bexout your place
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

bex.
....out.de your place
Informationsbanken på Internet !


Ekonomi Driva Företag

Här hittar du exempel på en Nyckeltalshandbok

Start

1. Nyckeltalshandbok
2. Måltal
2.1 Presentation i styrkortet
2.2 Mål, gränser och definitioner

2.2.1 Lista på system
2.2.2 Affärskritiska system
2.2.3 Plattformar
2.3 Nyckeltal Ekonomiperspektivet
2.3.1 Resultat

2.3.2 Genomsnittligt timpris
2.3.3 Andel konsulter

2.3.4 Debiterbara timmar, medarbetare
2.3.5 Debiteringsgrad

2.3.6 Effektivisering 10 system
2.3.7 DATAPROGRAM övriga

2.3.8 Utskrift Besparing
2.3.9 HUVUDLEVERANTÖRERN
2.4 Nyckeltal
Kundperspektivet
2.4.1 NKI sammanvägt
2.4.2 NKI övergripande
2.4.3 NKI projekt

2.4.4 AB-HB-uppfyllnad affärskritiska system
2.4.5 AB-HB-uppfyllnad plattform
2.4.6 Orderläge
2.4.7 NLI – Nöjd SEFbolagsindex

2.5 Nyckeltal Processperspektivet
2.5.1 Efterlevnad
2.5.2 Leveransprecision
2.5.3 Tid att bemanna uppdrag
2.5.4 Processförvaltning

2.6 Nyckeltal Medarbetarperspektivet
2.6.1 EMI
2.6.2 Målkontrakt
2.6.3 Ledarindex
2.6.4 Sjukfrånvaro
2.6.5 Affärskritisk kompetens
2.6.6 Genomförda utvecklingsaktiviteter


;) Titta åpå

Outsourcing Redovisningsbyrå
Personaluthyrning
Personaluthyrning Bemanningsföretag
Blogen

Byggmaterial