Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Pernakah anda berangan-angan? Jika pernah, anda orang lain pasti akan mengatakan bahawa anda sama seperti Mat Jenin yang jatuh dari pokok kelapa. Setiap angan-angan, anda biasanya memikirkan sesuatu yang menarik atau menggembirakan hati anda. Sebagai contoh, anda berangan-angan bahawa anda mendapat gred A1 dalam mata pelajaran Ekonomi Asas.

Jika demikian, apakah yang perlu anda buat? Untuk mencapai impian anda, usaha yang gigih perlu ada dalam diri anda. Jangan biarkan angan-angan anda menjadi angan-angan Mat Jenin. Walau bagaimanapun, usaha yang gigih tanpa disokong oleh pemikiran yang kreatif tidak akan membantu mencapai matlamat anda.

Terdapat berbagai teknik yang anda perlu ada untuk mencapai A1 dalam mata pelajaran Ekonomi Asas. Antaranya ialah teknik mencatat nota, teknik ulangkaji dan teknik menjawab soalan.


Teknik Mencatat Nota
Teknik Ulangkaji
Teknik Menjawab Soalan