Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
WEB  SAYFAMA  HOŞ  GELDİNİZ
 

 

İLAHİLER

ACEB LUTFUN SEHERİNDE AÇILDI CENNETİN BÂBI AĞLAYA AĞLAYA YOLLARA DÜŞTÜM AH OLAYDIM BEN DERVİŞ OLAYDIM AHMEDİM AHMED ALLAH YOLU YEKTİR ALLAHÜMME SALLİ ALEL-MUSTAFÂ ALLAH ALLAH DİYEREK ALLAH BİZE LUTFETTİ ALLAH EMRİN TUTALIM ALMA TENDEN CANIMI AMAN ÇEŞME CANIM ÇEŞME ANNEM İLAHİSİ ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ AŞIK OLDUM BEN ALLAH'IN ADINA AŞKINLA ÇAK OLSA BU TEN AŞKINLA YAK KÜL ET BENİ AY DOĞDU UZERİMİZE

 

ACEB LUTFUN SEHERİNDE

Aceb lutfun seherinde

Seher vaktinde Zikrullâh

Seher vaktinde Zikrullâh

 

Bilene hoş ibadettir

Seher vaktinde Zikrullâh

Seher vaktinde Zikrullâh

 

Hu aşıkların canıdır

Resulün armağınıdır

Dertlerin dermanıdır

 

Seher vaktinde Zikrullâh

Seher vaktinde Zikrullâh

 

Bu bir yoldur katı ince

Lâyıktır kocaya gence

Yeter Yunus'a eğlence

 

Seher vaktinde Zikrullâh

Seher vaktinde Zikrullâh

 

AÇILDI CENNETİN BÂBI

Açıldı cennetin babı nesimi pür-safa geldi.

Gülistan-ı cihana revnak-u hüsn-ü baha geldi.

 

Derûn-i Mekke'den nûr-i Nübevvet parlayıp çıktı,

Avalim nûra gerek oldu Rasûl-i Kibriya geldi.

 

Beşir-i ehl-i imanın nezir-i ehl-i tuğyanın

Habib-i HakTeala'nın Muhammed Mustafa geldi

 

Anılsa her nedem ismi şerifi feyz-i hazırdır

Bu gün bu meclise rûh-i Resul-i rehnûma geldi.

 

Vücuduyla şereflendi zemin-ü yesrib-ü batha

Kudûmiyle bu zulmet hâneye nûr-i ziya geldi.

 

Sanemler devrilip düştü sarayı çöktü Kisranın

Mecûsün ateşi söndü ki bürhan-ı Hüdâ geldi.

 

Tarik-i hakkı göstermek için hem inse hem cinne

Elinde Hazreti Kur'an imamül enbiya geldi.

 

Tilavet eyleyince Hazreti Kur'an'ın âyâtın

Sudûr-i ehl-i iman'a ferah geldi şifa geldi.

 

Ey şah-ı Rusül senden şefaat bekliyor lütfen

Rıza namında âvâre kapına bir geda geldi.

 

AĞLAYA AĞLAYA YOLLARA DÜŞTÜM

Ağlaya ağlaya yollara düştüm

Şükür olsun muradıma kavuştum,

Medine göründü yandım tutuştum,

Ölüm ver Allah'ım verme ayrılık.

 

Yeşil kubbe görününce gözüme

Boynum büküp elim koydum dizime,

Uyandım ki su serperler yüzüme,

Aklımı başımdan aldı ayrılık.

 

Ferhat gibi canım yandı kavruldum,

Şirin gibi ciğerimden vuruldum

İstemeden Medine'den ayrıldım.

Bir derdimi yüzbin ettin ayrılık

 

Yeşil kubbe görününce gözüme

Boynum büküp elim koydum dizime,

Uyandım ki su serperler yüzüme,

Aklımı başımdan aldı ayrılık.

 

AH OLAYDIM BEN DERVİŞ OLAYDIM

Ah olsaydım ben derviş olsaydım

Dervişin kadrini bende bileydim

Gece gündüz dervişlerle olaydım

Dervişlik ne güzel sultanlık imiş

Dervişlik ne âlâ insanlık imiş

 

Dervişin hırkasın aba biçtiler

Aşkın şarabını birden içtiler

Hasan'la Hüseyin bile göçtüler

Dervişlik ne güzel sultanlık imiş

 

Dervişin birisi Beyazıd Bestan

Dervişlikte buldum derdlere derman

Dervişler yoluna canımız kurban

Dervişlik ne güzel sultanlık imiş

 

Yunus sen şükreyle kendi haline

Padişahlar çare bulamaz ölüme

Başımı vermişim Hakk'ın yoluna

Dervişlik ne güzel sultanlık imiş

 

AHMEDİM AHMED

Ahmedim Ahmed

Ceddim Muhammed

Bulurlar rahmet efendim

Aşk meydanında

 

Hazreti Bekir

Dilinde Zikir

Daima şükür efendim

Aşk meydanında

 

Hazreti Ömer

Belinde kemer

Hû deyip döner efendim

Aşk meydanında

 

Hazreti Osman

Câmiil Kur'an

Okunur her an efendim

Aşk meydanında

 

Hazreti Ali

Şüphesiz veli

Allah aslanı efendim

Cenk meydanında

 

Hazreti Musa

Elinde asâ

Gidiyor Tûr'a efendim

Aşk meydanında

 

ALLAH YOLU YEKTİR

Allah yolu yektir la ilahe illallah

O birdir bir tektir tek la ilahe illallah

Gelin gönül diliyle diyelim hep Allah

Rahim de O Rahman da la ilahe illallah

 

Hû hû hû Allah Hû hû hû Allah

Hû hû hû Allah la ilahe illallah

Hû hû hû Allah la ilahe illallah

 

Binbir veren bir alan la ilahe illallah

Rabbimiz Yüce Allah la ilahe illallah

Kâinatın sahibi O'dur vallah ve billah

Her şeyin Halikı O, la ilahe illallah

 

Hû hû hû Allah Hû hû hû Allah

Hû hû hû Allah la ilahe illallah

Hû hû hû Allah la ilahe illallah

 

Allah yolu nurludur la ilahe illallah

Hep bu yolda yürü dur,la ilahe illallah

Eğer iki cihanın aydın olsun istersen

Ona inan ve sığın la ilahe illallah

 

Hû hû hû Allah Hû hû hû Allah

Hû hû hû Allah la ilahe illallah

Hû hû hû Allah la ilahe illallah

 ALLAH ALLAH DİYEREK

Allah Allah diyerek

Mevlayı zikrederek

Kur'an'ı fikr ederek

Meclise hoş geldiniz

 

Gönülden diyelim Allah

Dermanımız Kalemullah

Okuruz inşaallah

Zuhur eder aşkullah

 

Feyzi ilahi almak

Gönülden huşu duymak

İçten duygulanarak

Sohbete hoş geldiniz

 

Gönülden diyelim Allah

Dermanımız Kalemullah

Okuruz inşaallah

Zuhur eder aşkullah

 

Açlığı doyurucu

Gerçek su dağıtıcı

Hakka kavuşturucu

Cemiyete hoş geldiniz

 

Gönülden diyelim Allah

Dermanımız Kalemullah

Okuruz inşaallah

Zuhur eder aşkullah

 

Saçılan gerçek nura

Kavuşarak huzura

Hakikatı duymaya

Mevlide hoş geldiniz

 

Gönülden diyelim Allah

Dermanımız Kalemullah

Okuruz inşaallah

Zuhur eder aşkullah

 

Yiyenlere şifadır

İçenlere devadır

Aşkullah kazandıran

Kazanca hoş geldiniz

 

Gönülden diyelim Allah

Dermanımız Kalemullah

Okuruz inşaallah

Zuhur eder aşkullah

 

ALLAH BİZE LUTFETTİ

Allah bize lutfetti şükür elhamdülillah

Nimetine garketti şükür elhamdülillah

Lâ ilâhe illallah, lâ ilâhe illallah

 

Yiyelim nimetini, övelim rahmetini

Analım hazretini şükür elhamdü illah

 

Muhammed kadem bastı şefi olmaktı kasdı

Hakkın sevgili dostu şükür elhamdülillah

 

Ol habibin yârları sevenleriz onları

Cennettedir canları şükür elhamdülillah

 

ALLAH EMRİN TUTALIM

Allah'ın emrini tutalım. Rahmetine batalım

Bülbül gibi ötelim. Allah Allah kerim Allah.

Rahim Allah aman Allah diyelim ya Hû!

 

Allah adın dillerde, sevgisi gönüllerde.

Şol korkulu yerlerde Allah Allah kerim Allah.

Rahim Allah aman Allah diyelim ya Hû!

 

Allah adında uludur. Emrin tutan kuludur.

Müminlerin yoludur. Allah Allah kerim Allah.

Rahim Allah aman Allah diyelim ya Hû!

 

Yunus söyle sözünü. Hakka bağlar özünü.

Görmek ister yüzünü. Allah Allah kerim Allah.

Rahim Allah aman Allah diyelim ya Hû!

 

Ölüp kabre varınca, melek sual sorunca,

Rabb'in kimdir deyince, Allah Allah kerim Allah.

Rahim Allah aman Allah diyelim ya Hû!

 

ALMA TENDEN CANIMI

Alma tenden canımı

Aman Allah'ım aman

Görmeden cânânımı

Aman Allah'ım aman

 

Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Hû Hû Hû

Hû illallah Hû

 

Âşıkım Muhammed'e

Ol Resûl-i emced'e

Koyma bizi firkate

Aman Allah'ım aman

 

Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Hû Hû Hû

Hû illallah Hû

 

Bir kez yüzün göreyim

Payine yüz süreyim

Canım anda vereyim

Aman Allah'ım aman

 

Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Hû Hû Hû

Hû illallah Hû

 

AMAN ÇEŞME CANIM ÇEŞME

Aman çeşme canım çeşme

Muhammed'i görmedin mi

Biraz önce abdest aldı

Şu karşıkı camiye sor

 

Aman cami canım cami

Muhammed'i görmedin mi

Biraz önce namaz kıldı

Şu karşıki çarşıya sor

 

Aman çarşı canım çarşı

Muhammed'i görmedin mi

Biraz önce kefen aldı

Şu karşıki mezara sor

 

Aman mezar canım mezar

Muhammed'i görmedin mi

Şimdiye kadar sizindi

Şimdi ise bizim oldu

 

ANNEM İLAHİSİ

Beni kundaklara sardın

Geceni gündüz eyledin

Ne tatlı ninni söylerdin

Canım annem,güzel annem

Helal eyle,helal eyle,annem hakkını helal eyle

 

Başucuna gelenim sen,

Göz yaşıma silenim sen,

Dertlerime devasın sen,

Helal eyle,helal eyle,annem hakkını helal eyle

 

Bana baktın nazlı nazlı

Hem okuttun gayet hızlı

Sana olsun hakkım fazla

Cennet hatunu ol annem

Helal eyle,helal eyle,annem hakkını helal eyle

 

Her gün halini saramadım

Duanı tam alamadım

Gül yüzüne doyamadım

Annem hakkını helal eyle

Helal eyle,helal eyle,annem hakkını helal eyle

 

Hocama ederim hizmet

Hafızına ettin şefkat

Sana nasip olsun cennet

Helal eyle,helal eyle,annem hakkını helal eyle

 

ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ

Arayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasib eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed canım arzular seni.

 

Bir mübarek sefer olsada gitsem

Kâbe yollarında kumlara batsam

Hûb cemalin bir kez düşte seyretsem

Ya Muhammed canım arzular seni.

 

Zerrece kalmadı gönlümde hile

Sıdk ile girmişim ben hak yola

Ebu Bekir, Ömer, Osman da bile

Ya Muhammed canım arzular seni.

 

Ali ve Hasan, Hüseyin anda

Sevgisi gönülde muhabbet canda

Yarın mahşer günü hak divanında

Ya Muhammed canım arzular seni.

 

Arafat dağıdır bizim dağımız

Onda kabul olur bizim duamız

Medine'de yatar peygamberimiz

Ya Muhammed canım arzular seni.

 

AŞIK OLDUM BEN ALLAH'IN ADINA

Aşık oldum ben Allah'ın adına

Doyamadım lezzetine, tadını

Şimdi girdim erenler meydanına,

 

Bana Allah gerek, cihan kâr etmez.

Benim gönlüm, didâr ister, eğlenmez

 

Derviş oldum, gezdim dağ ile taşı,

Irmak oldu aktı gözümün yaşı.

Terk eğledim, annem, atam, kardaşı.

 

Bana Allah gerek, cihan kâr etmez.

Benim gönlüm, didâr ister, eğlenmez.

 

Allah Allah deyip hepten yanarım,

Allah'ı andıkça kalmaz kararım.

Bir oda düşmüşüm daim yanarım,

 

Bana Allah gerek, cihan kâr etmez.

Benim gönlüm, didâr ister, eğlenmez

 

Bilmez misiniz (Yunus Emre) halini,

Gece gündüz zikreyler cemalini,

Görebilsem Allah'ın didarını,

 

Bana Allah gerek, cihan kâr etmez.

