar, 15 > 29 Mar, 15
10 Nov, 14 > 16 Nov, 14
14 Jul, 14 > 20 Jul, 14
16 Dec, 13 > 22 Dec, 13
22 Jul, 13 > 28 Jul, 13
24 Jun, 13 > 30 Jun, 13
2 Apr, 12 > 8 Apr, 12
8 Jan, 07 > 14 Jan, 07
23 Oct, 06 > 29 Oct, 06
5 Jun, 06 > 11 Jun, 06
Entries by Topic
All topics  «
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
RSS Feed
View Profile
You are not logged in. Log in
Hertogdom Brabant-Antwerpen
Thursday, 17 July 2014
PROVINCIE onmisbaar voor Vlaams-BRABANT Antwerpen Noord-BRABANT

PROVINCIE onmisbaar voor Vlaams-BRABANT Antwerpen Noord-BRABANT

De PROVINCIES vormen een onmisbaar bestuursniveau tussen gemeente en staat ( gewest-gemeenschap en federale staat in Belgie ; nationale overheid in Nederland ).

Bepaalde opgaven gaan de krachten van gemeenten te boven. Enkel echt grote steden zouden ze kunnen vervullen. De provincie blijft onmisbaar voor kleine steden en andere gemeenten.

Overigens is het gevaarlijk voor de democratie wanneer de burgers de indruk krijgen dat het verre Den Haag of Brussel ( Vlaamse gemeenschap / federale Staat ) alles voor ze beslist.

Daarnaast hebben de burgers van alle delen van een gewest en van een land ook recht op het beleven van een lokale identiteit die de gemeente overstijgt.

In Nederland blijft Brabant door de inspanningen van de provincie Noord-BRABANT de mensen van een historisch geheel met elkaar verbinden.

Het samenvoegen van Noord-Brabant met Limburg en/of met Zeeland zou al een gewest in de plaats van een provincie doen ontstaan. Gevolg : ver Eindhoven i.p.v. ver Den Haag.

In Vlaams Belgie zijn Vlaams-BRABANT Antwerpen Brabants. De provincie Antwerpen biedt de gemeenten buiten de stad Antwerpen een tegengewicht t.a.v. de grote stad Antwerpen.

De gemeenten van Vlaams-Brabant - inclusief Leuven - zijn alle een maat te klein tegenover de federale hoofdstad Brussel. De provincie omcirkelt Brussel van waaruit ze gewestelijk en federaal wordt bevoogd.

De PROVINCIES blijven dus onmisbaar voor gemeenten en steden in Noord-Brabant Antwerpen Vlaams-Brabant. Ze zijn nodig op de vele terreinen waren een gemeente en een gewone stad te klein blijkt.

 

De provincies Noord-Brabant Antwerpen Vlaams-Brabant doen bijzonder veel voor BRABANT.

Links

www.ipo.nl/

www.brabant.nl/

www.provant.be/

www.vlaamsbrabant.be/

www.vlaamseprovincies.be/

 


Posted by planet/brabant at 1:38 AM MEST
Updated: Thursday, 17 July 2014 2:30 AM MEST
Permalink | Share This Post

Newer | Latest | Older