Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

INDIVIDU SEBAGAI PENABUNG, PEMINJAM DAN PELABUR

Individu Sebagai Pengguna
Untuk memaksimumkan kepuasannya, seseorang individu mempunyai pilihan-pilihan berikut:
 • membuat tabungan untuk digunakan pada masa hadapan
 • melabur untuk meningkatkan pendapatan pada masa hadapan
 • meminjam wang untuk mendapatkan lebih banyak barang pada masa kini
Balik Ke Atas
Tabungan
Definisi
 • sebahagian daripada pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan untuk membeli barang dan perkhidmatan.
Sebab Menabung
 • membeli barang tahan lama secara tunai
 • mengelakkan risiko kehilangan wang
 • tujuan awasan jika berlaku perkara di luar jangkaan
 • memenuhi cita-cita seperti melanjutkan pelajaran
 • menambahkan punca kewangan
Cara-Cara Menabung
 • Bank Perdagangan (cth. Bumiputra Commerce Bank)
 • Bank Simpanan Nasional
 • Koperasi
 • Syarikat Insurans (cth. MNI, MAA, Kurnia dll.)
 • Syarikat Kewangan (cth. Mbf finance)
 • Lembaga Urusan dan Tabung Haji (LUTH)
 • Unit Dana Amanah (ASB, ASN, ASM, ASJ, dll.)
Balik Ke Atas
Pelaburan
Definisi
 • perbelanjaan untuk pengeluaran dan pengumpulan barang-barang modal seperti bangunan, kilang, jentera, mesin, rumah dan stok/ inventori yang diperlukan dalam proses pengeluaran.
Tujuan Pelaburan
 • memperolehi keuntungan
 • menambahkan pendapatan
 • menambahkan barang modal
Bentuk-Bentuk Pelaburan
 • membina kilang atau membeli mesin/jentera
 • membeli bahan mentah
 • membina rumah dan membeli tanah
Balik Ke Atas
Pinjaman
Definisi
 • sejumlah wang tunai yang diterima oleh individu daripada sumber-sumber tertentu yang perlu dibayar balik bersama faedah apabila tempoh pinjaman telah tamat.
Tujuan Pinjaman

Individu Sebagai Pengguna

Individu Sebagai Pengeluar

 • menampung kekurangan wang pada masa kini
 • memperolehi lebih banyak barang pada masa kini
 • membesarkan modal perniagaan
 • meningkatkan daya pengeluaran
 • mengurangkan bayaran cukai
Sumber Pinjaman
 • Bank Perdagangan
 • Syarikat Kewangan
 • Syarikat Insurans
 • Ceti
 • Saudara-mara/ rakan-rakan
 • Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam (YPIEM)
 • MARA
Balik Ke Atas
Jenis Pekerjaan Mengikut Sektor
Terdapat 3 sektor ekonomi utama di Malaysia
Sektor Utama
 • sektor utama melibatkan proses mengeluarkan bahan mentah seperti barang pertanian, perlombongan, perikanan dan lain-lain
 • tidak melibatkan pemprosesan bahan mentah kepada barang siap
Jenis-Jenis Pekerjaan
 • pekerja ladang
 • pengurus ladang
 • pembalak
 • nelayan
 • kelasi
 • jurutera petroleum dll.
Sektor Kedua
 • melibatkan pemprosesan bahan mentah daripada sektor utama untuk dijadikan barang siap dan barang separuh siap
Jenis-Jenis Pekerjaan
 • operator pengeluaran
 • pengurus kilang
 • penyelia
 • pengendali jentera/ mesin
 • jurutera kilang
Sektor Ketiga
 • melibatkan penyediaan pelbagai jenis perkhidmatan seperti perkapalan, kewangan, insurans, perubatan dll.
Jenis-Jenis Pekerjaan
 • doktor
 • peguam
 • guru
 • pensyarah
 • penyelia asrama
 • posmen
 • polis
 • bomba
Balik Ke Atas
Faktor Pemilihan Pekerjaan
 • upah yang tinggi
 • upah bukan wang
 • faedah sampingan
 • minat terhadap kerja
 • kepuasan diri sendiri
 • suasana tempat kerja
 • latar belakang keluarga
 • jenis dan sifat pekerjaan
 • jaminan pekerjaan
 • prospek pekerjaan
Balik Ke Atas
Faktor Perbezaan Upah
 • jumlah jam bekerja berbeza
 • pengalaman dan pendidikan yang berbeza
 • kemahiran seseorang pekerja
 • perbezaan tanggungjawab
 • daya pengeluaran pekerja
 • kekuatan kesatuan sekerja yang diikuti pekerja
 • diskriminasi
 • permintaan dan penawaran buruh
Balik Ke Atas

Copyright 2000 Sarayo_Webmaster
Last Updated : Friday, July 21, 2000 02:15:17 PM