Benim gönlüm, didâr ister, eğlenmez

 

ASKINLA ÇAK OLSA BU TEN

Aceb lutfun seherinde

Seher vaktinde Zikrullâh

Seher vaktinde Zikrullâh

 

Bilene hoş ibadettir

Seher vaktinde Zikrullâh

Seher vaktinde Zikrullâh

 

Hu aşıkların canıdır

Resulün armağınıdır

Dertlerin dermanıdır

 

Seher vaktinde Zikrullâh

Seher vaktinde Zikrullâh

 

Bu bir yoldur katı ince

Lâyıktır kocaya gence

Yeter Yunus'a eğlence

 

Seher vaktinde Zikrullâh

Seher vaktinde Zikrullâh

 

AŞKINLA YAK KÜL ET BENİ

Aşkınla yak kül et beni

Tek bulayım mevlam seni

Çiğnet yüzüm yol et beni

Tek bulayım mevlam seni

 

Nuh gibi döğdür ellere

Emreyle söğdür dillere

Düşürüp uzak illere

Tek bulayım mevlam seni

 

İki cihanın güneşi

Bağladı bağrına taşı

Akıtıp gözümden yaşı

Tek bulayım mevlam seni

 

Seyyid Nizamoğlu meded

Lütfuna yoktur adet

İster şifa ver, ister dert

Tek bulayım mevlam seni

 

AY DOĞDU ÜZERİMİZE

Ay doğdu üzerimize

Veda tepesinden

Şükür gerekti bizlere

Allah'a davetinden

 

Sen güneşsin sen aysın

Sen nur üstünde nursun

Sen süreyya ışığısın

Ey sevgili ey Resul

 

Ey bizden seçilen elçi

Yüce bir davetle geldin

Sen bu şehre şeref verdin

Ey sevgili hoş geldin

 

BAĞRIMDAKİ BİTEN BAŞLAR BEN BU YOLU BİLMEZ İDİM BEN DERVİŞİM DİYENE BİR İSMİ MUSTAFA BİR İSMİ AHMED BİZ BU GÜLİSTANIN BÜLBÜLLERİYİZ BU ALEM BULDU NURUNLA BİDAYET BÜLBÜLLERİN ÖTÜŞÜNDE BÜLBÜLLER NAZDA GÜLLER NİYAZDA BÜLBÜL GİBİ ŞAKIRIM BULDU HEP DERDİNE DERMAN

BAĞRIMDAKİ BİTEN BAŞLAR

Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Allah Allah

 

Bağrımdaki biten başlar

Muhammedin aşkındandır

Gözlerimden akan yaşlar

Muhammedin aşkındardır

 

Allah Allah Allah Allah

Allah Allah Allah Allah

 

Görün Seyfullah'ın kastın

Sever ol Allah'ın dostun

Sorarlarsa niçin mestsin

Muhammedin aşkındardır

 

BEN BU YOLU BİLMEZ İDİM

Ben bu yolu bilmez idim

Aşk gönlüme düştü gider

Aşk elinden dertli gönül

Kaynayuben taştı gider

 

Kerim Allah Allah Allah

Rahim Allah Allah Allah

Ol Kerime Hû diyelim Hû Hû

Hû deyip aşka erelim

Hû Allah Hû Hû Rahman Hû

Hû Settar Hû

 

Aşk oduna yanmayanlar

Öleceğin sanmayanlar

Göz açıp uyanmayanlar

Şöyle gaflet bastı gider

 

Kerim Allah Allah Allah

Rahim Allah Allah Allah

Ol Kerime Hû diyelim Hû Hû

Hû deyip aşka erelim

Hû Allah Hû Hû Rahman Hû

Hû Settar Hû

 

Bu aşk bana bir düş idi

Hak müyesser kılmış idi

Derviş Yunus bir kuş idi

Hal içinden uçtu gider

 

Kerim Allah Allah Allah

Rahim Allah Allah Allah

Ol Kerime Hû diyelim Hû Hû

Hû deyip aşka erelim

Hû Allah Hû Hû Rahman Hû

Hû Settar Hû

 

BEN DERVİŞİM DİYENE

Ben dervişim diyene

Bir ün idesim gelir

Tanuyu ben şimdiden

Varup yetesim gelir

 

Sırat Kıldan incedir

Kılıctan KesKincidir

Varıp anın üstünde

Evler yapasım gelir

 

Altında Gayya vardır

İçi nar ile pürdür

Varuben ol gölgede

Biraz yatasım gelir

 

Andan Cennete varam

Cennetde hakkı görem

Hurri ile Gılman'ı

Birdir kocasım gelir

 

Derviş YUNU bu sözü

Eğri büğrü söyleme

Seni sığaya çeker

Bir Molla kasım gelir.

 

BİR İSMİ MUSTAFA BİR İSMİ AHMED

Ya Allah Ya Allah!

Allah Alah Allah Allah!

 

Bir ismi Mustafa bir ismi Ahmed

Allahümme salli ala Muhammed

Ruz-i mahşerde bize ede meded

Allahüme salli ala Muhammed

 

Ya Allah Ya Allah!

Allah Alah Allah Allah!

 

Derviş Müs a Halis eyle niyyetin

Emrine imtisal eyle hazretin

İşde budur doğru yola cennetin

Allahümme salli ala Muhammed

 

BİZ BU GÜLİSTANIN BÜLBÜLLERİYİZ

Biz bu gülüstanın bülbülleriyiz

Bahçe-i rindanın sünbülleriyiz

 

Biz seçde ederiz cemali yare

Vuslata olmaz başka bir çare

 

Biz gayret ile maksuda ereriz

Fırsat bulup gülüstana gezeriz

 

Biz mümkiri müminlerden seçeriz

Malü canı terkeyleyip geçeriz

 

Biz el ele verip Hakk'a gidelim

Gelin gönüllere tavaf edelim

 

BU ALEM BULDU NURUNLA BİDAYET

Bu alem buldu nurunla bidayet ya Resulallah

Yine sende bulur alem nihayet ya Resulallah

 

Sana ta'zim içün gönderdi cibril-i emini

Seni dergahına Hak etti davet ya Resulallah

 

Şeb-i mi'raç hususi bir tecellidir sana yoksa

Bütün anın senin mirac-ı izzet ya Resulallaha

 

Seni gören görör Hakkı ki sen mir'at-ı Rahmansız

Cemal-i zatını görmek ne devlet ya Resulallah

 

Senin hak-i ıtırnakın tefahur eyler eflake

Harimi hazretindir arz-ı cennet ya Resulallah

 

Günahkarım huzurunda beni avf eyle sultanım

Ki sensin alemine çünkü rahmet ya Resulallah

 

Der-i devlet maabında boyun bügmüş niyâz eyler

Kulan HAZMİ diler senden şefâat yâ Resulallah

 

BÜLBÜLLERİN ÖTÜŞÜNDE

Bülbüllerin ötüşünde

Senin aşkın var Allah'ım

Şafakların söküşünde

Senin aşkın var Allah'ım

 

Tomurcuklu sümbüllerde

Yeni açmış bülbüllerde

Matem dolu gönüllerde

Senin aşkın var Allah'ım

 

Ne tat vardır şu narlarda

Hoş hoş esen rüzgârlarda

O fışkıran pınarlarda

Senin aşkın var Allah'ım

 

Hak kelâmdır hep sözlerde

Kur'an aşkı var özlerde

Fer'i sönmüş şu gözlerde

Senin aşkın var Allah'ım

 

Garip Hasan sözü kesdi

Hakkı zikret her nefesde

Kafesteki şu bülbülde

Senin aşkın var Allah'ım

 

BÜLBÜLLER NAZDA GÜLLER NİYAZDA

Bülbüller nazda güller niyazda

Söyle namazda El-hamdü-lillah

 

Koşuşur herkes duyulur bir ses

Der ki her nefes El-hamdü-lillah

 

Dilimde Kur'an virdim herzaman

Tesbihim her ân El-handü-lillah

 

Hakkı zikreyle mevti fikreyle

Dâim şükreyle El-handü-lillah

 

Yatma seherde uğrarsın derde

Söyle her yerde El-handü-lillah

 

Ellerim kârda gönlüm hep yârda

Bollukda dârda El-handü-lillah

 

Kalbimde iman, gönlümde sultan

Dilimde Kur'an El-handü-lillah

 

Kuşlar zikirde, Derviş fikirde

Dâim şükürde El-handü-lillah

 

BÜLBÜL GİBİ ŞAKIRIM

Bülbül gibi şakırım

Dâim durmaz okurum

Bunu bilir söylerim

Kulhüvallahü ehad

 

Asileri nâr eden

Mümini canan eden

Bizi yoktan var eden

Sensin Allahüssamed

 

Ko aksın gözden kanım

Canım özler figânım

Dilim durmaz okurum

Lemyelid velem yuled

 

Gâfil olma kıl şükür

Dilimde dâim zikir

Tesbihim velem yekün

Lehû küfüven ehad

 

Derviş kulun yolunda

Zikir tevhit dilinde

Bütün şefaat sende

Yâ Resûlallah maded

 

BULDU HEP DERDİNE DERMAN

Buldu hep derdine dermanını canlar bu gece,

Nûra garkoldu bütün kevn ü mekânlar bu gece,

 

(Kâbe-i zât-i Muallâ)yı tavâf eylediler,

Ezeli vuslatın aşkıyle yanan gönlünü dağlar bu gece,

 

Aşkın kalbi bugün, Seyr-i cemal alemidir,

 

Buldu Leylasını Mecnun coşar ağlar bu gece

 

Sende pervane kesil nûruna artık(ulvi),

Ne tecellilere ma’kes ulu dağlar bu gece

 

CANU DİLDEN DİYELİM CANIM KURBÂN OLSUN CAN ELLERİNDEN GELMİŞEM CAN YİNE BÜLBÜL OLDU CEM OLMUŞ DERVİŞLERİ

 

CANU DİLDEN DİYELİM

Canu dilden dileyim

Lâ ilâhe illallah

Hak yoluna gidelim

Lâ ilâhe illallah

Muhammedür-Resûlullâh

 

Hak'ka götürür bu yol

Habibi Hak'ka kul ol

Aşk ile deyup bol bol

Lâ ilâhe illallah

Muhammedür-Resûlulâh

 

Asarı nefsi siler

Kalbi beytullah ider

Hakdiyen Hakka gider

Lâ ilâhe illallah

Muhammedür-Resûlullâh

 

 

CANIM KURBÂN OLSUN

Canım kurbân olsun senin yoluna

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

 

Gel şefâat eyle kemter kuluna

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

 

Mü'min olanların çoktur cefâsı

Ahıretde olur zevk u safası

 

On sekiz bin âlemin Mustafa'sı

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

 

Yedi kat gökleri seyran eyleyen

Kürsü'nün üstünde cevlan eyleyen

 

Miracında ümmetini dileyen

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

 

Yunus neyler iki cihanı sensiz

Sen hak peygamberisin şeksiz, gümansız

 

Sana uymayanlar gider imansız

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

 

CAN ELLERİNDEN GELMİŞEM

Can ellerinden gelmişem

Fâni mekânı neylerem

Ol mülke meylim salmışam

Ben bu cihanı neylerem

 

Aşkın şarabın içmişem

Dil gülşenine göçmüşem

Ben varlığımdan geçmişem

Nam ü nişanı neylerem

 

Dünyaya geldim gitmeye

İlim ile hilme yetmeye

Aşk ile ân seyretmeye

Ben insü canı neylerem

 

Dilden dile bin terceman

Varken ne söyler bu lisan

Çün can ü dildir hem zebân

Nutk ü beyânı neylerem

 

Hakkı cemii halkından

Müstağniyem billahi ben

Hallâkı âlem var iken

Halkı zamanı neylerem

 

CAN YİNE BÜLBÜL OLDU

Can yine bülbül oldu

Har açılıp gül oldu

Göz kulak oldu her yer

Her ne ki var ol oldu

 

Geç ak ile karadan

Halkı bırak aradan

Niyazi dön buradan

Durma sana gel oldu

 CEM OLMUŞ DERVİŞLERİ

Cem olmuş dervişleri

Pirim Abdulkâdir'in

Yolunda sadıkları

Pîrim Abdulkâdir'in

 

Elim verdim eline

Kurban oldum diline

Canım fedâ yoluna

Pîrim Abdulkâdir'in

 

Arısının balıyım

Bahçesinin gülüyüm

Bağının bülbülüyüm

Pîrim Abdulkâdir'in

 

İnkâr eden ol anı

Mürşid eder şeytanı

Aslıdürür Geylâni

Pîrim Abdulkâdir'in

 

Sana derim hey kişi

Çıkar kalbden teşvişi

Od'a yanmaz dervişi

Pîrim Abdulkâdir'in

 

Evliyalar rehberi

Hakkın sırra mazharı

Başında kudret gülü

Bahçe-i rindanın sünbülleriyiz

 

Hak katında uludur

İki cihan doludur

Eşrefoğlu kuludur

Pirim abdulkadirin

DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE DERDİMENDİM YA RESULALLAH DERVİŞLİK DEDİKLERİ DERVİŞ BAĞRI TAŞ GEREK DİDEMİZ GİRYAN SİNEMİZ SUZAN DİNLE SÖZÜMÜ SANA DERİM DÖNDÜM ALLAH'IM DÖNDÜM DURMAZ LİSANIM  

DAĞLAR İLE TAŞLAR İLE

Dağlar ile taşlar ile

Çağırayım Mevlâm seni

Seherlerde kuşlar ile

Çağırayım Mevlâm seni

 

Su dibinde mâhî ile

Sahrâlarda âhû ile

Derviş olup yâ hû ile

Çağırayım Mevlâm seni

 

Gökyüzünde İsâ ile

Tûr dağında Mûsâ ile

Elindeki asâ ile

Çağırayım Mevlâm sini

 

Derdi pekçok Eyyûp ile

Gözü yaşlı Yâkûb ile

Ol Muhammed mahbûb ile

Çağırayım Mevlâm seni

 

DERDİMENDİM YA RESULALLAH

Derdimendim ya Resulallah deva ol derdim

Destiigir ol,Habiballah,bu asi mücrime!

Sen şefaat kanı verken, yalvarayım ben kim?

 

Ben,Resul-i kibriya'nın bülbül-i nalanıyım,

Mecrimim gerçi, camal-i Mustafa hayranıyım

 

Buy-i vaslındır,muattar eyleyen sümbülleri,

Nur cemalinden eserdir, bağ-ı aşkın gülleri,

Gül cemalindir Habibim, mesteden bülbülleri.

 

Ben,Resul-i kibriya'nın bülbül-i nalanıyım,

Mecrimim gerçi, camal-i Mustafa hayranıyım

 

Canını canana kurban eyliyor pervaneler,

Bezm-i vaslın neşesinden gaşyolur mestaneler,

Aşıkın göz yaşlarından, doldu hep peymâneler.

 

Ben,Resul-i kibriya'nın bülbül-i nalanıyım,

Mecrimim gerçi, camal-i Mustafa hayranıyım

 

Ermek istersen O Şah'ın himmet-i imdadına,

Can ü dilden aşık ol sen: "İsm-i zat" evradına,

Ses verir ULVİ, melekler ateşin feryadına

 

Ben,Resul-i kibriya'nın bülbül-i nalanıyım,

Mecrimim gerçi, camal-i Mustafa hayranıyı

 

DERVİŞLİK DEDİKLERİ

Dervişlik dedikleri

Acaib bir hâlettir,

Derviş olan kişiye,

Önce dirlik gerektir.

 

Gün ere dirlik ola,

Hak ile birlik ola,

Varlığın elden koyup,

Hakka kulluk gerektir.

 

Kulluk ile erene,

Şarktan garbı görene,

Senden haber sorana,

Hem miskinlik gerektir.

 

Arif isen ey Yunus

Anlayıp bildim deme,

Tut erenler eteğin

Ahir sana gerektir.

 

DERVİŞ BAĞRI TAŞ GEREK

Derviş bağrı taş gerek,

Gözü dolu yaş gerek,

Koyundan yavaş gerek,

 

Sen derviş olamazsın

Sen Hakk'ı bulamazsın

Yâ Mevlâm Hû Mevlâm

Aşkın bize ver Mevlâm

 

Doğruya varmayınca,

Mürşide ermeyince,

Hakk nasib etmeyince,

 

Sen derviş olmazsın

Sen Hakk'ı bulamazsın

Yâ Mevlâm Hû Mevlâm

Aşkın bize ver Mevlâm

 

Doğruya varmayınca,

Mürşide ermeyince,

Hakk nasib etmeyince,

 

Sen derviş olmazsın

Sen Hakk'ı bulamazsın

Yâ Mevlâm Hû Mevlâm

Aşkın bize ver Mevlâm

 

Dövene elsiz gerek

Sövene dilsiz gerek

Derviş gönülsüz gerek

 

Sen derviş olmazsın

Sen Hakk'ı bulamazsın

Yâ Mevlâm Hû Mevlâm

Aşkın bize ver Mevlâm

 

Ele geleni yersin,

Dile geleni dersin,

Böyle dervişlik dursun

 

Sen derviş olmazsın

Sen Hakk'ı bulamazsın

Yâ Mevlâm Hû Mevlâm

Aşkın bize ver Mevlâm

 

Şeyhim sözleri Hakk'tır

Asla hilâfı yoktur

Senin inadın çoktur

 

Sen derviş olmazsın

Sen Hakk'ı bulamazsın

Yâ Mevlâm Hû Mevlâm

Aşkın bize ver Mevlâm

 

Derviş Yunus gel imdi

Ummanlara dal imdi

Ummana dalmayınca

 

Sen derviş olmazsın

Sen Hakk'ı bulamazsın

Yâ Mevlâm Hû Mevlâm

Aşkın bize ver Mevlâm

 

DİDEMİZ GİRYAN SİNEMİZ SUZAN

Didemiz giryan sinemiz sûzan

Ruhumuz hayran Halvetileriz biz.

 

Hayrul bâkiyiz dost müştakiyiz

Aşka sakiyiz Nakşileriz biz.

 

Bizdedir Adem, İsabni Meryem

Hem İsm-i A'zam Bayramileriz biz.

 

Aşk ile doğduk nur ile yoğrulduk

Biz hakkı bulduk Dussukileriz biz.

 

Ölmeden öldük sonra dirildik

Uçmaya girdik Mevlevileriz biz.

 

Mahremiz zâre hâru ağyâre

Bülbülüz yâre Rifâîleriz biz.

 

Sâmi ko halkı arabul hakkı

Yoludur aşkın Uşşakileriz biz.

 

DİNLE SÖZÜMÜ SANA DERİM

Dinle sözümü sana derim özge hedadır

Derviş olana lazım olan aşkı Hudadır

Aşıkın nesi var ise Mevlaya fedadır

Ezkar safa, cânâ şifa, ruha gıdadır

 

Aşk ile gelin talibi cuyende olalım

Şevk ile sefalar sürelim zinde olalım

Hazret-i Mevlamıza gelin bende olalım

Ezkar safa, cânâ şifa, ruha gıdadır

 

DÖNDÜM ALLAH'IM DÖNDÜM

Döndüm Allah'ım döndüm

Döndüm kapına geldim

Daim suçumu bildim

Estağfirullah tövbe

Tövbe Allah'ım tövbe

Tövbe Mevlâm hu tövbe

 

Tövbesiz yatan kişi

Zor olur onun işi

Zebaniler yoldaşı

Estağfirullah tövbe

Tövbe Allah'ım tövbe

Tövbe Mevlâm hu tövbe

 

Tövbesiz uyuyanlar

Uykuda bulunanlar

Kalpleri karanlık olanlar

Estağfirullah tövbe

Tövbe Allah'ım tövbe

Tövbe Mevlâm hu tövbe

 

Sağına bak soluna bak

Saçların düştü ak

Bir gelin derse hak

Estağfirullah tövbe

Tövbe Allah'ım tövbe

Tövbe Mevlâm hu tövbe

 

Bacadan duman tüterken

Can bülbülü öterken

Bu fırsat elde iken

Estağfirullah tövbe

Tövbe Allah'ım tövbe

Tövbe Mevlâm hu tövbe

 

DURMAZ LİSANIM

Durmaz lisanım

Der Allah Allah

Cismim de canım

Der Allah Allah

Hay Hay Allah

 

Çeşmim kulağım

Destim ayağım

Yüzüm ayağım

Der Allah Allah

Hay Hay Allah

 

Dişim dudağım

Sadrı dimağım

Lahmim de yağım

Der Allah Allah

Hay Hay Allah

 

Hem üstü hanım

Damar da kanım

Daim cananım

Der Allah Allah

Hay Hay Allah

 

Aşk oldu cismim

Zikr oldu resmim

Cezai cismim

Der Allah Allah

Hay Hay Allah

 

Sende ey Mü'min

Şunu vird edin

İnsan melek cin

Der Allah Allah

Hay Hay Allah

 

Her dem de Allah

Kevneyle ol şah

Nucûm şemsü mah

Der Allah Allah

Hay Hay Allah

 

İsmi zatıdır bu

Kil ü kali ko

Külli şey yâ hû

Der Allah Allah

Hay Hay Allah

 

Etme Kuddusî

Gayr ile ünesi

Allah Enîsi

Der Allah Allah

Hay Hay Allah

ECEL DERDİNE ALEMDE ACEP ENTELHADİ ENTELHAK ERLER DEMİNE DESTUR ALALIM ESSUBHU BEDA MİN TAL'ATİHİ EY ALLAH'IM BENİ SENDEN AYIRMA EY ALLAH'IM SENDEN GAYRi YOK İLAH EY AŞIKI SADIKLAR EY AŞIK-I DİLDADE EY BENİM DEVLETİ SULTANIM EY BENİM SEVGİLİ MEVLÂM EY GÖNÜL BAKMA CİHANA EY RAHMETİ BOL PADİŞAH

ECEL DERDİNE ALEMDE ACEP

Ecel derdine alemde acep,

Çare bulan var mı?

Ölümden bi vefa bilmem,

Dünyada kurtulan var mı?

 

Cihan olsaydı baki

Fahr-i alem rıhlet etmezdi.

Nebilerden hayata meyledüp

Mağrur olan var mı?

 

Muhabbet eylemez fani'ye

Allah'ı seven kimse.

Düşün ey nur-i aynım

Sözlerimde bir yalan var mı?

 

Huda'dan gafil olma,

Nefs ü şeytana sakın uyma.

Bu mihnethanede gördün mü,

Hiç baki kalan var mı?

 

Utan mevladan

Etme masiyetle ömrünü zayi.

Bu dehr-i dünden HAFIZ,

Ne mümkün zevk alan var mı?

 

ENTELHADİ ENTELHAK

Entelhadi entelhak

Leyselhadi illa hu

Dünya fani bakıye hu

La ilahe illa hu

 

İster idim Allah'ı

Bulmuş isem ne oldu

Ağlar idim dünü gün

Güldüm ise ne oldu

 

Entelhadi entelhak

Leyselhadi illa hu

Dünya fani bakıye hu

La ilahe illa hu

 

İşim Yunus'un işi

Üç yinede bir oldu

Erenler manisine

Daldım ise ne oldu

 

Entelhadi entelhak

Leyselhadi illa hu

Dünya fani bakıye hu

La ilahe illa hu

 

ERLER DEMİNE DESTUR ALALIM

Erler demine destur alalım

Pervaneye bak ibret alalım

Aşkın ateşine gel bir yanalım

(Dost dost dost)

 

Devrana girip seyran edelim

Eyvah demeden Allah diyelim

La ilahe illallah, La ilahe illallah,

La ilahe illallah Hû

 

Günler geceler durmaz geçiyor

Sermayen olan ömrün bitiyor

Bülbüller bak efkan ediyor

Ey goncacığım mevsim geçiyor

(Dost dost dost)

 

Devrana girip seyran edelim

Eyvah demeden Allah diyelim

La ilahe illallah, La ilahe illallah,

La ilahe illallah Hû

 

Ey yolcu biraz sen dinle beni

Kervan geçiyor sen kalma geri

Yusuf denilen dünya güzeli

Fethetti bugün kalbi seferi

(Dost dost dost)

 

Devrana girip seyran edelim

Eyvah demeden Allah diyelim

La ilahe illallah, La ilahe illallah,

La ilahe illallah Hû

 

ESSUBHU BEDA MİN TAL'ATİHİ

Essubhu beda min tal'atihi

Velleylü deca min vefratihi

Kenzül keremi mevlenniami

Hadil ümmi bi şeriatihi

 

Maleşşerafa vallahü afa

Amma lecefa min ümmetihi

Fe Muhammedüna hüve Seyyidünâ

Fel izzü lenâ lişefaatihi

 

EY ALLAH'IM BENİ SENDEN AYIRMA

Ey Allah'ım beni senden ayırma

Beni senin cemalinden ayırma

 

Seni sevmek benim dinim imanım

İlahi dini imandan ayırma

 

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyüm

İlahi bülbülü gülden ayırma

 

Sararıp hem solup döndüm hazana

İlahi hazanı daldan ayırma

 

Eşrefzade senin kemter kulundur

İlahi kulunu senden ayırma

 

EY ALLAH'IM SENDEN GAYRİ YOK İLAH

Ey Allahım ey Allah senden gayri yok ilâhi

Günahlarım affeyle ey rahmeti bol Allah

Yâ Allah hu Allah ey rahmeti bol Allah

 

Kullar senin günahı çok bunların

Rabbi sensin onların ey rahmeti bol Allah

Yâ Allah hu Allah ey rahmeti bol Allah

 

Ben müflisim ey ganî nedir derdin dermanı

Ver aşk'ı Muhammed'i ey rahmeti bol allah

Yâ Allah hu Allah ey rahmeti bol Allah

 

Muhibbî'yi affeyle büyük günahlarıyla

Aşk'ı nakşet gönlüne ey rahmeti bol Allah

Yâ Allah hu Allah ey rahmeti bol Allah

 

EY AŞIKI SADIKLAR

Ey âşıkı sâdıklar,

Gelin Allah diyelim

Bezm-i Hakka lâyıklar,

Gelin Allah diyelim

Sübhânallâh sultân Allah

Herderlere dermân Allah.

 

Varâlım doğru râha,

Yüz sürelim dergâha

Yalvaralım Allaha;

Gelin Allah diyelim

Sübhânallâh sultân Allah

Herderlere dermân Allah.

 

Bağlı kapıyı açar

Hakkı bâtıldan seçer

Gizli sırları açar

Gelin Allah diyelim

Sübhânallâh sultân Allah

Herderlere dermân Allah.

 

Hak ile biliştirir

Rahmete ulaştırır

Sevgiye eriştirir

Gelin Allah diyelim

Sübhânallâh sultân Allah

Herderlere dermân Allah.

 

Bu gözlere nûr verir

Gönüle sürûr verir

Ne dilersen er görür

Gelin Allah diyelim

Sübhânallâh sultân Allah

Herderlere dermân Allah.

 

Dinle derviş HİMMET'İ,

Tutun farzı sünneti

Ey Muhammed ümmeti,

Gelin Allah diyelim

 

EY AŞIK-I DİLDADE

Ey aşık-ı dilade

Gel nûş edelim bâde

Bir bâde gerek amma

Kim içile me'vâde

 

Can Allah canan Allah

Canlar sana kurban Allah

Hay kalbim Zikrullah

La ilahe illallah

Muhammedür Resûluallah

 

Sâkisi ola mevlâ

Akdâhı anın esmâ

Bir kez nûş eden kat'a

Gam görmeye dünyada

 

Can Allah canan Allah

Canlar sana kurban Allah

Hay kalbim Zikrullah

La ilahe illallah

Muhammedür Resûluallah

 

Bir kez içen aşıktır

Aşkında ol sadıktır

Aşk ona hem Leyla'dır

Mecnun ile ferhâde

 

Can Allah canan Allah

Canlar sana kurban Allah

Hay kalbim Zikrullah

La ilahe illallah

Muhammedür Resûluallah

 

İşi bu sezai'den

Ne gördü fenâ iden

Dost vechini gösterdi

Mir'ât-ı Mücellâdan

 

Can Allah canan Allah

Canlar sana kurban Allah

Hay kalbim Zikrullah

La ilahe illallah

Muhammedür Resûluallah

 

EY BENİM DEVLETİ SULTANIM

Ey benim Devleti Sultanım

Muhammed Mustafa

Ta ezel mahbub-i cananım

Muhammed Mustafa

 

Nura gerkettin,

Semavat-ü zemini serteser.

Tal'atınla şems-i tabanım

Muhammed Mustafa

 

Daima bülbül gibi,

Feryad-ı efgan eylerim.

Aşıkım gül ruyine canım

Muhammed Mustafa

 

Hubb-i zat-ı akdesin

Çıkmaz dilimden bir zeman.

Ateş-i aşkınla suzanım

Muhammed Mustafa

 

Bab-ı lütfundan beni

Tark-etme ey kezülkerem.

Havfi yezdan ile lerzanım

Muhammed Mustafa

 

Desti girim ol

Şefaat eyle Allah aşkına.

Bikesim mağruk-i isyanım

Muhammed Mustafa

 

Bendenizdir MÜCTEBA

Mahşerde Rahmet haline

Elmeded ey şahı zişanım

Muhammed Mustafa 

 

EY GÖNÜL BAKMA CİHANA

Ey gönül bakma cihâna

Gün gelir seyran gider

Durma ağla gözlerim gel

Bu kafesden can gider

 

Sağlığı sen bil ganimet

Gönlünü ezkâre ver

Çağrılır kabre girersin

Sonra bu meydan gider

 

Sıdk ile Allah'a kul ol

Mâl ü dünya fitnedir

Bir kefen giyip gidersin

Servet ü sâman gider

 

Uyma gel ehl-i zamana

Çokça sohbet eyleme

Çünkü onlar ehl-i hakka

Her cihetle yân gider

 

Cümle halk ehl-i seferdir

Devr-i Ademden beri

Pençe-i mevte takılmış

Günde bin kervan gider

 

Hazır ol mevte KELÂMİ

Gâfil olma bir nefes

Dost gider, düşman gider

Ağyâr gider, ihvan gider.

 

EY RAHMETİ BOL PADİŞAH

Ey rahmeti bol padişah (aman Allah)

Cürmüm ile (Mevlâm) geldim sana

Ben işledim hadis günah(aman Allah)

Cürmüm ile (Mevlâm) geldim sana

 

Senin adın Gaffar iken (aman Allah)

Ayıb örtücü (Mevlâm) Settar iken

Kime varam sen var iken (aman Allah)

Cürmüm ile (Mevlâm) geldim sana

 
Talea'l-Bedru Aleyna

Talea'l-Bedru Aleyna

Min seniyyat'il-veda

 

Vecebeş şükrü aleyna

Ma dea lillahi de'a

 

Ente şemsün ente bedrun

Ente nurun ala nur

 

Ente misbahus Süreyya

Merhabam ya hayra da

 

Kad lebisne sevbe izzin

Ba'de esvabir rika

 

Ve rada'na sedye mecdin

Ba de eyyamid daya

 

Eyyühel mebusü fiyna

Ci'te bil emril muta

 

Ci'te şerraftel Medine

Merhabam ya hayra da

Kalet ehmarüd deyaci

Kul li erbabil islam

Küllü men yetba Muhammed

Yenbeğiy ella yüdam

Ve teahedna cemian

Yevme aksemmel yemin

 Len nehunel abde yevmen

Vet tehazna sıdka din

 Lestü vallahi neziyyen

Ma yükasihil ibad

 Meşheden ya necme emnin

Zü ve bain ve vidad

 Sallalahu ala Muhammed

Sallalahu aleyhi vesselem

Muhammed Anadan doğdu

Muhammed anadan doğdu

Melekler tebriğe indi

Gönüller şaduman oldu

Can Muhammed nurdan Ahmed

 Gördüm göbeği kesilmiş

Sünnet olmuş toz ekilmiş

Nurdan kundağa sarılmış

Can Muhammed nurdan Ahmed

Hakkın nikabı yüzünde

Kudret sürmesi gözünde

Gördüm melekler dizinde

Can Muhammed nurdan Ahmed

Dileriz Hak'tan inayet

Umarız senden şefaat

Son nefeste hem selamet

Can Muhammed nurdan Ahmed

 

Nur kundak içinde

 Seyreyleyüp yandım mahcemaline Allah Allah

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımm canısın sen ya Muhammed

Kokuları benzer cennet gülüne Allah Allah

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın canısın sen ya Muhammed

Kevser dudakları bilmem ne söyler Allah Allah

Hulusi kalbiyle hakkı zikreyler

Daha tıfıl iken ümmetin diler Allah Allah

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın canısın sen ya Muhammed

Bildim odur iki cihan serveri Allah Allah

Allah Habibi son peygamberi

O'dur yerin göğün şemsi kameri

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın canısın sen ya Muhammed

Arayı arayı

Arayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasib eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed Canım arzular seni

Bir mübarek sefer olsa da gitsem

Kabe yollannda tozlara batsam

Hub cemalin birkez düşümde görsem

Ya Muhammed Canım arzular seni

Zerrece kalmadı kalbimde hile

Sıdk ile girmişem ben bu hak yola

Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile

Ya Muhammedi Canım arzular seni

Ali ve Hasan, Hüseyin anda

Sevdası gönüllerde muhabbet canda

Yarın mahşer günü Hak divanda

Ya Muhammed Canım arzular seni

 Yunus senin methin eder dillerde

Dillerde dillerde her gönüllerde

Arayı arayı gurbet illerde

Ya Muhammed Canım arzular seni

Kabe'nin yolları

 Kabe'nin yolları bölük bölüktür.

Benim yüreciğim delik deliktir

Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

Canım Kabe'm varsam sana

Yüzüm gözüm sürsem sana

Eşim dostum yüklesinler yükümü

Komşularım helal etsin hakkını

Görmez oldum ırak ile yakını

Canım Kabe'm varsam sana

Yüzüm gözüm sürsem sana

 

Hicaz çölleri

 Geçtiğiniz yollara

Bizden selam götürün

Hak-dost diyen dillere

Bizden selam götürün

 Kutlu Hicaz çölüne

Hakk'ın solmaz gülüne

O Müminler seline

Bizden selam götürün

Girenler dostun bağına

Düşmez küfrün ağma

Mübarek nur dağına

Bizden selam götürün

 Yağan Nur-i Hüdaya

Merve ile Safa'ya

Muhammed Mustafa'ya

Bizden selam götürün

 Yalvarıp Rabbimize

Dualar edin bize

Muazzam Kabe'mize

Bizden Selam götürün

Her yönelen Allah'a

Çıkar nurlu sabaha

Al-i Rasülullah'a

Bizden selam götürün

 Girersiniz ihrama

El sürmeden harama

Sahabe-i Kiram'a

Bizden selam götürün

 Lebbeyk deyip boyuna

Koşun zemzem suyuna

Beni Haşim soyuna

Bizden selam götürün

Mekke ile Medine

iki eşsiz hazine

Cihanyar-ı güzine

Bizden selam götürün

 Kavrulan açık başa

Öpülen siyah taşa

Gözlerden akan yaşa

Bizden selam götürün

 Yetişir Cemal gayri

Çok sözün yoktur hayrı

Hüccaca ayrı ayrı

Bizden selam götürün

Hac ilahisi

 Gönül kulağıma gelse bir sada

Ey kulum gel eyle haccını eda

Etsem malı-mülkü, cananı feda

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk;

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

 Babüs-selam'ından beytine girsem

Hacer'ül-Esved'e yüzümü sürsem

Geçip masivadan vuslata ersem

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk;

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

Salih Kullarınla tavafa dursam

Nurunla mest olup feyzinle doysam

Tecelli-i Zatını ruhumda duysam

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

Akarken göz yaşım Safa'ya düşsem

Yalınayak başı açık Merve'ye koşsam

Zemzem-i Şerifi içerek coşsam

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

Arafat'tan affa uğrayıp çıksam

Günahım tevbenin nuruyla yaksam

Beka denizine çağlayıp aksam

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

İnnel hamde venniğmete leke vel mülk

La şerike lek

Mevlam nasip etse

Gani Mevlam nasib etse

Varsam ağlayı ağlayı

Medine'deki Muhammedi

Görsem ağlayı ağlayı

 Delil yapışsa elime

Lebbeyk öğretse dilime

İhram bezini belime

Sarsam ağlayı ağlayı

 Akıtırlar hayvan kanı

Esirgemez kimse canı

Şol meydanda koç kurbanı

Kessem ağlayı ağlayı

 Hüccac döner yana yana

Ciğerim döndü büryana

Şol zemzemden kana kana

içsem ağlayı ağlayı

 Derviş Yunus der can ile

Kul olmuşum iman ile

Dilim Zikr-i Kur'an ile

Varsam ağlayı ağlayı

 

AMAN ÇEŞME

 Aman çeşme canım çeşme

Sen Ahmed'i görmedin mi

Biraz önce abdest aldı

Şu karşı ki camiye sor

 

Aman cami canım cami

Can Ahmed'i görmedinmi

Biraz önce namaz kıldı

Şu karşıki çarşıya sor

 

Aman çarşı canım çarşı

Nur Ahmed'i görmdin mi

Biraz önce kefen aldı

Şu karşıki kabire sor

 

Aman kabir canım kabir

Muhammed'i görmedin mi

Şimdiye kadar sizindi

Şimdi ise bizim oldu.

ANNEM

 Anneler başta taç imiş

Her dertlerde iliç imiş

Bir evlat bir pir olsa da

Annesine muhtaç imiş

 

Eyle annem eyle annem

Hakkın helal eyle anne

 

Benim için katlandın sen

Çok zahmet zorluklara

Dokuz ay on gün taşıdan

Gözüm nuru canım annem

 

Beni emzirip büyüttün

Ninniler söyleyerek sen

Nasıl öderim hakkını

Annem hakkın helal eyle

 

Beni büyümek için sen

Geçeni gündüz eyledin

Kundagıma sardın hergün

Hakkın helal eyle annem

 

Yüce Mevlanın Cenneti

Ayagının altındadır

Ver ayagını öpeyim

Annem hakkın helal eyle

 

Emeğin pek çoktur senin

Hakkım helal etmezsen

Mevla Cennetine koymaz

Hakkın helal eyle annem

 

GÜLME GÜLME ağla GÖNÜL

Bir garibsin şu dünyada

Gülme gülme ağla gönül

Derdin dahi çoktur senin

Gülme gülme ağla gönül

 

İşi gücü cevru cefa

Dünya kime kıldivefa

Hani Muhammed Mustafa

Gülme gülme ağla gönü

 

Ebubekir sıddık veli

O'dur peygamberin yari

Hani Ömer, Osman, Ali

Gülme gülme ağla gönül

 

Onlar cihane geldiler

Hep gittiler kalmadılar

Gülmediler ağladılar

Gülme gülme ağla gönül

 

Birgün ola ecel gele

Kullar kulluğunda kala

Cümle mahluk toprak ola

Gülme gülme ağla gönül

 

Aşık Yunus söyler sözü

Kanlı yaşlar döker gözü

Eğer yazın eğer gözün

Gülme gülme ağla gönül

 

ÖLMEMEYE ÇAREMÎ VAR

 Gururlanma insanoğlu

Ölmemeye çaremi var

Hazen görmüş bir gül gibi

Salmamaya çarenmi var

 

Hayat denen dolap döner

Bütün mahluk olan biner

Yağı biten kandil söner

Sönmemeye çaremi var

 

Hiç aldanma mala mülke

Gitmez isen doğru yola

Tatlı canın azraile

Vermemeye çaremi var

 

Hiç güvenme can dostuna

Uçuşurlar mal kastına

Çıkıp teneşür üstüne

Yatmamaya çaremi var

 

Düşünmezsin hiç ölmeyi

Terk etmezsin hiç gülmeyi

Yakası yok ak gömleği

Giymemeye çaremi var

 

Nerde ecdad nerde ata

Hak'ka karşı yapma hata

Taput denen ağaç ata

Binmemeye çaremi var

 

Daim yürür Hak izinde

Hak'kı söyler her sözünde

Dört kişinin omuzunda

Gitmemeye çaremi var

 

Kalkacaktır gözden perde

Göreceksin yarin, nerde

Ev kazılmış kara yerde

Yatmamaya çaremi var

 

Münker nekir gelecektir

Rabbin kimdir diyecektir

Mümin cevap verecektir

Vermemeye çaremi var

 PEYGABERİMÎZİN İZİNDEYİZ

 Biz Kur'an-ın hadimleri

Pür imanlı ve zindeyiz

Bu yoldan dönmeyiz asla

Peygamberin izindeyiz.

 

İzindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

Hak Habibim dedi ona

Bizden feda can uğruna

Alem şahid olsun buna

Peygamberimizin izindeyiz.

 

İzindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

İslamın nuru gür sesi

Kaldırdı zulmeti yesi

Alemlerin efendisi

Peygamberimizin izindeyiz

 

İzindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

O'dur ahır hak peygamber

Ona selam salat gönder

 

Cihanda en büyük önder

Peygamberimiz izindeyiz

izindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

Onu sevsen onu tanı

O'dur tende canlar canı

Gönüllerin tek sultanı

Peygamberimizin izindeyiz

 

izindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

Hayra koşan serden kaçan

Bize nuru ufku açan

Alemlere rahmet saçan

Peygamberimizin izindeyiz

 

izindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

Tende kalan bir can ile

Aşk ile pür iman ile

Biz Hazret! Kur'an ile

Peygamberimizin izinyediz

 

izindeyiz izindeyiz

Peygamberin izindeyiz

 

SELAM OLSUN

Biz dünyan gider olduk

Kalanlara selam olsun

Bizim için hayır dua

Kılanlara selam olsun

 

Ecel büke belimizi

Söyletmeye dilimizi

Hasta iken halimiz!

Soranlara selam olsun

 

Tenin ortaya açıla

Yakasız gömlek biçile

Bizi bir asan vechile

Yuyanlara selam olsun

 

Sela verile kastimize

Gider olduk dostumuza

Namaz için üstümüze

Duranlara selam olsun

 

Derviş YUNUS söyler sözü

Yaş dolmuştur iki gözü

Bilmeyenler bilsin bizi

Bilenlere selam olsun

 

ABDEST ALDIĞIN ZAMAN 

Dökülür bedede cümle günahlar

Namaz işin abdst aldığın zaman

îkim melek iki yanında durur

Sabah namazım kıldığın zaman

 

Dahi namazım terketme sakın

îsterisen ola imanın bütün

Hak kulum der sana Rasül ümetim

Öğle namazım kaldığın zaman

 

Gökten yere iner bütün melekler

Meleklere müştak olur felekler

Kabul olur anda bütün dilekler

ikindi namazın kıldığın zaman

 

Cennet bahçesin! Hak kendi bezer

Şad olur müminler içinde gezer

Kiramen Katibin sevabın yazar

Akşam namazım kıldığın zaman

 

Bu namazdır müminlerin burağı

Hak teala yakın eder ırağı

Cenneti ala olur anın durağı

Yatsı namazım kıldığın zaman

 

Ecel yasnğına koyunca başın

Dökülür gözünden kan ile yaşın

İman Kur'an olur senin yoldaşın

Azraile canın verdiğin zaman

MEDİNEYE VARAMADIM

 Medineye varamadım

Gül kokuşu alamadım

Ben Rasüle doyamadım

Yaralıyım yaralı yaralı

 

Kabenin örtüşü kara

Açtı yüreğime yara

Bulunmaz derdime çare

Yaralıyım yaralıyım yaralı

 

Hacerül Esvedin taşı

Akıttın gözümden yaşı

Bulunmaz Rasülün eşi

Yaralıyım yaralıyım yaralı

 

Elimden tut kaldır beni

Ya vuslata erdir beni

Çok ağlattın güldr beni

Yaralıyım yaralıyım yaralı

 

ALMA TENDEN CANIMI

Alma tenden canımı

Aman Allah'ım aman

Görmeden cananımı

Aman Allah'ım aman

 

Aşıkım Muhammed'e

Ol Resüli emcede

Koyma bizi firkate

Aman Allah'ım aman

 

Bir kez yüzün göreyim

Payine yüz süreyim

Canım anda vereyim

Aman Allah'ım aman

 

Zareyleme işimi,

Zehreyleme aşımı

Dökme kanlı yaşımı

Aman Allah'ım aman

 

mağrur OLMA insanoğlu

Makamımız kuş misali

Daldan dala konabilir

İnsanoğlu yok misali

Birgün olur ölebilir

 

Dağlar taşlar kül misali

Birgün olur tozabilir

İnsanoğlu gül misali

Birgün olur solabilir

 

Hakikata eren erler

Mevlasım bulabilir

Kendini kemter görenler

Birgün yüce olabilir

 

Bu can bana emanettir

Birgün olur uçabilir

Dünya malı bir zinnettir

Ancak amel kalabilir

 

Mağrur olma insanoğlu

Ölümün çaresi yoktur

Soğuk vurmuş sümbül gibi

Solmamaya çaren yoktur

 

Sevdim Seni

Sevdim seni mâbuduma

Canân diye sevdim.

Bir ben degil âlem sana

Hayran diye sevdim.

Evlad-i iyalden gecerek

Ben Ravzana geldim.

Ahlâkini meth etmede

Kur`an diye sevdim

Kurbanin olam Sah-i Rusül

Kovma kapindan

Didârina müstak olan

Yezdân diye sevdim.

Mahserde nebiler bile

Senden medet ister.

Gül yüzlü melekler sana

Hayran diye sevdim.

Güfte: Cemâlî

 

Seher vakti bülbüller

Nede güzel öterler

Açınca tüm çiçekler

Birlikte zikrederler

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle şifa veren

Lailahe illallah

 

Akşam olur giderler

Boyun büker çiçekler

Kim bilir ne söylerler

Feryad eder bülbüller

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle şifa veren

Lailahe illallah

Onlarda bütün dertler

Yine de şükrederler

Salat selam söylerler

Beytullaha giderler

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle şifa veren

Lailahe illallah

 

Aşkın ile aşıklar

Yansın ya Resulallah

İçip aşkın şarabın

Kansın ya Resulallah

Şol seni seven kişi

Verir yoluna başı

İki cihan güneşi

Sensin ya Resulallah

Aşık oldum dildare

Bülbül oldum gülzare

Seni sevmeyen nare

Yansın ya Resulallah

Aşık yunusun canı

İlmi şefaat kanı

Alemlerin sultanı

Sensin ya Resulallah

 

Biz Kur’an'ın hadimleri

Pür imanlı ve zindeyiz

Biz bu yoldan dönmeyiz asla

Peygamberin izindeyiz

İslamın nurlu gürsesi

Kaldırdı zülmet-i ye’si

Alemlerim efendisi

Peygamberin izindeyiz

Hayra koşan şerden kaçan

Bize nurlu yolu açan

Alemlere rahmet saçan

Peygamberin izindeyiz

Hak habibim dedi ona

Bizden feda can uğruna

Alem şahit olsun buna

Peygamberin izindeyiz

Onu sev sen onu tanı

Odur tende canlar canı

Gönüllerin tek sultanı

Peygamberin izindeyiz

Odur ahir hak peygamber

Ona selam salat gönder

Cihanda en büyük önder

Peygamberin izindeyiz

Tende kalan bir can ile

Aşk ile pür iman ile

Biz Hz. Kur’an ile

Peygamberin izindeyiz

 

Yan yüreğim yan

Gör ki neler var

Bu halk içinde

Bize gülen var

Koy gülen gülsün

Hak bizi bilsin

Gafiller bilsin

Hakkı seven var

Bu yol uzundur

Menzili çoktur

Geçidi yoktur

Derin sular var

Her kim merdane

Gelsin meydane

Kıyamaz cane

Kimde hüner var

Yunus sen burda

Meydan isteme

Meydanlar içinde canım

Merdaneler var.

 

Bülbüller sazda

Güller niyazda

Söyler namazda

Elhamdülillah

Koşuşur herkes

Duyulur bir ses

Der ki her nefes

Elhamdülillah

Dilimde Kur’an

Virdim her zaman

Tesbihim her an

Elhamdülillah

Yatma seherde

Uğrarsın derde

Söyle her yerde

Elhamdülillah

Oldum halveti

Buldum devleti

Geçtim zulmeti

Elhamdülillah

Kalbimde iman

Gönlümde sultan

Elimde ferman

Elhamdülillah

 

Gaflet uykusundan yatar uyanmaz hay

Can gözü kapalı gafilan çoktur

 

Hak sözü dinlemez asla inanmaz hay

Kalbi çürük fesat gafilan çoktur

 

Hak yolda herkesi mest olur sanma hay

Her kurban derisin post olur sanma

 

Her yüze güleni dost olur sanma hay

İçi kafir dışı müslüman çoktur

 

Kuranla sünnete vermez özünü hay

Gaflet uykusundan açmaz gözünü

 

Taştan katı beter söyler sözünü hay

Bed ameli cahil münkiran çoktur

 

Erler demine destur alalım

Pervaneye bak ibret alalım

Aşkın ateşine gekl bir yanalım

Dost dost dost

 

Günler geceler durmaz geçiyor

Sermayen olan ömrün bitiyor

Bülbüllere bak figan ediyor

Ey gonca gül mevsim geçiyor

Dost dost dost

 

Devrana girip seyran edelim

Eyvah demeden Allah diyelim

La ilahe illallah, la ilahe illallah

la ilahe illallah

 

Durmaz yanar vücudum Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah

Sensin benim maksudum Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah

 

Gül bülbülün ormanı Allah

Ver derdime dermanı Allah

Şükür erdik bugüne Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah

 

Halas eyle narından Allah

Ayırma didarından Allah

Cennette cemalinden Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah

 

Kandiller yana yana Allah

Dervişler döne döne Allah

Son nefeste imanından Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah

 

Gece gündüz döne döne

İstediğim haktır benim

Allah deyip yana yana

İstediğim haktır benim

Yoluna terkedip canı

Akıtıp gözümden kanı

Ah eyleyip dünü günü

İstediğim haktır benim

Münkirler aşk halin bilmez

Münafıklar yola gelmez

Ağlar bu gözlerim gülmez

İstediğim haktır benim

Kor olayım kül olayım

Taşkın akan sel olayım

Çineneyim yol olayım

İstediğim haktır benim

 

Ey enbiyalar serveri

Ey evliyalar rehberi

Ey insucin peygamberi

Ehlen ve sehlen merhaba

Sen canların cananısın

Dertlilerin dermanısın

Alemlerin sultanısın

Ehlen ve sehlen merhaba

Allahü ekber şanühü

Sultanehü sübhanehu

Kad caena burhanehu

Ehlen ve sehlen merhaba

Sensin mahbub-i hüda

Etme şefaatten cuda

Ahmet Muhammet Mustafa

Ehlen ve sehlen merhaba

Derviş yunus söyler sözü

Dergahına sürer yüzü

Severler mahşerde bizi

Ehlen ve sehlen merhaba

 

Medineye varamadım

Gül kokusun alamadım

Muhammede doyamadım

Yaralıyam yaralıyam

Kabenin örtüsü kara

Açtı yüreğimde yara

Bulunmadı derdime çare

Yaralıyam yaralıyam

Hacerül esvedin taşı

Akıttı gözümden yaşı

Bulunmaz resülün eşi

Yaralıyam yaralıyam

 

Ömrüm yitirmiş viranemiyem

Aklın yitirmiş divanemiyem

Allahu Allah

Kanat vururum döner dururum

Yanar kururum kemanemiyem

Allahu Allah

Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim

Yolun gözlerim mestanemiyem

Allahu Allah

Aşka can feda olsa ne fayda

Aşk okuyayda kemanemiyem

Allahu Allah

 

Bu aklı fikriyle Mevla bulunmaz

Bu ne yaredir ki saklı olunmaz

Ya Allah Ya Allah Allah Allah

Hu Allah Hu Allah Allah Allah

Kamunun derdine derman bulunur

Şu benim derdime derman bulunmaz

Ya Allah Ya Allah Allah Allah

Hu Allah Hu Allah Allah Allah

Aşkın pazarında canlar satarlar

Satarım canımı alan bulunmaz

Ya Allah Ya Allah Allah Allah

Hu Allah Hu Allah Allah Allah

Aşık öldü deyu sale verirler

Ölen gafilimiş aşıklar ölmez

Ya Allah Ya Allah Allah Allah

Hu Allah Hu Allah Allah Allah

 

Deryalar gezerim susuz geçerim

Beni kandıracak umman bulunmaz

Ya Allah Ya Allah Allah Allah

Hu Allah Hu Allah Allah Allah

Yürü zahid yürü var git yoluna

Burda başlar gider soran bulunmaz

Ya Allah Ya Allah Allah Allah

Hu Allah Hu Allah Allah Allah

Bir derde mübtela oldum cihan

Asla yunus bir can bulunmaz

Ya Allah Ya Allah Allah Allah

Hu Allah Hu Allah Allah Allah

 

ASIK OLDUM MUHAMMED`E

Cani dilden asik oldum Muhammede Muhammede

Mevlam lâyik eyle bizi Muhammede Muhammede

Salalla hu alâ Muhammed  salalla hu aleyke Ahmed

Salalla hu alâ muhammed salalla hu aleyke Ahmed

Akli olan ârif olsun ciger yansin püryân olsun

Bir canim var kurban olsun Muhammede Muhammede

Salalla hu alâ Muhammed salalla hu aleyke Ahmed

Salalla hu alâ Muhammed salalla hu aleyke Ahmed

Rüyada görüstür bizi murada eristir bizi

Mevlâm kavustur bizi Muhammede Muhammede

Salalla hu alâ Muhammed salalla hu aleyke Ahmed

Salalla hu alâ Muhammed salalla hu aleyke Ahmed

Gönderen:Kemal ALTINKURT

 

DÜSTÜ ARZUM    

Bütün emraz bulur wifa

Onu seven görmez cefa

Sende Muhammed Mustafa

Düstü arzum Medine´ye

 

Görürsen gam yeme heman

Senin vasfin durur beyan

Sendedir sahib-i Kur´an

Düstü arzum Mediney´e

 

Gözüm bir görse´de ölsem

Rasulullahi hep görsem

Ravzada canimi versem

Düstü arzum Mediney´e

Gönderen: Kemal ALTINKURT

 

                         NEFSE UYUP

Nefse uyup bir zaman derdi sivaya düstüm.

Harab edip gönlümü gör ne belaya düstüm.

Allah´a ismarladim bil cümle ahvalimi.

Askin nehrine girip bahri safaya düstüm.

Yad ellerde kimsesiz hayli zaman eyledim.

Semti yare ugrayip sükür silaya düstüm.

Akibet lütfi yezdan yetisip imdadima.

Fikri nefsi unutup zikri hüdaya düstüm.

 

KAN TUTAR  

Leblerimle emrine amadedir canim benim

Alda bir buseyle oldür haydi cananim benim

Lal olur birden dilim bilmem neden görsem seni

Görmesem kalmaz kararim dinmez efganim benim

 

Hasta gönlüm cok zamandir iftirakindan harab

Olmadim bir lahza rahat gecti devranim benim

Mübtelayim bir ümitsiz gizli derdin zehrine

Bu sebepten her gecen gün düstü dermanim benim

Yok teselliden nasibim vermeyin zahmet bana

Etmeyin bunca eziyet azmi hicranim benim

Kan tutar sen her bakista kasdedersen canima

Yaremi sar merhem olda akmasin kanim benim

Arif emre her ne etsen razidir fermanina

Sahibimsin hem efendim hemde sultanim benim

 

 

Çağırayım Mevlam Seni

 

Dağlar ile taşlar ile

Çağırayım Mevlam seni

Seherlerde Kuşlar ile

Çağırayım Mevlam seni

 

Gökyüzünde İsa ile

Tur dağında Musa ile

Elindeki asa ile

Çağırayım Mevlam seni

 

Derdi aşkın Eyyub ile

Gözü yaşlı Yakub ile

Ol Muhammed Mahbub ile

Çağırayım Mevlam seni

 

Yunus okur diller ile

Hakkı seven kullar ile

Ol Fahri bilenler ile

Çağırayım Mevlam seni

 

Selam Olsun

 

Biz dünyan gider olduk

Kalanlara selam olsun

Bizim için hayır dua

Kılanlara selam olsun

Ecel büke belimizi

Söyletmeye dilimizi

Hasta iken halimiz!

Soranlara selam olsun

Tenin ortaya açıla

Yakasız gömlek biçile

Bizi bir asan vechile

Yuyanlara selam olsun

Sela verile kastimize

Gider olduk dostumuza

Namaz için üstümüze

Duranlara selam olsun

Derviş YUNUS söyler sözü

Yaş dolmuştur iki gözü

Bilmeyenler bilsin bizi

Bilenlere selam olsun

 

Göçtü Kervan

 

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Çağrışır tellallar inanmaz mısın

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

 

Emir hac göçeli hayli zamandır

Muhammed cümleye dindir imandır

Delilsiz gidilmez yollar yamandır

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

 

Yunus sen bu dünyaya niye geldin

Gece gündüz Hakkı zikretsin dilin

Evliyaya uğramaz ise yolun

Göçtü kervan kaldık dağlar başında

 

Arayı Aarayı Bulsam İzini

Arayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasib eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed Canım arzular seni

 

Bir mübarek sefer olsa da gitsem

Kabe yollannda tozlara batsam

Hub cemalin birkez düşümde görsem

Ya Muhammed Canım arzular seni

 

Zerrece kalmadı kalbimde hile

Sıdk ile girmişem ben bu hak yola

Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile

Ya Muhammedi Canım arzular seni

 

Ali ve Hasan, Hüseyin anda

Sevdası gönüllerde muhabbet canda

Yarın mahşer günü Hak divanda

Ya Muhammed Canım arzular seni

 

Yunus senin methin eder dillerde

Dillerde dillerde her gönüllerde

Arayı arayı gurbet illerde

Ya Muhammed Canım arzular seni

 

Canım Kurban Olsun

 

Canım kurban olsun senin yoluna

Adı güzel kendi güzel Muhammed

Gel şefaat eyle kemter kuluna

Adı güzel kendi güzel Muhmamed

 

Mümin olanların çoktur cefası

Ahirette vardır zevk-ü sefası

Onsekizbin alemin Mustafası

Adı güzel kendi güzel Muhammed

 

Yunus der neylerem cihanı sensiz

Sen hak peygambersin şeksiz gümansız

Sana inanmayan gider imansız

Adı güzel kendi güzel Muhammed

 

Kabe'nin Yolları

Kabe'nin yolları bölük bölüktür.

Benim yüreciğim delik deliktir

Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

 

Canım Kabe'm varsam sana

Yüzüm gözüm sürsem sana

 

Eşim dostum yüklesinler yükümü

Komşularım helal etsin hakkını

Görmez oldum ırak ile yakını

 

Canım Kabe'm varsam sana

Yüzüm gözüm sürsem sana

 

Sordum Sarı Çiçeğe

 

Sordum sarı çiçeğe

Annen baban var mıdır?

Çiçek eydür derviş baba

Annem babam topraktır.

 

Sordum sarı çiçeğe

Benzin neden sarıdır

Çiçek eydür derviş baba

Ölüm bana yakındır

 

Sordum sarı çiçeğe

Sizde ölüm var mıdır?

Çiçek eydür derviş baba

Ölümsüz yer var mıdır?

 

Sordum sarı çiçeğe

Evlat kardeş var mıdır?

Çiçek eydür derviş baba

Evlat kardeş yapraktır.

 

Sordum sarı çiçeğe

Boynun neden eğridir

Çiçek eydür derviş baba

Kalbim Hakka doğrudur

 

Sordum sarı çiçeğe

Sen beni bilir misin?

Çiçek eydür derviş baba

Sen Yunus değil misin?

 

Ay Doğdu Üzerimize

 

Ay doğdu üzerimize

Veda tepesinden

Şükür gerekti bizlere

Allah'a davetinden

 

Sen güneşsin sen aysın

Sen nur üstüne nursun

Sen süreyya ışığısın

Ey sevgili Ey Rasul

 

Ey bizden seçilen elçi

Yüce bir davetle geldin

Sen bu şehre şeref verdin

Ey sevgili hoş geldin

 

Ey Rasul sana söz verdik

Doğruluktan ayrılmayız

Sen ey esenlik yıldızı

Senin sevginle doluyuz

 

Bu Aklu Fikrile

 

Bu aklu fikriyle Mevla bulunmaz

Bu ne yaredir ki saklı olunmaz

Kamunun derdine derman bulunur

Şu benim derdime derman bulunmaz

Aşkın pazarında canlar satarlar

Satarım canımı alan bulunmaz

 

Aşık öldü deyu sale verirler

Ölen gafilimiş aşıklar ölmez

 

Yan Yüreğim

 

Yan yüreğim yan

Gör ki neler var

Bu halk içinde

Bize gülen var

Koy gülen gülsün

Hak bizi bilsin

Gafiller bilsin

Hakkı seven var

Bu yol uzundur

Menzili çoktur

Geçidi yoktur

Derin sular var

Her kim merdane

Gelsin meydane

Kıyamaz cane

Kimde hüner var

Yunus sen burda

Meydan isteme

Meydanlar içinde canım

Merdaneler var.

Ehlen Ve Sehlen

Ey enbiyalar serveri

Ey evliyalar rehberi

Ey insucan peygamberi

Ehlen ve sehlen merhaba

Sen canların cananısın

Dertlilerin dermanısın

Alemlerin sultanısın

Ehlen ve sehlen merhaba

Allahü ekber şanühü

Sultanehü sübhanehu

Kad caena burhanehu

Ehlen ve sehlen merhaba

Sensin mahbub-i hüda

Etme şefaatten cuda

Ahmet Muhammed Mustafa

Ehlen ve sehlen merhaba

 

Derviş yunus söyler sözü

Dergahına sürer yüzü

Severler mahşerde bizi

Ehlen ve sehlen merhaba

Kuranın Hadimleri

 

Biz Kur’an'ın hadimleri

Pür imanlı ve zindeyiz

Biz bu yoldan dönmeyiz asla

Peygamberin izindeyiz

 

İslamın nurlu gürsesi

Kaldırdı zülmet-i ye’si

Alemlerim efendisi

Peygamberin izindeyiz

Hayra koşan şerden kaçan

Bize nurlu yolu açan

Alemlere rahmet saçan

Peygamberin izindeyiz

 

Hak habibim dedi ona

Bizden feda can uğruna

Alem şahit olsun buna

Peygamberin izindeyiz

Onu sev sen onu tanı

Odur tende canlar canı

Gönüllerin tek sultanı

Peygamberin izindeyiz

Odur ahir hak peygamber

Ona selam salat gönder

Cihanda en büyük önder

Peygamberin izindeyiz

 

Tende kalan bir can ile

Aşk ile pür iman ile

Biz Hz. Kur’an ile

Peygamberin izindeyiz

Şol Cennetin Irmakları

 

Şol cennetin ırmakları

Akar Allah deyu deyu

Çıkmış İslam bülbülleri

Öter Allah deyu deyu

 

Salınır tuba dalları

Kur'an okur hem dilleri

Cennet bağının gülleri

Kokar Allah deyu deyu

 

Ol Allah'ın melekleri

Daim tesbihte dilleri

Cennet bağı çiçekleri

Kokar Allah deyu deyu

 

Aydan aydındır yüzleri

Şekerden tatlı sözleri

Cennette huri kızları

Gezer Allah deyu deyu

 

Kimler yeyip kimler içer

Hep melekler rahmet saçar

İdris nebi hulle biçer

Subhan Allah deyu deyu

 

Yunus Emre var yarına

Koma bu günü yarına

Yarın Allah divanına

Varam Allah deyu deyu

 

ABDEST ALDIĞIN ZAMAN

1

Dökülür bedede cümle günahlar

Namaz işin abdest aldığın zaman

îkim melek iki yanında durur

Sabah namazım kıldığın zaman        

3

Gökten yere iner bütün melekler

Meleklere müştak olur felekler

Kabul olur anda bütün dilekler

ikindi namazın kıldığın zaman          

5

Bu namazdır müminlerin burağı

Hak teala yakın eder ırağı

Cenneti ala olur anın durağı

Yatsı namazım kıldığın zaman

2

Dahi namazım terketme sakın

İster isen ola imanın bütün

Hak kulum der sana Rasül ümetim

Öğle namazım kaldığın zaman          

4

Cennet bahçesin! Hak kendi bezer

Şad olur müminler içinde gezer

Kiramen Katibin sevabın yazar

Akşam namazım kıldığın zaman       

6

Ecel yasnğına koyunca başın

Dökülür gözünden kan ile yaşın

İman Kur'an olur senin yoldaşın

Azraile canın verdiğin zaman

 

ALMA TENDEN CANIMI

1

Alma tenden canımı

Aman Allah'ım aman

Görmeden cananımı

Aman Allah'ım aman

2

Aşıkım Muhammed'e

Ol Resüli emcede

Koyma bizi firkate

Aman Allah'ım aman

3

Bir kez yüzün göreyim

Payine yüz süreyim

Canım anda vereyim

Aman Allah'ım aman

4

Zareyleme işimi,

Zehreyleme aşımı

Dökme kanlı yaşımı

Aman Allah'ım aman

 

Aman Çeşme

Aman çeşme canım çeşme 

Sen Ahmed'i görmedin mi 

Biraz önce abdest aldı 

Şu karşı ki camiye sor

 

Aman cami canım cami  

Can Ahmed'i görmedinmi  

Biraz önce namaz kıldı  

Şu karşıki çarşıya sor

 

Aman çarşı canım çarşı  

Nur Ahmed'i görmedin mi  

Biraz önce kefen aldı  

Şu karşıki kabire sor

 

Aman kabir canım kabir  

Muhammed'i görmedin mi  

Şimdiye kadar sizindi  

Şimdi ise bizim oldu.

 

 

Arayu Arayu

1

Arayu arayu bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasip eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed canım arzular seni

2

Bir mübarek sefer olsada gitsem

Kabe yollarında kumlara batsam

Hup cemalin birkez düşte seyretsem

Ya Muhammed canım çok sever seni  3

Ali ile Hasan Hüseyin anda

Sevdası gönüllerde muhabbet canda

Yarın mahşer gününde Hak divanında

Ya Muhammed canım arzular senin

4

YUNUS medh eyler seni dillerde

Dillerde dillerde hem gönüllerde

Arayı arayı gurbet ellerde

Ya muhammed canım arzular seni 

 

Aman Allah illallah 

seher vakti bülbüller

Nede güzel öterler

Açınca tüm çiçekler

Birlikte zikrederler

2

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle şifa veren

Lailahe illallah  

3

Akşam olur giderler

Boyun büker çiçekler

Kim bilir ne söylerler

Feryad eder bülbüller

4

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle şifa veren

Lailahe illallah 

5

Onlarda bütün dertler

Yine de şükrederler

Salat selam söylerler

Beytullaha giderler

6

Aman Allah illallah

Dertlere derman Allah

Gönüle şifa veren

Lailahe illallah

 

Aşkın İle Aşıklar

Aşkın ile aşıklar

Yansın ya Rasûlallah

İçip aşkın şerabın

Kansın ya Rasûlallah

2

Şol seni seven kişi

Verir yoluna başı

İki cihan güneşi

Sensin ya Rasûlallah 

3

Şol seni sevenlere

Kıl şefaat onlara

Mümin olan tenlere

Cansın Ya Resulallah

4

Aşık oldum dildare

Bülbül oldum gülzare

Seni sevmeyen nare

Yansın Ya Resulallah 

5

Şol seni seven sübhan

Oldu kamuya sultan

Canım yoluna kurban

Olsun Ya Resulallah

6

Aşık Yunus'un canı

İlm ü şefaat kânı

Alemlerin sultanı

Sensin ya Rasûlallah! 

 

Bizden selam götürün

1

Yağan Nur-i Hüdaya

Merve ile Safa'ya

Muhammed Mustafa'ya

Bizden selam götürün

2

Yalvarıp Rabbimize

Dualar edin bize

Muazzam Kabe'mize

Bizden Selam götürün

3

Her yönelen Allah'a

Çıkar nurlu sabaha

Al-i Rasülullah'a

Bizden selam götürün

4

Girersiniz ihrama

El sürmeden harama

Sahabe-i Kiram'a

Bizden selam götürün

5

Lebbeyk deyip boyuna

Koşun zemzem suyuna

Beni Haşim soyuna

Bizden selam götürün

6

Mekke ile Medine

iki eşsiz hazine

Cihanyar-ı güzine

Bizden selam götürün

7

Kavrulan açık başa

Öpülen siyah taşa

Gözlerden akan yaşa

Bizden selam götürün

8

Yetişir Cemal gayri

Çok sözün yoktur hayrı

Hüccaca ayrı ayrı

Bizden selam götürün

 

Bizleri de mahrum eyleme

 

1

Durmaz yanar vücudum Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah 

Sensin benim maksudum Allah 

Bizleri de mahrum eyleme Allah 

2

Gül bülbülün ormanı Allah

Ver derdime dermanı Allah

Şükür erdik bugüne Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah 

3

Halas eyle narından Allah

Ayırma didarından Allah 

Cennette cemalinden Allah 

Bizleri de mahrum eyleme Allah 

4

Kandiller yana yana Allah

Dervişler döne döne Allah

Son nefeste imanından Allah

Bizleri de mahrum eyleme Allah 

 

Canım kurban olsun senin yoluna

1

Canım kurban olsun senin yoluna, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed, 

Şefâat eyle bu kemter kuluna, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed 

2

Mü'min olanların çoktur cefâsı,

Ahirette olur zev-u sefâsı,

On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

3

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen,

Kûrsûn üstünde ceylân eyleyen.

Mi'râcında ümmetini dileyen,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed 

4

Ol çâriyâr anın gökler yâridir, 

Anı seven günahlardan beridir, 

On sekiz bin âlemin serveri, 

Adı güzel, kendi güzel Muhammed 

5

Aşık YUNUS neyler iki cihânı sensiz,

Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümânsız

Sana uymayanlar gider imânsız,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

 

 

CÜRMÜM İLE

Ey rahmeti bol Padişah

Cürmüm ile geldim sana.

Ben eyledim hadsiz günah

Cürmüm ile geldim sana.

Senden utanmadım hemen

Ettim hata gizli ayan

Vurma yüzüme el-aman

Cürmüm ile geldim sana.

Senin adın Gaffar iken

Ayıp örtücü Settar iken

Kime gidem sen var iken

Cürmüm ile geldim sana.

Sübhan Allah, Rahman Allah

Tüm dertlere derman Allah

Ben eyledim hadsiz günah

Cürmüm ile geldim sana.

 

 

Dost

1

Erler demine destur alalım

Pervaneye bak ibret alalım

Aşkın ateşine gekl bir yanalım 

Dost dost dost 

2

Günler geceler durmaz geçiyor

Sermayen olan ömrün bitiyor

Bülbüllere bak figan ediyor

Ey gonca gül mevsim geçiyor

Dost dost dost 

3

Devrana girip seyran edelim

Eyvah demeden Allah diyelim 

La ilahe illallah, la ilahe illallah 

la ilahe illallah 

 

 

 

Ehlen ve Sehlen

Ey enbiyalar serveri 

Ey evliyalar rehberi 

Ey insucan peygamberi

Ehlen ve sehlen merhaba

Sen canların cananısın

Dertlilerin dermanısın

Alemlerin sultanısın

Ehlen ve sehlen merhaba

 Allahü ekber şanühü

Sultanehü sübhanehu

Kad caena burhanehu

Ehlen ve sehlen merhaba

Sensin mahbub-i hüda

Etme şefaatten cuda

Ahmet Muhammed Mustafa

Ehlen ve sehlen merhaba

 Derviş yunus söyler sözü

Dergahına sürer yüzü

Severler mahşerde bizi

Ehlen ve sehlen merhaba

 

GEL GÖR BENİ AŞK N’EYLEDİ

Ben yürürem yane yane 

Aşk boyadı beni beni kane 

Ne akılem ne divane 

Gel gör beni aşk n’eyledi 

Derde giriftar eyledi Gah eserim yeller gibi 

Gah tozarım yollar gibi 

Gah coşarım seller gibi 

Gel gör beni aşk n’eyledi 

Derde giriftar eyledi Ben Yunus-i bi-çareyim 

Dost elinden avereyim 

Baştan aşağa yareyim 

Gel gör beni aşk n’eyledi 

Derde giriftar eyledi

 

Gül Yüzünü

1

Gül yüzünü rüyamızda 

Gürelim ya RESULALLAH

Gül bahçene dünyamızda 

Girelim ya RESULALLAH 

Sensin gönüller sultanı 

Getiren yüce Kur'anı 

Uğruna tendeki canı 

Verelim ya RESULALLAH 

3

Aşkınla yaşarır gözler

Hasretinle yanar özler

Mubarek ravzana yüzler

Sürelim ya RESULALLAH

4

Veda edip masivaya

Yalvarıp yüce Mevlaya

Şefaat - Mustafa' ya

Erelim ya RASULALLAH 5

Levleke dedi sana hak

Bağışla yüzümüze bak

Huzurullaha yüzü ak

Varalım ya RASULALLAH

6

Derviş derki kardeşlere

Çok selavat ver kardeşlere

Gül yüzünü göre göre

Ölelim ya RASULALLAH

 

Güldür Gül

Bugün ben şâhımı gördüm, çeşmi cemâli güldür gül

Gül olanın aslı güldür peygamberin nesli gül

Kusuru gül, yaşı güldür, toprağı gül, taşı güldür

Girdim şahın bahçesine, cümlesi aşı güldür gül

Asmasında gül dalları, kovanında gül balları

Ağacında gül hâlleri, servi pınarı güldür gül

Arkı akar çarkı döner, gülden değirmeni döver

Yine gülden gül üğütür, bendi ırmağı güldür gül

Gülden terâzi yaparlar, gül ile gülü tartarlar

Gül alırlar gül satarlar, çarşı pazarı güldür gül

Açıl gel ey gonca gülüm, ağlatma şeydâ bülbülün

Bu inleyen garib dilin, âh-u efgânı güldür gül

Gel hâ gel ha gül Nesîmi, geldi yine gül mevsimi

Bu feryad bülbül sesimi, sesi feryâdı güldür gül

 

GÜLME GÜLME AĞLA GÖNÜL

1

Bir garibsin şu dünyada

Gülme gülme ağla gönül

Derdin dahi çoktur senin

Gülme gülme ağla gönül

3

Ebubekir sıddık veli

O'dur peygamberin yari

Hani Ömer, Osman, Ali

Gülme gülme ağla gönül

5

Birgün ola ecel gele

Kullar kulluğunda kala

Cümle mahluk toprak ola

Gülme gülme ağla gönül

2

İşi gücü cevru cefa

Dünya kime kıldivefa

Hani Muhammed Mustafa

Gülme gülme ağla gönü

Onlar cihane geldiler

Hep gittiler kalmadılar

Gülmediler ağladılar

Gülme gülme ağla gönül

6

Aşık Yunus söyler sözü

Kanlı yaşlar döker gözü

Eğer yazın eğer gözün

Gülme gülme ağla gönül

 

Hac İlahisi

 

Gönül kulağıma gelse bir sada

Ey kulum gel eyle haccını eda

Etsem malı-mülkü, cananı feda

 

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk;

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

 

Babüs-selam'ından beytine girsem

Hacer'ül-Esved'e yüzümü sürsem

Geçip masivadan vuslata ersem

 

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk;

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

 

Salih Kullarınla tavafa dursam

Nurunla mest olup feyzinle doysam

Tecelli-i Zatını ruhumda duysam

 

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

 

Akarken göz yaşım Safa'ya düşsem

Yalınayak başı açık Merve'ye koşsam

Zemzem-i Şerifi içerek coşsam

 

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

 

Arafat'tan affa uğrayıp çıksam

Günahım tevbenin nuruyla yaksam

Beka denizine çağlayıp aksam

 

Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk

Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

 

İnnel hamde venniğmete leke vel mülk

La şerike lek

 

 

Haktan inen şerbeti

1

Hakk’tan inen şerbeti 

İçtik elhamdülillah 

Şol kudret denizini 

Geçtik elhamdülillah 

Şu karşıki dağları 

0 yemyeşil bağları 

Sağlık sefalık ile 

Aştık elhamdülillah

 3

Beri gel barışalım

Yar isen bilişelim

Atımız eğerlendi

Koştuk elhamdülilah

4

Kuru iken yaş olduk

Ayak iken baş olduk

Kanatlandık kuş olduk

Uçtuk elhamdülillah 

5

Geçtik yazı kışladık

Çok hayırlar lşledik

Uş bahar oldu geri

Göçtük elhamdülllah

6

Taptuğun tapusunda

Kul olduk kapusunda

YUNUS miskin çiğidik

Piştik elhamdüllllah

 

Hicaz Çölleri

Geçtiğiniz yollara

Bizden selam götürün

Hak-dost diyen dillere

Bizden selam götürün

Kutlu Hicaz çölüne

Hakk'ın solmaz gülüne

O Müminler seline

Bizden selam götürün

Girenler dostun bağına

Düşmez küfrün ağma

Mübarek nur dağına

Bizden selam götürün

 

İstediğim Haktır Benim

1

Gece gündüz döne döne

İstediğim haktır benim 

Allah deyip yana yana 

İstediğim haktır benim

 2

Yoluna terkedip canı

Akıtıp gözümden kanı

Ah eyleyip dünü günü

İstediğim haktır benim 

3

Münkirler aşk halin bilmez

Münafıklar yola gelmez 

Ağlar bu gözlerim gülmez 

İstediğim haktır benim 

4

Kor olayım kül olayım

Taşkın akan sel olayım

Çineneyim yol olayım

İstediğim haktır benim 

 

Kabe'nin yolları

1

Kabe'nin yolları bölük bölüktür.

Benim yüreciğim delik deliktir 

Dünya dedikleri bir gölgeliktir. 

Canım Kabe'm varsam sana 

Yüzüm gözüm sürsem sana

 2

Eşim dostum yüklesinler yükümü

Komşularım helal etsin hakkını 

Görmez oldum ırak ile yakını

Canım Kabe'm varsam sana 

Yüzüm gözüm sürsem sana

 

Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya

1

Mâil oldum bahçesinde hurmaya

Takâtım kalmadı aslâ durmaya 

Ol Medine Ravzasını görmeye 

Görmeyince alma yârab cânımı. 

2

Hak nasib eylese bizde varalım

O çöllerin sâfâsını görelim

Ravzasın eşiğine yüzler sürelim

Sürmeyinci alma yârab cânımı

 3

Hak nasib eylese çıksam mahfeye

Dolanı dolanı çıksam safâya 

Hep hacılar ile dursam vakfeye 

Durmayınca alma yârab cânımı 

4

Aşık olan bû fâniyi neylesin

Sâlâtü selâmla gökler inlesin

Medine'ye varıp mesken eylesin

Varmayınca alma yârab cânımı. 

 

Ölmemeye çaremi var

Gururlanma insanoğlu  

Ölmemeye çaremi var  

Hazen görmüş bir gül gibi  

Salmamaya çarenmi var 

 

Hayat denen dolap döner  

Bütün mahluk olan biner  

Yağı biten kandil söner  

Sönmemeye çaremi var 

 

Hiç aldanma mala mülke  

Gitmez isen doğru yola  

Tatlı canın azraile  

Vermemeye çaremi var

 

 Hiç güvenme can dostuna  

Uçuşurlar mal kastına  

Çıkıp teneşür üstüne  

Yatmamaya çaremi var 

 

Düşünmezsin hiç ölmeyi  

Terk etmezsin hiç gülmeyi  

Yakası yok ak gömleği  

Giymemeye çaremi var 

 

Nerde ecdad nerde ata  

Hak'ka karşı yapma hata  

Taput denen ağaç ata  

Binmemeye çaremi var

 

Daim yürür Hak izinde  

Hak'kı söyler her sözünde  

Dört kişinin omuzunda  

Gitmemeye çaremi var 

 

Kalkacaktır gözden perde  

Göreceksin yarin, nerde  

Ev kazılmış kara yerde  

Yatmamaya çaremi var 

 

Münker nekir gelecektir  

Rabbin kimdir diyecektir  

Mümin cevap verecektir  

Vermemeye çaremi var

 

Ötme Bülbül 

Ismi Sübhan virdin mi var?

Bahçelerde yurdun mu var?

Bencileyin derdin mi var?

Garip garip ötme bülbül

Ötme bülbül ötme bülbül

Derdi derde katma bülbül

Benim derdim bana yeter,

Bir de sen dert katma bülbül.

 

Bilirim âşıksın güle

Gülün hâlinden kim bile.

Bahçedeki gonca güle

Dolaşıp söz atma bülbül.

 

Ötme bülbül ötme bülbül

Derdi derde katma bülbül

Benim derdim bana yeter,

Bir de sen dert katma bülbül.

 Bilirim âşıksın verde,

Cünûnun var gâyet serde.

Şu sînemde olan derde

Bir de sen dert katma bülbül.

Ötme bülbül ötme bülbül

Derdi derde katma bülbül

Benim derdim bana yeter,

Bir de sen dert katma bülbül.

 

Pervâz olup uçar mısın,

Deniz deryâ geçer misin?

Bencileyin nâ-çâr mısın?

Sen de hâlin söyle bülbül.

 

Ötme bülbül ötme bülbül

Derdi derde katma bülbül

Benim derdim bana yeter,

Bir de sen dert katma bülbül.

 A bülbülüm uslu musun,

Kafeslerde besli misin?

Bencileyin yaslı mısın?

Garip garip ötme bülbül.

Ötme bülbül ötme bülbül

Derdi derde katma bülbül

Benim derdim bana yeter,

Bir de sen dert katma bülbül.

 

YUNUS vücûdun pâk derken,

Cihanda mislin yok derken,

Seher vakti "Hakk Hakk" derken

Bizi de unutma bülbül.

 

Ötme bülbül ötme bülbül

Derdi derde katma bülbül

Benim derdim bana yeter,

Bir de sen dert katma bülbül.

 

 

Peygamberin İzindeyiz

1

Biz Kur’an'ın hadimleri 

Pür imanlı ve zindeyiz 

Biz bu yoldan dönmeyiz asla 

Peygamberin izindeyiz 

İslamın nurlu gürsesi 

Kaldırdı zülmet-i ye’si 

Alemlerim efendisi 

Peygamberin izindeyiz  3 

Hayra koşan şerden kaçan

Bize nurlu yolu açan

Alemlere rahmet saçan

Peygamberin izindeyiz

Hak habibim dedi ona

Bizden feda can uğruna

Alem şahit olsun buna

Peygamberin izindeyiz  5

Onu sev sen onu tanı 

Odur tende canlar canı 

Gönüllerin tek sultanı 

Peygamberin izindeyiz 

Odur ahir hak peygamber 

Ona selam salat gönder 

Cihanda en büyük önder 

Peygamberin izindeyiz

Tende kalan bir can ile 

Aşk ile pür iman ile 

Biz Hz. Kur’an ile 

Peygamberin izindeyiz 

 

Sana Hayrandır Efendim

 

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim, 

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim. 

Ecrâm ü felek, Levh u Kalem, mest-i nigâhın, 

Dîdârına âşık Ulu Yezdândır Efendim. 

Mahşerde nebîler bile senden medet ister, 

Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır Efendim. 

Kıtmîrinim ey Şâh-ı Rusül, koğma kapından, 

Asilere lütfun, yüce fermândır Efendim.

 Ta Arşa çıkar her gece âşıkların âhı,  

Medheyleyen ahlâkın, Kur'ân'dır Efendim 

Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim, 

Sensiz bana cennet bile hicrandır Efendim... 

Dağ kalbime bir lâhzacık ey Nur-i dilârâ, 

Nûrun ki; gönül derdime dermandır Efendim...  

Ulvî de senin bağrı yanık âşık-ı zârın,  

Feryâdı bütün âteş-i sûzandır Efendim.

 

Sarı Çiçek 

Sordum sarı çiçeğe: Benzin neden sarıdır?

Çiçek eydür derviş baba: Ahım dağlar eritir

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarı çiçeğe: Sizde ölüm varmıdır?

Çiçek eydür derviş baba: Ölümsüz yer varmıdır

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Kışın nerde olursun?

Çiçek eydür derviş baba:: Kışın türab oluruz

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Tamuya girer misiz?

Çiçek eydür derviş baba: Ol münkirler yeridir.

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Uçmağa girer misiz?

Çiçek eydür derviş baba: Uçmak adem şehridir

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Gül sizin neniz olur?

Çiçek eydür derviş baba: Gül Muhammed teridir

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Ademi bilir misiz?

Çiçek eydür derviş baba: Adem binde birdir

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Kırkları bilir misiz?

Çiçek eydür derviş baba:Kırklar Allah yâridir

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 Sordum sarı çiçeğe: Rengin kandan alırsız?

Çiçek eydür derviş baba: Ay ile gün nurudur

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

Sordum sarı çiçeğe: Boynun neden eğridir?

Çiçek eydür derviş baba: Kalbim Hakka doğrudur.

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Annen baban varmıdır?

Çiçek eydür derviş baba: Annem babam topraktır

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Sen Kâ'be'yi gördün mü?

Çiçek eydür derviş baba: Kâ'be Allah evidir

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Bahçene girsem nola?

Çiçek eydür derviş baba:Kokla beni  geri dur

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Sen sırat'ı gördün mü?

Çiçek eydür derviş baba:Cümlenin ol yoludur

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Gözün niçin yaşlıdır?

Çiçek eydür derviş baba: Bağrıcağım başlıdır

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Sordum sarı çiçeğe: Sen beni bilir misin?

Çiçek eydür derviş baba: Sen Yunus değilmisin

Hak Lâ ilâhe illâllah, Allah Lâ ilâhe illâllah.

 

Selam Olsun

Biz dünyadan gider olduk  

Kalanlara selam olsun  

Bizim için hayır dua  

Kılanlara selam olsun 

Ecel büke belimizi  

Söyletmeye dilimizi  

Hasta iken halimiz!  

Soranlara selam olsun

 Tenin ortaya açıla  

Yakasız gömlek biçile  

Bizi bir asan vechile  

Yuyanlara selam olsun 

Sela verile kastimize  

Gider olduk dostumuza  

Namaz için üstümüze  

Duranlara selam olsun

 Derviş YUNUS söyler sözü  

Yaş dolmuştur iki gözü  

Bilmeyenler bilsin bizi  

Bilenlere selam olsun 

 

 

Seher vakti bülbüller

Seher vakti bülbüller  

Nede güzel öterler  

Açınca tüm çiçekler  

Birlikte zikrederler  

Aman Allah illallah  

Dertlere derman Allah  

Gönüle şifa veren  

Lailahe illallah

 Akşam olur giderler  

Boyun büker çiçekler  

Kim bilir ne söylerler  

Feryad eder bülbüller 

Aman Allah illallah  

Dertlere derman Allah  

Gönüle şifa veren  

Lailahe illallah

 Onlarda bütün dertler  

Yine de şükrederler  

Salat selam söylerler  

Beytullaha giderler  

Aman Allah illallah  

Dertlere derman Allah  

Gönüle şifa veren  

Lailahe illallah

 

Sevdim Seni

Sevdim seni hep canlara cânân diye sevdim, 

Bir ben değil, âlem sana kurbân diye sevdim. 

Ecrâm-u felek, levh-u kalem mest-i nigâhın, 

Dîddârına âşık Ulu Yezdân diye sevdim... 

Mahşerde nebîler bile senden meded ister, 

Gül yüzlü melekler sana hayrân diyesevdim... 

Aşkın ile buhurdan gibi tütmede bu kalbim, 

Sensiz bana Cennet bile hicrân diye sevdim... 

Tâ Arş'a çıkar her gece âşıkların âhı, 

Asilere lûtfun yüce fermân diye sevdim... 

Dağ kalbime bir lâhzacık ey nur-i dilâra, 

Sevdânı gönül derdine dermân diye sevdim. 4 

Bülbül de senin bağrı yanık âşık-ı zârın, 

Feryâd bütün âteş-i sûzân diye sevdim... 

Hûriler ezelden beri şeydâ-yi cemâlin, 

Yanmıştı sana "Yusuf-ı Ken'ân" diyesevdim... 

Evlâd'ü ıyalden geçerek Ravzâna geldim 

Evsafını medh etmede Kur'an diye sevdim. 

"Kıtmîr"inim ey şâh-ı Rüsûl kovma kapıdan, 

Alemlere rahmet dedi Rahmân diye sevdim.. 

Şeydâ kuluna eyle nazar merhametinle, 

Bir lâhza nazar en büyük ihsân diye sevdim...  

 

 

SEYREYLEYİP YANDIM

Seyreyleyip yandım mah cemalini 

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın cananısın yâ Muhammed

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın cananısın yâ Muhammed

 

Kevser dudakların bilmem ne söyler

Hulusi kalbiyle hakkı zikreyler

Daha tıfıl iken ümmetin diler

 

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın cananısın yâ Muhammed

 Her iki cihanın şefaat kanı 

Güzellikte geçmiş Yusuf Ken'ani

Enbiyalar evliyalar sultanı

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın cananısın yâ Muhammed

 

Fehmi derki canda cananımız var

Peygamber ahir zamanımız var

Yürekler derdine dermanımız var

 

Nur kundak içinde yatar Muhammed

Canımın cananısın yâ Muhammed

 

 

Şol Cennetin ırmakları

Şol Cennetin ırmakları 

Akar Allah deyu deyu. 

Çıkmış İslam bülbülleri 

Öter Allah deyu deyu. 

Salınır tuba dalları 

Kur’an okur hem dilleri 

Cennet bağının gülleri 

Kokar Allah deyu deyu.

 Hep nurdandır direkleri 

Gümüştendir yaprakları 

Uzadıkça budakları 

Biter Allah deyu deyu. 

Aydan aydındır yüzleri 

Şekerden tatlı gözleri 

Cennette Huri kızları 

Gezer Allah deyu deyu.

 Kimler yiyip kimler içer 

Hep melekler rahmet saçar 

İdris nebi hulle biçer 

Diker Allah deyu deyu.

Hakka aşık olan kişi 

Akar gözlerinin yaşı 

Pürnur olur içi dışı 

Söyler Allah deyu deyu.

 Yunus Emre’m var yarına 

Koma bugünü yarına 

Yarın Hak’kın divanına 

Varam Allah deyu deyu.  

 

TALEAL BEDRÜ

Taleal bedru aleyna 

Minseniyyeti-l veda' 

Vecebbeşşükrü aleyna 

Mâdeâ lillahi de'a 

Eyyühel meb'usu fîna 

Ci'te bilemril muta' 

Ci'te şerraftel medîne 

Merhaben yâ hayreda'

3  

Ente şemsun, ente bedrun 

Ente nûrun âlâ nûr 

Ente misbe hassüreyya 

Ya habîbi, ya Rasul 

4  

Kadle bisnâ sevbe izzin 

Ba'de esvâbı-rrika' 

Vereda'nâ sedye mecdin 

Ba'de ayyâm-iddeya'

5  

Kalet ehmâru-ddeyâcî 

Kulli erbâbil İslâm 

Küllü men yetbe' Muhammed 

Yenbağî en lâ yüdâm 

6  

Veteâhednâ cemîen 

Yevme eksemne-l yemîn 

Lennehûne-l ahde yevmen 

Ve-ttehazne-ssadkadîn

7  

Lestü vallahi neziyyen 

Mâ yukasihi-l ibâd 

Meşheden yâ necme emnîn 

Zû vebâin ve vidâd 

 

TAŞTI RAHMET DERYASI

Taştı rahmet deryası

Gark oldu cümle asi,

Dört kitabın manası:

La ilahe illallah.

Budur manasının hası

Siler kalbinden pası

İsm-i a’zam duası

La ilahe illallah.

 

Gönül burcundan doğar,

Aleme rahmet yağar

Hakk’ın birliği öğer

La ilahe illallah.

 Kitaplarda yazılıdır,

Gönüllerde gizlidir.

Söylenecek söz budur;

La ilahe illallah.

Cennetten çıktı Adem,

Dünyaya bastı kadem,

Bunu der idi müdam:

La ilahe illlallah.

 

Erenlerin burağı,

Yakın eder ırağı,

Arşın kürsün direği

La ilahe illallah.

 Gönüllere yol eyler.

Dağı taşı kül eyler,

Sultanları kul eyler,

La ilahe illallah.

Yunus da bunu dedi,

Yanar yürek aşk oldu.

Mevla’nın güzel adı

La ilahe illallah.

 

Yan Yüreğim

Yan yüreğim yan

Gör ki neler var

Bu halk içinde

Bize gülen var

Koy gülen gülsün

Hak bizi bilsin

Gafiller bilsin

Hakkı seven var

Bu yol uzundur

Menzili çoktur

Geçidi yoktur

Derin sular var

Her kim merdane

Gelsin meydane

Kıyamaz cane 

Kimde hüner var 

Yunus sen burda 

Meydan isteme

Meydanlar içinde canım

Merdaneler var.

 

 

Copyright © 2006   Abdulhamid Web